Aktualności

Czytaj więcej...Wiosenna pogoda pozwala wykonawcy zwiększyć zakres prac przy rozbudowie ulicy Kujawskiej.
Rozpoczęło się układanie ostatnich warstw nawierzchni w obrębie ronda Kujawskiego. Kontynuowana jest budowa schodów na Wzgórze Wolności, które będą wyposażone w udogodnienie dla rowerzystów.
Dalsze prace na Zbożowym Rynku prowadzą archeolodzy.

Wiosną rozpocznie się porządkowanie terenu i nasadzenia zieleni. Zakończenie wszystkich prac jeszcze przed wakacjami.

Czytaj więcej...Poprawa pogody pozwoliła uruchomić po zimowej przerwie, pracę regionalnych wytwórni mas bitumicznych. Dzięki temu Wykonawca przystąpił już do układania nawierzchni na ulicy Kujawskiej przy Konopnickiej.
W dalszej kolejności układana będzie nawierzchnia na ul. L. Solskiego oraz ul. Kujawskiej od ronda Bernardyńskiego.
Po zakończeniu przedmiotowych robót oraz oznakowaniu nowych tras, będzie można przełożyć ruch na nowe jezdnie oraz uruchomić sygnalizację świetlną.

Czytaj więcej...Przy sprzyjających warunkach pogodowych wykonawca rozpocznie też prace przy układaniu nawierzchni na drogach rowerowych w obrębie całej inwestycji. Podbudowa została wykonana już wcześniej.

Na budowie kontynuowane są nadal prace brukarskie, ziemne, energetyczne i gazowe.
Najwięcej robót w tym zakresie mamy na ulicach: Wojska Polskiego, Chołoniewskiego i Zbożowy Rynku.

Czytaj więcej...Dalsze prace prowadzą też archeolodzy.
Po dotychczasową jezdnią Zbożowego Rynku odkrywane są dalsze pozostałości wczesnośredniowiecznego cmentarza (ok. XI w.) oraz kamiennego traktu , który wiódł w stronę Bramy Kujawskiej (ul. Długa).

Dalszych odkryć archeolodzy spodziewają się jeszcze na wlocie ul. Wiatrakowej oraz pod chodnikiem zlokalizowanym tuż przy kamienicach.

Czytaj więcej...Kontynuowane są też prace przy budowie schodów łączących ulicę Kujawską ze Wzgórzem Wolności. Docelowo wokół nich nasadzonych zostaną liczne krzewy. Nowe schody będą co kilkanaście stopni będą posiadały platformy o szerokości 2 metrów, w których docelowo mogą zostać ustawione ławki. Z myślą o rowerzystach zamontowana zostanie tak zwana rynna, która umożliwi wygodne prowadzenie roweru pod górę.

Wcześniej takie rozwiązanie zdało egzamin z wiadukcie nad ul. Grunwaldzką oraz kładce nad Kanałem Bydgoskim. Budowa standardowej drogi rowerowej czy podjazdu, w miejscu o tak dużym nachyleniu oznaczałaby bardzo dużą ingerencję w zieleń i zabudowanie skarpy ciągami murów oporowych. Do Parku Wolności możne też dojechać standardowymi drogami rowerowymi od strony ul. Wojska Polskiego.

Ciekawym rozwiązaniem zlokalizowanym pomiędzy obiema jezdniami ul. Kujawskiej pomiędzy rondem i stacją benzynową będzie parking P+R. M on zachęcać do przesiadki na tramwaj i kontynuowania podróży po ścisłym centrum miasta komunikacją publiczną. W tym miejscu zakończyły się już główne roboty ziemne i kanalizacyjne. Teren stanowi jednak nadal zaplecze budowy.

Czytaj więcej...Warto wspomnieć, że obecnie prowadzone prace, są kontynuacją robót prowadzonych w okresie zimowym. W ostatnich tygodniach na ul. Solskiego wykonane został blisko 100-metrowy odcinek torowiska w kierunku Szwederowa. Płyta torowiska została zabetonowana, rozstawione zostały słupy oraz zainstalowana została cała sieć trakcyjna.

