MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Warmińskiego 17 KPEC Bydgoszczbudowa przyłącza ciepłowniczego - Uwaga: od 2018-12-11 ul. Warmińskiego na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Obrońców Bydgoszczy bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2018-12-06 2018-12-19 więcej...
ul.Byszewska ( skrzyżowanie ul.Żnińska z ul. Więcborska) ZDMiKPZamknięcie ul. Byszewskiej od skrzyżowania z ul. Żnińską do ul. Więcborskiej. 2019-01-13 więcej...
ul.Grunwaldzka,Jasna,Wrocławska ZDMiKPUtrudnienia dotyczą obszaru chodnika i ścieżki rowerowej.Rozpoczęcie prac:2018-11-27 2018-12-28 więcej...
ul.Leszczyna i Osada ZDMiKPZamknięcie dla ruchu samochodowego ul. Leszczyna od ul. Ornej do ul. Widok. Rozpoczęcie prac: 2018-11-26 2018-12-17 więcej...
Makuszyńskiego Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej wraz z przyłączami – możliwe lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczecie prac: 2018-11-23 2018-12-09 więcej...
rondo Grunwaldzkie ZDMiKPRoboty bitumiczne w obszarze ronda Grunwaldzkiego. Rozpoczęcie prac :2018-11-22. 2018-12-10 więcej...
ul.Łochowska ZDMiKPruch pieszy zostanie skierowany na północną stronę ul. Łochowskiej. Zosatnie wprowadzone wahadło sygnalizacji świetlnej w obszarze ul. Nakielskiej 268. Rozpoczęcie prac: 2018-11-22 2019-03-26 więcej...
ul. Lelewela Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej – możliwe lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2018-11-19 2018-12-13 więcej...
ul. Świętopełka ZDMiKPZamknięcie ul. Świętopełka na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Zawodzie.Rozpoczęcie prac: 2018-11-13 2018-12-15 więcej...
ul. Ruczaj ZDMiKPZamknięcie ul. Ruczaj. Dodatkowo utrudnienia na ul. Dąbrowa. Jezdnia ul. Dąbrowa przy prowadzeniu prac przy skrzyżowaniu zostanie zawężona do szerokości 2,75 m. Rozpoczęcie prac: 2018-11-19 2018-12-15 więcej...
Wieluńska ZDMiKPprzebudowa ulicy - Uwaga: wprowadzone zostanie obustronne zakmnięcie ulicy dla ruchu pojazdów. Rozpoczęcie prac: 2018-11-13 2018-12-15 więcej...
Jagiellońska (odcinek od ronda Jagiellonów na skrzyżowania z ul. Gdańską) ZDMiKPprace związane z naprawą nawierzchni torowiska tramwajowego prowadzone na buspasie oraz na lewym pasie prowadzącym do ronda Jagiellonów. Prace będą rozpoczynały się około godz. 20:00~23:00 i będą kończyły się około godz. 4:00~6:00. Rozpoczęcie prac: 2018-11-13 2018-11-16 więcej...
Kasztelańska ZDMiKPremont ulicy - Uwaga: od 2018-11-20 do 2018-11-30 ulica zamknieta dla ruchu - wyznaczono objazdy. Rozpoczecie prac: 2018-11-13 2018-12-07 więcej...
Miedza MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.renowacji kanalizacji – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-11-12 2018-12-04 więcej...
Inowrocławska Prywatnyrozbudowa ulicy Inowrocławckiej z przebudową infrastruktury technicznej - poszerzenie jezdni o dodatkowy pas wraz z budową chodnika. Uwaga: ruch pieszy przeniesiony na drugą strone ulicy. Rozpoczecie prac: 2018-11-05 2018-12-29 więcej...
Inwalidów MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej – prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2018-10-10 2018-11-16 więcej...
Ugory Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej wraz z przyłączami - prace prowadzone etapowo, wystapią lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczecie prac: 2018-09-20 2018-12-14 więcej...
Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wraz z rozbudową ulicy - Uwaga: w nocy z 07 na 08 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego związana z zakończeniem prac KPEC na jezdni północnej ulicy. Obecnie ruch prowadzony jest dwukierunkowo jezdnią południowa na ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej). Zmiana polegać będzie na przerzuceniu ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną, na której również ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Rozpoczęcie prac: 2018-07-14 2019-10-18 więcej...
Łochowska ZDMiKPprzebudowa z rozbudową ulicy wraz z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego, kompleksowa przebudowa skrzyżowania polegającego na wykonaniu ronda na skrzyżowaniu ulic: Nakielskiej, Łochowskiej, Lisiej, Sicieńskiej i Agatowej. Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Rozpoczęcie prac: 2018-07-03 2019-03-26 więcej...
Wały Jagiellońskie (na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek) ZDMiKProzbudowa ulicy wraz z rozbudową infrastruktury dla transportu publicznego. Uwaga: od 2018-12-11 dla ruchu zostanie zamknięta południową jezdnia ulicy Wały Jagiellońskie, na odcinku od Nowego Rynku do posesji Wały Jagiellońskie nr 12, na jezdni północnej będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Przystanki autobusowe pozostaną bez zmian. Rozpoczęcie prac: 2018-07-09 0000-00-00 00:00:00 więcej...
Pijarów (od ul. Nakielskiej do projektowanego ronda, sięgacz oraz pieszo-jezdnia ulicy Pijarów na odcinku od projektowanego ronda do granicy miasta) ZDMiKPbudowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozpoczecie prac: 2018-06-22 więcej...
Przejście (przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką) ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy - Uwaga: ul. Przejście przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką zostanie zamknięta dla ruchu. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu: 2018-06-25 2019-03-31 więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...