Aktualności drogowe

Zaczęliśmy pierwsze prace przy budowie odcinka ul. W. Gersona na Górzyskowie. Inwestycja trafiła do realizacji dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.

Przygotowany wcześniej projekt zakłada w pierwszej kolejności budowę jednojezdniowej ulicy o szerokości 5 metrów i  długości 151 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jej początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ul. Grobla. Od strony istniejącej zabudowy jednorodzinnej zaplanowano oddzielony od jezdni pasem zieleni chodnik o szerokości 1,5 metra. Ponadto projekt zakłada budowę 3 zatok postojowych, zjazdów publicznych, zjazdów indywidualnych, dojść do posesji, progu zwalniającego i elementów odwodnienia ulicy oraz uporządkowanie przyległych terenów zielonych przez wykonanie trawników. W tym tygodniu ruszyły prace przygotowawcze. Prace ziemne  rozpoczną się z początkiem przyszłego tygodnia (14 października). Odcinek od ulicy Groblej do posesji nr 32 będzie niedostępny dla ruchu kołowego. W pierwszej kolejności będzie budowany chodnik po północnej części ulicy. Zakończenie podstawowych prac planowane jest jeszcze w tym roku.

Pomysł budowy utwardzonej ulicy w tej części osiedla zdobył największą liczbę głosów w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Inwestycja pochłonie 570 tysięcy złotych. Będzie objęta 4-letnią gwarancją.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do obejrzenia postępów prac na ulicy Grunwaldzkiej. Zaawansowanie całej inwestycji zbliża się do 70 procent. Wybudowaliśmy już większość nowych jezdni. Obecnie największy zakres prac realizujemy na skrzyżowaniach z ulicami zbiorczymi.

Wykonawca skupia się teraz na rozbudowie skrzyżowań z ulicami m.in. z Flisacką, Filtrową, Kolbego i Skośną. Firmie Budimex zależy na jak najszybszym uzyskaniu przejezdności obu nowych jezdni oraz zrealizowaniu przed zimą możliwie dużego frontu robót.

Czytaj więcej...

Ostatnie jezdnie w budowie

Przypominamy, że w związku z pracami tymczasowo odcięta jest ulica Flisacka.  Duży zakres prac realizowany jest również na Czyżkówku na połączeniu z ulicą Filtrową. Jest ono dostosowywane również pod kątem możliwości włączenia do ruchu w tym miejscu nowej trasy w kierunku osiedla Miedzyń. Poza tym intensywne prace prowadzimy przy budowie nowej południowej jezdni od węzła zachodniego do ulicy Chojnickiej. Wymaga to również budowy nowej części mostu nad Flisem (z północnej części pod jezdnię serwisową i nitkę w kierunku Osowej Góry jest już gotowa).

Na północnej jezdni na odcinku leśnym po ułożeniu ostatniej warstwy nawierzchni wykonamy oznakowanie. Planujemy jeszcze jesienią przenieść ruchu na ten odcinek, co pozwoli realizować prace wykończeniowe i ułożyć  warstwy ścieralne na jezdni południowej.

Czytaj więcej...

Płynniejszy ruch na skrzyżowaniach

Duży zakres robót wykonujemy na Osowej Górze przy przebudowie skrzyżowań z ulicami Kolbego i Skośną. Ruch nadal odbywa się tam jezdnią południową i poprzez tymczasowe ronda. Powstają tam rozległe skrzyżowania skanalizowane, które mają zdecydowanie poprawić płynność ruchu. Wzdłuż jezdni montowane są też konstrukcje ekranów akustycznych, które ograniczą hałas przy posesjach położonych najbliżej jezdni. Kontynuowane są też prace brukarskie i bitumiczne na drogach rowerowych. Więcej prac zostało jeszcze przy przebudowie odcinka ul. Skośnej.

Czytaj więcej...

Z buspasem i drogą rowerową

Zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie przyszłego roku. Dzięki rozbudowie ul. Grunwaldzkiej wygodnie dojedziemy do trasy ekspresowej S5, w godzinach szczytu nie będą tworzyć się zatory, autobusy w stronę centrum pojadą wydzielonym buspasem, a rowerzyści zyskają bezpieczną drogę rowerową. Nowa dwujezdniowa ulica zapewni nie tylko bezpieczne i szybkie połączenie z trasą ekspresową S5. To również duże udogodnienie dla mieszkańców Osowej Góry.

Czytaj więcej...

Ograniczenia dla ciężarówek

Na Czyżkówku przed skrzyżowaniem z ulicą Filtrową funkcjonować będzie zatoka do kontroli pojazdów ciężarowych. Zgodnie z planem transportowym wraz z udostępnieniem dla ruchu obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S5 w mieście wprowadzony zostanie ruchu dla ciężarówek poruszających się tranzytem. Dodatkowe miejsca do ważenia pojazdów pomogą go skutecznie egzekwować.

Modernizacja ul. Grunwaldzkiej obok rozbudowy ul. Kujawskiej i przygotowywanej budowy nowych mostów na Brdzie to największe przedsięwzięcia drogowe na najbliższe lata. Na wszystkie te  inwestycje  miasto pozyskało wysokie  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w liczbach:

 • Koszt prac budowlanych  – 75,8 mln zł
 • Długość modernizowanego  odcinka – 4,55 km
 • Długość buspasa – 2,95 km
 • Długość dróg rowerowych – 4,95 km
 • Powierzchnia chodników - 14840 m2

Kompletujemy materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu na budowę nowych  mostów nad Brdą pomiędzy Toruńską i Fordońską. Powstanie torowisko, druga jezdnia i chodniki, drogi dla rowerów i ciągi pieszo-rowerowe. To jedna z dużych inwestycji, którą realizujemy w oparciu o środki unijne pozyskane przez miasto. Przygotowanie dokumentacji poprzedziły konsultacje z mieszkańcami.

