MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Grodzka, Podwale Miasto Bydgoszczbudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej - od 2020-03-02 wystąpią lokalne zwężenia jezdni ul. Grodzkiej. Uwaga: od 2020-03-09 ul. Podwale zostanie zamknięta na odcinku od ul. Krętej do ul. Grodzkiej. Dojazd do ul. Grodzkiej możliwy przez ul. Magdzińskiego i ul. Przy Zamczysku. Rozpoczęcie prac: 2020-03-02 2020-03-20 więcej...
ul. Kuszwicka, Focha MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.orenowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2020-02-26 2020-04-03 więcej...
ul. Wrocławska Prywatnybudowa przyłączy wodociągowych – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-02-24 2020-03-06 więcej...
ul. Jagiellońska, Markwarta, Sieńki ENEA Operator Sp. z o.o. budowa sieci energetycznej – prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2020-01-22 2020-03-13 więcej...
ul. Staszica, 3-go Maja, Jagiellońska MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.orenowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2020-02-22 2020-03-23 więcej...
ul. Wyszogrodzka, Witebska MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2020-04-03 2020-04-06 więcej...
więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...