MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Orla (w rejonie skrzyżowania z ul. Skorupki) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - wyznaczono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2020-11-02 2020-11-30 więcej...
ul. Jagiellońska (jezdnia południowa, na wys. PGNIG) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Rozpoczęcie prac: 2020-11-02 2020-11-22 więcej...
ul. Kruszyńska (na odcinku od ul. Puszczykowej do ul. Podmiejskiej) ZDMiKPremont nawierzchni jezdni - prace brukarskie będą prowadzone w dzień, a bitumiczne w nocy, możliwe lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2020-11-03 2020-12-03 więcej...
ul. Grodzka, Malczewskiego, Bulwar Przy Katedrze Prywatnybudowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - Uwaga: ul. Grodzka bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac od 2020-11-02 do 2020-11-08. Rozpoczęcie prac: 2020-10-23 2020-11-08 więcej...
ul. Witebska Prywatnywygrodzenie strefy bezpieczeństwa w związku z demontażem słupa kratowego napowietrznej linii elektroenergetycznej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2020-10-07 2020-11-08 więcej...
rejon skrzyżowania ul. Lenartowicza, Sierocej, Nowej MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: w rejonie skrzyżowania wystapi lokalne zwężenie jezdni oraz zostanie zamkniety odcinek ul. Nowej - wyznaczono objazd przez ul. Grodziską. Rozpoczęcie prac: 2020-10-20 2021-04-30 więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPW dniach z 12 na 13 października Wykonawca wprowadzi zmiany w organizacji ruchu w obrębie Ronda Kujawskiego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. więcej...
Rondo Bernardyńskie ZDMiKPW dniu 01.10.2020r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na rondzie Bernardyńskim. Do ruchu będą dopuszczone obie jezdnie ul. Bernardyńskiej, a ruch na rondzie Bernardyńskim odbywać się będzie po obwiedni. więcej...
od Ronda Grunwaldzkiego do ul.Kordeckiego ZDMiKPInformujemy iż od dnia 24.09.2020r. będzie zajęty skrajny prawy pas ruchu od końca zatoki autobusowej na ul. Focha do Mostu Solidarności. Ruch samochodowy zostanie przekierowany na lewy pas ruchu. Jednocześnie zamknięta zostanie możliwość wyjazdu z ul. Czartoryskiego w ul. Focha – dojazd do ul. Czartoryskiego możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Świętej Trójcy. Roboty drogowe związane z jezdnią jak i chodnikiem będą prowadzone od strony południowej ul. Focha. Wobec powyższego ruch pieszy na odcinku od zatoki autobusowej do Mostu Solidarności zostanie przekierowany na drugą stronę ul. Focha oraz w ul. Kordeckiego i w ul. Świętej Trójcy. Dostęp do kamienic zostanie umożliwiony. 2020-10-31 więcej...
ul. Stawowa (odcinek od ul. Słupskich do ul. Broniewskiego) ZDMiKPprzebudowa nawierzchni (II etap) - Uwaga: droga w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu - wyznaczono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2020-09-21 2020-11-23 więcej...
ul. Skłodowskiej-Curie MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2020-09-16 2020-12-16 więcej...
ul. 11 Listopada 8 KPEC Sp. z o.o.budowa sieci ciepłowniczej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-09-14 2020-11-06 więcej...
ul. 11 Listopada 24 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.budowa sieci cieplnej – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczecie prac: 2020-08-24 2020-11-04 więcej...
ul. Zygmunta Augusta MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: droga w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2020-08-24 2020-11-21 więcej...
ul.Focha ZDMiKPOd dnia 20.08.2020r zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego na ul.Focha na odcinku od skrzyżowania z ul.Kordeckiego do Mostu Solidarności. Wystąpią utrudnienia w postaci zawężenia jezdni ul.Focha oraz utrudnienia dla pieszych w pasie dzielącym ul.Focha na wysokości z ul.Królowej Jadwigi. więcej...
skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Trasy Uniwersyteckiej ZDMiKPZmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Sygnalizacja świetlna przełączona w tryb ostrzegawczy.Roboty budowlane związane z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej. więcej...
ul. Królowej Jadwigi, Łokietka, Naruszewicza MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-07-20 2020-12-15 więcej...
więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...