Aktualności drogowe

Czytaj więcej...

W poniedziałek (28 października) rozpoczęliśmy pierwsze prace przy budowie ronda na zbiegu ulic Wł. Broniewskiego oraz Stawowej. Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo. Do tej pory dochodziło w tym miejscu do niebezpiecznych zdarzeń. Rondo gwarantować będzie też bardzo dobrą płynność ruchu. Główne roboty ruszą po 1 listopada.

W ramach inwestycji zbudujemy wyspę centralną i przebudujemy 4 wloty ulic. Jezdnie zostaną przed rondem rozdzielone niewielkimi azylami, które umożliwią pieszym przejście na drugą stronę ulicy w dwóch etapach. Dodatkowo odpowiedni profil wlotów wymusi ostrożniejszą jazdę. Przebudowane zostaną też chodniki przylegające do nowych jezdni. Zaplanowaliśmy też nowe  nasadzenia. Wokół wyspy centralnej i na łukach wydzielimy dodatkowe, zabrukowane powierzchnie, które ułatwią manewry szczególnie większym pojazdom, m.in. autobusom.

Prace przygotowawcze ruszyły w poniedziałek (28 października). By nie utrudniać dojazdu do pobliskiego cmentarza główne prace prowadzone będą po 1 listopada.

W pierwszej kolejności rozbierane są wyspy dzielące pasy ruchu wzdłuż ul. Broniewskiego. Następnie wykonawca zbuduje zachodnią część ronda, a na ostatnim etapie prac przejdzie na stronę wschodnią. Zależy nam na tym by podstawowe prace zostały zrealizowane jeszcze w tym roku. Jest to uzależnione od sprzyjającej pogody i braku konieczności realizacji dodatkowych prac.

Cały czas przejezdna będzie ul. W. Broniewskiego. By umożliwić realizację prac konieczne będzie wprowadzenie na kilku etapach robót ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją.

Warto dodać, że od 2007 roku na ul. Stawowej funkcjonuje również rondo na połączeniu z ulicą 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. To rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdziło i nie dochodzi w tym miejscu do wypadków.

W nowym pakiecie zadań zlecimy również prace przy remoncie odcinka ul. Toruńskiej na wysokości Adrii. Koszt obu zadań to 1,9 mln zł. Zleciliśmy je wykonawcy ubiegłorocznych remontów w Bydgoszczy korzystając z prawa opcji.

Wcześniej zleciliśmy prace na wielu innych ulicach. Większość z nich jest już zakończona. Na wszystkie remonty nawierzchni  wydamy kwotę około 7 mln zł.

Remonty ulic w 2019 roku

 Zakończone:

 • Pod Skarpą na osiedlu Eskulapa
 • Wojska Polskiego na Kapuściskach
 • Gajową na Bartodziejach
 • Szpitalną na Kapuściskach
 • Toruńską przy Tesco
 • Mosty Solidarności (południowe)

W trakcie realizacji:

 • Leszczyna
 • Widok
 • Rondo Stawowa
 • Toruńska przy Adrii

Czytaj więcej...

Po budowie ulicy Sanatoryjnej zlecamy również  utwardzenie krótkiego odcinka ul. Letniskowej. Na nawierzchni tej ulicy ułożymy ażurowe płyty oraz betonową kostkę. Ułatwi to dojazd i dojście do szkoły.

Obecnie na ul. Sanatoryjnej wykonywane są ostatnie prace. Ulica na całej długości oraz tak zwanych sięgaczach zyskała twardą nawierzchnię. W najbliższych dniach rozszerzymy jeszcze prace, by ułatwić dojazd i dojście do Zespołu Szkół nr 22 od strony północnej. W tym celu utwardzimy odcinek ul. Letniskowej od skrzyżowania z Sanatoryjną do terenu szkoły. Na nawierzchni ułożymy płyty ażurowe. Dodatkowo część ulicy dedykowana pieszym wyłożona zostanie kostką betonową. Zakończenie prac na Letniskowej planujemy jeszcze w tym roku. Ich koszt szacujemy na niespełna 70 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...

W trakcie prac piesi będą mogli dostać się do szkoły nowym sięgaczem zbudowanym wraz z ul. Sanatoryjną. Więcej informacji o  pracach zrealizowanych na sąsiedniej ul. Sanatoryjnej znajduje się TUTAJ.

W tym roku z wykorzystaniem ażurowych płyt utwardziliśmy również ulice Spadochroniarzy, W. Pola, Władysława Warneńczyka, Laskowicką, Pelikanową i miejsca postojowe przy ul. Pod Blankami. W ubiegłym roku podobne prace realizowaliśmy m.in. na Łuckiej, Okopowej (sięgacz), północnej części Przyłubskiej, Sybiraków, Ornej, Liściastej, Karsińskiej i Borowiackiej.

Czytaj więcej...

W piątek (1 listopada) zmieni się organizacja ruchu przy wielu bydgoskich cmentarzach. Zachęcamy do zapoznania się z tymczasową organizacją ruchu i przede wszystkim do korzystania z bezpłatnej komunikacji publicznej, która zostanie znacznie wzmocniona.

