MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Koronowska, Chmurna Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej ś/c - wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-09-30 2019-10-03 więcej...
ul.Grunwaldzka (skrzyżowanie od ul. Filtrowej do ul. Koronowskiej) ZDMiKPRuch na ul.Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Filtrową do ul. Koronowskiej odbywać się będzie po nowo wybudowanej jezdni północnej. Zamknięta zostanie ul. Flisacka przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką. 2019-10-31 więcej...
ul. Bełzy, Szpitalna ZDMiKPZ wyprzedzeniem - informujemy, że wykonawca remontu na ulicy Wojska Polskiego zaplanował na 05 i 06. października układanie warstwy ścieralnej na ulicach: Bełzy oraz Szpitalnej na długości około 150 metrów od strony ul. Wojska Polskiego. W związku z tym wymienione ulice na czas prowadzenia robót zamknie dla ruchu. 2019-10-06 więcej...
ul. Pomorska MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-09-22 2019-09-25 więcej...
ul. Ułańska, Pola, Chłopickiego, Czarnieckiego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-09-19 2019-09-21 więcej...
ul. Poznańska MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.enowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-09-19 2019-09-21 więcej...
ul. Baranowskiego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej ś/c - wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-09-25 2019-09-27 więcej...
ul.Łubinowa ZDMiKPRozpoczęcie robót sieciowych (kanalizacja deszczowa) na ul. Łubinowej na odcinku od ul. Urodzajnej do ul. Chmielnej (wraz ze skrzyżowaniami). 2019-10-04 więcej...
ul. Glinki, Dąbrowa Prywatnyprzebudowa układu drogowego ulic Glinki oraz Dąbrowy związanej z budową nowego marketu - ruch został przerzucony na nowo wybudowaną północną cześć drogi. Rozebrana została południowa strona oraz przesunięty został przystanek autobusowy w kierunku BPPT około 150 m w stronę ulicy Szpitalnej 2019-10-31 więcej...
ul.Focha ZDMiKPInformujemy o utrudnieniach w ruchu w ramach remontu nawierzchni i dylatacji na południowym moście w ciągu ul. Focha. Z uwagi na odkryty bardzo zły stan płyty pomostu, roboty związane z ułożeniem nowych dylatacji bitumicznych, pomimo gotowej już nowej nawierzchni na przęsłach, musiały zostać przerwane. Aktualnie określamy zasięg zniszczeń i rozszerzamy zakres prac w celu przywrócenia sprawności konstrukcji. Utrudnienia mogą potrwać nawet miesiąc. Czynny jest tylko jeden z trzech pasów ruchu. 2019-09-30 więcej...
ul. Armii Krajowej i Wyszyńskiego ZDMiKPTrwa przebudowa wschodniego wiaduktu drogowego w ciągu ulic Wyszyńskiego i Armii Krajowej nad torami kolejowymi. Ruch samochodowy odbywa się wiaduktem zachodnim 2019-12-31 więcej...
Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-09-02 2019-10-04 więcej...
więcej...
ul. Toruńska ZDMiKPremont nawierzchni: wymiana krawężników i warstw bitumicznych - prace wykonywane pod ruchem, wystapią lokalne utrudnienia. 2019-09-24 więcej...
ul. Pod Skarpą (od ul. Jasinieckiej do posesji nr 52) ZDMiKPremont nawierzchni ulicy - prace realizowane przy całkowitym zamknięciu. 2019-09-24 więcej...
ul. Gajowa ZDMiKPremont nawierzchni: wymiana krawężników i warstw bitumicznych - prace wykonywane pod ruchem, wystapią lokalne utrudnienia. 2019-09-24 więcej...
ul. Szpitalna - od ul. Hubala-Dobrzańskiego do ul. Wojska Polskiego ZDMiKPremont nawierzchni: wymiana krawężników i warstw bitumicznych - prace wykonywane pod ruchem, wystapią lokalne utrudnienia. Rozpoczęcie prac: 2019-08-19 2019-09-24 więcej...
ul. Wojska Polskiego - od ul. Chemicznej (zakresu pętli tramwajowej) do ul. Baczyńskiego ZDMiKPremont nawierzchni: wymiana krawężników i warstw bitumicznych - prace wykonywane pod ruchem, wystapią lokalne utrudnienia. Rozpoczęcie prac: 2019-08-16 2019-09-24 więcej...
ul.Sanatoryjna ZDMiKPPlanowane rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (Etap 5) który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul.Sanatoryjnej od posesji nr 61 do posesji nr 69.Planowany termin zakończenia dla etapu 5 - 30.09.2019r. 2019-09-30 więcej...
ul. Dworcowa MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-09-09 2019-10-10 więcej...
więcej...
ul. Grunwaldza ZDMiKPWprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu drogowego, która będzie polegała na zamknięciu włączenia ul. Łąkowej oraz ul. Św.Antoniego z Padwy w ul. Grunwaldzką. 2019-09-30 więcej...
ul. Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka w związku z wprowadzaniem czasowej organizacji ruchu sygnalizacja świetlna Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka jest WYŁĄCZONA. więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...
ul.Grunwaldzka ZDMiKPZostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu włączenia ul. Wiejskiej w ul. Grunwaldzką. 2019-10-29 więcej...
Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wraz z rozbudową ulicy - Uwaga: w nocy z 07 na 08 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego związana z zakończeniem prac KPEC na jezdni północnej ulicy. Obecnie ruch prowadzony jest dwukierunkowo jezdnią południowa na ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej). Zmiana polegać będzie na przerzuceniu ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną, na której również ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Warstwa ścieralna na ul. Bełzy i ul. Szpitalnej będzie układana w dniach 05-06 października w godzinach od 7.00 do 18.00. W tym czasie ruch kołowy na ul. Szpitalnej i ul. Bełzy zostanie wstrzymany. Rozpoczęcie prac: 2018-07-14 2019-10-18 więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...