Aktualności

Czytaj więcej...1 marca 2020 roku podpisaliśmy umowę na podparcie mostu Uniwersyteckiego nad Brdą. Wykonawcą została firma Kormost. Wartość zadania to prawie 1,8 mln zł.
W ramach prac zostanie przygotowana dokumentacja podparcia oraz samo podparcie przeprawy.

W zależności od warunków pogodowych, zadanie potrwa ok. 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

W trakcie prowadzonych robót podparcia będziemy przygotowywali się do naprawy mostu. W etapie 2 dotyczącym naprawy mostu, przygotowana zostanie dokumentacja dla dalszych działań naprawczych na obiekcie, które będzie można realizować jednak dopiero po odciążeniu całej konstrukcji.

Czytaj więcej...W ostatnich dniach służby utrzymaniowe ZDMiKP ustawiły dodatkowe zabezpieczenia pod mostem z uwagi na łamanie obowiązujących dotychczas zasad przez pieszych i rowerzystów.

Podjęto również dodatkowe działania związane z zaobserwowanym, a jak wiemy zakazanym ruchem na rzece Brdzie.

Działania ZDMiKP związane z większym zakresem wygrodzenia pod mostem powiązane zostały z przygotowaniem terenu, który stanowić będzie zaplecze przyszłej budowy.
W ostatnim czasie Wykonawca zwiózł już pod obiekt pierwsze elementy konstrukcji, potrzebnej do wykonania podparcia mostu.

To już kolejne działania prowadzone na obiekcie w ciągu zaledwie miesiąca.
Szczegółowy harmonogram dotychczasowych działań, podjętych przez ZDMiKP, znajdziecie Państwo poniżej:

Pod koniec roku 2020 roku ZDMiKP zlecił wykonanie szczegółowej ekspertyzy węzłów tj. elementów kotwiących wanty (liny) Mostu Uniwersyteckiego nad Brdą.
Z przeprowadzonych badań wynikało, że elementy mocujące wanty do mostu, uległy odkształceniu.

W tej sytuacji, ZDMiKP wprowadził na moście ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych i pilnie zlecił, przeprowadzenie szczegółowych ekspertyz całego obiektu, w szczególności elementu mocującego wanty do płyty mostu.
Ostateczny raport otrzymany 29.01.2021 i przygotowanym przez specjalistów z zakresu inżynierii mostowej wskazał, że połączenie przęsła z linami (wantami) są za słabe i obliczeniowo mogą nie utrzymać ciężaru całego obiektu. Przedmiotowy element mocujący wanty z płytą pomostu uległ trwałemu odkształceniu. Wskazano konieczność działań naprawczych oraz zamknięcie obiektu do czasu ich prowadzenia celem uniknięcia zagrożeń dla użytkowników.
Warto wspomnieć, że stan techniczny pozostałych elementów mostu (pylonów, płyty głównej, want) nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń – uszkodzeniu uległy wyłącznie mocowania stalowe przytwierdzone do płaszczyzn bocznych mostu.
Otrzymane ekspertyzy wskazują na możliwość wystąpienia błędów na etapie projektu mostu.

Po zamknięciu obiektu, ZDMiKP zlecił pilne podparcie obiektu, które z uwagi na ciężar, nietypową konstrukcję oraz lokalizację nad rzeką, wymaga opracowania specjalnej dokumentacji projektowej i technologicznej. Działania te pozwolą odciążyć obiekt w trakcie dalszych działań naprawczych 
Kontynuacja podparcia obiektu i jednoczesne wzmocnienie uszkodzonych elementów, czyli doprowadzenie ich podstawowych parametrów, gwarantujących zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości i zgodności z normami. W ramach zleconej ekspertyzy zaproponowano już wstępne rozwiązania w celu wzmocnienia węzłów.

Dotychczasowe działania naprawcze ZDMiKP od dnia zamknięcia mostu:

29 stycznia 2021 roku – w związku z możliwym zagrożeniem katastrofa budowlaną ZDMiKP o godz. 15:00 zwołuje konferencję prasową i równocześnie zamyka most na Trasie Uniwersyteckiej. Z ruchu pojazdów zostaje wyłączony fragment Trasy Uniwersyteckiej na odcinku od ulicy Sieńki – Moniuszki do ul. Wojska Polskiego. W związku z zagrożeniem zostają zamknięte dla ruchu pieszego i rowerowego również przestrzenie zlokalizowane po obu stronach rzeki (bulwary) oraz wyłączony fragment rzeki Brdy bezpośrednio pod mostem.
- Linia autobusowa nr 57 kursująca na tym odcinku zostaje poprowadzona objazdem z wykorzystaniem ul. Kujawskiej.