W najbliższych dniach okolice cmentarzy będą wyjątkowo częstym celem podróży. By zapewnić możliwie płynny ruch wzorem ubiegłych lat przy większości nekropolii wprowadzamy tymczasową organizację ruchu. Przy większości cmentarzy korzystamy z rozwiązań, które dobrze sprawdzały się w poprzednich latach. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie wskazanych cmentarzy. 1 listopada warto wybrać bezpłatną komunikację miejską, która tego dnia będzie znacząco wzmocniona. Więcej informacji na ten temat komunikacji znajduje się TUTAJ.

Tu zajdą największe zmiany

 • Ze względu na budowę wiaduktu przy ul. Armii Krajowej zamknięta dla ruchu będzie łącznica umożliwiająca wjazd na cmentarz na Bielawach. W tej okolicy będzie zdecydowanie mniej miejsc do parkowania.
 • Z uwagi na mniejszą liczbę pasów ruchu na wiadukcie na przejazd ul. Wyszyńskiego w pobliżu cmentarza warto zarezerwować zdecydowanie więcej czasu.

Sprawdzone rozwiązania

 • Na ul. Wiślanej od Fordońskiej do skrzyżowania z ul. Więcka będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Wyjazd będzie odbywała się wyłącznie przez bezkolizyjny węzeł przy sklepie IKEA. Kierowcom poruszającym się tranzytem zalecamy korzystanie z ul. Witebskiej i Przemysłowej.
 • Dojazd do cmentarzy w rejonie ul.  Ludwikowo będzie odbywał się ulicą Rynkowską wyłącznie w jednym kierunku. Pojazdy z tego rejonu będą natomiast wyjeżdżać drogą leśną w kierunku ul. Pileckego (skrzyżowania przy remizie strażackiej). Wyłączony z ruchu zostanie też odcinek ul. Ludwikowo od ul. Putza przy cmentarzu do wjazdu do PESY.
 • Na ul. Łabiszyńskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku Łabiszyńskiej. W jednym kierunku pojazdy poruszać będą się też ulica Kcyńską (od Łabiszyńskiej do Gnieźnieńskiej i od Łabiszyńskiej do Żwirki i Wigury.
 • Na ul. Jaskółczej też wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odcinku od ul.  Żwirki i Wigury w stronę Gnieźnieńskiej.

Cmentarz przy ul. Kcyńskiej:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu:  od 31.10.2019 roku od godz. 20.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • ruch jednokierunkowy na ul. Łabiszyńskiej (dopuszczony kierunek ruchu Szubińska-Kcyńska);
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Żwirki i Wigury z wyjazdem na ul. Żwirki i Wigury wyłącznie w kierunku ul. Szubińskiej);
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Gnieźnieńska);

Cmentarz przy ul. Jaskółczej:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 20.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • ruch jednokierunkowy na ul. Jaskółczej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury, a skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską; dopuszczony kierunek ruchu Żwirki i Wigury-Gnieźnieńska);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Jaskółczej (po stronie północnej);
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kossaka (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską a skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury; dopuszczony kierunek ruchu Gnieźnieńska-Żwirki i Wigury);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Kossaka (po stronie południowej);

Cmentarz przy ul. Chojnickiej:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 20.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Wiejskiej (po obu stronach jezdni, odcinek od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Deszczową);

Cmentarz przy ul. Toruńskiej:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 20.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Spokojnej bez obowiązujących odstępstw (po stronie zachodniej);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Władysława Bełzy (po stronie południowej, odcinek od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Spokojną);
 • Ciąg parkingowy zlokalizowany wzdłuż ul. Bełzy został czasowo skrócony ze względu na funkcjonowanie tymczasowego przystanku autobusowej komunikacji zastępczej.

Cmentarz przy ul. Wiślanej:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 22.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Fordońskiej (jezdnia
  południowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania
  z ul. Wiślaną), ul. Wiślanej (po stronie wschodniej) oraz na ul. Więcka
  (po stronie południowej i północnej na całej długości);
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wiślanej (odcinek od skrzyżowania z ul. Fordońską do skrzyżowania z ul. Więcka; dopuszczony kierunek ruchu od ul. Fordońskiej w stronę cmentarza) oraz ul. Więcka (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską; dopuszczony kierunek ruchu Wiślana - Skandynawska);
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Wiślanej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od posesji nr 4 do ul. Więcka);
 • czasowa likwidacja ścieżek rowerowych;
 • wprowadzenie alternatywnego objazdu dla ul. Fordońskiej ulicami: Przemysłową, Witebską, Wyszogrodzką.

