1. Podstawa prawna:
• UCHWAŁA NR LIV/1203/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy

• Zarzadzenie Nr 142/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 marca 2015r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy

2. Wymagane dokumenty
• wypełniony wniosek o zwrot gotówki oraz:
• oryginał paragonu potwierdzającego zakup biletu lub wystawiona na jego podstawie faktura. Przy zakupie przez Internet (bez pobrania faktury) transakcja jest potwierdzana raportem generowanym z systemu BKM podczas rozliczania biletu,
• Bydgoska Karta Miejska lub Elektroniczna Legitymacja Studencka (jeżeli była nośnikiem biletu) – w celu usunięcia transakcji.

3. Opłaty
• jeżeli bilet jest anulowany przed rozpoczęciem okresu ważności zwracana jest cała wartość nominału,
• jeżeli bilet jest anulowany w okresie jego ważności zwracana jest część jego wartości obliczona proporcjonalnie do okresu niewykorzystania,

• z tytułu zwrotu biletu okresowego imiennego nie pobiera sie dodatkowych opłat.

4. Miejsce i sposób złożenia dokumentów
• dokumenty składa Pasażer osobiście w siedzibie ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, Wydział Taryf i Płatnego Parkowania, pokój 4, w dni robocze w godz. 8.00 do 13.50, tel.52 582-27-65),
• w przypadku anulowania biletu dotyczącego osoby niepełnoletniej wniosek może złożyć i odebrać zwracaną należność tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka,
• dopuszcza się możliwość anulowania transakcji przez osobę trzecią (pełnoletnią) na podstawie upoważnienia wystawionego przez właściciela karty BKM lub ELS, uprawniającego do złożenia wniosku w tej sprawie i odbioru należności podlegającej zwrotowi.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy
• na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

6. Jednostka odpowiedzialna
• Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP, 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, tel. 52 582-27-65.

7. Tryb odwoławczy
Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

8. Dodatkowe informacje:
• zakupiony bilet okresowy można anulować tylko przed upływem jego ważności,
• do okresu wykorzystania biletu zalicza się także dzień anulowania transakcji,

• możliwość anulowanie transakcji dotyczy tylko biletu okresowego imiennego.

Załączniki:
Wniosek PDF(do pobrania)

Załączniki:
Pobierz plik (4j.1.wniosek_o_zwrot_gotowki_za_bilet.pdf)Wniosek[ ]12 kB