Aktualności

Czytaj więcej...Rozpoczynamy III edycję pilotażowego przedsięwzięcia, jakim jest utwardzanie ulic gruntowych płytami ażurowymi. Część jezdni zostanie również utwardzona betonową kostką aby ułatwić poruszanie się pieszym. Umowa z Wykonawcą została podpisana.


Na podstawie własnych doświadczeń, opinii Mieszkańców oraz spotkań z przedstawicielami Rad Osiedli, również w tym roku płytami ażurowymi utwardzimy kolejne bydgoskie ulice gruntowe.
Tego typu zadania nadal będziemy realizować głównie na terenach o dużej przepuszczalności gruntu, w miejscach nie narażonych na częste przejazdy pojazdów ciężarowych. Zależy nam też na utrzymaniu ciągłości utwardzanych ulic z innymi istniejącymi drogami twardymi oraz poprawie tą technologią dojazdu do osiedlowych obiektów użyteczności publicznej.

Przy inwestycjach utrzymamy wysoki standard. Płyty zawsze stabilizujemy opornikami betonowymi a część utwardzanej ulicy dedykowaną pieszym, wyłożymy kostką betonową. Przed ułożeniem płyt przygotujemy 20-centymetrową podbudowę.

Czytaj więcej...Umowa z Wykonawcą robót została podpisana.
Zadania realizować będziemy na osiedlach: Opławiec, Jachcice, Glinki, Miedzyń-Prądy, Szwederowo i Stary Fordon.
Wykonawca robót: BPRD
Koszt zadania to ponad 2 mln. złLista ulic do realizacji z pierwszego pakietu prac budowlanych:
• ul. Turystyczna dł. 98 m dojazd do szkoły, Opławiec
• ul. Letniskowa dł. 80 m dojazd do szkoły, Opławiec
• ul. Partyzantów dł. 550 m, Jachcice
• ul. Rozłogi dł. 360 m, Glinki
• ul. Widok dł. 380 m, Miedzyń
• ul. Siemaszkowej dł. 324 m, Stary Fordon
• ul. Jordanowska dł. 170 m, Szwederowo
• ul. Agatowa dł. 180 m (odcinek od ul. Nakielskiej do ul. Malachitowej), Prądy

Czytaj więcej...Przygotowujemy kolejną dużą inwestycję, na którą chcemy pozyskać zewnętrzne dofinansowanie. Pozwoliłoby ono rozpocząć rozbudowę zatłoczonej trasy WZ do dwóch jezdni z dwupoziomowymi skrzyżowaniami. Po konsultacjach społecznych koncepcję ocenią eksperci od ochrony środowiska. Można również im zgłosić swoje uwagi.

Trasa WZ w Bydgoszczy to ciąg ulic W. Pileckiego, Artyleryjska i Kamienna od węzła zachodniego do planowanego węzła wschodniego na styku z ulica Fordońską. W ostatnich latach opracowana została wielowariantowa koncepcja rozbudowy tej trasy do układu dwujezdniowego. Początkowo przygotowane zostały 3 warianty. W toku konsultacji społecznych, które zoorganizowaliśmy 3 lata temu powstał dodatkowy, czwarty wariant uwzględniający wiele uwag bydgoszczan. Jest on podstawą do dalszych działań.

Czytaj więcej...Wariant wybrany w oparciu o konsultacje z mieszkańcami zakłada oprócz dobudowania drugiej jezdni również budowę dwupoziomowych skrzyżowań na połączeniu trasy z ulicami Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Przewiduje się budowę drugiego mostu na Brdzie na Jachcicach oraz wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie zakładu Pesa. Poza tym opracowanie objęło także węzeł wschodni, czyli połączenie drogowe ulic Kamiennej i Lewińskiego wraz z przyległymi ulicami.

Dzięki tej inwestycji kierowcy korzystający z Trasy WZ u ulicy Lewińskiego nie będą musieli pokonywać przejazdów kolejowych. Projektowany węzeł ułatwi też wyjazd z ul. Spornej na Fordońską. Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego, po której będzie można poruszać się z prędkością do 70 km/h. Opracowanie objęło też rozbudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w tym m.in.: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej z systemem odwodnienia, elementami związanymi z transportem publicznym ruchem rowerowym i pieszym, rozbudowę systemu ITS oraz ekrany akustyczne. Odległości między skrzyżowaniami będą nie mniejsze niż 600 metrów.

Jak zminimalizować wpływ na środowisko?

Do rozpoczęcia inwestycji potrzebna jest m.in. decyzja środowiskowa. Dlatego wraz z koncepcją opracowany został kompleksowy raport o jej wpływie na otoczenie. Teraz eksperci z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska szczegółowo ocenią wpływ różnych wariantów na środowisko naturalne oraz projektowane rozwiązania.

Na tym etapie do 14 czerwca opinie mogą również wyrazić mieszkańcy. Z dokumentacją oraz raportem oddziaływania na środowisko uwzględniającym wszystkie warianty można zapoznać się na stronie https://ekoportal.gov.pl/ (nr karty 309/2020) oraz pod linkiem http://public.rdos-bydgoszcz.pl/download/wz.zip.
Uwagi można zgłaszać m.in. e-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inwestycja w etapach

Cała trasa docelowo będzie miała długość 8,6 km. Budowana będzie etapami. W pierwszej kolejności planowana jest realizacja około 1,5 kilometrowego odcinka pomiędzy Gdańską i Wyszyńskiego. Dla tej części zadania po uzyskaniu decyzji środowiskowej planujemy zlecić opracowanie dokumentacji projektowej. W budżecie miasta na ten cel zarezerwowano 250 tysięcy złotych. Zakładamy, że dzięki kompleksowej dokumentacji możliwe będzie pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na budowę.

