Aktualności

Czytaj więcej...Zakończyły się konsultacje związane z budową nowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Jeździeckiej pomiędzy Myslęcinkiem i Niemczem. Dzięki uwagom mieszkańcom powstaną dodatkowe połączenia z chodnikami. Zwrócimy też szczególną uwagę na oświetlenie całego ciągu, przejść dla pieszych i przystanków. Jeszcze w tym roku planowana jest rozpoczęcie prac projektowo-budowlanych.

Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej z nawiązaniem do istniejącego fragmentu pomiędzy ulicą Bydgoską, a Słowackiego w Niemczu. W zakres zadania wchodzi również przebudowa i przesunięcie przystanków autobusowych w formie peronów przystankowych. Dodatkowo pierwszy przystanek przy ul. Gdańskiej zostanie przebudowany na zatokę autobusową.

W pierwszej kolejności powstała niezbędna koncepcja. Poddaliśmy ją konsultacjom. Wpłynęło do niej około 30 różnych uwag. Za wszystkie opinie dziękujemy. Część z nich wykorzystana będzie na etapie sporządzania projektu. Uwzględniony będzie między innymi chodnik łączący przystanek przy ul. Gdańskiej z projektowanym ciągiem dla pieszych przy ul. Sowiej (na terenie gminy Osielsko).

Na etapie prac projektowych szczególną uwagę zwrócimy na oświetlenie całego ciągu wraz z przejściami dla pieszych oraz przystanków. Konsultacje pozwoliły wyjaśnić też wiele wątpliwości – na przykład przebieg odcinków trasy w znacznej odległości od krawędzi jezdni – w ten sposób w kilu miejscach nie będzie konieczności wycinki drzew. Koncepcja od początku zakładała też lokalizację bezpiecznego przejścia dla pieszych na wysokości wejścia do ogrodu botanicznego, na czym zależało wielu osobom uczestniczącym w konsultacjach.

Ze wszystkimi uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców można zapoznać się TUTAJ.

Obecnie finalizowany jest przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca prac projektowo-budowlanych. Zakończenie całej inwestycji planowane jest pod koniec przyszłego roku. Na tę inwestycję, wartą ponad 4 mln złotych, miasto uzyskało zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł.

Nowa infrastruktura powstanie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko. Zakłada ono sfinansowanie zadania po połowie. Nowa infrastruktura ułatwi bezpieczne poruszanie się pomiędzy różnymi częściami Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz dojazd do pobliskich miejscowości na terenie gminy.

Czytaj więcej...Na osiedlu Tatrzańskim zakończyła się przebudowa skrzyżowania ulic Lawinowej i Zbójnickiej. Zrealizowaliśmy również modernizację chodników przy ul. Wolnej.
Inwestycje zostały zrealizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwają ostatnie prace porządkowe.


Czytaj więcej...Ulica Lawinowa stanowi najważniejszy dojazd do kilkunastu bloków w północnej części osiedla. Obsługuje też szereg ważnych obiektów takich jak szkoła, targowisko i kościół. Cała ulica objęta jest strefą ograniczonej prędkości, a większość skrzyżowań ma charakter równorzędny. Po wykonaniu oznakowania pozimego, ulica została otwarta.

 

Czytaj więcej...Dzięki programowi BBO zrealizowaliśmy również modernizację chodników przy ul. Wolnej. Estetyczne, równe nawierzchnie powstają na wysokości bloków przy ul. Wolnej 4 i Osiedlowej 16. Ułatwią one dojście w kierunku przystanków tramwajowych oraz pawilonów usługowych. Na ten cel trafiło około 90 tysięcy złotych. Obecnie trwa porządkowanie terenu.


Czytaj więcej...W ostatnich latach zrealizowano szereg innych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu w tej części miasta. Zrewitalizowaną ulicę Bydgoską wyposażono w wyspowe progi zwalniające i wyniesione skrzyżowania. Progi i wyspy spowalniające ruch poprawiły bezpieczeństwo pieszych na wyremontowanej ul. Pod Skarpą oraz ul. GOPR-u. Sukcesywnie doświetlane są przejścia dla pieszych m.in. w ciągu ulicy Fordońskiej i Pelplińskiej.

