MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Łochowska ZDMiKPPlanowane są prace drogowe w nocy w postaci robót bitumicznych polegających na układaniu mieszanki mineralno-asfaltowej. 2019-03-22 więcej...
ul. Grunwaldzka do ul. Kraszewskiego ZDMiKPUtrudnienia w ruchu w postaci miejscowego zajęcia pasa oraz prac w godzinach nocnych w terminie do końca maja 2019 roku. 2019-05-31 więcej...
ul. Kamienna ZDMiKPremont cząstkowy nawierzchni jezdni - wystapią lokalne zwężenia jezdni i utrudnienia w ruchu, prace prowadzone od godz. 20:00 do 05:00. Rozpoczęcie prac: 2019-03-19 2019-03-21 więcej...
ul. Kasztelańska, Sielska, Mączna ZDMiKPprace poprawkowe zwiazane z remontem ulicy - Uwaga: 19.03 (wtorek) od godz 18.00 będzie wykonywane frezowanie nawierzchni fragmentów ulic Sielskiej oraz Mącznej oraz regulacja urządzeń obcych, 20.03 (środa) od godz 18:00 będzie wykonywane układanie nawierzchni bitumicznych na powierzchni sfrezowanej ulic Mącznej oraz Sielskiej 2019-03-20 więcej...
ul. Brzeska, Podleśna, Dobrzyńska Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami - wystąpią lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2019-03-22 2019-03-29 więcej...
ul. Magnuszewska oraz Wojska Polskiego ZDMiKPkorekta do zmian w ruchu związana z wykonaniem poprzecznego przejścia ciepłociągu przez ulicę Wojska Polskiego na wysokości pętli tramwajowej - z 13 na 14 kwietnia planuje zamknięcie odcinka północnej jezdni ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do przejazdu tymczasowego przez torowisko tramwajowe, wykonane na wysokości wjazdu do centrum handlowego i stacji paliw więcej...
ul. Czackiego 11a Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa przyłacza gazowego – prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-03-18 2019-03-22 więcej...
ul. Witebska MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-03-28 2019-04-02 więcej...
ul. Huzarska 2, 2a Prywatnybudowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej – wystapi lokalne zwężenie jezdni. Rozpoczecie prac: 2019-03-12 2019-03-23 więcej...
ul. Łukasiewicza, Kapuściska, Noakowskiego MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-03-12 2019-03-20 więcej...
ul. Byszewska ZDMiKPWprowadzone zostaną Etapy tymczasowej organizacji ruchu- Etap 6 - który obejmie zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Wrzosowej oraz Etap 4 - który obejmie zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu na odcinku od ul. Chmurnej do ul. Obornickiej. 2019-04-09 więcej...
ul. Chemiczna (od ul. Mokrej do ul. Hutniczej) MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej - prace prowadzone w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-02-21 2019-03-22 więcej...
ul.Bydgoska -ul. Piekary ZDMiKPWykonawca przystąpi do I etapu prac na ul. Piekary w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej. Wiąże sie to z całkowitym zamknięciem w/w ulicy. 2019-04-11 więcej...
ul.Grunwaldzka ZDMiKPZostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu włączenia ul. Wiejskiej w ul. Grunwaldzką. 2019-10-29 więcej...
Stary Rynek ZDMiKPWykonawca przystąpił do prac polegajacych na przebudowie istniejących chodników okalających płytę Starego Rynku. Sukcesywnie w miarę postępu prowadzonych prac na chodnikach otwierane będą przebudowane jezdnie. Informujemy również, że udostępniono wykonany ciąg pieszy wzdłuż zachodniej pierzei. 2019-06-30 więcej...
ul.Łochowska- ul. Nakielska ZDMiKPRuch pojazdów w relacji ul. Łochowska- ul. Nakielska bedzie odbywał się na wprost przez tymczasowo wybudowaną wyspę ronda. ruch z kierunku ul. Nakielska-ul.Łochowska z ul. Sicieńskiej i ul. Lisiej bedzie wprowadzony przez obwiednie ronda. Natomiast ul. Agatowa będzie dostępna dla ruchu kołowego połówkowo. 2019-03-26 więcej...
ul. Kasztanowa PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazowej – możliwe lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2018-12-27 2019-03-26 więcej...
ul.Leszczyna i Osada ZDMiKPZamknięcie dla ruchu samochodowego ul. Leszczyna od ul. Ornej do ul. Widok. Rozpoczęcie prac: 2018-11-26 2018-12-17 więcej...
Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wraz z rozbudową ulicy - Uwaga: w nocy z 07 na 08 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego związana z zakończeniem prac KPEC na jezdni północnej ulicy. Obecnie ruch prowadzony jest dwukierunkowo jezdnią południowa na ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej). Zmiana polegać będzie na przerzuceniu ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną, na której również ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Rozpoczęcie prac: 2018-07-14 2019-10-18 więcej...
Łochowska ZDMiKPprzebudowa z rozbudową ulicy wraz z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego, kompleksowa przebudowa skrzyżowania polegającego na wykonaniu ronda na skrzyżowaniu ulic: Nakielskiej, Łochowskiej, Lisiej, Sicieńskiej i Agatowej. Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Rozpoczęcie prac: 2018-07-03 2019-03-26 więcej...
Wały Jagiellońskie (na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek) ZDMiKProzbudowa ulicy wraz z rozbudową infrastruktury dla transportu publicznego. Uwaga: od 2018-12-11 dla ruchu zostanie zamknięta południową jezdnia ulicy Wały Jagiellońskie, na odcinku od Nowego Rynku do posesji Wały Jagiellońskie nr 12, na jezdni północnej będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Przystanki autobusowe pozostaną bez zmian. Rozpoczęcie prac: 2018-07-09 0000-00-00 00:00:00 więcej...
Pijarów (od ul. Nakielskiej do projektowanego ronda, sięgacz oraz pieszo-jezdnia ulicy Pijarów na odcinku od projektowanego ronda do granicy miasta) ZDMiKPbudowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozpoczecie prac: 2018-06-22 więcej...
Przejście (przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką) ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy - Uwaga: ul. Przejście przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką zostanie zamknięta dla ruchu. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu: 2018-06-25 2019-03-31 więcej...
ul. Seminaryjna/Lubelska Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej – prace prowadzome na chodniku. Rozpoczęcie pracy: 2018-04-05 2019-03-22 więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...