Aktualności

Czytaj więcej...W trakcie rozbudowy ul. Kujawskiej archeolodzy odkrywają kolejne ciekawe i nieoczekiwane pamiątki historii naszego miasta.
W dotychczasowym pasie zieleni pomiędzy jezdniami na ul. Zbożowy Rynek, znaleziono cmentarz i ozdoby z czasów pierwszych Piastów. Wcześniej natrafili na szereg innych budowli i ciekawych artefaktów.


Czytaj więcej...W ostatnich dniach w pasie zieleni na wysokości ul. Zbożowy Rynek 2, archeolodzy niespodziewanie natrafili na pochówki z czasów wczesnego średniowiecza (ok. X-XII wiek). Odnaleziono kilkanaście dziecięcych szkieletów z ozdobami. W grobach z tamtego okresu zidentyfikowano m.in. nożyk z kościaną lub rogową rękojeścią, obrączkę i kabłączki skroniowe (ozdoba kobieca). Szczątki zostaną teraz poddane dokładnej analizie a ostatecznie złożone na cmentarzu.

Czytaj więcej...W trakcie prac odkryto w tym miejscu również staropolski trakt, wzmocniony po bokach wielkimi drewnianymi kłodami. Szlak wiódł prawdopodobnie w kierunku Bramy Kujawskiej (dzisiejsza ul. Długa). Odkryto też fragmenty późno średniowiecznej ceramiki. Obecnie prowadzone prace archeologiczne zakończą się jeszcze w tym tygodniu. Nie wykluczone, że odkryte zostaną jeszcze kolejne ciekawe znaleziska, w momencie rozbiórki kolejnych starych fragmentów jezdni ul. Zbożowy Rynek i Wały Jagiellońskie.

Dotychczasowe odkrycia na budowie ul. Kujawskiej
W trakcie prac archeologicznych poprzedzających rozbiórkę kamienicy przy Zbożowym Rynku 4 (luty 2020), archeolodzy natrafili m.in. na pozostałości cmentarza. Funkcjonował on na tym obszarze prawdopodobnie w XVI i XVII wieku. Nekropolia znajdowała się w bliskim sąsiedztwie nieistniejącego już kościoła szpitalnego św. Stanisława. Znajdował się on w miejscu rozebranej wcześniej kamienicy z numerem 3.

Czytaj więcej...Na miejscu rozbieranej narożnej kamienicy z numerem 4 wcześniej istniał mniejszy budynek - pałac hrabiego Czapskiego z połowy XVIII wieku. Kamienicę na jego miejscu wzniesiono około 1900 roku. Po spaleniu w 1945 została ona przebudowana bez zachowania dawnego stylu. O tych odkryciach szerzej informowaliśmy w tekście TUTAJ

Archeolodzy odkryli też pozostałości innej świątyni podczas prac ziemnych w rejoniei ul. Bernardyńskiej. Były to pozostałości nieistniejącego kościoła św. Idziego. Powstał on prawdopodobnie w połowie XIII wieku. Wcześniej z rozebranej kamienicy przy Zbożowym Rynku 3 do muzeum trafiły zabytkowe tonda z dawnego kościoła św. Stanisława, który mieścił się w tej lokalizacji.

Czytaj więcej...Tramwajowa historia 
Zimą na ul. Długiej spod warstwy asfaltu wydobyto też stare szyny tramwajowe z lat 1957-58. Ich fragment został oczyszczony i wbudowany w nową stylową nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej. Przypominają one o kursującej przez Zbożowy Rynek i ulicę Długą pierwszej linii tramwajowej. 

Czytaj więcej...Trwa realizacja trzeciego już etapu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta. W porównaniu do pierwotnego planu, zadanie zostało znacznie rozszerzone o kolejne miejsca i obejmuje już nie 11 a 15 przejść dla pieszych.
W ostatnim czasie 2 kolejne przejścia zostały doświetlane na Jachcicach w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa bezpieczeństwa
Nowoczesne oświetlenie na przejściach dla pieszych pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować. Zakończone już zadania pokazały, że to bardzo skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich dwóch lata zrealizowaliśmy prawie 40 zadań. Warto również wspomnieć, że w niebezpiecznych miejscach przed przejściami dla pieszych instalujemy często dodatkowe znaki, progi zwalniające, azyle i sygnalizacje.

Umowa została podpisana z firmą ELPERIA Sp. z o. o.
Wartość zadania to prawie 1 mln złotych
Prace zakończą się jeszcze w październiku.

Czytaj więcej...Początkowo planowane było doświetlenie 11 miejsc. Całą listę jednak, dzięki korzystnej cenie uzyskanej w trakcie postępowania przetargowego, udało się rozszerzyć o dodatkowe 4 lokalizacje.
Większość zadań zostało już zrealizowanych. Zamontowane zostały już słupy i podłączone zostało zasilanie. Pozostały już tylko do zamontowania oprawy lamp. Wykonawca czeka na ich dostarczenie od producenta

Pełna lista dodatkowego oświetlenie przejść dla pieszych :
1. ul. L. Kaczyńskiego / Sandomierska
2. ul. W. Korfantego / J. Prejsa
3. ul. Magnuszewska / Modrakowa 
4. ul. 3 Maja / P. Skargi
5. ul. Fordońska / Towarowa
6. ul. Nakielska / pętla tramwajowa - prace na ukończeniu
7. ul. Nakielska / Stawowa - prace na ukończeniu
8. ul. Glinki / ul. M. Kozala 
9. Powstańców Wlkp. / Ogród botaniczny
10. Powstańców Wielkopolskich 42 
11. Sułkowskiego / Dwernickiego
12. Sułkowskiego 60 
13. J. Twardzickiego / W. Łochowskiego
14. ul. Łęczycka / Autex 
15. ul. Pelplińska / Taterników

Poprawa doświetlenia wymaga zazwyczaj montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami (z podwójną asymetrią świecenia) oraz podprowadzenia przewodów zasilających.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez dodatkowe ich doświetlenie została zainicjowana w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.
Po dokładnej analizie opracowaliśmy listę 75 przejść dla pieszych kwalifikujących się do modernizacji.

