Aktualności drogowe

Czytaj więcej...

Po analizach natężeń ruchu,  danych z policyjnych kontroli i rozmowach z przedstawicielami mieszkańców  zdecydowaliśmy się na kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych na ul. Fordońskiej. Oprócz doświetlenia przejść zamontujemy dodatkową sygnalizację świetlną.

W ubiegłym roku na ul. Fordońskiej zainstalowaliśmy nowoczesne oświetlenie na wysokości posesji nr 428 w rejonie skrzyżowania z ulicą J. Brzechwy.

Doświetlimy kolejne dwa przejścia

Teraz podobne prace prowadzimy przy dwóch kolejnych przejściach w Starym Fordonie. Wertykalne oświetlenie montujemy na przejściach przy Magazynowej oraz Zakładach Zbożowych. Dodatkowe systemy lamp i opraw pozwalają kierowcom znacznie szybciej dostrzec pieszych, którzy znajdują się w strefie przejścia. W całym mieście w tym roku zamontujemy w 23 punktach.

Czytaj więcej...

Sygnalizacja z myślą o pieszych

Po rozmowach z przedstawicielami mieszkańców osiedla Brdyujście zdecydowaliśmy się również na budowę nowego bezpiecznego przejścia dla pieszych na wysokości ulicy F. Niewiteckiego, które będzie wyposażone w sygnalizację świetlną.

Po obu stronach ulicy Fordońskiej w obszarze Brdyujścia lokowane są kolejne obiekty handlowe, produkcyjne i usługowe, które generują coraz większy ruch pieszych. Z policyjnych raportów wynika, że Fordońska to jedna z ulic, gdzie kierowcy najczęściej nie przestrzegają ograniczeń prędkości. Jednocześnie z wnioskami o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu wystąpili do nas mieszkańcy osiedla Brdyujście. Rozwiązanie zostało też pozytywnie zaopiniowane przez zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy.

Sygnalizacja świetlna będzie uruchamiana przez pieszych za pomocą odpowiednich detektorów. Zależy nam na tym, by sygnalizacja powstała w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy dla tego zadania.

Czytaj więcej...

Pracujemy nad kolejnymi projektami

W ciągu ostatnich latach zdecydowaliśmy się na wprowadzanie szeregu rozwiązań zdecydowanie podnoszących bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Więcej informacji o stosowanych rozwiązaniach znajduje się w tekście „Stawiamy na bezpieczeństwo

Realizujemy i przygotowujemy szereg innych projektów, które mają poprawić przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Aktualnie przebudowujemy m.in. skrzyżowanie ulic Stawowej z Broniewskiego, doposażamy przejścia dla pieszych w Śródmieściu i na Miedzyniu i wprowadzamy azyle dla pieszych w rejonie skrzyżowania Glinki-Dąbrowa. Pracujemy też nad projektem doposażenie skrzyżowania ulic Głowackiego i Gajowej w progi zwalniające. Poza tym analizujemy możliwość zainstalowania na ul. Toruńskiej w Łęgnowie Wsi sygnalizacji świetlnej z detektorem prędkości pojazdów. Uruchamiałby on czerwony sygnał dopiero po zrejestrowaniu przekroczenia prędkości.

Czytaj więcej...

Wspólne decyzje

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z ubiegłego roku powołany został zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy. Rozwiązania zapewniające mieszkańcom większy poziom bezpieczeństwa są konsultowane między innymi z udziałem przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicielami środowisk pieszych, transportu publicznego i rowerzystów.

Czytaj więcej...

Ogłosiliśmy przetarg na modernizację torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej. Na tej najdłuższej bydgoskiej ulicy realizowane są również inne zadania. Modernizujemy odcinki sąsiadujące z rozbudowywaną ulica Kujawską oraz na wysokości kinoteatru. Poza tym remontujemy pętlę tramwajową na Babiej Wsi.

Największym zadaniem planowanym na ul. Toruńskiej jest modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej oraz od zajezdni tramwajowej do ul. Spadzistej łącznie z pętlą tramwajową.