Cmentarze przy ul. Artyleryjskiej i ul. Ludwikowo:

 •  termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 22.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • utrzymanie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Artyleryjskiej;
 • czasowa likwidacja ścieżki rowerowej na ul. Pileckiego, ul. Artyleryjskiej, ul. Zaświat i ul. Zygmunta Augusta;
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Rynkowskiej (dopuszczony kierunek ruchu Pileckiego-Putza);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu na cmentarz, po stronie wschodniej od wjazdu na cmentarz do ul. Putza);
 • wprowadzenie „zakazu postoju” (po stronie wschodniej od końca oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej do wjazdu na cmentarz);
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Rynkowskiej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie zachodniej odcinek od wjazdu na cmentarz do ul. Putza);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Putza (po obu stronach jezdni);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od ul. Putza do linii lasu);
 • wyłączenie z ruchu odcinka ul. Ludwikowo od ul. Putza do wjazdu do PESY;
 • wyznaczenie jednokierunkowego objazdu lasem dla pojazdów wyjeżdżających z obszaru przy cmentarzu przy ul. Rynkowskiej;
 • wygrodzenie na ul. Zaświat skraju rampy kolejowej.
 • dzięki uprzejmości firmy Pesa Bydgoszcz SA. w dniu 1 listopada (wyłącznie) zostanie umożliwione parkowanie pojazdów na parkingach przy siedzibie firmy przy ul. Pileckiego.

Cmentarz przy ul. Stawowej:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 22.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Stawowej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie południowej na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Lotników)
 • W rejonie skrzyżowania Władysława IV – Broniewskiego – Stawowa możliwe niewielkie utrudnienia w ruchu w związku z planowaną przebudową skrzyżowania.

Cmentarz przy ul. Wyszyńskiego:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 22.00 do 03.11.2019 roku do godz. 24.00
 • całkowite wyłączenie z ruchu łącznicy Modrzewiowa od ul. Wyszyńskiego do funkcjonującego zaplecza budowy przebudowywanego obiektu mostowego nad torami PKP;
 • Dodatkowo na potrzeby komunikacji publicznej zostanie udostępniona nieczynna do tej pory zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego –Modrzewiowa. Zorganizowany przystanek będzie funkcjonował w dniach 31.10-2.11 2019 roku. W związku z powyższym parkowanie w tym miejscu będzie w tym czasie niemożliwe.

Czytaj więcej...

Wykonawca prac na ul. Grunwaldzkiej przygotowuje się do wprowadzenia dużych zmian w organizacji ruchu. W czwartek (24 października) zlikwidowane zostanie tymczasowe rondo na połączeniu z ul. Kolbego, a w piątek przełożony zostanie ruch na odcinku leśnym na jezdnię północną.

By umożliwić dokończenie prac na połączeniu ulicy Grunwaldzkiej z Kolbego konieczna jest likwidacja tymczasowego ronda. Pierwszeństwo znów posiadać będzie ulica Grunwaldzka. Skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z Kolbego będzie na razie funkcjonować na ograniczonej powierzchni jezdni bez sygnalizacji świetlnej. W związku z dużymi natężeniami ruchu prosimy kierowców poruszających się ulicą Grunwaldzką i Kolbego o zachowanie większej ostrożności oraz umożliwianie wyjazdu kierowcom z dróg podporządkowanych. Po zakończeniu wszystkich prac będzie miało ono formę rozległego skrzyżowania skanalizowanego z dwoma pasami do skrętu z ul. Kolbego w lewo w kierunku centrum oraz jednym pasem do skrętu w prawo (w kierunku węzła Bydgoszcz Zachód).

W piątek wykonawca zamierza natomiast przełożyć ruch na odcinku leśnym z jezdni południowej na północną. Umożliwi to ułożenie ostatniej ścieralnej nawierzchni na jezdni południowej oraz wykonie docelowego oznakowania poziomego.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie przyszłego roku. Jednak wspólnie z wykonawcą zależy nam na tym by jeszcze przed zimą zrealizować możliwie duży zakres prac i możliwie szybko zapewnić przejezdność obu nowych jezdni na odcinku od granicy miasta do ul Filtrowej.

Czytaj więcej...

Wygodna arteria

Dzięki rozbudowie ul. Grunwaldzkiej wygodnie dojedziemy do trasy ekspresowej S5, w godzinach szczytu nie będą tworzyć się zatory, autobusy w stronę centrum pojadą wydzielonym buspasem, a rowerzyści zyskają bezpieczną drogę rowerową. Nowa dwujezdniowa ulica zapewni nie tylko bezpieczne i szybkie połączenie z trasą ekspresową S5. To również duże udogodnienie dla mieszkańców Osowej Góry. Modernizacja ul. Grunwaldzkiej obok rozbudowy ul. Kujawskiej i przygotowywanej budowy nowych mostów na Brdzie to największe przedsięwzięcia drogowe na najbliższe lata. Na wszystkie te inwestycje miasto pozyskało wysokie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w liczbach:

 • Koszt prac budowlanych – 75,8 mln zł
 • Długość modernizowanego odcinka – 4,55 km
 • Długość buspasa – 2,95 km
 • Długość dróg rowerowych – 4,95 km
 • Powierzchnia chodników - 14840 m2

Strona 5 z 204