Aktualności drogowe

Czytaj więcej...To właśnie tego dnia równo 25 lat temu powstał Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, a dokładnie decyzją Rady Miasta z dnia 17.02. 1994 roku została powołana: „...jednostka organizacyjna, której głównym celem jest skoncentrowanie w jednym ośrodku decyzyjno-realizacyjnym wywiązywanie się Miasta z zadań wynikających z zapisów ustawy o samorządzie terytorialnym z 1990 roku dotyczących: budowy i utrzymania dróg, zarządzania ruchem i infrastrukturą komunikacyjną, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym."

Czytaj więcej...
Trwa realizacja zadnienia pod nazwą: "Przebudowa ul. Bydgoskiej oraz remont fragmentów ulic w Bydgoszczy" w ramach zadania: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu-Etap I." Prace wchodzą w kolejny etap i tym samym wykonawca robót musi wprowadzić tymczasową organizację ruchu na ulicy Bydgoskiej. Zmiany obejmą odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Frycza-Modrzewskiego do ul. Rynek. Roboty związane z demontażem krawężników rozpoczną się 04 marca.

Czytaj więcej...
Trwa wyburzanie kolejnych kamienic położonych w linii budowy tramwaju w ulicy Kujawskiej. Ekipy budowlane przeniosły się tuż za rondo Kujawskie i rozbierają kamienice stojące pomiędzy jezdniami przed stacją benzynową. To kontynuacja prac, które wcześniej rozpoczęły się przy ulicy Toruńskiej. Jednocześnie prowadzona jest wycinka tzw. niskiej, dziko rosnącej zieleni. Roboty rozbiórkowe zgodnie z planem powinny się zakończyć do końca lutego.

Czytaj więcej...
Trwają prace przy budowie linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej. Dwie kamienice stojące w linii realizowanej inwestycji, nieopodal r. Bernardyńskiego zostały wyburzone. W tej chwili ekipy budowlańców ładują gruz na wywrotki i porządkują teren. Po zakończeniu robót przy ulicy Toruńskiej budowlańcy przeniosą się tuż za r. Kujawskie. Za rondem, a przed stacją paliw rozbiorą kolejne kamienice. Po uporządkowaniu terenu zorganizują w tym miejscu tymczasowe zaplecze budowy. Przy ulicy Toruńskiej poza porządkowaniem terenu prowadzone są również prace przy wycince niskiej, dziko rosnącej zieleni. Tym samym coraz większy obszar w pobliżu r. Bernardyńskiego przygotowywany jest do budowy. Warto w tym miejscu przypomnieć, że rondo zostanie podniesione. Natomiast drugie z rond – Kujawskie zostanie obniżone. Rozwiązanie umożliwi zredukowanie nachylenia podjazdu i zjazdu tramwajów z ulicy Kujawskiej. Z pewnością ciekawostką będzie też obniżenie torowiska w stosunku do jezdni. Tramwaj pojedzie w zagłębieniu między jezdniami.

Strona 3 z 162