MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Trasy Uniwersyteckiej ZDMiKPZmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Sygnalizacja świetlna przełączona w tryb ostrzegawczy.Roboty budowlane związane z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej. więcej...
ul.Kujawska ZDMiKPDnia 13.08.2020 od godz.16.30 do godz.22.00 -nastąpi betonowanie płyty górnej torowiska tramwajowego w ciągu ul. Kujawskiej w palisadzie po stronie wschodniej.Ruch odbywać się będzie wahadłowo.Same prace betoniarskie moga potrwać do późnych godzin nocnych. 2020-08-13 więcej...
ul. Poznańska 25 KPEC Sp. z o.o.budowa przyłącza ciepłowniczego – wystąpi lokalne zwężenie jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-08-17 2020-08-28 więcej...
ul. Kasztanowej MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-08-20 2020-08-21 więcej...
ul. Czerkaska MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-08-13 2020-08-19 więcej...
ul. Nowotoruńska (od przejścia dla pieszych ze skrzyżowaniem z ul. Toruńską w kierunku Kazimierza Wielkiego) ZDMiKPremont ulicy - prace będą prowadzone częściowo w nocy. Ulica nie będzie zamknięta a na remontowanym odcinku pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości. Rozpoczęcie prac: 2020-07-31 2020-08-26 więcej...
ul. Magnuszewska ZDMiKPremont ulicy - Uwaga: w trakcie prac jedna jezdnia zostanie wyłączona z ruchu, a na drugiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Rozpoczęcie prac: 2020-08-03 2020-10-02 więcej...
ul. Kościuszki 13 Prywatnybudowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - wystąpią lokane zwężenia jezdni, ruch pieszych zostanie przeniesiony na drugą stronę ulicy. Rozpoczęcie prac: 2020-08-17 2020-08-28 więcej...
ul. Bydgoska, Ametystowa MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-07-29 2020-08-28 więcej...
ul. Topolowa, Czerkaska KPEC Sp. z o.o.budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami - wystąpia lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-05-27 2020-08-14 więcej...
więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...