rownanie

UWAGA

Informuję, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (panująca susza lub bardzo silne opady deszczu)

Wystąpią opóźnienia w profilowaniu ulic gruntowych w odniesieniu do przyjętego „Harmonogramu równania dróg gruntowych w 2021 roku”
O zmianach w postępie zaplanowanych robót w przedmiotowym zakresie, informować będziemy na bieżąco.