Aktualności

Czytaj więcej...Pod koniec maja przełożony został ruch na nowe jezdnie ul. Solskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej. Dzięki temu Wykonawca może realizować roboty na trasach, po której wcześniej poruszały się pojazdy. Na tych odcinkach zerwana została już dotychczasowa nawierzchnia. Realizowane są roboty ziemne, kanalizacyjne, energetyczne i brukarskie. Trwa dalszy montaż torowisk i słupów trakcyjnych.


Czytaj więcej...Kontynuowane są prace przy chodnikach i drogach rowerowych na ul. Kujawskiej po stronie centrum handlowego oraz na ul. Bernardyńskiej i Solskiego. Trwają też roboty zmierzające do połączenia torowiska na rondzie Kujawskim, z tym zamontowanym wykopie, którym docelowo jeździć będą tramwaje. Łączenie wykonanych już odcinków torowisk, trwa również na ul. Wojska Polskiego i po zachodniej stronie ul Bernardyńskiej. 

Czytaj więcej...Prace ziemne, kanalizacyjne i energetyczne realizowane są na Pl. Kościeleckich, Zbożowym Rynku, ul. Toruńskiej i rondzie Bernardyńskim. Prace w przedmiotowym zakresie prowadzone są też po południowej stronie ronda Kujawskiego, gdzie trwają również przygotowania do rozbiórki dalszej części przejść podziemnych. Na ulicy Wojska Polskiego przy kościele, kontynuowane są roboty przy układaniu nowej nawierzchni. 

Czytaj więcej...Przypominamy, że od 30 maja obowiązuje nowa organizacja ruchu na ulicach: Solskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej. Zamknięte zostały: dojazdy do Pl. Kościeleckich od strony ronda Jagiellonów oraz ul. Sieroca od strony ul. Kujawskiej. Zmianie uległy również lokalizacja przystanków autobusowych. Pisaliśmy o tym TUTAJ

Prace na całym odcinku, zostały wykonane w 60%. Po wakacjach planujemy konsultacje społeczne dotyczące układu nowych linii po uruchomieniu torowiska na ulicy Kujawskiej.

Czytaj więcej...Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Bydgoszczy do 2030 roku". Pierwszym etapem konsultacji jest ankieta przygotowana dla mieszkańców i przedsiębiorców. Ankieta będzie dostępna do 30 czerwca.

Zagadnienia poruszane w ankietach dotyczą kierunków inwestycyjnych, pojazdów elektrycznych oraz oceny wpływu elektromobilności na poprawę jakości życia w mieście.

Celem konsultacji jest określenie takich rozwiązań transportowych, wchodzących w zakres strategii, którymi mieszkańcy byliby najbardziej zainteresowani wraz ze wskazaniem jakiego rodzaju infrastruktury oczekują.

W ramach konsultacji – oprócz ankiety – planujemy także organizację spotkań z mieszkańcami oraz otwartego panelu eksperckiego z udziałem sektora nauki i biznesu. Wszystkie działania związane z realizacją konsultacji będą trwały do 30 września br., a ich ostatnim etapem będą konsultacje projektu gotowego dokumentu.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną – ogłoszoną rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca br. – wszystkie działania w ramach konsultacji odbędą się w formie elektronicznej.

Dokument ma na celu zaplanowanie działań Bydgoszczy związanych z:
•zwiększeniem liczby pojazdów nisko i zeroemisyjnych poruszających się na terenie miasta
•wypracowaniem rekomendacji sposobu wykorzystania pojazdów nisko i zero emisyjnych przez Miasto oraz spółki świadczące dla Miasta usługi
•budową infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i zasilanych CNG
•wsparciem realizacji projektów w zakresie wdrażania alternatywnych sposobów komunikacji (wypożyczalnie rowerów, samochodów, współdzielenie przejazdów)
•rozwojem systemów umożliwiających analizę, a docelowo ułatwiających komunikację na terenie miasta (Systemy ITS, informacji pasażerskiej).

Celem konsultacji jest określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Bydgoszczy w zakresie rozwoju elektromobilności, dzięki czemu możliwe będzie odpowiednie przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności – dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju i najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Opracowanie strategii zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników wymaga udziału mieszkańców. Liczymy na aktywny udział bydgoszczan w procesie powstania dokumentu.

Wypełnij ankietę:
- Ankieta dla mieszkańców – TUTAJ
- Ankieta dla przedsiębiorców – TUTAJ

Ważne dokumenty:
- Zarządzenie Prezydenta Miasta dot. konsultacji społecznych

Czytaj więcej...Wykonawca zakończył prace budowlane na ul. Grunwaldzkiej i zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac odbiorowych. Po ich pozytywnym zakończeniu, trasa będzie mogła zostać oficjalnie oddana w użytkowanie kierowców, choć już teraz ruch po ul. Grunwaldzkiej odbywa się po 2 jezdniach.