2 lutego – ZDMiKP przedstawia dla publicznej wiadomości pierwszy Raport z działań publikowany na stronie inernetowej jednostki, powielany później przez lokalne media. Jest to podstawowe źródło aktualnych informacji o sytuacji mostu i podejmowanych działaniach.

5 lutego - po opracowaniu odpowiedniego projektu zmian w organizacji ruchu, w celu minimalizowania utrudnień drogowych w tej części miasta, otwarta dla ruchu pojazdów zostaje ul. Toruńska - od ronda Bernardyńskiego w kierunku ronda Toruńskiego.
Jak tylko pozwoli na to sytuacja na budowie ul. Kujawskiej, wdrożony zostanie również II etap tego zadania, czyli otwarcie dla ruchu ul. Toruńskiej w kierunku ronda Bernardyńskiego.

8 lutego - po pierwszych opadach śniegu, niezwłocznie przystąpiliśmy do odśnieżenia konstrukcji mostu oraz zabezpieczenia nawierzchni odpowiednimi środkami chemii drogowej. Obiekt był odśnieżany jeszcze kilkukrotnie, po dalszych opadach śniegu w kolejnych dniach.

09 lutego – biorąc pod uwagę tak awaryjną i nagłą decyzję o zamknięciu mostu na platformie zakupowej w trybie bezprzetargowym zaprosiliśmy lokalnego Wykonawcę do złożenia oferty (w trybie z wolnej ręki), na podparcie obiektu. Tego samego dnia przyszły Wykonawca zwiózł pierwsze materiały potrzebne do podparcia mostu Uniwersyteckiego. Działania z podparciem mostu mają na celu jego zabezpieczenie przed ewentualnymi skutkami możliwych dalszych uszkodzeń konstrukcji mostu.

10 lutego – odbyła się specjalna Sesja Rady Miasta Bydgoszczy, w której uczestniczył Wykonawca mostu, Autor ekspertyzy mostu oraz Dyrektor ZDMiKP. Zaprezentowano historię mostu, jego budowę, przyczyny uszkodzenia, omówiono możliwe warianty naprawy mostu i dalsze działania naprawcze na obiekcie.

15 lutego - na stronie ZDMiKP zamieszczone zostało pełne zestawienie finansowe, dotychczasowych kosztów poniesionych na specjalistyczne badania oraz ekspertyzy. W raporcie zaprezentowano szczegółowe koszty poniesione dotychczas przez ZDMiKP w ramach umowy utrzymaniowej dot. obiektów inżynierskich w okresie II półrocza 2020 do dnia 29.01.2021 związanych z badaniem Mostu Uniwersyteckiego.

16 lutego - Wykonawca (Konsorcjum firm: KORMOST (lider) oraz Mosty Łódź (partner) przedłożył ofertę na podparcie obiektu. Była ona szczegółowo analizowana pod względem zaproponowanych rozwiązań technicznych, kosztów poszczególnych prac oraz warunków umowy.

18 lutego firma działająca na zlecenie ZDMiKP kolejny raz odśnieża most Uniwersytecki. Działania dotyczą tylko i wyłącznie obiektu zagrożonego katastrofą (odcinek nad rzeką).

22 lutego – kolejne spotkanie negocjacyjne, omówienie technologii oraz kosztorysów poszczególnych działań. W ramach negocjacji doprecyzowano zakres etapu 1 prac tj. podparcia mostu Uniwersyteckiego jako zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami dalszych uszkodzeń konstrukcji. Podparcie będzie też elementem wykorzystywanym w pracach naprawczych obiektu, które obejmie drugi etap prac. Etap 2 jest obecnie doprecyzowywany pod względem technologii prac jak i kosztów.

25-28 lutego – służby utrzymaniowe ZDMiKP ustawiają dodatkowe zabezpieczenia pod mostem z uwagi na łamanie obowiązujących dotychczas zasad przez pieszych i rowerzystów. Ustawiane są szczelne wygrodzenia z blachy i siatki. Podjęto również dodatkowe działania związane z zaobserwowanym ruchem na rzece Brdzie pomimo ograniczeń w przepływie pod mostem.

1 marca 2020 roku podpisana została umowa na podparcie mostu Uniwersyteckiego nad Brdą. Wykonawcą została firma: KORMOST. Wartość zadania to prawie 1,8 mln zł.