Co się zmieni?

Modernizacji poddane zostaną wszystkie przejazdy wzdłuż torowiska. Wymienione zostanie torowisko wraz z podbudową, słupy podtrzymujące sieć trakcyjną, oświetlenie. W zakres zadania wchodzi też przebudowa pętli „Stomil” (dodatkowy tor odstawczy) oraz wprowadzenie systemu ITS, nadającego priorytet pojazdom szynowym. Inwestycja ma wzmocnić konkurencyjność komunikacji publicznej  w tej części miasta. Tramwaje szybciej przejadą przez odcinki, gdzie dziś obowiązują  ograniczenia prędkości. Na nowo budowane będą perony, które będą wyższe i ułatwią wygodniejsze wsiadanie do tramwajów.

Ogłoszony już został  przetarg na realizację prac. W ramach zamówienia w pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie również do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) . Prace budowlane będą podzielone na etapy. Będziemy je koordynować z planowaną budową mostu tramwajowego wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego oraz węzła tramwajowego na ulicy Perłowej. Wstępnie zakładamy, że główne roboty zrealizujemy w latach 2021-23. Zamierzamy je sfinansować w oparciu o środki unijne zabezpieczone w kontrakcie terytorialnym.

Jezdnie już w budowie

W ramach rozbudowy ul. Kujawskiej modernizowany jest natomiast początek ulicy do skrzyżowania z ul. Babia Wieś. Nowe torowisko na tym fragmencie budowane jest w osi ulicy pomiędzy dwiema jezdniami.  Przed rondem znajdzie się para przystanków.

W tym roku zlecony został też remont kolejnego odcinka na wysokości kinoteatru. W zakres tego zadania wchodzi m.in. wytyczenie dodatkowego pasa do skrętu w lewo, regulacja krawężników i ułożenie nowych nawierzchni na jezdni i chodnikach. Na ciągach dla pieszych stosowane będą płyty betonowe. Dodatkowo na tej części ulicy zamontujemy nowe energooszczędne oświetlenie.

W tym rejonie miasta trwa również wymiana słupów trakcyjnych oraz oświetleniowych przy pętli Babia Wieś. Natomiast na osiedlu Łęgnowo Wieś analizujemy możliwość zainstalowania na na ul. Toruńskiej sygnalizacji świetlnej z detektorem prędkości pojazdów. Uruchamiałby on czerwony sygnał dopiero po zrejestrowaniu przekroczenia prędkości.

Czytaj więcej...

Po udanej rewitalizacji ulicy Bydgoskiej w Starym Fordonie przygotowujemy się do przebudowy kolejnych ulic w tej części miasta. Estetycznego i kameralnego charakteru nabierze szereg uliczek położonych pomiędzy brzegiem Wisły i ulicą Bydgoską. Wkrótce ogłosimy przetarg na realizację prac budowlanych.

 

Jednym z najważniejszych elementów rozpoczętej w ostatnich latach rewitalizacji Starego Fordonu jest przebudowa układu ulic dawnego miasta. Część prac już zrealizowaliśmy. Udaną rewitalizację przeszła ulica Bydgoska, na której ułożyliśmy nowe nawierzchnie na  jezdni i  chodnikach, uspokoiliśmy ruch oraz wymieniliśmy oświetlenie. Wcześnie remontowany był odcinek ul. Wyzwolenia oraz utwardziliśmy ulicę Celną (w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski).

Wkrótce estetycznego i kameralnego charakteru nabierze szereg uliczek położonych pomiędzy brzegiem Wisły i ulicą Bydgoską. Przygotowana wcześniej dokumentacja projektowa zakłada budowę i przebudowę następujących ulic:

  • Nad Wisłą,
  • Filomatów,
  • Zakładowa,
  • Frycza Modrzewskiego,
  • odcinek ul. Kapeluszników (od ulicy Sikorskiego w kierunku Wisły),
  • Rybaki (część północna),
  • Ulica Promenada (przebudowa istniejącego odcinka od ul. Nad Wisłą do Filomatów wraz z jej przedłużeniem w kierunku wschodnim aż do wału przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Rybaki).

