Aktualności

Prace przy budowie buspasów na ulicy Gdańskiej w Myślęcinku dobiegają końca. Na całym odcinku ułożono nawierzchnię. Trwa nasadzanie zieleni oraz prace porządkowe i wykończeniowe.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...W czerwcu udostępnione zostało do ruchu nowe rondo przy ulicy Rekreacyjnej Obecnie w jego obrębie, trwa porządkowanie terenu i nasadzenia zieleni.


Dodatkowo na ul. Rekreacyjnej realizowane są ostatnie prace przy układaniu chodników. Zatoka autobusowa na ul. Gdańskiej (za wiaduktem) w stronę pętli w Myślęcinku została już udostępniona do ruchu. Na ukończeniu są prace przy pozostałych przystankach autobusowych, które już niebawem również zostaną przekazane pasażerom.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...W obrębie pętli autobusowej w Myślęcinku powstały już azyle dla pieszych, które docelowo ułatwią przekraczanie rozbudowanej jezdni.

Zamontowane zostały wiaty przystankowe i sygnalizatory świetlne. Obecnie trwa nasadzanie krzewów na pętli oraz podłączanie sygnalizacji. Szereg prac w tym miejscu zostało już zrealizowanych.

Jeszcze w tym tygodniu planowane jest malowanie oznakowania poziomego i montaż znaków na całej długości realizowanej inwestycji. Kierowcy mogą spodziewać się drobnych zwężeń drogi i ograniczeń prędkości.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zakończenie robót:
10 lipiec 2020.

Koszt inwestycji:
10 mln zł.

W pierwszej połowie bieżącego roku udało się zrealizować wiele inwestycji drogowych, mających na celu nie tylko poprawę stanu nawierzchni ale i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Kontynuowane były prace na ulicach Kujawskiej, oraz przy budowie buspasów na ul. Gdańskiej. Zakończyły się roboty na ul. Grunwaldzkiej. Do ruchu oddany został nowy wiadukt w ciągu ul. Armii Krajowej. Realizowane są też remonty chodników, ścieżek rowerowych i wielu bydgoskich ulic.

Czytaj więcej...Na ul. Grunwaldzkiej - prace odbiorowe
Wykonawca zakończył prace budowlane na ul. Grunwaldzkiej. Obecnie trwają prace odbiorowe. W ramach zadania powstały bezpieczne skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, buspas, chodniki i drogi rowerowe. Ruch po ul. Grunwaldzkiej odbywa się po 2 jezdniach. Wykonanych zostało też wiele robót na wszystkich ulicach dojazdowych.

W ramach zadania powstały też drogi do obsługi ruchu lokalnego i nowe zjazdy do posesji. W obrębie całej trasy nasadzone zostały drzewa i krzewy. Realizując duże projekty unijne staramy się je rozszerzać także o przebudowę dróg lokalnych. W ten sposób szereg ulic przylegających do ul. Grunwaldzkiej zyskało nową nawierzchnię. Obecnie na Osowej Górze trwa również budowa buspasa na ul. Kolbego.

Czytaj więcej...Rozbudowa ulicy Kujawskiej
To obok ul. Grunwaldzkiej największa inwestycja realizowana na terenie miasta. Pod koniec maja przełożony został ruch na nowe jezdnie ul. Solskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej. Dzięki temu Wykonawca może realizować roboty na trasach, po której wcześniej poruszały się pojazdy. Na tych odcinkach realizowane są roboty ziemne, kanalizacyjne, energetyczne i brukarskie. Trwa dalszy montaż torowisk i słupów trakcyjnych.

Czytaj więcej...Buspas w Myślęcinku
Dobiega końca budowa buspasa w Myślęcinku. Na całej długości realizowanego zadania ułożona została nowa nawierzchnia, powstało rondo przy ul. Rekreacyjnej oraz rozbudowana została pętla w Myślęcinku. Obecnie wykonawca prowadzi nasadzenia zieleni i malowanie oznakowania poziomego. Kończą się roboty przy układaniu chodników. Niebawem uruchomione zostaną nowe przystanki autobusowe.