Latem zakończyliśmy kolejny etap prac nad projektem i złożyliśmy wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wybór lokalizacji nowej przeprawy mostowej był poprzedzony sporządzeniem koncepcji oraz konsultacjami społecznymi. Wariant budowy nowych mostów wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego był zdecydowanie częściej wskazywany przez bydgoszczan niż pomysł wzniesienia konstrukcji inżynierskiej na wysokości ul. Perłowej. Na tym etapie wprowadzaliśmy też zmiany, które uwzględniały mozliwe do realizacji propopzycje mieszkańców.

Tramwajem z Fordonu na górny taras

Przygotowany projekt zakłada powstanie dwóch konstrukcji o długości około 240 metrów.  Jedna dedykowana będzie tramwajom. Torowisko znajdzie się między jezdniami. Inwestycja pozwoli znacznie lepiej skomunikować Fordon i Bartodzieje z dzielnicami położonymi na tzw. górnym tarasie Bydgoszczy (m.in. Kapuściska, Wyżyny, Wzgórze Wolności). Rozwiązanie ułatwi też organizację ruchu tramwajowego na wypadek remontów torowisk na Toruńskiej i Fordońskiej lub w trakcie zdarzeń losowych (np. wypadek)

Jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy

Częścią projektu jest też nowy most drogowy po stronie wschodniej. Znajdą się na nim dwa pasy ruchu. Obok powstanie też chodnik i droga dla rowerów. Wraz z inwestycją przebudowane będą też skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego z Fordońską oraz Toruńską. Wokół skrzyżowania z ul. Fordońską ścieżki rowerowe powstaną po stronie południowej i zachodniej umożliwiając bezpieczny przejazd na najważniejszych kierunkach. Warto jednak podkreślić że docelowo główną arterią dla rowerzystów na osi wschód zachód ma stać się trasa poprowadzona wzdłuż brzegu Brdy. Stąd między innymi powstanie w rejonie mostów nowy ciąg pieszo-rowerowy w kierunku rzeki.

Wygodne rozwiązania dla pasażerów

Częścią projektu jest też rozbudowa rozjazdów w rejonie skrzyżowania ul. Toruńskiej z Perłową. Przy przebudowywanych skrzyżowaniach będą lokalizowane nowe przystanki tramwajowe z peronami dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Perony będą wyposażone w ekrany LCD z rozkładami jazdy. Dodatkowymi elementami inwestycji są też przebudowa torowisk wzdłuż ul. Perłowej (do modernizowanego  obecnie węzła Szarych Szeregów i rozbudowa systemu ITS. Zakładamy, że w inwestycja będzie  prowadzona pod ruchem tramwajowym na ul. Fordońskiej i Toruńskiej. Zależy nam na ograniczeniu utrudnień w trakcie inwestycji do minimum. W przypadku tej inwestycji zakładamy, że duża część prac będzie mogła odbywać się poza istniejącym pasem drogowym.

Czytaj więcej...

Wkrótce przetarg

Obecnie trwa kompletowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na prace budowlane. Zostało wydane już pozwolenia wodno-prawne, oczekujemy na potwierdzenie ostateczności tej decyzji oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Rozpoczęcie  prac budowlanych planowane jest w przyszłym roku. Wstępnie koszt inwestycji szacowany jest  na około 80 mln zł. Wcześniej miasto podpisało umowę na dofinansowanie zadania środkami unijnymi na poziomie 48  mln zł. Zostały one ujęte w Kontrakcie Terytorialnym. Zadanie jest wpisane do budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Inwestycja w liczbach:

 • Szacowany koszt –80 mln zł
 • Dofinansowanie unijne  – 48,2 mln zł
 • Długość konstrukcji mostów – ok. 240 m

Czytaj więcej...

W czwartek (10 października) uruchomiliśmy sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Pelplińskiej, Orląt Lwowskich oraz Lawinowej. Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo kierowców wyjeżdżających z podporządkowanych ulic oraz pieszych przekraczających jezdnie.

Sygnalizację świetlną zamontowaliśmy na wszystkich wlotach skrzyżowania Pelplińskiej, Orląt Lwowskich oraz Lawinowej.  Skorygowaliśmy też oznakowanie poziome. O poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu wnioskowali mieszkańcy osiedla Tatrzańskiego. Z przejść dla pieszych na ul. Pelplińskiej korzystają m.in. uczniowie. Koszt inwestycji to ponad pół miliona złotych.

Warto podkreślić, że na ul. Pelplińskiej w tym roku doświetlimy też  łącznie 4 przejścia dla pieszych. Wykorzystamy do tego nowoczesny system oświetlenia wertykalnego. Przejścia  wyposażymy w zestaw specjalistycznych lamp dobieranych indywidualnie dla konkretnej lokalizacji. W ten sposób samo przejście oraz strefa oczekiwania pieszego są doświetlone równomiernie w taki sposób, że pieszy dla nadjeżdżającego kierowcy jest zawsze przedstawiany jako jasny element na ciemniejszym tle.

W pierwszej kolejności zleciliśmy prace na 3 przejściach, które zgłosili mieszkańcy w trakcie ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

 • ul. Pelplińska / ul. Derdowskiego (południowe przejście dla pieszych)
 • ul. Pelplińska / ul. Jarużyńska
 • ul. Pelplińska / ul. Galla Anonima

Prace budowlane pochłonęły około 150 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...

W wakacje wybraliśmy też wykonawcę kolejnego pakietu zadań realizowanych w całym mieście. Wśród nich jest też kolejne przejście na ul. Pelplińskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym miejscu nowoczesne oświetlenie zainstalujemy jeszcze tej jesieni.

 

Strona 10 z 204