Aktualności

Czytaj więcej...W grudniu planowane jest przełożenie ruchu na ul. Kolbego na nową część jezdni, która docelowo pełnić będzie funkcję buspasa. Pozwoli to rozpocząć przebudowę istniejącej jezdni, którą obecnie poruszają się samochody. Inwestycja ułatwi autobusom wyjazd z Osowej Góry i szybkie dotarcie do ul. Grunwaldzkiej, gdzie już od roku funkcjonuje buspas.


Czytaj więcej...Obecnie najwięcej prac toczy się przy skrzyżowaniu z ul. Kormoranów, gdzie kończą się roboty przy zbiorniku na deszczówkę. Ta inwestycja rozwiąże problemy związane z zalewaniem ulic w tej części Osowej Góry. Wykonywane została też podbudowa pod nową jezdnię buspasa (w kierunku ul. Grunwaldzkiej).

Przy sprzyjających warunkach pogodowych, zostanie ułożona warstwa wiążąca nawierzchni. Pozwoli to w grudniu przełożyć ruch pojazdów i rozpocząć prace też na starej jezdni (pasie w kierunku ul. Kormoranów). W tym ciągu budowana będzie m.in. nowa kanalizacja deszczowa.

Na początku przyszłego roku wykonawca planuje kontynuować prace przy chodnikach i drogach rowerowych po stronie wschodniej (przy sklepach). Prace zostały podzielone na wiele etapów m.in. z myślą o zapewnieniu dojazdu do punktów usługowo-handlowych i posesji.

Koszt inwestycji to 11 mln zł. Finansowana jest w oparciu o środki ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli funduszy europejskich dedykowanych metropoliom. Planowane zakończenie inwestycji to połowa przyszłego roku.

Czytaj więcej...Autobusem do centrum
W ramach tego zadania gruntownie przebudowywana jest konstrukcja nawierzchni od ul. Kormoranów do Grunwaldzkiej. Na całym odcinku powstaje dodatkowy pas ruchu przeznaczony dla autobusów. Poza tym przebudowywane będą skrzyżowania, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych. Buspas na ul. Kolbego ułatwi autobusom wyjazd z Osowej Góry i szybkie dotarcie do ul. Grunwaldzkiej, gdzie już od roku funkcjonuje dodatkowy pas dla autobusów. Realizowana obecnie inwestycja jeszcze lepiej skomunikuje Osową Górę z Centrum miasta.

Czytaj więcej...Buspasy w mieście 
W tym roku zakończyła się budowa buspasa na ul. Gdańskiej od wiaduktu J. Święcickiego (nad torami kolejowymi) do pętli autobusowej w Myślęcinku. Koszt inwestycji to ponad 10 mln zł. Wiosną ubiegłego roku otwarty dla ruchu został pas dla autobusów wzdłuż Wałów Jagiellońskich (koszt 3,5 mln zł). Również rozbudowana ulica Grunwaldzka wyposażona została w kierunku centrum w buspas (od Skośnej do Flisackiej). W przyszłym roku buspas wytyczmy na nowej jezdni ul. Kujawskiej (od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego).

Czytaj więcej...Każdy obiekt inżynierski na terenie miasta podlega obowiązkowym okresowym kontrolom stanu technicznego, co wynika bezpośrednio z obowiązków nałożonych w ustawie Prawo budowlane.

Kontrole takie, zwane przeglądami okresowymi, wykonywane są co roku na każdym obiekcie inżynierskim. W szczególnych przypadkach, kiedy sytuacja lub stan konstrukcji wymaga szczególnego potraktowania, wykonuje się przeglądy szczegółowe lub ekspertyzy czy inne opracowania uzależnione od aktualnej potrzeby.

Dzięki takim działaniom monitorującym, możemy dokonywać odpowiednich zmian w planach remontowych lub podejmować możliwie szybkie działania, zapewniające bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom tych obiektów.

W roku bieżącym również wykonano okresowe przeglądy i na ich podstawie zlecono wykonanie kilku specjalistycznych ekpertyz, np. Wiaduktów Warszawskich, kładki przez Brdę w rejonie ul. Krakowskiej, wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz zlecono opracowanie pomiaru sił w wantach (linach podwieszających przęsło) Mostu Uniwersyteckiego. W przyszłym roku planowane są kolejne przeglądy i wykonanie kolejnych opracowań dotyczących bydgoskich obiektów inżynierskich.

W odniesieniu do Trasy Uniwersyteckiej, wskutek podjęcia rutynowych czynności kontrolnych, stwierdzono uszkodzenie systemu monitorującego stan techniczny want, w związku z czym wiosną 2020 roku zleciliśmy wykonanie dodatkowych badań, których przedmiotem było pozyskanie brakujących informacji dotyczących obecnego stanu technicznego want. Innymi słowy, z uwagi na dość skomplikowany proces naprawy systemu monitorującego, aby nie stracić kontroli nad parametrami want mostu, zdobyliśmy te same informacje inną drogą – poprzez pomiary indywidualne, przeprowadzane przez zespół naukowo-badawczy.

Czytaj więcej...Opracowany materiał wykazał, że stan techniczny want mostu jest dobry, jednak występują anomalia w węzłach mocujących tj. w elementach które nie były i nie są objęte monitoringiem automatycznym. 