Czytaj więcej...Prace na wiadukcie - zakończone
W pierwszej połowie bieżącego roku zostały zakończone prace przy budowie nowego, wschodniego wiaduktu przy ul. Armii Krajowej. Nowoczesny, z charakterystycznymi łukami wiadukt, umożliwia bezpieczne korzystanie z niego również pieszym i rowerzystom. Inwestycja zakładała również budowę nowej sygnalizacji świetlnej i przebudowę przejść dla pieszych.

Czytaj więcej...Rynek w Fordonie –prace projektowe
Podpisaliśmy umowę na rewitalizację najważniejszego placu w Starym Fordonie. Inwestycja pochłonie ponad 7 mln zł. Dużo zieleni, nawierzchnie z kamiennej kostki, eleganckie oświetlenie, to najważniejsze założenia opracowanej wcześniej koncepcji. Wykonawca prowadzi obecnie prace projektowe. Rynek po rewitalizacji stanie się niewątpliwie wizytówką Starego Fordonu.

Czytaj więcej...Stawiamy na bezpieczeństwo
W miejscach, gdzie kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości, na początku roku zamontowaliśmy wyniesione skrzyżowania, bezpieczne przejścia dla pieszych. Dodatkowo coraz częściej stosujemy progi zwalniające i azyle a w obrębie szkół a znaki montujemy na fluoroscencyjnym podkładzie, dzięki czemu są one lepiej widoczne po zmroku. Od początku roku takie rozwiązania zastosowaliśmy już w kilkunastu miejscach.

Dodatkowo podpisaliśmy też umowę na realizację trzeciego już etapu doświetlenia przejść dla pieszych. W porównaniu do pierwotnego planu, zadanie zostało znacznie rozszerzone o kolejne miejsca i obejmuje już nie 11 a 15 przejść dla pieszych. Kolejne 2 przejścia są obecnie doświetlane na Jachcicach w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Czytaj więcej...Remonty i przebudowy bydgoskich ulic
Trwają prace przy utwardzaniu ulic gruntowych płytami ażurowymi. Część jezdni zostanie utwardzona betonową kostką aby ułatwić poruszanie się pieszym. Obecnie trwa przebudowana ulic: Rozłogi, Siemaszkowej, Jordanowska oraz Partyzantów. Koszt zadania to ponad 2 mln. zł

- Podpisaliśmy również umowy na przygotowanie koncepcji programowo przestrzennych i programów funkcjonalno – użytkowych dla przebudowy 16 ulic gruntowych w mieście. Zakończenie tych prac, pozwoli przystąpić do robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.

- Zakończył się I etap prac na 1 km odcinku ulicy Siedleckiej. W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia, chodniki, uliczne oświetlenie i zatoki parkingowe. Pojawiło się nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz progi zwalniające.

- Trwają prace na ul. Kaplicznej. Ulica zostanie utwardzona na całym zakresie objętym inwestycją liczącym ponad 800 metrów. Na odcinku od ul. Żyrardowskiej do wiaduktu kolejowego ulica będzie składała się z wydzielonej jezdni i jednostronnego chodnika.

Czytaj więcej...Nowe wiaty przystankowe:
Przystanki autobusowe na ulicy Bronikowskiego przy Śluzowej zyskały nowe perony. Jeszcze w czerwcu planowany jest montaż kolejnych wiat przystankowych w mieście oraz uruchomienie kilku nowych przystanków. W Bydgoszczy mamy prawie 553 wiaty przystankowe a kolejne sukcesywnie dostawiamy w różnych częściach miasta. 
Od wiosny prowadzone były również remonty oraz mycie wiat przystankowych.

