Aktualności drogowe

Czytaj więcej...

Zakończyły się prace związane z zaprojektowaniem buspasa na ul. Kolbego. Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca przystąpi do prac budowlanych. Dodatkowy pas dla autobusów wraz z rozbudowanym skrzyżowaniem z ulicą Grunwaldzką sprawią, że mieszkańcy Osowej Góry zdecydowanie szybciej dojadą do centrum.

 Buspas na ul. Kolbego zacznie się na skrzyżowaniu z ulicą Kormoranów i będzie prowadził aż do ul. Grunwaldzkiej. Tam płynnie połączy się z pasem dal autobusów, który powstaje w ramach rozbudowy ul. Grunwaldzkiej. Dodatkowy pas znacznie ułatwi wyjazd z Osowej Góry autobusom linii nr 61 i 71. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni, korektę geometrii łuków poziomych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych.

Inwestycja jest realizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie realizuje firma Kobylarnia S.A, która w pierwszej kolejności opracowała projekt. Z końcem października na jego podstawie wystąpiliśmy o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Główne prace budowlane będą  realizowane w przyszłym roku.

Warto podkreślić, że sporządzenie projektu poprzedziły na etapie koncepcji konsultacje społeczne. W ich wyniku dopracowaliśmy kształt drogi serwisowej obsługującej nieruchomości oraz miejsca parkingowe położone po wschodniej stronie ulicy. Będziemy na niej stosować również elementy uspokojenia ruchu.

Poza tym zgodnie z uwagami mieszkańców wprowadziliśmy dodatkowe przejścia dla pieszych oraz dodaliśmy więcej  zjazdów indywidualnych do posesji położonych po zachodniej stronie ul. Kolbego. Nowe drogi rowerowe i chodniki będą budowane w standardach uzgodnionych ze środowiskami rowerowymi i pieszych. Na trasach rowerowych stosujemy nawierzchnie bitumiczne, a na chodnikach betonowe płyty.

Warto podkreślić, że w oparciu o środki ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych prowadzimy też budowę buspasa na ul. Gdańskiej. Z końcem czerwca udostępniliśmy też buspas na Wałach Jagiellońskich. W pas dla autobusów wyposażona będzie również wschodnia jezdnia rozbudowywanej ulicy Kujawskiej. Budowę buspasów przewiduje również koncepcja rozbudowy ul. Nakielskiej od wiaduktu do ronda na Łochowskiej. Obecnie na 12 bydgoskich ulicach funkcjonują już buspasy.

 Inwestycja w liczbach:

 • Koszt zadania – 11 mln zł
 • Długość nowego buspasa – 800m
 • Szerokość – 3,5m

Czytaj więcej...

Wkrótce zlecimy przygotowanie koncepcji kolejnych przystanków wiedeńskich. Taką infrastrukturę zaplanujemy m.in. wzdłuż całej ulicy Gdańskiej. Dzięki wyniesionej jezdni pasażerom zdecydowanie łatwiej wsiadać do tramwaju i są bezpieczniejsi.

Pierwszy przystanek wiedeński oddaliśmy do użytku z końcem sierpnia na placu Teatralnym w kierunku ronda Jagiellonów.

Co zrobiliśmy?

Przebudowany południowy pas ruchu w kierunku ul. Jagiellońskiej w momencie zatrzymania się tramwaju pełni też funkcję wygodnego peronu. Poziom podłogi w tramwaju jest prawie taki sam jak wyniesionej jezdni. Takie rozwiązanie poprawia też bezpieczeństwo. Wymusza zredukowanie prędkości przez kierowców, którzy chcą przejechać przez obszar przystanku. Nawierzchnia przystanku wykonana została z betonu asfaltowego, natomiast rampy najazdowe z kostki kamiennej. Inwestycja pochłonęła pół miliona złotych. Jest objęta długą, 7-letnią gwarancją. Jest bardzo pozytywnie oceniana przez pasażerów oraz pozwoliła zachować dotychczasową płynność ruchu.