Czytaj więcej...

Na nawierzchniach tych ulic będą stosowane kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Warto podkreślić, że wykorzystamy między innymi granitową kostkę, która pozostała po remontach ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Projekt zakłada również budowę i przebudowę wszelkiej infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych. W pasie zieleni nad Wisła lokowana będzie infrastruktura rekreacyjna. Powstaną tam m.in.: skatepark, tor dla rowerzystów, plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, plac ćwiczeń. Projekt zakłada też dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych na  terenach o dużej wartości przyrodniczej. Rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców.

Obecnie kompletowane są niezbędne materiały do ogłoszenia zamówienia. Zależy nam na uruchomieniu postępowania w okresie zimowym. Wstępnie zakładamy, że prace budowlane po podpisaniu umowy zajmą około 2 lat.

Równocześnie planowane jest prowadzenie prac nad rewitalizację Rynku w Starym Fordonie. Analizujemy oferty wykonawców zainteresowanych realizacją tego zadania. Więcej informacji o zakresie tych prac znajduje się TUTAJ.

 

Czytaj więcej...

Rozpoczęliśmy kolejne etapy prac na ul. Jeżynowej. Zależy nam, by jeszcze w tym roku cała ulica była przejezdna. Inwestycja na osiedlu Miedzyń kosztuje 2,5 mln zł.

Inwestycja realizowana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Za projekt i budowę odpowiedzialny jest ten sam wykonawca.
Usprawnia i ułatwia to przeprowadzenie prac. Roboty budowlane rozpoczęły się w wakacje od przebudowy uzbrojenia podziemnego. Wybudowany został m.in. nowy gazociąg oraz większość przyłączy.
Zaawansowane prace trwają również przy drogowym zakresie. Jezdnia powstaje na odcinkach pomiędzy Czereśniową i Borówkową oraz od Poziomkowej do Jagodowej.  W ostatnich dniach rozpoczęliśmy też prace drogowe (tak zwane korytowanie) na  odcinkach Borówkowa-Paprocia  i Truskawkowa-Czereśniowa, które do połowy grudnia będą również wyłączone z ruchu. Przejezdny jest już natomiast odcinek od Wiśniowej do Truskawkowej – wlot skrzyżowania zyska kostkę betonową po wykonaniu niezbędnych prac przyłączeniowych do nowej sieci gazowej. Nawierzchnie z kostki betonowej zyskały również sięgacze ul. Jeżynowej.

Ulica modernizowana jest w oparciu o wieloletni program  przebudowy ulic gruntowych, który funkcjonuje od 2016 roku. W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja budowy.  Została ona skonsultowana z mieszkańcami tej ulicy. Projekt budowy ul. Jeżynowej zakłada  wybudowanie  ciągu pieszojezdnego o szerokości 4,5 m z utwardzoną nawierzchnią całej szerokości pasa drogowego. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej koloru szarego. W celu uspokojenia ruchu występujące w ciągu ulicy Jeżynowej skrzyżowania projektuje się jako „wyniesione”. Zaprojektowano też kilka miejsc postojowych. W ramach tego zadania powstaną sięgacze obsługujące posesje, które nie są zlokalizowane tuż przy ulicy. Ulica Jeżynowa łącznie z sięgaczami liczy ok. 620m. Inwestycja kosztuje  2,54 mln zł.

Wykonawcy zależy na uzyskaniu przejezdności całej ulicy jeszcze w tym roku. Część prac wymagających odpowiednich warunków pogodowych może toczyć się jeszcze wczesną wiosną.

Warto wiedzieć

W tym roku na Miedzyniu oddaliśmy do użytku utwardzone ulice Pijarów, Osada i Leszczyna. W budowie poza Jeżynową jest Siewna i Botaniczna. Na przebudowę ulic gruntowych do 2022 roku planujemy wydać  około 131 mln zł.

Strona 2 z 206