Czytaj więcej...Wykonawca przystępuje do budowy buspasów na ul. Kolbego. Dodatkowy pas dla autobusów wraz z rozbudowanym skrzyżowaniem z ulicą Grunwaldzką sprawią, że mieszkańcy Osowej Góry zdecydowanie szybciej dojadą do centrum. W trakcie prowadzonych robót można spodziewać się sporych zmian w organizacji ruchu.

Buspas na ul. Kolbego zacznie się na skrzyżowaniu z ulicą Kormoranów i będzie prowadził aż do ul. Grunwaldzkiej. Tam płynnie połączy się z pasem dal autobusów, który powstał już w ramach rozbudowy ul. Grunwaldzkiej. Pas znacznie ułatwi wyjazd z Osowej Góry autobusom linii nr 61 i 71. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni, korektę geometrii łuków poziomych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych.

Czytaj więcej...Inwestycja jest realizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie realizuje firma Kobylarnia S.A, która w pierwszej kolejności opracowała projekt. Teraz wprowadzone zostają zmiany w organizacji ruchu i rozpoczynają się roboty budowlane.


Zmiany w organizacji ruchu :
Z ulicy Kolbego zostanie wyeliminowany ruch pojazdów osobowych.
- ulica będzie przejezdna wyłącznie dla samochodów powyższej 3,5t (ciężarowe), autobusów oraz pojazdów dojeżdżających do pobliskich posesji.
- kierowcy pojazdów do 3,5t (osobowych) będą musieli korzystać z objazdów ulicami: Kormoranów i Zimorodkową. Na tych ulicach wprowadzone zostanie pierwszeństwo przejazdu;

Uwaga na zmiany w pierwszeństwie przejazdu: 
- na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Zimorodkową oraz na skrzyżowaniu ul. Kolbego z ul. Kormoranów zmienione zostanie pierwszeństwo przejazdu (łamane pierwszeństwo)
- na ul. Grunwaldzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Zimorodkową na wlocie wschodnim i zachodnim jezdnie zostaną zawężone do jednego pasa ruchu;
- sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ul. Grunwaldzkiej z ul. Zimorodkową oraz ul. Kolbego z ul. Kormoranów zostanie wprowadzona w tryb ostrzegawczy.

Czytaj więcej...Prosimy kierowców o stosowanie się do nowego oznakowania i zachowanie szczególnej ostrożności.

Warto podkreślić, że sporządzenie projektu poprzedziły na etapie koncepcji konsultacje społeczne. W ich wyniku dopracowaliśmy kształt drogi serwisowej obsługującej nieruchomości oraz miejsca parkingowe położone po wschodniej stronie ulicy. Będziemy na niej stosować również elementy uspokojenia ruchu. 

Poza tym zgodnie z uwagami mieszkańców wprowadziliśmy dodatkowe przejścia dla pieszych oraz dodaliśmy więcej zjazdów indywidualnych do posesji położonych po zachodniej stronie ul. Kolbego. Nowe drogi rowerowe i chodniki będą budowane w standardach uzgodnionych ze środowiskami rowerowymi i pieszych. Na trasach rowerowych stosujemy nawierzchnie bitumiczne, a na chodnikach betonowe płyty.

Nie tylko buspas
Warto wspomnieć, że od kwietnia bieżącego roku na ul. Kolbego trwa również przebudowana infrastruktury kanalizacyjnej, poprawiająca odwodnienie Osowej Góry. Prace przy budowie zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej, realizowane są przez Miejskie Wodociągi na ul. Kolbego (ok. 100 metrów) od ul. Kormoranów do ul. Koguciej. Na tym odcinku już wcześniej powstała tymczasowa droga objazdowa (bajpas), wprowadzone zostało też ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania.

W Bydgoszczy prowadzimy również budowę buspasa na ul. Gdańskiej. W pas dla autobusów wyposażona będzie także wschodnia jezdnia rozbudowywanej ulicy Kujawskiej.

Czytaj więcej...Trwają prace przy budowie ulicy Szczytowej na Miedzyniu. Zadanie zleciło stowarzyszenie mieszkańców korzystające z inicjatyw lokalnych – programu „25/75". Ulica na długości około 280 metrów zyskuje twardą nawierzchnię, pomiędzy ulicami Wiśniową i Paprocią. Wykonywane są również zatoki postojowe, zjazdy oraz dojścia do posesji.Czytaj więcej...W ramach zadania zaplanowano też wykonanie krótkiego odcinka chodnika i połączenie go z chodnikiem przy ul. Paprociej. Wzdłuż jezdni wytyczono ściek uliczny prowadzący wodę opadową do wpustów. Prace budowlane kosztują 590 tysięcy złotych. Będą objęte 6-letnią gwarancją. Inwestycje realizowana jest dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenia.

 

W ramach programu „25/75" zagwarantowało one niezbędny wkład własny na poziomie 20 procent kosztów inwestycji. Większość środków zabezpieczyło natomiast miasto Bydgoszcz.

Czytaj więcej...Program „25/75" polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent (z możliwością obniżenia wkładu), mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkowe elementy np. chodniki i miejsca postojowe.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programu 25/75 mogą kontaktować się z Zespołem ds. Inicjatyw Lokalnych Urzędu Miasta:
•tel. 52 58 58 721 lub 52 58 58 329
•mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona 2 z 238