Aktualności drogowe

Czytaj więcej...

W poniedziałek (21 października) rozpoczynamy podstawowe prace związane z budową ul. Łubinowej. Wykonawca wejdzie na odcinek od ul. Chmielnej do ul. Urodzajnej, który będzie wyłączony z ruchu. Na budowę nowej ulicy wydamy blisko 5 mln zł.

Ul. Łubinowa modernizowana jest w oparciu o wieloletni program przebudowy ulic gruntowych. W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja rozbudowy. W ubiegłym roku wybraliśmy wykonawcę prac realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Po zrealizowaniu czynności projektowych i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń przystąpi on w poniedziałek do prac budowlanych.

W pierwszej kolejności wykonawca wejdzie na odcinek od ul. Chmielnej do ul. Urodzajnej, który będzie wyłączony z ruchu. Zacznie prace od  branży wodno-kanalizacyjnej. Koniec podstawowych robót na tym fragmencie planowany jest przy sprzyjających warunkach na przełomie listopada i grudnia.

Ulica Łubinowa przebudowujemy na całym odcinku liczącym ponad 540 metrów. Zaplanowaliśmy utworzenie pieszojezdni z wydzielonymi miejscami postojowymi. Zaprojektowaliśmy poza tym budowę 5 sięgaczy o długości około 140 metrów. Dodatkowo na połączeniu z ul. Chmielną powstanie tak zwane wyniesione skrzyżowania skłaniające kierowców do wolniejszej jazdy. Nawierzchnię  wykonamy z betonowej kostki. Zbudujemy poza tym progi zwalniające. Do posesji dobudujemy  zjazdy, a ulica zyska też nowe oświetlenie.

To kolejna inwestycja drogowa na Czyżkówku. Wcześniej w oparciu o wieloletni program przebudowy ulic gruntowych oddaliśmy do użytku Byszewską, południową część ul. Siedleckiej i Świekatowską. Prowadzimy równocześnie prace przy budowie północnego odcinka ul. Siedleckiej.

Ul. Łubinowa w liczbach:

 • Długość – 541 m
 • Szerokość  – ok. 8,5 m
 • Koszt budowy 4,85 mln zł
 • Gwarancja 5 lat

Czytaj więcej...Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, którzy brali udział w konsultacjach dotyczących rozbudowy ul. Nakielskiej rozszerzyliśmy koncepcję programowo –przestrzenną o odcinek pomiędzy ul. Bronikowskiego i Nasypową. Będziemy też rozmawiać o pomysłach na przebudowę odcinka przebiegającego przez Wilczak.

Konsultacje dotyczące zachodniego  odcinka ul. Nakielskiej zakończyły się wiosną ubiegłego roku.  Dotyczyły 3-kilometrowego fragmentu ulicy od ul. Bronikowskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Lisiej. Plan przebudowy ul. Nakielskiej zakłada poszerzenie jezdni do czterech pasów. W praktyce będzie ona dwupasmowa, z dwoma wewnętrznymi buspasami, z których także będzie możliwość skrętu w lewo. Pasażerowie czekający na autobus będą korzystać z przystanków wiedeńskich, znajdujących się na niewielkim podniesieniu jezdni do poziomu chodnika. Po obu stronach remontowanej drogi zostaną poprowadzone chodnik i ścieżka rowerowa. Na połączeniu  ulic Bronikowskiego i Nakielskiej powstanie rondo spiralne.

Taki sposób przebudowy ulicy zyskał najwięcej pozytywnych opinii. Nie wiąże się on z dużymi wyburzeniami i będzie bardzo korzystny dla osób podróżujących komunikacją publiczną. Ostateczna wersja zyskała też pozytywne opinie stowarzyszeń wspierających rozwój transportu publicznego oraz infrastruktury dla pieszych.

Rozszerzyliśmy opracowanie

Bardzo dużo uwag dotyczyło tez konieczności rozszerzenia opracowania o część ulicy pomiędzy wiaduktem i ulicą Nasypową. Dlatego jesienią ubiegłego roku zleciliśmy projektantom również przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Nasypowej do wiaduktu kolejowego wraz z rozbudową jezdni. Cała dokumentacja kosztuje łącznie około 230 tysięcy złotych.  Obecnie prace są na ukończeniu. Ostatnim etapem jest określenie przekrojów sieci kanalizacji deszczowej. Wykorzystamy do tego przygotowywany przez MWIK model hydrologiczny. Zakładamy, że w przyszłym roku po zakończeniu prac na ul. Grunwaldzkiej ogłosimy przetarg na prace projektowo-budowlane na ul. Nakielskiej (tryb zaprojektuj i wybuduj”).  Wstępnie zabezpieczonych zostało na ten cel około 40 mln zł.