Torowisko w tym miejscu będzie pełniło funkcję torów odstawczych, a docelowo zacznie się nowa linia tramwajowa w kierunku ronda Grunwaldzkiego.

Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć przy realizacji tego zadania kolejnej ingerencji w rondo Kujawskiej. Obecnie w tym miejscu trwają prace ziemne oraz kontynuowana jest budowa chodników i peronów tramwajowych, Kontynuowane są też prace energetyczne i brukarskie.

Czytaj więcej...Przypominamy, że w ostatnim czasie otwarta została też ulica Toruńska w kierunku ronda Toruńskiego. Jeżeli prace na budowie pozwolą, uruchomiony zostanie także ruch dla pojazdów w kierunku ronda Bernardyńskiego, co jeszcze bardziej upłynni ruchu w tej części miasta.
Uruchomione natomiast kolejnych zatok autobusowe przy Wojska Polskiego oraz ul. Solskiego znacznie usprawniło ruch pasażerski w obrębie ronda Kujawskiego.

W ostatnim czasie dostawione zostały też kolejne wiaty na przystankach zlokalizowanych w obrębie całej inwestycji.

Czytaj więcej...Nowoczesna arteria
Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy.
Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zrealizowaną już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł.
Inwestycja polega na budowie nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego.

Konieczna była także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych.
Zadbaliśmy o wygodną infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów. Na wschodniej jezdni ul. Kujawskiej wytyczony zostanie buspas.

Przygotowujemy się do budowy kolejnych ulic. Projektanci przygotowali wstępną dokumentacją dla kolejnych 9 ulic o łącznej długości blisko 3 kilometrów. Przygotowane koncepcje, już na tak wczesnym etapie mogą do 22 marca ocenić mieszkańcy. 
Dodatkowo dziś (3 marca) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Facebook - Bydgoske Konsultacje.

Koncepcje budowy opracowane zostały dla następujących ulic:
1. ul. W. Bortnowskiego, (Stary Fordon)
2. ul. Gościeradzka, (Piaski)
3. ul. Gradowa, (Czyżkówko)
4. ul. Odrzańska, (Brdyujście)
5. ul. Platynowa, (Osowa Góra)
6. ul. Podhalańska, (Szwederowo)
7. ul. Rajdowa, (Smukała-Opławiec-Janowo)
8. ul. Wejherowska, (Miedzyń-Prądy)
9. ul. Wycieczkowa, (Smukała-Opławiec-Janowo)

Zależy nam, by nowa infrastruktura jak najlepiej spełniała oczekiwania mieszkańców dlatego czekamy na uwagi. Zaakceptowane wnioski zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Konsultacje trwają jeszcze do 22 marca br. i skierowane są do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.

Swoje opinie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/ulice lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Dodatkowo w dniu 3 marca o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.

Pieszojezdnia na ul. Rajdowej
Ulica Rajdowa, na odcinku ok. 200 metrów, została zaprojektowana jako pieszojezdnia z betonowej kostki. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Wytyczonych zostanie też kilka miejsc postojowych. Żeby ograniczyć prędkość pojazdów na ulicy zaplanowano yniesione skrzyżowanie na połączeniu z Letniskową. Rajdowa zyska nowe oświetlenie LED. Deszczówka zostanie odprowadzona do wybudowanej wcześniej kanalizacji.

Budowa ul. Wycieczkowej
Ulica Wycieczkowa została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Natomiast łączniki równoległe do ul. Sanatoryjnej obsługujące posesje oddalone od głównego przebiegu drogi ustabilizuje geokrata. Wzdłuż jezdni zaplanowano 12 miejsc postojowych. Skrzyżowanie z ul. Letniskową będzie funkcjonować jako wyniesione. Zaplanowano również przebudowę oświetlenia i budowę wpustów odprowadzających deszczówkę do kanalizacji. Łączna długość utwardzonej jezdni i łączników to ponad 400 metrów. Obie ulice: Wycieczkowa i Rajdowa łączą się z utwardzoną wcześniej ul. Sanatoryjną ułatwiając dojazd do dużej liczby posesji.

