Aktualności drogowe

Czytaj więcej...
Wiele razy pisaliśmy, że nie ma dla nas nic gorszego, jak przechodzenie temperatury przez zero. Wędrówki słupka na termometrze raz w górę i raz w dół. Zjawisko nie tylko degraduje nawierzchnie chodników i jezdni, ale jest też bardzo niebezpieczne dla pieszych i kierowców.

Czytaj więcej...
...o bezwzględne przestrzeganie tymczasowej organizacji ruchu na ulicach: Bełzy, Szarych Szeregów oraz Szpitalnej.

Czytaj więcej...
Wiele razy pisaliśmy o prowadzonej przez nas każdego roku Akcji zima. W tym roku podzieliliśmy się pierwszymi liczbami w artykule z 20 listopada. Dzisiaj dysponujemy już nowymi.

Czytaj więcej...
Wykonawca prac przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy" rozpocznie kolejny już piąty etap robót i w związku z tym wprowadzi następną, tymczasową organizację ruchu z 18 na 19 stycznia br.

Strona 7 z 162