W ramach zadania powstały bezpieczne skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, buspas, chodniki i drogi rowerowe. Wykonanych zostało też wiele robót na wszystkich ulicach dojazdowych. W ramach zadania powstały też drogi do obsługi ruchu lokalnego i nowe zjazdy do posesji. W obrębie całej trasy nasadzone zostały drzewa i krzewy. Łącznie jest ich ponad 10 tysięcy. 

Dzięki rozbudowie ul. Grunwaldzkiej wygodniej można dojechać do budowanej drogi ekspresowej S5 a z Osowej Góry do centrum miasta. W godzinach szczytu nie będą tworzyć się korki, autobusy jadą buspasem, a rowerzyści już korzystają z bezpiecznych dróg rowerowych.

Czytaj więcej...Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej rozpoczęła się pod koniec 2017 r. Roboty były prowadzone na prawie 5 km odcinku od granicy miasta do Węzła Zachodniego. Realizowano je w trzech etapach: od granicy miasta do ul. Kolbego, od ul. Kolbego do Filtrowej i od ul. Filtrowej do Węzła Zachodniego. Koszt inwestycji to ok. 90 mln, z czego większą część stanowi unijne dofinansowanie.

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej oraz roboty budowlane na ul. Kujawskiej, to największe przedsięwzięcia drogowe realizowane obecnie na terenie miasta.

• Długość modernizowanego odcinka – 4,55 km
• Długość buspasa – 2,95 km
• Długość dróg rowerowych – 4,95 km

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Podpisaliśmy umowy na przygotowanie koncepcji programowo przestrzennych i programów funkcjonalno – użytkowych dla przebudowy 16 ulic gruntowych w mieście. Zakończenie tych prac, pozwoli przystąpić do robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca kolejnego etapu będzie mógł opracować wtedy projekt budowlany, uzyskać stosowne zezwolenia i przystąić do robót budowlanych.

Podstawową formą realizacji osiedlowych inwestycji drogowych, jest uchwalony przez Radę Miasta Bydgoszczy Program Utwardzania Ulic Gruntowych. Pakiet zadań do realizacji wybierany jest na podstawie określonych kryteriów i parametrów:
- gęstość zaludnienia
- ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
- wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

Realizację inwestycji drogowych, zawsze jednak poprzedzają przygotowania dokumentacji, które są podstawą do prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Umowy zostały podpisane na prace projektowe dla poszczególnych pakietów przebudowy kolejnych ulic gruntowych:
- ulice: Krynicka, Przyłubska od Toruńskiej do torów kolejowych, Kudowska (PAKIET 1)
- ulice: Rajdowa, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Odrzańska (PAKIET 2)
- ulice: Platynowa, Bortnowskiego od Wyzwolenia do Dorodnej, Podhalańska, Gościeradzka (PAKIET 3)
- ulice: Sowia, Pszczelna, Kogucia, Strusia (PAKIET 4).
Wartość wszystkich zadań to ponad 345 tysięcy złotych
Prace zakończą się w przyszłym roku

Dodatkowe możliwości
Drogi osiedlowe budowane są również w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Obecnie realizowana jest ul. Homarowa na Osowej Górze i ul. Bytowska na Wyżynach. Utwardzony będzie też łącznika pomiędzy ulicami Okólną i Żółwińską na bydgoskim Łęgnowie

Dodatkowo część nowych dróg osiedlowych powstaje też dzięki funkcjonującemu Programowi Inicjatyw Lokalnych 25/75. Większość kosztów (75%) ponosi miasto, a mniejszą część (25%) wnioskujący mieszkańcy. Warto dodać, że istnieje możliwość podniesienia dofinansowania przez miasto aż do 85%, jeśli wnioskodawcy wcześniej finansowali budowę wodociągu i kanalizacji. Dzięki temu można skorzystać z dodatkowej bonifikaty na wkład własny. Na terenie Bydgoszczy w oparciu o ten program zrealizowano już ponad 40 zadań.

Pilotażowy program utwardzania dróg płytami ażurowymi
Pilotażowy program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. To rozwiązanie, stosujemy w miejscach, gdzie są odpowiednie warunki gruntowe. W tym roku ażurowe nawierzchnie pojawią się na ulicach: Rozłogi, Siemaszkowej, Jordanowska, Turystyczna, Letniskowa, Partyzantów, Widok, Agatowa. Koszt zadania to ponad 2 mln. zł

To nie koniec inwestycji w drogi osiedlowe.
Realizując duże projekty unijne staramy się je rozszerzać także o przebudowę dróg lokalnych. W ten sposób szereg ulic przylegających do ul. Grunwaldzkiej zyskało twardą nawierzchnię.

Strona 9 z 249