Jak to działa?

Podwyższony fragment ulicy nadal pozostaje jezdnią. Gdy na przystanku nie ma tramwaju, jeżdżą nią samochody. Kierowcy nie mogą jedynie w tym miejscu zmienić pasa ruchu. Pasażerowie oczekując na przyjazd tramwaju powinni przebywać na chodniku. Za linią rozgraniczającą teren przystanku i rampy stanowiącej część jezdni. Nie wolno wchodzić na jezdnię, którą jeżdżą samochody - można to zrobić dopiero wtedy, gdy na przystanek wjedzie i zatrzyma się pojazd komunikacji miejskiej. Przypominamy, że w momencie gdy tramwaj znajduje się na przystanku kierowcy mają zakaz wjazdu na wzniesienie - powinni umożliwić i wysiadanie i wsiadanie pasażerom komunikacji miejskiej. Z lewego pas ruchu ulicy Focha w kierunku ul. Jagiellońskiej mogą korzystać pojazdy nie przekraczające szerokości 2 metrów. 

 Gdzie jeszcze powstaną takie przystanki?

Teraz przygotowujemy się do zlecenia prac na nad koncepcja kolejnych przystanków tego typu. Zależy nam na tym, by powstały one w pierwszej kolejności na ulicy Gdańskiej od Jagiellońskiej do Kamiennej. W ramach prac nad koncepcją w pierwszej kolejności projektanci przeanalizują optymalną lokalizację przystanków wzdłuż tej ulicy oraz na skrzyżowaniu z ulicą Jagiellońską. Możliwa będzie również ich dyslokacja. Następnie określone zostaną parametry wszystkich przystanków oraz sposób wykonania. Będzie to podstawa do zlecenia kolejnych zadań tego typu. Na ul. Gdańskiej wzywaniem dla projektantów będzie wyjątkowo duże nasycenie terenu uzbrojeniem podziemnym oraz mniejsza szerokość pasów ruchu, niż na pl. Teatralnym.

W przypadku przebudowy istniejących linii tramwajowych jeśli torowiska będą pozostawały na jezdni o kilku pasach ruchu będziemy korzystać z doświadczeń, które sprawdziły się na placu Teatralnym. Nowe torowiska jeśli tylko to możliwe lokalizujemy poza istniejącymi jezdniami (np. linia do Fordonu, linia na Kujawskiej, linia łącząca Fordońską z Toruńską).  Więcej informacji o planach budowy nowych linii znajduje się w tekście „Rozbudujemy tramwajową sieć”. Również koncepcja rozbudowy ul. Nakielskiej zakłada lokalizowanie wzdłuż niej przystanków wiedeńskich na osiedlach Miedzyń i Prądy. Pozwolą one na bezpieczne i wygodne korzystanie z buspasów, które wytyczone zostaną na wewnętrzych pasach ruchu. 

Czytaj więcej...

Na Miedzyniu trwają zaawansowane prace na ulicy Siewnej. Od podstaw budujemy nową pieszojezdnię. Ulica zyskuje też nowe oświetlenie. Inwestycja kosztuje ponad 3 mln zł.

Ul. Siewna  modernizowana jest  w oparciu o wieloletni program  przebudowy ulic gruntowych, który funkcjonuje od 2016 roku. W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja budowy. W ubiegłym roku wyłoniliśmy wykonawcę odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane. Zadanie na etapie koncepcji było konsultowane z mieszkańcami.

Ulica Siewna otrzymała już na większości odcinka nawierzchnię z kostki betonowej. Będzie ona miała charakter pieszojezdni z wyznaczonymi miejscami postojowymi. Budowany odcinek łączy się od północy z ul. Chłopską, natomiast od południa – z ulicą Leszczyna, którą wcześniej przebudowaliśmy (wraz z ul. Osada). W ramach tego zadania budujemy też sięgacz do posesji oddalonych od głównego ciągu ulicy. Ulicę wyposażymy również w progi zwalniające. Poza ostatnimi pracami brukarskimi wykonywane jest również nowe oświetlenie. Zaawansowanie prac przekracza już 80 procent. Wykonawcy zależy na zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu placu budowy jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej...