Inicjatywy społeczne: 
Ponad 75,5 tys. głosów oddali mieszkańcy w ubiegłorocznym głosowaniu na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO). Bydgoszczanie wskazali najważniejsze przedsięwzięcia, które są już realizowane w mieście.
Trwa między innymi:
- budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Kruszyńska/Puszczykowa na Osowe Górze.
- budowane jest oświetlenie kilku ulic na osiedlu Tatrzańskim
- doświetlone zostały przejścia dla pieszych na Jachcicach.
- zakończyła się przebudowa odcinka ulicy Topolowej.
- podpisana została umowa na utwardzenie ul. Homarowej na Osowej Górze
- trwają przygotowania do oświetlenia kolejnego odcinka ulicy Toruńskiej na osiedlu Łęgnowo Wieś.
- zakończyły się prace budowalne na ulicy Szczytowej na Miedzyniu. Zadanie zleciło stowarzyszenie mieszkańców korzystające z inicjatyw lokalnych – programu „25/75". Ulica na długości około 280 metrów zyskuje twardą nawierzchnię, pomiędzy ulicami Wiśniową i Paprocią. Wykonywane zostały również zatoki postojowe, zjazdy oraz dojścia do posesji.

Czytaj więcej...Ścieżki rowerowe
Dobiegają końca prace przy budowie ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Kruszwickiej. Niebawem ruszą też prace na ul. Focha. To jedne z najważniejszych inwestycji poprawiających spójność dróg rowerowych centrum Bydgoszczy. Trasy rowerowe powstały też nad Starym Kanałem oraz wzdłuż ulic: Grunwaldzkiej i Kujawskiej. Ogłosiliśmy przetarg na projekt i budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jeździeckiej, która od północy otacza Myślęcinek. Dodatkowo w wakacje rozpocznie się wyznaczanie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach.

Chodniki ważna sprawa 
W wakacje planowana jest budowa kolejnego odcinka chodnika wzdłuż ul. Smoleńskiej w kierunku ul. Równej. Inwestycja trafiła do realizacji w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. W ramach programu wyremontowane zostaną też chodniki na Osiedlu Błonie.
Wprowadzamy zmiany w parkowaniu na bydgoskich ulicach. Są one już realizowane wszędzie tam gdzie to tylko możliwe. Pierwsze zmiany wprowadziliśmy już między innymi na ul. Kołłątaja i Reja.

Dodatkowo od początku roku wyremontowaliśmy też kilkanaście chodników m.in.: na Kossaka, 11 listopada, Śląskiej czy Koronowskiej.

Czytaj więcej...Dbamy o Bydgoszcz
Pilotażowo uruchomiony został nowy kanał dla mieszkańców, za pomocą którego można zgłaszać miejskie usterki. Wystarczy pobrać aplikację Dbamy o Bydgoszcz, aby zgłosić problem, którym powinniśmy się zająć. Dzięki aplikacji szybciej będziemy reagować na zgłoszenia mieszkańców i skuteczniej informować Bydgoszczan jakie działania podejmujemy w odpowiedzi na Państwa zgłoszenia.

Czytaj więcej...Akcja Edukacja
W maju przeprowadziliśmy wspólną akcję edukacyjną z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy. Jej głównym celem było promowanie bezpiecznych zachować na drodze i zwrócenie uwagi kierowców, na niechronionych użytkowników ruchu. Wszyscy kierowcy, ktrórzy ustępowali pierwszeństwa pieszym i zachowali odpowiednią prędkość w terenie zabudowanym, byli nagradzni drobnymi upominkami. 

Czytaj więcej...Kolejna linia podmiejska
W kwietniu zawarte zostało porozumienie z gminą Dąbrowa Chełmińska, które umożliwia dalsze funkcjonowanie sezonowej, międzygminnej linii autobusowej do Ostromecka. Jest to już piąta gmina ościenna (obok Białych Błot, Osielska, Dobrcza i Nowej Wsi Wielkiej), która zawarła z Miastem Bydgoszcz porozumienie o wspólnej organizacji transportu publicznego.

