MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul.Sanatoryjna ZDMiKPPlanowane rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (Etap I) który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul.Sanatoryjnej od posesji nr 1 do posesji nr 25.Planowany termin zakończenia dla etapu I - 31.08.2019r. 2019-08-31 więcej...
ul. Glinki/Dąbrowa Prywatnyprzebudowa skrzyżowania ul. Glinki i ul. Dąbrowa w związku z budową marketu Lidl - przygotowanie jezdni tymczasowej (poszerzenie jezdni). Od 2019-07-22 rozpoczną się prace związane już z przebudową. Pierwszy etap nie przewiduje zmiany lokalizacji przystanków autobusowych. 2019-08-31 więcej...
ul. Dworcowa MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-07-30 2019-07-31 więcej...
ul. Fordońska Polskie Sieci Elektroeneregtyczna S.A.montaż dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV. Prace prowadzone w nastepujących terminach: 25-29-07-2019r., 02-03-08-2019r., 16-17-08-2019r., 22-24-08-2019r. 2019-08-24 więcej...
ul. Słupskich, Ostroroga, Czerwonego Krzyża Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.przebudowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-07-17 2019-07-20 więcej...
ul. Focha ZDMiKPZamknięty zostanie jeden pas ruchu ul. Focha od ul. Karmelickiej na długości zatoki autobusowej w kierunku ul. Jagiellonów. Ruch kołowy będzie odbywał się po tymczasowej jezdni oraz po jednym pasie ul. Focha, natomiast ruch tramwajowy będzie odbywał się bez zmian. Przystanek autobusowy i tramwajowy zostanie przesunięty w stronę ul. Mostowej. 2019-08-18 więcej...
ul. Trentowskiego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej wraz z przyłączami – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-07-10 2019-07-19 więcej...
ul.Grunwaldzka ZDMiKPPrzełożenie ruchu z istniejącej jezdni północnej na jezdnię południową.Natomiast od dnia 12.07.2019 r. przywrócona zostanie stała organizacja ruchu drogowego na ul. Przejście. 2019-07-28 więcej...
ul. Ogińskiego, Sułkowskiego, 11 Listopada, Gdańska, Rekreacyjna, Zamczysko, Sądecka Prywatnybudowa przyłącza telekomunikacyjnego – prace prowadzone na chodniku. Rozpoczęcie prac: 2019-07-09 2019-07-22 więcej...
ul. Techników, Łukasiewicza KPEC Sp. z o.o.budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami - wystąpią lokalne utrudnienia w ruchu i zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-07-04 2019-07-19 więcej...
ul. Warmińskiego ZDMiKPBudowa oświetlenia ulicznego 2019-08-31 więcej...
ul. Wulffau, Eberhardta MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-07-01 2019-07-30 więcej...
ul. Boczna, Fabryczna Prywatnybudowa zjazdów – prace prowadzone na jezdni, chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-07-01 2019-07-12 więcej...
ul. Koronowska Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej - prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-06-28 2019-07-24 więcej...
Skrzyżowanie ul. Pelplińskiej z ul. Orląt Lwowskich ZDMiKPBudowa sygnalizacji świetlnej 2019-07-31 więcej...
Mennica, Tamka, Ku Młynom ZDMiKP„Ster na Bydgoszcz” 2019-06-24 więcej...
ul. Pochyła Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.obudowa sieci gazowej - możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-06-11 2019-07-19 więcej...
ul.Siedlecka odcinek od ul.Chmielnej do ul.Łubinowej Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku ul.Siedleckiej od ul. Chmielnej do ul.Łubinowej. Prace będą podzielone na podetapy:Wykonawca rozpocznie prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Chmielną (etap 3C) i będzie realizował kolejne etapy w kierunku skrzyżowania z ul.Koronowską. 2019-09-10 więcej...
ul. Podgórna ENEA Operator Sp. z o.o.roboty związane z wymianą i likwidacją trójników 0,4 kV oraz wymianą kabli nn 0,4 kV - prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-06-10 2019-07-19 więcej...
teren miasta Bydgoszczy ZDMiKPodnawianie oznakowania poziomego - prace malarskie wykonywane będą głównie wieczorem i w nocy żeby ograniczyć utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2019-06-05 2019-08-16 więcej...
ul. Nakielska (dojazd do ronda Grunwaldzkiego, przy Auchan) ZDMiKPremont nawierzchni jezdni - wystapią lokalne utrudnienia w ruchu i zwężenia jezdni, prace prowadzone w nocy od godz. 21:00 do 05:00. Rozpoczęcie prac: 2019-06-05 2019-06-08 więcej...
ul.Okopowa ZDMiKPWprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego, która będzie polegała na zamknięciu włączenia ul. Okopowej w ul. Grunwaldzką. 2019-07-31 więcej...
ul. Grunwaldza ZDMiKPWprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu drogowego, która będzie polegała na zamknięciu włączenia ul. Łąkowej oraz ul. Św.Antoniego z Padwy w ul. Grunwaldzką. 2019-09-30 więcej...
ul. Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka w związku z wprowadzaniem czasowej organizacji ruchu sygnalizacja świetlna Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka jest WYŁĄCZONA. więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...
ul.Grunwaldzka ZDMiKPZostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu włączenia ul. Wiejskiej w ul. Grunwaldzką. 2019-10-29 więcej...
ul.Leszczyna i Osada ZDMiKPZamknięcie dla ruchu samochodowego ul. Leszczyna od ul. Ornej do ul. Widok. Rozpoczęcie prac: 2018-11-26 2018-12-17 więcej...
ul. Pruszkowska/Kapliczna Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami – prace prowadzone na jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-09-03 2019-08-02 więcej...
Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wraz z rozbudową ulicy - Uwaga: w nocy z 07 na 08 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego związana z zakończeniem prac KPEC na jezdni północnej ulicy. Obecnie ruch prowadzony jest dwukierunkowo jezdnią południowa na ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej). Zmiana polegać będzie na przerzuceniu ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną, na której również ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Rozpoczęcie prac: 2018-07-14 2019-10-18 więcej...
Pijarów (od ul. Nakielskiej do projektowanego ronda, sięgacz oraz pieszo-jezdnia ulicy Pijarów na odcinku od projektowanego ronda do granicy miasta) ZDMiKPbudowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozpoczecie prac: 2018-06-22 więcej...
ul. Seminaryjna/Lubelska Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej – prace prowadzome na chodniku. Rozpoczęcie pracy: 2018-04-05 2019-08-02 więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...