To kolejna inwestycja na Miedzyniu. Wcześniej w oparciu o wieloletni program przebudowy ulic gruntowych zbudowaliśmy ul. Pijarów, Osada i Leszczyna. Z kolei w ramach pilotażu utwardziliśmy płytami ażurowymi ulice Orną i Liściastą. Tego typu prace ostatnio zakończyliśmy też przy sięgaczu w rejonie ul. Osada. Zleciliśmy poza tym prace związane z przebudową ulic Jeżynowej i Botanicznej. Dodatkowo remontujemy odcinki ulic Widok i Leszczyna (wokół skrzyżowania).

Budowa ulic na Miedzyniu

 • Pijarów – 2,5 mln zł
 • Osada i Leszczyna 3,8 mln zł
 • Botaniczna - 4,3 mln zł
 • Siewna – 3,1 mln zł
 • Jeżynowa-  2,5 mln zł
 • Orna, Liściasta (ażury) – 0,85 mln

Czytaj więcej...

Wykonawca prac na ul. Grunwaldzkiej wprowadził kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Na Osowej Górze przy wjeździe do Bydgoszczy przełożył ruch na jezdnię północną. W środę (30 października) ustanowił łamane pierwszeństwo na kierunku Kolbego-Grunwaldzka (w stronę centrum). Zmiany w organizacji ruchu pozwalają na układanie ostatnich warstw nawierzchni. Jeszcze w tym roku przejezdne mają być obie nowe jezdnie od Filtrowej do granicy miasta.

Na odcinku od granicy miasta do Lidla ruch został przełożony z jezdni południowej na jezdnię północną. Pozwoli to dokończyć prace na jezdni w kierunku centrum, na której ułożona zostanie ostania warstwa nawierzchni.

Łamane pierwszeństwo

W ubiegłym tygodniu zlikwidowane zostało tymczasowe rondo na skrzyżowaniu z ulicą Kolbego. Pozwala to na dokończenie budowy rozległego skrzyżowania skanalizowanego z kilkoma pasami ruchu również na ul. Kolbego (dwa do skrętu w stronę centrum i jeden do skrętu w kierunku granicy miasta). W srode w kolejnym etapie robót wykonawca wprowadził w tym miejscu łamane pierwszeństwo. Pierwszeństwo przejazdu posiadają pojazdy poruszające się na kierunku Kolbego-Grunwaldzka (w stronę centrum). Ułatwia to również przejazd miejskim autobusom linii nr 61 i 71.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie przyszłego roku. Jednak wspólnie z wykonawcą zależy nam na tym by jeszcze przed zimą zrealizować możliwie duży zakres prac i możliwie szybko zapewnić przejezdność obu nowych jezdni na odcinku od granicy miasta do ul Filtrowej.

Wygodna arteria

Dzięki rozbudowie ul. Grunwaldzkiej wygodnie dojedziemy do trasy ekspresowej S5, w godzinach szczytu nie będą tworzyć się zatory, autobusy w stronę centrum pojadą wydzielonym buspasem, a rowerzyści zyskają bezpieczną drogę rowerową. Nowa dwujezdniowa ulica zapewni nie tylko bezpieczne i szybkie połączenie z trasą ekspresową S5. To również duże udogodnienie dla mieszkańców Osowej Góry. Modernizacja ul. Grunwaldzkiej obok rozbudowy ul. Kujawskiej i przygotowywanej budowy nowych mostów na Brdzie to największe przedsięwzięcia drogowe na najbliższe lata. Na wszystkie te inwestycje miasto pozyskało wysokie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w liczbach:

 • Koszt prac budowlanych – 75,8 mln zł
 • Długość modernizowanego odcinka – 4,55 km
 • Długość buspasa – 2,95 km
 • Długość dróg rowerowych – 4,95 km
 • Powierzchnia chodników - 14840 m2

Strona 3 z 204