Nie znając dokładnych przyczyn wystąpienia wspomnianych anomalii w węzłach mocujących i przygotowując się do ich badań szczegółowych, w sierpniu br. wprowadzone zostały na obiekcie profilaktyczne ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych. W listopadzie br. zleciliśmy natomiast wykonanie szczegółowej ekspertyzy przez doświadczone gremium naukowe w tym zakresie.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Covid-19, proces wyłonienia wykonawcy tej ekspertyzy, jak i negocjacje cenowe znacznie się przedłużyły się, co skutkowało podpisaniem Umowy w listopadzie 2020 roku.
Obecnie czekamy na wyniki tych badań, są one uzależnione od warunków atmosferycznych. Powinniśmy otrzymać je na początku przyszłego roku. Podawanie obecnie jakikolwiek informacji dotyczących obiektu, jego stanu technicznego oraz wniosków końcowych na tym etapie, byłoby przedwczesne.

Jednocześnie nadmieniamy, że wszelkie decyzje dotyczące wprowadzanych ograniczeń na obiektach mostowych są konsultowane ze specjalistami i są one adekwatne do sytuacji, a udostępniane przez ZDMiKP informacje muszą mieć swoje potwierdzenie w wiarygodnej formie popartej analizami i ekspertyzami.

Czytaj więcej...Historia mostu
Most nurtowy przez Brdę jest obiektem dwuprzęsłowym. Pylony mostu o wysokości ok. 70 m. ukształtowano w formie przenikających się podków o kształtach liter greckich alfa i omega, co jest oryginalną konstrukcją na terenie Polski.
Pomost pod obie jezdnie jest podwieszony do pylonów za pomocą 16 lin (po 4 pary z każdej strony) w osłonach. Najdłuższe wanty mają 160 metrów długości. Konstrukcja przęseł jest stalowa, zespolona z betonową płytą współpracującą. Podporami są filary betonowe posadowione na palach.

Czytaj więcej...Podstawowym celem inwestycji było wykonanie w ciągu ul. Ogińskiego połączenia al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Wojska Polskiego na Górnym Tarasie, położonym ok. 30 m wyżej niż Taras Dolny.

Most oddano do użytku 12 grudnia 2013 r.
Obiekt mieści dwie jezdnie o czterech pasach ruchu.
W 2019 wydłużono Trasę Uniwersytecką w kierunku alei Jana Pawła II i ul. Glinki
Most jest elementem Trasy Uniwersyteckiej o długości ponad 1,5 km.
Całkowita długość mostu z estakadami wynosi ponad 700 m.
Gwarancja na most zakończyła się w 2018 roku.

Obiekt pomalowano w odcieniach zieleni, beżu, pomarańczy i czerwieni. Pylony oraz kładka widokowa dla pieszych są iluminowane po zmroku przy pomocy reflektorów LED.
W ramach zadania wykonana została nad mostem kładka dla pieszych, która stanowi akcent widokowy całej trasy.

Czytaj więcej...Zakończyła się budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów. Przebudowane zostało też skrzyżowanie na wysokości drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, przy którym powstał basen.
Inwestycja zrealizowana została w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.


Czytaj więcej...Parking powstał wzdłuż budynków wielorodzinnych: ul. Szarych Szeregów 4 oraz 11-14. Zbudowanych zostało prawie 50 stanowisk postojowych z dodatkowymi miejscami parkingowymi dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.
Zakres robót obejmował również przebudowę skrzyżowania w ciągu ul. Szarych Szeregów, a dokładnie jego wlotu południowego, polegającą na zwiększeniu promienia skrętu z 7 metrów w stanie istniejącym do projektowanych 9 m.

W ten sposób ułatwiliśmy dojazd m.in. autokarów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, przy której powstał nowy basen.

Czytaj więcej...Ponadto w obrębie remontowanego skrzyżowania odnowiona została nawierzchnia chodnika zlokalizowanego wzdłuż ulicy Szarych Szeregów. Dodatkowo z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, obniżone zostały krawężniki w obrębie przejść dla pieszych. Prace trwały dwa miesiące. Koszt zadania to 290 tysięcy zł.

Czytaj więcej...Trwa remont kolejnego odcinka ul. Jagiellońskiej od ronda Fordońskiego w stronę ul. Łużyckiej. Wcześniej prowadzone były prace przy torowisku. Doświetliliśmy też wszystkie przejścia bez sygnalizacji.
Wykonane prace usprawnią ruch na tym odcinku i poprawią bezpieczeństwo pieszych.


Czytaj więcej...Remont ul. Jagiellońskiej rozpoczął się w ubiegłym tygodniu od frezowania nawierzchni wewnętrznego pasa ruchu. Po usunięciu warstw asfaltu okazało się, że konieczne będą dodatkowe prace przy wymianie części podbudowy. Równocześnie ustawiane są nowe krawężniki. Wszystkie prace zakończą się w pierwszej połowie grudnia. Po ułożeniu nawierzchni odnowione zostanie oznakowanie poziome.
Koszt zadania to 600 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...Warto podkreślić, że w tym roku wzdłuż ul. Jagiellońskiej prowadzone były również prace przy torowisku.
Zagęszczono i uzupełniano podtorze. Wszystkie prace odbywały się w nocy, by nie zakłócać ruchu tramwajowego na magistralnej linii.

Czytaj więcej...Zakończyliśmy też doświetlanie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.
Dodatkowe oprawy poprawiają widoczność pieszych na wysokości ul. Łużyckiej, M. Piotrowskiego i K. Gotowskiego. W poprzednich latach remontowane były również odcinki nawierzchni na wysokości parku Ludowego im W. Witosa.

Czytaj więcej...Równocześnie prowadzone są prace przy remontach nawierzchni kolejnych ulic: Kruszyńskiej na Osowej Górze i krótkim odcinku ul. Wojska Polskiego na Wyżynach (od wiaduktu do kładki). W tych miejscach pozostało już tylko do wymalowania oznakowanie poziome.

Kończą się też prace na ul. Stawowej. Wykonana została już nawierzchnia. Obecnie wykańczane są już miejsca parkingowe oraz kontynuowane są prace w pasie zieleni..

Strona 10 z 273