W ciągu minionego półrocza na bydgoskich ulicach prowadziliśmy również liczne remonty i przebudowy ulic, torowisk i dróg rowerowych, budowaliśmy nowe miejsca parkingowe. Kontynuowaliśmy też prace projektowe dla kolejnych zadań oraz montowaliśmy sygnalizacje świetlne i  nowe oświetlenie uliczne,

Przypominamy, że postęp robót na poszczególnych zadaniach, można śledzić nie tylko na stronie internetowej ale również na naszych kontach społecznościowych: Facebook oraz Instagram.

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do remontu ul. Magnuszewskiej i kolejnego odcinka ul. Nowotoruńskiej. To uzupełnienie wcześniej prowadzonych inwestycji. Na Wyżynach modernizowane będą również chodniki i zatoki autobusowe.

Prace na Magnuszewskiej zakładają przede wszystkim wymianę nawierzchni na obu jezdniach.

Dodatkowo zmodernizowane zostaną zatoki autobusowe, które będą wyłożone trwałą kamienną kostką.Peron w kierunku ul. Wojska Polskiego zostanie wydłużony. W trakcie prac jedna jezdnia zostanie wyłączona z ruchu, a na drugiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Na końcu odnowione zostanie oznakowanie poziome. Roboty zajmą około 2 miesięcy. Obecnie trwa przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca robót. 


Na Wyżynach w ostatnich latach przebudowaliśmy sąsiadujące z ulicą Magnuszewską skrzyżowania. Na połączeniu z Wojska Polskiego zamontowaliśmy sygnalizację, a na styku z ulicą Glinki i Gniewkowską zbudowaliśmy rondo. Wzdłuż ulicy powstała też bezpieczna droga rowerowa.

Latem planowane jest również rozpoczęcie prac na ulicy Nowotoruńskiej od ul. Toruńskiej w kierunku Kazimierza Wielkiego. To uzupełnienie remontu z ubiegłego roku, kiedy wymieniona został nawierzchnia bezpośrednio przed skrzyżowaniem.
Czytaj więcej...W wakacje planowana jest przebudowa skrzyżowania ulic Lawinowej i Zbójnickiej. Wyniesiona powierzchnia ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Zadanie realizujemy w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.

Ulica Lawinowa stanowi najważniejszy dojazd do kilkunastu bloków w północnej części osiedla. Obsługuje też szereg ważnych obiektów takich ja szkoła, targowisko i kościół.

Cała ulica objęta jest strefą ograniczonej prędkości, a większość skrzyżowań ma charakter równorzędny. W poprzednich latach w kilku punktach dobudowano progi zwalniające. W ocenie mieszkańców dodatkowe elementy poprawiające bezpieczeństwo są również niezbędne przy skrzyżowaniu z ul. Zbójnicką. W 2018 roku taki projekt zyskał dużą liczbę głosów w trakcie wyboru zadań realizowanych w oparciu o środki z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

W pierwszej kolejności opracowaliśmy projekt przebudowy skrzyżowania. Teraz zlecamy  prace budowlane. Powierzchnia skrzyżowania zostanie wyniesiona co ma spowolnić ruch i dodatkowo ułatwić przekraczanie jezdni pieszym. Prace po podpisaniu umowy z wykonawcą zajmą około miesiąca. 

Zgłoś projekt na swoim osiedlu!
Do 15 lipca czekamy na nowe pomysły mieszkańców w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W sumie oddajemy w ręce bydgoszczan 16 milionów złotych.
Szczegóły na stronie: TUTAJ

Zgłaszając pomysł nie trzeba ograniczać się tylko do jednego pomysłu! Do wyboru są trzy rodzaje projektów wszystkie znane z poprzedniej edycji:
• duże zadania ponadosiedlowe,
• projekty na wybranych osiedlach
• małe projekty społeczne.
Na uatrakcyjnienie osiedla Tatrzańskiego mieszkańcy mają do wydania blisko pół milion złotych.

Strona 7 z 249