Czytaj więcej...

Poprawiamy bezpieczeństwo

W tym roku na Nakielskiej przy skrzyżowaniu z ul. Lisia oddaliśmy do użytku rondo. W bezpieczny sposób połączyło ono kilka krzyżujących się ulic, ułatwiła zawracanie autobusom, a wokół niego powstały drogi rowerowe. Koszt tej inwestycji to blisko 7 mln zł.

Planujemy też tej jesieni doświetlić przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Chłopickiego oraz Słonecznej. Zastosujemy tam nowoczesne oświetlenie wertykalne poprawiające widoczność pieszych na „zebrze” oraz w jej pobliżu. W ubiegłym roku takie rozwiązanie zastosowaliśmy na wysokości ulic Wrocławskiej i Owocowej. Zależy nam na tym, by Nakielska jeszcze przed przebudową stała się bardziej bezpiecznym miejscem.

Czytaj więcej...

Ważny głos mieszkańców

Przygotowujemy się  też do rozpoczęcia konsultacji, które określą sposób modernizacji odcinka ul. Nakielskiej od ronda Grunwaldzkiego do ul. Nasypowej. W pierwszej kolejności zależy nam by bydgoszczanie określili najbardziej pożądany przekrój ulicy. Zapytamy między innymi bydgoszczan oto np. czy torowisko powinno być zlokalizowane w osi jezdni, czy warto dobudować kosztem zieleni i budynków drugą jezdnię. Obecnie projektant na nasze zlecenie przygotowuje przykładowe wizualizacje ulicy na Wilczaku. Konsultacje planujemy natomiast pod koniec roku.

Czytaj więcej...

W tym roku oddaliśmy do użytku drogi rowerowe o długości blisko 5 km. Prowadzimy też inne inwestycje w ramach których powstaje prawie 7 km rowerowych tras. Przygotowujemy się do powtórzenia postępowań na budowę dróg rowerowych wzdłuż ulicy Focha oraz Kruszwickiej.

Najdłuższą nową trasą rowerową udostępnioną w tym roku jest droga rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na Okolu oraz wokół ronda Grunwaldzkiego. Ciąg dla rowerzystów powstał po obu stronach jezdni. Nawierzchnie wykonaliśmy z betonu asfaltowego. Nowa trasa połączyła istniejącą  ścieżki zbudowane wcześniej wokół węzła Zachodniego oraz węzła Garbary.

W wakacje zakończyliśmy budowę II etapu trasy Uniwersyteckiej pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i  Magnuszewską.  Tam również powstała droga rowerowa. Dzięki niej mieszkańcy Wzgórza Wolności, Wyżyn i Glinek zyskali bezpieczną trasę prowadzącą m.in. w kierunku centrum.

W tym roku rowerzyści zyskali też nową drogę rowerową wzdłuż ul. Łochowskiej oraz na rekreacyjna trasę w Parku na Wzgórzu Wolności .

Czytaj więcej...

Do finiszu zbliża się przebudowa węzła Szarych Szeregów. To zadanie również zostało połączone z budową dróg rowerowych. W ten sposób wzdłuż ul. Wojska Polskiego będzie można na przejechać rowerem w sposób bezpieczny od Trasy Uniwersyteckiej aż do Szpitalnej.

Trwają też zaawansowane prace przy modernizacji wiaduktu wschodniego w ciągu ul. Armii Krajowej. Uwzględniliśmy na nim budowę drogi rowerowej wraz z dojazdami. Będzie to kolejny bezpieczny dojazd do Lasu Gdańskiego. Więcej informacji o tym zadaniu w tekście „Nowy wiadukt przyjazny dla rowerzystów”.

Czytaj więcej...

W przyszłym roku odbierać będziemy drogi rowerowe wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta. To jedna z największych inwestycji związanych budowa dróg rowerowych w mieście pod względem długości. Liczyć będzie ona 4,5 kilometra.

Nową inwestycją jest też  budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Kujawskiej  Bernardyńskiej oraz wokół ronda Kujawskiego. To element rozbudowy ulicy Kujawskiej. Dzięki tej inwestycji spięta  w całość  zostanie sieć dróg rowerowych znajdująca się po wschodniej i zachodniej stronie górnego tarasu i dodatkowo powstanie komfortowe  połączenie tych dróg rowerowych z centrum miasta. Finisz prac planowany jest na 2021 rok.

Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Focha i Kruszwickiej to również zadanie pewne Przygotowaliśmy dokumentację, uzgodniliśmy je ze środowiskiem rowerowym i  posiadamy zabezpieczone środki finansowe. W pierwszym przetargu na pakiet tych zadań po szczegółowej analizie ofert wykonawców, trendów cen usług i materiałów budowlanych oraz rozstrzygnięć podobnych przetargów w innych miastach zdecydowaliśmy się powtórzyć postępowanie. Analizujemy jeszcze możliwość podziału zamówienia na dwa postępowania, które umożliwią złożenie ofert większej liczbie wykonawców.  Zależy nam, by w oparciu o posiadane środki finansowe realizować możliwie dużo zadań inwestycyjnych. Oddaliśmy w tym roku 4,5 kilometra nowych dróg rowerowych, kolejne 6,6 kilometra jest w budowie. Przygotowujemy do realizacji kolejne zadania.

W tym roku oddano  do użytku:

 • drogę rowerową wzdłuż ul Grunwaldzkiej na Okolu i wokół ronda Grunwaldzkiego 1,6 km
 • drogę rowerową wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej i ul. Glinki 1,7
 • drogę rowerową wzdłuż ul. Łochowskiej – 1,1 km
 • ścieżkę rowerową w Parku na Wzgórzu wolności – 0,6km

W budowie są trasy:

 • wzdłuż ul. Grunwaldzkiej od węzła zachodniego do granicy miasta 4,5 km
 • wzdłuż ul. Kujawskiej od ronda Kujawskiego do mostu Bernardyńskiego – 1,0 km
 • wokół węzła Szarych Szeregów-  0,8 km,
 • wzdłuż wiaduktu na Armii Krajowej – 0,4 km

Inne zadania realizowane przez miejskie spółki:

 • przebudowa ul. Matuszewskiego prowadzona przez BPPT (powstaje droga rowerowa o dł. ok. 0,6 km)
 • budowa kładki pomiędzy ulicami Jednostronną a Świekatowską z infrastruktura rowerową prowadzona przez KPEC  

Czytaj więcej...

Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na modernizację torowiska wzdłuż ulicy Toruńskiej. Linia zostanie wyposażona m.in. w nowe perony i  przejazdy. Tramwaje szybciej pokonają dystans z centrum do Łęgnowa.  

Wykonawca zrealizuje zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wcześniej przygotowaliśmy  koncepcję, program funkcjonalno - użytkowy i uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.  

Co się zmieni?

Zakładamy przede wszystkim kompleksową modernizację infrastruktury torowo-sieciowej wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej oraz od zajezdni tramwajowej do ul. Spadzistej łącznie z pętlą tramwajową. Modernizacji poddane zostaną wszystkie przejazdy wzdłuż torowiska. Wymienione zostanie torowisko wraz z podbudową, słupy podtrzymujące sieć trakcyjną, oświetlenie. W zakres zadania wchodzi też przebudowa pętli „Stomil” (dodatkowy tor odstawczy) oraz wprowadzenie systemu ITS, nadającego priorytet pojazdom szynowym. Inwestycja ma wzmocnić konkurencyjność komunikacji publicznej  w tej części miasta. Tramwaje szybciej przejadą przez odcinki, gdzie dziś obowiązują  ograniczenia prędkości. Na nowo budowane będą perony, które będą wyższe i ułatwią wygodniejsze wsiadanie do tramwajów.

Czytaj więcej...

Budowa w etapach

Przetarg na prace projektowo-budowlane zamierzamy ogłosić jeszcze w tym roku. W ramach zamówienia w pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie również do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) . Prace budowlane będą podzielone na etapy. Będziemy je koordynować z planowaną budową mostu tramwajowego wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego oraz węzła tramwajowego na ulicy Perłowej. Wstępnie zakładamy, że główne roboty zrealizujemy w latach 2021-22. Zamierzamy je sfinansować w oparciu o środki unijne zabezpieczone w kontrakcie terytorialnym. Koszt inwestycji szacujemy na około 40 mln zł.

Po realizacji zadania związanego z modernizacją torowiska planujemy wzdłuż ulicy Toruńskiej kolejne inwestycje związane między innymi z budową ciągu pieszo-rowerowego i przebudową skrzyżowania ulic Toruńskiej – Spornej - Kieleckiej. Uwzględnia to przygotowana wcześniej koncepcja.

Czytaj więcej...

Trochę historii

Linia tramwajowa wzdłuż ul. Toruńskiej została oddana do użytku w 1953 roku. Budowano ja z myślą o rozwijających się wówczas zakładach przemysłowych wzdłuż Toruńskiej (między innymi „Stomil”), budowie  osiedle Kapuściska oraz szpitala miejskiego. Do jej obsługi skierowano używane wagony z miast, gdzie szybciej wprowadzono nowsze składy. W ramach tej inwestycji ułożono ponad 52 kilometry szyn, 34 tysiące podkładów i ustawiono ponad 600 słupów trakcyjnych. 

Strona 7 z 204