Ul. Wejherowska dla pieszych i samochodów
Ulica Wejherowska łącząca Nakielską ze Spacerową zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym około 280 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową powstanie parking gdzie wyznaczonych zostanie również kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Ulica będzie wyposażona w progi zwalniające, nowe oświetlenie oraz wpusty do kanalizacji deszczowej

Ul. Podhalańska z parkingami
Duże zmiany zajdą wokół ul. Podhalańskiej na Szwederowie. Koncepcja zakłada utwardzenie końcowego odcinka tej ulicy o długości około 170 metrów, który umożliwia m.in. dojazd do bloków z numerami 8 i 10. Ulica zyska twardą nawierzchnię i dobudowane zostaną miejsca parkingowe. Część stanowisk będzie dedykowana osobom niepełnosprawnym. Łącznie zaprojektowano 47 miejsc. Tereny zielone zostaną obsadzone trawnikami i pojedynczymi drzewami. Wybudowany zostanie nowy kanał deszczowy, do którego podłączone zostaną wpusty uliczne. Wymienione zostanie również oświetlenie. Powstaną też fragmenty chodników.

Pieszojezdnia do bloków na ul. Odrzańskiej
W ramach całego pakietu zadań związanych z utwardzaniem ulic planowana jest również budowa pieszojezdni. Wzdłuż ulicy o długości prawie 170 metrów powstanie 10 miejsc postojowych. Ukształtowanie terenu wiąże się z umocnienie skarp przylegających do ulicy płytami ażurowymi. Przebudowane zostanie oświetlenie, a deszczówka będzie odprowadzana do istniejącej kanalizacji deszczowej. Nowa ulica ułatwi m.in. dojazd do zespołu budynków komunalnych wybudowanych w ciągu ostatnich lat. Końcowy fragment ulicy umożliwi w przyszłości dobudowanie nowej ulicy również w kierunku ul. Łowickiej.

Ul. Platynowa z wyniesionymi skrzyżowaniami
Na Osowej Górze planowane jest utwardzenie ul. Platynowej pomiędzy ulicami Kruszyńską i Ptasią, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości 210 metrów. Skrzyżowania z ul. Kanarkową oraz łącznikiem w kierunku ul. Złotej będą miały formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo. Chodnik pomiędzy posesjami 19 i 21 zyska nawierzchnię mineralną. Ulica zyska nowe energooszczędne oświetlenie oraz odwodnienie.

Ul. Gradowa z utwardzonymi sięgaczami
Dużo zmian planowanych jest w obrębie ul. Gradowej. Projektanci zaproponowali utwardzenie wszystkich sięgaczy odchodzących od ulicy. W związku z tym koncepcja zakłada budowę pieszojezdni o łącznej długości ponad 600 metrów. Zarówno na głównym ciągu jak i na sięgaczach budowane będą też zatoki postojowe. Część skrzyżowań otrzyma formę wyniesioną. Cała ulica zyska oświetlenie, odwodnienie i będzie objęta strefą zamieszkania.

Ul. Gościeradzka w kostce i ażurach.
Koncepcja budowy ul. Gościeradzkiej zakłada budowę pieszojezdni z kostki betonowej pomiędzy ul. Smukalską o końcem zabudowy (posesja nr 57). Dalszy odcinek w kierunku ul. Piaski, utwardzony zostanie płytami ażurowymi. Łącznie utwardzony zostanie odcinek o długości około 600 metrów. Na skrzyżowaniu z ul. Zbrachlińską funkcjonuje już mini rondo z dojazdami. Nowe skrzyżowania z Wąwelską i Niewieścińską otrzymają formę wyniesioną. Przebudowane zostanie oświetlenie, a deszczówka będzie odprowadzona do kanalizacji. Wzdłuż ulicy zlokalizowanych powstanie kilka zatok z równoległymi miejscami postojowymi.

