Aktualności

Czytaj więcej...13 stycznia otwarte zostały oferty w przetargu na wykonanie podparcia północnego i południowego wiaduktu warszawskiego w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy.
Do przetargu zgłosiło się pięciu potencjalnych Wykonawców. Zainteresowane są przedsiębiorstwa i konsorcja z Bydgoszczy, Katowic, Tczewa, Warszawy i Wrocławia.

Wszyscy Wykonawcy zadeklarowali taki sam okres wykonania zadania, wynoszący 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wartość ofert przedstawia się następująco (od najniższej do najwyższej):
1. KORMOST Spółka Akcyjna, Bydgoszcz – 1 586 700,00 Pln brutto
2. FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o. , Warszawa – 1 778 183,23 Pln brutto
3. Konsorcjum firm:
Probudowa.com Sp. z o.o. , Wrocław – lider
IMD Paweł Wątroba, Jawor - partner
Oferta konsorcjum: - 1 902 890,63 Pln brutto
4. WANT Sp. z o.o. , Tczew - 1 968 000,00 Pln brutto
5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. Jerzy Lorenz, Katowice - 2 116 591,87 Pln brutto

Zamawiający (ZDMiKP w Bydgoszczy) zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania: 2 498 081,54 Pln brutto.

Obecnie trwa sprawdzanie ofert.
O ostatecznym wyborze Wykonawcy, poinformujemy po zakończeniu postępowania.

Więcej na temat stanu technicznego wiaduktów Warszawskich czytaj TUTAJ

Czytaj więcej...Poznaliśmy oferty firm zainteresowanych kompleksową rewitalizacją uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulica Bydgoską i brzegiem Wisły w Starym Fordonie. Ulice nabiorą estetycznego wyglądu i zachęcą do rekreacji. Zbudujemy też skatepark, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe i boisko do siatkówki plażowej. 

Rewitalizacja terenów zielonych wraz z historycznym układem ulic pomiędzy ul. Bydgoską i brzegiem Wisły to jeden z najważniejszych elementów rewitalizacji tej części miasta.

Zamierzaliśmy przeznaczyć na tą inwestycję ponad 22 mln złotych. 
Do przetargu zgłosiły się 3 firmy, które oszacowały wartość przedmiotowego zadania na kwoty od ponad 21,5 mln złotych do prawie 28,3 mln.

Kolejnym krokiem będzie dokładne sprawdzenie złożonych ofert, wybór najkorzystniejszej, a następnie podpisanie umowy z Wykonawcą.
Zależy nam na przekazaniu placu budowy wczesną wiosną.

Prace budowlane potrwają około 2 lat.
Roboty będą dzielone na etapy.
Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na wykonane prace.
Wcześniej została opracowana niezbędna dokumentacja oraz uzyskano niezbędne pozwolenia.
Inwestycja będzie finansowana z wykorzystaniem europejskich środków na Gminny Program Rewitalizacji.

Estetycznego i kameralnego charakteru nabierze kilka uliczek położonych pomiędzy brzegiem Wisły i ulicą Bydgoską:
- Promenada (przebudowa istniejącego odcinka od ul. Nad Wisłą do Filomatów wraz z jej przedłużeniem w kierunku wschodnim aż do wału przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Rybaki),
- Filomatów (wraz z zejściem na ul. Promenada),
- Zakładowa,
- Nad Wisłą,
- A. Frycza Modrzewskiego (do budowanego umocnionego nabrzeża),
- odcinek ul. Kapeluszników (od ulicy Sikorskiego w kierunku Wisły),
- Rybaki (część północna),
- Kapeluszników (w kierunku terenów rekreacyjnych nad Wisłą)

Na nawierzchniach tych ulic będą stosowane kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Warto podkreślić, że wykorzystamy między innymi granitową kostkę, która pozostała po remontach ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Projekt zakłada również budowę i przebudowę wszelkiej infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych.

Zieleń i rekreacja
W pasie zieleni nad Wisłą lokowana będzie infrastruktura rekreacyjna. Powstaną tam m.in.: skatepark, tor dla rowerzystów, plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, plac ćwiczeń. Projekt zakłada też dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych. Wszystkie rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców. 

Czytaj więcej...Duży plac budowy
W Starym Fordonie uruchomionych zostało wcześniej szereg innych inwestycji związanych z rewitalizacją. Wśród nich są:
• Przebudowa Rynku (zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj)
• Budowa umocnionego nabrzeża (trwają zaawansowane prace budowlane)
• Remonty 7 kamienic (trwają zaawansowane prace budowlane)

Wiele zadań jest co roku realizowanych w tej części miasta również w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.

Czytaj więcej...Kontynuujemy Akcja Zimowego Utrzymania. Odśnieżane i posypywane solą prowadzimy na głównych bydgoskich ulicach, a prawie 100 pracowników ręcznie odśnieża chodniki, schody i przystanki.
Przypominamy jednak, że wszyscy właściciele nieruchomości również są zobowiązani do odśnieżania terenu przed swoimi posesjami.

Tylko w ten sposób osiągniemy razem zamierzony cel, poprawiając komfort pieszych i rowerzystów.

Czytaj więcej...Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości.

Do ich obowiązków należy między innymi niezwłoczne usuwanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń zalegających na chodniku.

Obowiązki te wynikają m.in. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy. 

Na osoby niewywiązujące się z nałożonych obowiązków, strażnicy miejscy mogą nałożyć pouczenie, mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do budowy ulic: Koguciej, Sowiej i Strusiej na Osowej Górze oraz Pszczelnej na Miedzyniu-Prądach.

Przygotowane koncepcje będą mogli od 11 stycznia do 2 lutego ocenić sami mieszkańcy. Dzięki temu jeszcze w tym roku będa mogły zostać zlecone prace projektowo-budowlane.


W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje. Teraz poddamy je konsultacjom społecznym. Zależy nam, by nowa infrastruktura jak najlepiej spełniała oczekiwania mieszkańców. Zaakceptowane wnioski zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Konsultacje odbędą się w terminie od 11 stycznia do 2 lutego br.
Będą miały zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.
Swoje opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/ulice) lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Dodatkowo w poniedziałek 26 stycznia o godzinie 17 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.

Czytaj więcej...Obiektywne kryteria
Nowe ulice powstaną w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. Realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:
- gęstość zaludnienia
- ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
- wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

Strona 3 z 273