Czytaj więcej...W dniach z 12 na 13 października wprowadzone zostaną duże zmiany w organizacji ruchu w obrębie budowanego torowiska na ul. Kujawskiej.

Planowane zmiany:

- na rondzie Bernardyńskim dostawione zostaną znaki „uwaga tramwaj" – będzie to ważna zmiana dla kierowców, gdyż w ciągu najbliższych dni planowane są próbne przejazdy tramwajów po nowym torowisku ul. Kujawskiej.
Tramwaje pojawią się na rondzie Bernardyńskim i Kujawskim oraz będą przecinać pasy ruchu pojazdów.

- na rondzie Kujawskim (przy centrum handlowym) w miejscu gdzie obecnie mamy zlokalizowane skrzyżowanie i "łamane pierwszeństwo", wprowadzony zostanie ruch okrężnych (duże rondo).
Pozwoli to otworzyć ul. Kujawską od strony ul. Tucholskiej i zamknąć ul. Kujawską od strony ul. Konopnickiej (gdzie obecnie poruszają się pojazdy). Zamknięte zostaną też wjazd w ul. Konopnicką i ul. Lwowską. Wyjazd z tych ulic będzie możliwy wyłącznie przez ul. Solskiego od strony ul. Konopnickiej.

- otwarta będzie nowa jezdnia ul. Wojska Polskiego (od strony ul. Karpackiej) w stronę Trasy Uniwersyteckiej. Na tym odcinku zamknięta zostanie ul. Sokola. Kierowcy będą poruszać się ul. Wojska Polskiego od ronda do Trasy Uniwersyteckiej, (tak jak docelowo) po obu jezdniach.

- na ul. Solskiego zlikwidowane będzie tymczasowe rondo przy ul. Chołoniewskiego. Przejazd ul. Solskiego będzie poprowadzony już bezpośrednio do nowego ronda przy centrum handlowym.

- ulica Chołoniewskiego od strony północnej (przy garażach) zostanie otwarta dla ruchu. Od strony południowej ulica zostanie zamknięta.

Pierwsze zmiany w organizacji ruchu Wykonawca rozpocznie wprowadzać już 12 października w godzinach popołudniowych.

Poglądowa mapa wprowadzanych zmian w ruchu oraz komunikacji miejskiej

Czytaj więcej...

 

 

Czytaj więcej...

 

fot. M. Zaborowski

 

Czytaj więcej...Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy prowadzi regularne naprawy, remonty i przeglądy obiektów mostowych na terenie miasta.
Z dokładnych analiz przeprowadzonych 8 października br. wynika, że dwa wiadukty Warszawskie w ciągu ulic Fordońskiej są w stanie technicznym, który w trosce o bezpieczeństwo kierowców i pieszych determinuje podjęcie działań polegających na ograniczeniu obciążenia dynamicznego konstrukcji. 

W związku z zaistniałą sytuacją, wprowadzone zostaną natychmiast zwężenia na obu obiektach w celu ograniczenia obciążeń, przenoszonych przez transport kołowy. Pojazdy samochodowe będą poruszały się wyłącznie prawymi pasami jezdni (od strony chodników), w obu kierunkach. Wprowadzone zostaną zwężenia i ograniczenia prędkości. Mogą tworzyć się korki, szczególnie w szczytach komunikacyjnych. Apelujemy więc do mieszkańców o wcześniejsze zaplanowane podróży do centrum lub Fordonu drogami alternatywnymi lub skorzystanie ze znacznie szybszego transportu jakim jest komunikacja tramwajowa.

Przez najbliższe dni będziemy dokładnie obserwować sytuację ruchową na tym odcinku i jeśli to będzie konieczne, wprowadzać kolejne zmiany w celu upłynnienia ruchu na tej trasie.

Utrudnienia w ty miejscu mogą potrwać kilka miesięcy. Zlecona niezwłocznie ekspertyza pozwoli na lepszą analizę stanu technicznego i na zadecydowanie o dalszych losach wiaduktów, w tym opłacalności i zakresie ich remontu lub finalnie konieczności przebudowy.

Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy oddano do użytku w roku 1973 r., zarówno czasy jaki i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i nowych technologii. Są to dwa obiekty mostowe o długości 430 i 436 m, liczące po 23 przęsła każda, zlokalizowane w ciągu ul. Fordońskiej.

Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji. Remont przywrócił funkcjonalność wówczas zniszczonej konstrukcji jednak pozostawione inne elementy, wykazujące brak interwencji, przez następne lata ulegały degradacji.

Obecnie obiekt w znacznej części tj. nawierzchnie jezdni jak i spód konstrukcji wizualnie są w dobrym stanie, jednak po odkuciu zewnętrznych warstw betonu na podporach, uwidaczniają się mocno skorodowane i uszkodzone zębem czasu elementy.

Oba wiadukty zostały wybudowane prawie 50 lat temu w oparciu o prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, które okazały się być jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego. W Polsce od lat odchodzi się od tego typu konstrukcji.

Szczegółowe informacje dotyczące obiektów mostowych w Bydgoszczy:
http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/drogi-miejskie/6323-bydgoskie-mosty

 

Strona 3 z 259