Aktualności drogowe

Czytaj więcej...
Wykonawca prac przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy" rozpocznie kolejny już piąty etap robót i w związku z tym wprowadzi następną, tymczasową organizację ruchu z 18 na 19 stycznia br.

Czytaj więcej...
Wykonawca prac przy budowie buspasa na Wałach Jagiellońskich od początku robót natrafia na przeszkody. Najpierw zbytkowe mury, później niezinwentaryzowane rury, zmusiły nas do podpisania tzw. Protokołu konieczności, czyli dokumentu, w którym zostały opisane przeszkody, na które natrafił wykonawca zadania podczas prowadzenia robót ziemnych.

W konsekwencji, konieczność przeprowadzenia dodatkowych, wcześniej niezaplanowanych robót i uzasadnione prolongowanie terminu.
Wydawało się, że wszystko, co mogło się wydarzyć jest już za firmą prowadzącą budowę. Niestety w trakcie robót wykonawca odkopał kolejne, niezinwentaryzowane światłowody, nieuwzględnione w warunkach technicznych i dokumentacji projektowej, a wymagające przebudowy. Całość sprawiła, że obecnie ocenia zakończenie prac na koniec marca.

Czytaj więcej...
Wykonawca budowy ronda oraz ścieżek rowerowych przy ulicach: Nakielskiej i Łochowskiej -  18. stycznia rozpocznie kolejny etap realizacji inwestycji. W związku z tym, wprowadzi następne zmiany w tymczasowej organizacji ruchu.


I tak od 18. stycznia ruch pojazdów ulicą Łochowską - Nakielską w kierunku do centrum będzie poprowadzony na wprost przez tymczasową, wybudowaną wyspę ronda. Ruch ulicą Nakielską – Łochowską z ulicy Sicieńskiej i ul. Lisiej będzie poprowadzony przez obwiednie ronda. Ruch na ulicy Agatowej będzie się odbywał połówkowo.

Rysunek z nową, tymczasową organizacją ruchu

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Jak każdego roku poza realizacją kluczowych dla miasta inwestycji drogowych, prowadzimy też mniejsze.

Strona 2 z 157