MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Kolonijna, Zdrojowa, Kuracyjna, Wypoczynkowa, Boronia, Chełkowskiego, Truszczyńska, Kasprowicza, Janowska Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej średniego ciśnienia – prace prowadzone na jezdni, chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-05-22 2019-06-04 więcej...
ul.Sanatoryjna ZDMiKP Dla ruchu samochodowego zostanie zamknięty odcinek ulicy od posesji nr 45 do posesji nr 59. Schemat objazdu i plan sytuacyjny niżej w załączniku. 2019-07-31 więcej...
ul. Skrajna Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-05-13 2019-05-30 więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Czartoryskiego/Św. Trójcy 8 Prywatnybudowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej -Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzienia prac. Rozpoczęcie prac: 2019-04-19 2019-05-29 więcej...
ul. Dworcowa, Warmińskiego MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-04-26 2019-04-27 więcej...
ul. Jackowskiego, Garbary, Królowej Jadwigi ENEA Operator Sp. z o.o.budowa linii kablowych nn 0,4 kV – prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-04-23 2019-05-23 więcej...
ul.Sanatoryjna ZDMiKPWprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Sanatoryjnej w Bydgoszczy dla etapu 8, która bedzie polegała na całkowitym zamknięciu odcinka jezdni ul. Sanatoryjnej od posesji nr 62 do nr 97. 2019-05-25 więcej...
ul. Bydgoska-odcinek od ul. Filomatów do ul. F.Modrzewskiego ZDMiKPWydłużenie zamknięcia ul. Bydgoskiej od ul. Filomatów do ul. Frycza Modrzewskiego. Ulice Góralska, Mączna, Przy Bóżnicy pozostają cały czas nieprzejezdne. 2019-06-30 więcej...
ul. Dabrowa Prywatnybudowa zjazdu – możliwe lokalne zwężenie jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-04-11 2019-05-24 więcej...
ul. Ogińskiego, Sułkowskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Chodkiewicza) ZDMiKPprzebudowa zatok autobusowych w ramach gwarancji, wyznaczono przystanki tymczasowe. Rozpoczęcie prac: 2019-04-09 2019-05-31 więcej...
ul. Lisia, Sicieńska MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 2019-05-31 więcej...
ul. Fordońska 428-430 (rejon skrzyżowania z ul. Brzechwy) MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej – Uwaga: wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-04-09 2019-05-20 więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...
ul. Grunwaldzka do ul. Kraszewskiego ZDMiKPUtrudnienia w ruchu w postaci miejscowego zajęcia pasa oraz prac w godzinach nocnych w terminie do końca maja 2019 roku. 2019-05-31 więcej...
ul.Grunwaldzka ZDMiKPZostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu włączenia ul. Wiejskiej w ul. Grunwaldzką. 2019-10-29 więcej...
Stary Rynek ZDMiKPWykonawca przystąpił do prac polegajacych na przebudowie istniejących chodników okalających płytę Starego Rynku. Sukcesywnie w miarę postępu prowadzonych prac na chodnikach otwierane będą przebudowane jezdnie. Informujemy również, że udostępniono wykonany ciąg pieszy wzdłuż zachodniej pierzei. 2019-06-30 więcej...
ul.Leszczyna i Osada ZDMiKPZamknięcie dla ruchu samochodowego ul. Leszczyna od ul. Ornej do ul. Widok. Rozpoczęcie prac: 2018-11-26 2018-12-17 więcej...
ul. Pruszkowska/Kapliczna Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami – prace prowadzone na jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-09-03 2019-05-24 więcej...
Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wraz z rozbudową ulicy - Uwaga: w nocy z 07 na 08 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego związana z zakończeniem prac KPEC na jezdni północnej ulicy. Obecnie ruch prowadzony jest dwukierunkowo jezdnią południowa na ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej). Zmiana polegać będzie na przerzuceniu ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną, na której również ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Rozpoczęcie prac: 2018-07-14 2019-10-18 więcej...
Pijarów (od ul. Nakielskiej do projektowanego ronda, sięgacz oraz pieszo-jezdnia ulicy Pijarów na odcinku od projektowanego ronda do granicy miasta) ZDMiKPbudowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozpoczecie prac: 2018-06-22 więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...