Szczegółowe informacje z postępu działań naprawczych prezentowane są na naszej stronie internetowej. Raporty i komunikaty w przedmiotowej sprawie ukazały się już dnia: 29.01; 02.02; 4.02; 05.02; 10.02; 15.02 oraz 01.03;

Czytaj więcej...Od 1 marca rusza Bydgoski Rower Aglomeracyjny w systemie pomostowym. Bydgoszczanie i turyści będą mieli do dyspozycji prawie 500 rowerów, które będzie można wypożyczyć w 56 stacjach.
W związku ze zmiana operatora konieczna jest nowa rejestracja użytkowników systemu. 
Sprawdź jak to zrobić i gdzie uzyskasz pomoc.

Warunkiem korzystania z systemu BRA w bieżącym roku jest:
• przeprowadzenie ponownej rejestracji
• akceptacja regulaminu nowego operatora
• dokonanie opłaty inicjalnej (bezzwrotnej – 10 zł)

Mieszkańcy mogą zarejestrować konto korzystając ze strony internetowej www.bra.org.pl lub aplikacji mobilnej Freebike.
Dodatkowo Operator dopuszcza możliwość rejestracji przez kontakt telefoniczny z BOK (tel. +48 52 523 28 00). Klient zobowiązuje się wówczas do samodzielnego dokończenia rejestracji , poprzez dokonanie opłaty inicjalnej.
Warunkiem korzystania z systemu jest utrzymywanie minimalnego salda w wysokości 2 zł.
Usługi świadczyć będzie firma Homeport Polska z Warszawy.

Czytaj więcej...Sezon rowerowy potrwa do 31 października.
Obsługa BRA w 2021 roku, będzie kosztować blisko 1,3 mln zł. System pomostowy jest rozwiązaniem tymczasowym. Umowa będzie obowiązywała tylko przez rok 2021 i opierać się będzie na wykorzystaniu istniejących stacji i rowerów.

W mieście funkcjonować będzie 56 stacji (w tym 3 sponsorskie), w dotychczasowych lokalizacjach i 489 rowerów (w tym 22 sponsorskie).

Jeszcze przed pandemią zaczęły dużych miastach rowery aglomeracyjne zaczęły tracić użytkowników, mimo rozbudowy infrastruktury (dróg rowerowych, stacji). W Bydgoszczy tylko w ubiegłym roku powstało ponad 7 km nowych dróg, kolejne 9 kilometrów jest w budowie. W ubiegłym roku ze względu m.in. na obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną wpłynęły na ponad 60% spadek liczby wypożyczeń w stosunku do wcześniejszych lat.

Czytaj więcej...W ocenie ekspertów rower aglomeracyjny pozytywnie wpłynął na popularyzację tego środka transportu.

Dlatego będziemy jeszcze rozmawiać ze środowiskami rowerzystów i mieszkańcami o tym, jak najlepiej inwestować środki na komunikację i infrastrukturę rowerową w kolejnych latach.


Jak wypożyczyć rower?
Po założeniu konta wszystkie płatności w Systemie BRA są realizowane za pośrednictwem PayU S.A. Wypożyczenie roweru jest dozwolone tylko na stacjach BRA. Rower można wypożyczyć na trzy sposoby z wykorzystaniem:
• numerów login i PIN (są automatycznie nadawane przez system podczas rejestracji),
• sparowanej karty dotykowej i numeru PIN (możliwość sparowania na terminalu stacji kart typu BKM, legitymacja studencka itp. z kontem BRA – karta zastępuje login),
• aplikacji mobilnej

Cennik BRA (kwoty brutto):

Rower aglomeracyjny zyskał szczególnie dużą popularność na krótkich dystansach, na których często podróżuje się bez opłat (wypożyczenia do 20 minut). Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin.
• Jednorazowa, bezzwrotna opłata inicjalna - 10 zł,
• Od 0 do 20 minuty - 0 zł
• Od 20 do 60 minuty - 1 zł
• Od 60 do 120 minuty -4zł
• Od 120 do 180 minuty - 6 zł
• Każda następna godzina - 7 zł
• Dodatkowa opłata za przekroczenie maksymalnego czasu wypożyczenia (12 godzin) - 200 zł
• Opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 80-minutowe Klient zapłaci 1 zł + 4 zł = 5,00 zł

Centrum Kontaktu:

Kontakt z operatorem BRA jest możliwy z wykorzystaniem:
• telefonu +48 52 523 28 00,
• poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• wiadomości tekstowych wysyłanych na nr 799 448 002 (wyłącznie do zgłaszania usterek i awarii infrastruktury rowerowej).

Ważne informacje:

• Strona internetowa – www.bra.org.pl
• FREEBIKE – międzynarodowa aplikacja kompatybilna z innymi systemami (BBBike Polska, Torvelo Toruń, Łódzki Rower Publiczny Łódź, Finlandia, Wielka Brytania, Czechy oraz Słowacja) do pobrania na Androida i IOS.

