Aktualności

Czytaj więcej...Mając na uwadze wnioski, głosy mieszkańców oraz przeprowadzone dotychczasowe spotkania w sprawie istniejącej organizacji ruchu w rejonie Starego Rynku, przygotowujemy obecnie projekt zmian w organizacji ruchu. W dalszym ciągu Stary Rynek zostanie utrzymany jako miejsce przeznaczone przede wszystkim dla ruchu pieszego oraz rowerowego.
 
Zasadniczym celem projektowanych zmian jest: 
- wydłużenie godzin przeznaczonych dla dostawców od poniedziałku do piątku od 6.00 do 10.30 czyli o 30 min 
- zwiększenie liczby miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia. Tym samym wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca dla pojazdów zaopatrzenia np. na Placu Kościeleckich ,ale także specjalne miejsca dla pojazdów zaopatrzenia (w ramach istniejących miejsc) o dopuszczalnej masie całkowitej 2.5 t – 3.5t. jak np. na ul. Pod Blankami, Jana Kazimierza, co spowoduje zwiększone możliwości prowadzenia dostaw przez pojazdy dostawcze.
- na ul. Przyrzecze zostaną wyznaczone również dwa nowe stanowiska dla osób niepełnosprawnych, które uzupełnią już wprowadzone na ulicach Mostowej czy ul. Pod Blankami.
 
Planowane zmiany zostaną wprowadzone wiosną bieżącego roku.Mają charakter optymalizacyjny i nie zmienią ogólnych zasad ruchu wprowadzonych w roku ubiegłym.
 

Po odkryciu fundamentów kościoła św. Idziego, pod nową jezdnią ul. Bernardyńskiej archeolodzy odkryli również pozostałości przykościelnego cmentarza. 

Czytaj więcej...W trakcie prac archeologicznych poprzedzających rozbiórkę kamienicy przy Zbożowym Rynku 4, archeolodzy natrafili m.in. na pozostałości cmentarza. Funkcjonował on na tym obszarze prawdopodobnie w XVI i XVII wieku. Nekropolia znajdowała się w bliskim sąsiedztwie nieistniejącego już kościoła szpitalnego św. Stanisława. Znajdował się on w miejscu rozebranej wcześniej kamienicy z numerem 3.

 

Czytaj więcej...Na miejscu rozbieranej narożnej kamienicy z numerem 4 wcześniej istniał mniejszy budynek - pałac hrabiego Czapskiego z połowy XVIII wieku. Kamienicę na jego miejscu wzniesiono około 1900 roku. Po spaleniu w 1945 została ona przebudowana bez zachowania dawnego stylu.

Rozbiórka obecnego budynku na Zbożowym Runku jest niezbędną by dobudować druga jezdnię wraz z chodnikami i drogą rowerową.

Prace wyburzeniowe ruszą w przyszłym tygodniu. Wcześniej odłączono instalacje oraz wymontowano drzwi i okna. Niewykluczone są kolejne odkrycia w trakcie prac przy układaniu instalacji podziemnych.

Czytaj więcej...Wiosną archeolodzy odkryli pozostałości innej świątyni podczas prac ziemnych w rejonie nowej jezdni ul. Bernardyńskiej. Były to pozostałości nieistniejącego kościoła św. Idziego. Powstał on prawdopodobnie w połowie XIII wieku. Wcześniej z rozebranej kamienicy przy Zbożowym Rynku 3 do muzeum trafiły zabytkowe tonda z dawnego kościoła św. Stanisława, który mieścił się w tej lokalizacji.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Zaawansowane prace prowadzone są na całym obszarze budowy, rozciągającym się od mostu Bernardyńskiego aż do skrzyżowania ulicy Kujawskiej z Lwowską. Wykonawca prowadzi dalsze prace w wykopie, który rozdzieli dwie jezdnie ul. Kujawskiej. Kontynuowane są również prace przy murze oporowym. Zakończenie tych robót pozwoli na układanie kolejnych odcinków torowiska, posiadającego mniejsze nachylenie niż sąsiednie jezdnie.

Czytaj więcej...Trwa również budowa chodników i dróg rowerowych przy rondzie Kujawskim od strony Centrum Handlowego. Kontynuowane są tez prace ziemne od strony ul. Solskiego, która docelowo zostanie dostosowana do nowego poziomu jezdni. Nadal realizowane są prace przy torowisku.

 

 

Czytaj więcej...Na ul. Bernardyńskiej od strony kościoła garnizonowego kontynuowane są prace przy układaniu chodników oraz roboty wodno-kanalizacyjne. Wykonywana został też część torowiska od strony ronda Jagiellonów. Wykonawca dostarczył na plac budowy pierwsze słupy trakcyjne.

 

 

Czytaj więcej...Przypominamy, że dalsze prace przy kościele, umożliwią rozpoczęcie robót drogowych na jezdni dojazdowej do nowego ronda od strony ul. Toruńskiej.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Siatka podmiejskich połączeń, z roku na rok się rozwija i cieszy coraz większym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Pierwsza linia podmiejska nr 92 została uruchomiona w 2010 roku i obsługiwała Murowaniec oraz Białe Błota. Dziennie korzystało z niej ponad 2300 pasażerów. Każdego dnia z linii podmiejskich korzysta już prawie 7000 osób. 
Od 1 marca br. zostanie uruchomiona kolejna linia międzygminna o numerze 90. 

Linia ta będzie kursować od pętli Garbary do pętli w Łochowicach przy ulicy Zajęczej (Gmina Białe Błota) z wjazdem kieszeniowym przez pętlę Belma. Na tej linii planuje się uruchomić 10 kursów w dni powszednie oraz po 4 kursy w soboty, niedziele i święta. Godziny odjazdów zostały uzgodnione z Władzami Gminy Białe Błota.

Uruchomienie nowej linii międzygminnej będzie skutkowało wprowadzeniem stosownych korekt w godzinach odjazdów na liniach nr 56 i 62.

Podmiejskie linie autobusowe kursują obecnie do 4 Gmin: Białe Błota (91, 92, 96), Osielsko (linie 93,94,95,98) Nowa Wieś Wielka (linia 99) i Dobrcz (97,94,93, 95) co przekłada się na obsługę ponad 30 podbydgoskich sołectw. Trwają również zaawansowane rozmowy na temat międzygminnego porozumienia z Gminą Dąbrowa Chełmińska.

Strona 3 z 223