 

Czytaj więcej...Trwa budowa nowych parkingów przy ul. Szarych Szeregów. Powstają one w kilku punktach. W tej części osiedla już wcześniej wybudowaliśmy około 70 miejsc postojowych. W przygotowaniu jest kolejne zadanie. Wszystkie realizujemy w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.

 

Czytaj więcej...30 nowych miejsc parkingowych powstaje przy ul. Szarych Szeregów. Najwięcej z nich wytyczanych jest na wysokości drogi dojazdowej do szkoły i basenu (przy budynku z numerem 4). Dodatkowo ze środków miejskich poszerzony zostanie łuk umożliwiający wyjazd z drogi prowadzącej do basenu na główny ciąg ulicy.


Utwardzane są też miejsca na wysokości bloków z numerami 12-14 oraz na środku wyspy do zawracania na końcu ulicy. Część miejsca zarezerwowana zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...Wykonawca dokonał już niezbędnych rozbiórek i przygotowuje podbudowę. Wkrótce zacznie ustawianie nowych krawężników. Zakończenie prac i odbiory planowane są w listopadzie. Inwestycja kosztuje blisko 300 tysięcy. Budowa miejsc postojowych jest finansowana w oparciu o środki z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, a poprawa dojazdu do szkoły i nowego basenu „Piąta fala" bezpośrednio z budżetu miasta.

Trwają też przygotowania do budowy kolejnego parkingu w tej części osiedla. Powstała już niezbędna koncepcja na rozbudowę istniejącego placu z miejscami postojowymi na wysokości bloku z numerem 13. Jesienią zakończą się prace projektowe.

W ciągu ostatnich lat wzdłuż ul. Szarych Szeregów dobudowano ponad 70 miejsc parkingowych.

 

Czytaj więcej...Nadal działamy w ramach międzynarodowego projektu BeePathNet. Ma on na celu promocję pszczelarstwa oraz ochronę pszczół.

W wakacje obrębie siedziby wykonaliśmy łąka z roślinami kwitnącymi, będącymi źródłem pokarmu dla owadów zapylających. 
Teraz podstawiliśmy domek dla pszczół.

Przystąpienie Miasta Bydgoszczy do projektu BePathNet wpisuje się ogólnoświatowy trend ochrony owadów zapylających. Pogarszający się stan środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne, działania człowieka na środowisko, powodują negatywny wpływ na populacje różnych gatunków owadów.

Czytaj więcej...To dziękii ich działalności mamy owoce i nasiona różnych gatunków roślin, dodatkowo pszczoły miodne dostarczają m.in. miód, pyłek i wosk pszczeli. Pośrednio skutkiem pracy tych owadów jest szereg substancji wykorzystywanych w medycynie, dietetyce i kosmetyce. Rola owadów zapylających w naszym życiu jest nie do przecenienia. Stąd potrzeba poszanowania i ochrony tych zwierząt.

 

Czytaj więcej...Niewielkim kosztem każdy z nas może wprowadzać drobne zmiany na rzecz pszczół w swoimi otoczeniu. Wzbogacić możemy nasze ogrody, balkony, tarasy o rośliny przyjazne dla pszczół. Dobrym sposobem zachęcenia pożytecznych owadów do zasiedlania zielonego zakątka jest właśnie budowa domków dla pszczół.

Zrezygnujmy też z jakichkolwiek oprysków w ciągu dnia. Zaakceptujmy niekoszone trawniki lub opóźniajmy ich koszenie, dzięki czemu zmienią się one w wielogatunkowe zbiorowiska z roślinami przyjaznymi dla zapylaczy. Należy pamiętać, że skoszone trawniki bez kwiatów oraz nasadzenia roślin iglastych nie sprzyjają owadom zapylającym.

Czytaj więcej...W Bydgoszczy stwierdzono występowanie 214 różnych gatunków pszczół, w Polce występuje ich od 450 do nawet 470 (różne źródła podają różne dane).

 

Strona 5 z 259