Czytaj więcej...W Bydgoszczy realizowane są liczne programy utwardzania ulic gruntowych. Zadania konsultujemy z Mieszkańcami i Radami Osiedli.
W ciągu ostatnich pięciu latach powstało 35 kilometrów ulic osiedlowych z twardą nawierzchnią. Wydaliśmy na ten cel ponad 94 mln. zł.
Pierwsze prace na drogach gruntowych, ruszą już od 1 marca.

Pozimowe porządki na bydgoskich ulicach
Przy sprzyjających warunkach pogodowych (brak opadów) w poniedziałek 1 marca, rozpoczynamy prace przy równaniu i porządkowaniu ulic gruntowych na terenie miasta.

W pierwszej kolejności prowadzone będą działania interwencyjne na ulicach zgłoszonych przez mieszkańców (tel. 52 582 27 14 lub 15 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

- Janowieckiej, Spacerowej, Trawnik, Prądy, Maciaszka, Platynowej, Kolibrowej, Motylowej, Opławiec, Baranowskiego, Szamarzewskiego, Piaski, Burzowej, Pod Borem, Chmielnej, Sądeckiej, Bielskiej, Izerskiej, Wypaleniska, Przyłubskiej, Łuckiej, Gniewkowskiej, Radziejowskiej, Grussa, Bieszczadzkiej, Alpejskiej, Świętokrzyskiej, Gorczańskiej, Szlakowej, Horodelskiej.

W tym czasie prowadzona będzie też szczegółowa kontrola nawierzchni wszystkich ulic gruntowych w mieście. Na jej podstawie powstanie harmonogram profilowania ulic gruntowych na terenie naszego miasta, który obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2021 roku. 

Dodatkowo ustalana będzie również lokalizacja konkretnych ulic gruntowych planowanych w tym roku do przebudowy, w ramach różnych programów obwiązujących na terenie miasta Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Konkretne efekty działań
W ostatnich latach twardą nawierzchnię zyskało ponad 120 odcinków miejskich dróg. Najwięcej zrealizowanych zostało w oparciu o wieloletni program utwardzania ulic gruntowych – ponad 10 kilometrów. Korzystając z wielu innych programów i działań zrealizowanych została znacznie więcej inwestycji ułatwiających dojazd i dojście do wielu posesji.

Ulice, dla których powstaje dokumentacja projektowa, typowane są między innymi na podstawie takich parametrów jak: gęstość zaludnienia, ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi), wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu.

W ramach zadań mogą być brane pod uwagę również: przepuszczalność gruntu czy częstotliwość przejazdu pojazdów ciężarowych (utwardzanie ulic gruntowych płytami ażurowymi). Dodatkowo sami mieszkańcy również mogą uczestniczyć w realizacji konkretnych zadań drogowych (Program 25/75) lub zgłaszać je do realizacji w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dzięki różnego rodzaju programom obowiązujących na terenie miasta, utwardzonych zostało w ostatnich latach ponad 30 kilometrów dróg gruntowych.

1.Wieloletni Program Utwardzenia Ulic Gruntowych
Program jest realizowany w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy a pakiet zadań do realizacji zostaje wybrany na podstawie określonych parametrów (m.in.: gęstość zaludnienia, ważność ulicy w układzie transportowym miasta, długości dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu).
Na realizację programu w latach 2016-22 zabezpieczono ponad 130 mln zł.
Co roku na budowę ulic osiedlowych gwarantowanych jest nie mniej niż 17 mln zł. Środki, których nie można wykorzystać w danym roku przechodzą na rok następny.

2.Program Inicjatyw Lokalnych 25/75
W przedmiotowym programie większość kosztów (75%) ponosi miasto, a mniejszą część (25%) wnioskujący mieszkańcy. Warto dodać, że istnieje możliwość podniesienia dofinansowania przez miasto aż do 85%, jeśli wnioskodawcy wcześniej finansowali budowę wodociągu i kanalizacji. Dzięki temu można skorzystać z dodatkowej bonifikaty na wkład własny.

3.Bydgoski Budżet Obywatelski
Zasada działania programu polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty, na realizację konkretnych zadań zgłaszanych przez mieszkańców Bydgoszczy. Do realizacji są kierowane projekty, które uzyskują największą liczbę głosów. Do wyboru są trzy rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne.