Ulica W. Bortnowskiego dla pieszych i samochodów
W Starym Fordonie twardą nawierzchnię zyska ulica W. Bortnowskiego na odcinku od ul. Wyzwolenia do Dorodnej. Nowa pieszojezdnia o długości około 250 metrów zapewni wygodny dojazd do szeregowców po południowej stronie ulicy oraz nowych bloków BTBS ulokowanych po stronie północnej. Po stronie północnej zbudowane zostaną miejsca postojowe. Skrzyżowania z ulicami Powstania Styczniowego i Dorodną otrzymają formę wyniesioną. Uzupełnione zostanie oświetlenie na brakującym odcinku i wymienione zostaną stare latarnie. W ramach tej inwestycji konieczna będzie rozbudowa kanalizacji deszczowej.

Obiektywne kryteria
Nowe ulice powstaną w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta. Realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:
• gęstość zaludnienia
• ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
• wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

Czytaj więcej...Rada Miasta nadała nowemu rondu u zbiegu ulicy Gdańskiej i Rekreacyjnej imię bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona harcerzy.

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym zostało zbudowane w ubiegłym roku wraz z buspasem do Myślęcinka.

Stefan Frelichowski
urodził się w 1913 roku.
W 1927 roku wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego.
Od 1928 do 1931 prowadził swoja drużynę. Po maturze w 1931 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Nadal angażował się w ruch harcerski.
Przed wybuchem wojny pełnił m.in. funkcję kapelana Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP. Działał w kierownictwie Wydziału Starszoharcerskiego Chorągwi, był redaktorem biuletynu „Zew Starszoharcerski".
W czasie okupacji za swoją patriotyczną działalność został uwięziony już 11 września 1939 roku. W 1940 roku trafił do obozu koncentracyjnego Dachau. Niósł współwięźniom duchowe wsparcie i pomoc.
W 1945 roku zaraził się tyfusem, który w połączeniu z zapaleniem płuc doprowadził do jego śmierci.
W 1948 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi położone w walce o demokrację i niepodległość.
W 1964 rozpoczął się proces beatyfikacyjny. W 1999 roku ogłoszono go błogosławionym.
W 2003 roku S. Frelichowski uznany został za patrona polskich harcerzy.

Rondo na styku ulicy Gdańskiej i Rekreacyjnej zostało oddane do użytku w ubiegłym roku. Inwestycja powstała wraz z buspasem wzdłuż ul. Gdańskiej. Została zrealizowana z wykorzystaniem środków unijnych. Kosztowała 10 mln zł.
Zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo osób wyjeżdżający z ul. Rekreacyjnej oraz pieszych i rowerzystów.

Czytaj więcej...W związku z uruchomieniem po zimie pierwszych w regionie otaczarni (wytwórni masy bitumicznej), rozpoczęliśmy prace remontowe dróg asfaltowych w mieście. Na ulice Bydgoszczy wyjechało już 5 ekip remontowych.

Ruszyło też profilowanie pierwszych ulic gruntowych.


Tegoroczna zima okazała się wyjątkowo mroźna, dlatego szkody w infrastrukturze drogowej są znacznie większe niż w latach poprzednich.

Na przestrzeni stycznia i lutego wszelkie uszkodzenia nawierzchni, były naprawiane wyłącznie w trybie awaryjnym.
Od 1 marca dzięiki uruchomieniu otaczarni oraz poprawie pogody, prace remontowe mogą być już prowadzone na wszystkich bydgoskich ulicach.

W pierwszej kolejności remontowane będą główne bydgoskie ulice oraz te znajdujące się na trasie komunikacji autobusowej. W dalszej kolejności prace przeniosą się na ulice osiedlowe.
Przewidujemy, że do końca marca (przy sprzyjających warunkach pogodowych) zakończone zostaną już wszystkie pozimowe remonty ulic.
Koszt przedmiotowych robót to 3,5 mln złotych.

Nie zapominamy o ulicach gruntowych

Od 1 marca rozpoczęły się też prace przy równaniu i porządkowaniu ulic gruntowych na terenie miasta. 
Obecnie prowadzone są działania interwencyjne na ulicach zgłoszonych przez mieszkańców.

Szczegółowe informacje na ten temat oraz lista ulic gruntowych remontowanych w pierwszej kolejności, znajdują się TUTAJ

Przypominamy, że uszkodzenia bydgoskich ulic można zgłaszać w Wydziale Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP pod numerem telefonu (52) 582-27-14/15 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona 9 z 288