4.Pilotażowy program utwardzania dróg płytami ażurowymi.
Tego typu zadania realizujemy głównie na terenach o dużej przepuszczalności gruntu, w miejscach nie narażonych na częste przejazdy ciężarówek. Zależy nam też na utrzymaniu ciągłości utwardzanych ulic z innymi istniejącymi drogami twardymi oraz poprawie tą technologią dojazdu do osiedlowych obiektów użyteczności publicznej.

5. Wiele ulic udało się przebudować też przy realizacji dużych inwestycji drogowych. W ten sposób utwardzona nawierzchnia pojawiła się na kolejnych 29 ulicach gruntowych.

6. Ulice zbudowane przez zewnętrznych inwestorów. Część ulic budują inwestorzy, którym zależy na wygodnym i bezpiecznym dojeździe do wznoszonych hal i budynków. W ten sposób powstało kilka nowych odcinków ulic lub były one gruntownie wyremontowane. Z racji pełnionej funkcji najczęściej otrzymują one nawierzchnie asfaltowe.

Czytaj więcej...Zwiększono budżet na ważną część rewitalizacji Starego Fordonu. Pozwoli to rozstrzygnąć przetarg na kompleksową rewitalizację uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulicą Bydgoską i brzegiem Wisły. Inwestycja pochłonie około 25 mln zł. W jej ramach zbudujemy też skatepark, pumptruck, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe i boisko do siatkówki plażowej. 

Rewitalizacja terenów zielonych wraz z historycznym układem ulic pomiędzy ul. Bydgoską i brzegiem Wisły to jeden z najważniejszych elementów rewitalizacji tej części miasta. Z końcem ubiegłego roku ogłoszony został przetarg. Do rozstrzygnięcia postępowania konieczne okazało się zwiększenie środków na ten cel o 3,4 mln zł. W środę (26 lutego) wniosek o zmianę budżetu zaakceptowała Rada Miasta.

Czytaj więcej...Prace budowlane mają zająć około 2 lat (od podpisania umowy). Roboty będą dzielone na etapy. Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na wykonane prace.
Wcześniej została opracowana niezbędna dokumentacja oraz uzyskano niezbędne pozwolenia. Inwestycja będzie finansowana z wykorzystaniem europejskich środków na Gminny Program Rewitalizacji.


Kamienne nawierzchnie
Estetycznego i kameralnego charakteru nabierze szereg uliczek położonych pomiędzy brzegiem Wisły i ulicą Bydgoską. Przygotowana wcześniej dokumentacja projektowa zakłada budowę i przebudowę następujących ulic:
• Promenada (przebudowa istniejącego odcinka od ul. Nad Wisłą do Filomatów wraz z jej przedłużeniem w kierunku wschodnim aż do wału przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Rybaki),
• Filomatów (wraz z zejściem na ul. Promenada),
• Zakładowa,
• Nad Wisłą,
• A. Frycza Modrzewskiego (do budowanego umocnionego nabrzeża),
• odcinek ul. Kapeluszników (od ulicy Sikorskiego w kierunku Wisły),
• Rybaki (część północna),

Na nawierzchniach tych ulic będą stosowane kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Warto podkreślić, że wykorzystamy między innymi granitową kostkę, która pozostała po remontach ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Projekt zakłada również budowę i przebudowę wszelkiej infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych.

Czytaj więcej...Zieleń i rekreacja
W pasie zieleni nad Wisłą lokowana będzie infrastruktura rekreacyjna. Powstaną tam m.in.: skatepark, tor dla rowerzystów, plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, plac ćwiczeń. Na cele rekreacyjne przebudowane będzie też podwórko przy ul. Sikorskiego 2. Projekt zakłada też dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych na terenach o dużej wartości przyrodniczej. Wszystkie rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców. Uwzględniają też maksymalny stopień ochrony środowiska naturalnego.

Duży plac budowy
W Starym Fordonie uruchomionych zostało wcześniej szereg innych inwestycji związanych z rewitalizacją.
Wśród nich:
• Przebudowa Rynku (wykonawca kończy prace projektowe i przygotowuje się do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę )
• Budowa umocnionego nabrzeża (trwają zaawansowane prace budowlane)
• Remonty 7 kamienic (trwają zaawansowane prace budowlane)
• Modernizacja ul. Bydgoskiej wraz z ulicami bocznymi: Przy Bożnicy, Góralska, Piekary (zakończona)
• Budowa ul. Celnej (zakończona)

Wiele zadań jest co roku realizowanych również w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Warto podkreślić, że rewitalizację uzupełniają projekty mieszkańców oraz ich stowarzyszenia. Wśród nich są między innymi spacery, koncerty, warsztaty oraz cykliczne Święto Starego Fordonu.

Strona 10 z 288