Aktualności

Czytaj więcej...Panele fotowoltaiczne na słupach trakcyjnych, dużo zieleni i szereg rozwiązań tłumiących hałas – rozbudowana ulica Kujawska ma być nowoczesną arterią przyjazną dla środowiska. Zaawansowanie prac przekracza już 65 procent. Wzdłuż ulicy stanęły już słupy trakcyjne, na których montowane są między innymi panele fotowoltaiczne. 

 

Czytaj więcej...Są one przeznaczone do zasilania 14 smarownic torowych. Będą wytwarzały prąd o napięciu 24V. Smarownice są urządzeniami, które mają wpływać na obniżenie poziomu hałasu na łukach o małym promieniu. Zastosowano panele fotowoltaiczne ponieważ zasilanie smarownic nie wymaga dużej ilości energii. System dodatkowo posiada niewielkie akumulatory (o pojemności 10mAh).

Czytaj więcej...Tramwaje pojadą ciszej
Ważnym elementem, nad którym pracowali projektanci są rozwiązania ograniczające hałas na nowej arterii. Stąd między innymi układane są tak zwane ciche, porowate nawierzchnie drogowe ograniczające poziom hałasu o kilka decybeli. 


Podobne właściwości ma nowe bezpodsypkowe torowisko wewnątrz wykopu. Dodatkowo, przestrzeń pomiędzy szynami a betonem jest wypełniana specjalnymi otulinami.

W podobnym celu, w rejonie przystanków oraz węzłów (w miejscach hamowania), w nawierzchnię pod torami wbudowywane są maty antywibracyjne. Wszystkie wody opadowe i roztopowe trafiać będą do urządzeń oczyszczających.

Czytaj więcej...Dużo nasadzeń
Warto podkreślić, że przy przebudowanych jezdniach i chodnikach prowadzone będą nasadzenia nowych roślin. Posadzimy ponad 630 nowych drzew oraz ponad 6000 krzewów i bylin. W ramach kompensacji przyrodniczej przewiduje się posadzenie platanów klonolistnych na szerokich pasach zieleni.

Posadzone zostaną również klony polne, jesiony wyniosłe oraz kasztanowce zwyczajne. W sąsiedztwie chodników i dróg rowerowych planowane jest sadzenie lip srebrzystych. 

W okolicy rond i na pasach rozdziału dróg oraz przy ulicach bocznych zobaczymy takie gatunki drzew jak głóg pośredni, czeremcha pospolita, śliwa wiśniowa, czeremcha wirginijska, wiśnia piłkowana oraz wiązowce zachodnie. Na powstałych rondach pojawią się krzewy i byliny. Przewiduje się, że zostanie posadzonych ponad 6 tysięcy krzewów liściastych i iglastych odpornych na skrajnie trudne warunki drogowe.

Nowe gatunki to między innymi: tawuły japońskie, berberysy Thunberga, jałowce płożące, kosodrzewina, róże okrywowe i inne. Na wszystkich pozostałych terenach zieleni w obrębie pasa drogowego zostaną założone trawniki. Ponadto tereny zieleni nieobjęte inwestycją, które zostały naruszone będą odnowione. Podczas inwestycji zapewniony został dozór przyrodniczy.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w swojej działalności podejmuje wiele działań mających na celu usprawnienie ruchu dla osób z niepełnosprawnościami oraz likwidację barier architektonicznych. Przedmiotowe działania realizowane są nie tylko w ramach dużych inwestycji drogowych ( rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Grunwaldzkiej) ale również przy okazji drobnych remontów ulic czy w ramach zadań Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Czytaj więcej...Sygnalizacja świetlna z dźwiękiem
Nowe sygnalizacje świetlne dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wiele z nich jest już wyposażonych w sygnały dźwiękowe dla niewidomych oraz przyciski służące do wzbudzania sygnału zielonego przez pieszych.

 Czytaj więcej...Dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych.
Niektóre przejścia dla pieszych w mieście oraz przystanki autobusowe wyposażone są w nawierzchnie ryflowane (z wgłębieniami i wypustkami) w żółtym kolorze, ułatwiające orientację osobom niewidomym lub niedowidzącym.. Ponadto wiele przejść wyposażanych jest już w urządzenia sign flash ( tj. aktywne znaki drogowe). Przy wielu bydgoskich ulicach montowane są też znaki drogowe na podkładzie z folii fluorescencyjnej.
Tego rodzaju elementy stosowane są w obrębie szkół oraz w miejscach którymi często poruszają się osoby z niepełnosprawnościami.

Odpowiedzialne projektowanie i decyzje komunikacyjne.
Podczas wydawania decyzji komunikacyjnych ZDMiKP zwraca szczególną uwagę aby, w miarę możliwości ruchowych i lokalizacyjnych, obiekty były wyposażane w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Zwraca się uwagę też na to, aby wszelkie urządzenia typu: schody, poręcze, podjazdy znajdowały się w obrysie budynków.
Dodatkowo w ramach możliwości projektujemy ulice osiedlowe  w formie pieszojezdni, co ogranicza zastosowanie barier architektonicznych np. krawężniki

Czytaj więcej...Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
W ramach prowadzonych inwestycji drogowych na budowanych parkingach każdorazowo wyznaczane są miejsca przeznaczone dla niepełnosprawnych. Tym samym sukcesywnie zwiększa się ilość miejsc parkingowych przeznaczonych dla tej  grupy osób w całym mieście. ZDMiKP w Bydgoszczy utrzymuje wiele, specjalnie oznakowanych, miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w ścisłym centrum Bydgoszczy, Dodatkowo dostosowaliśmy oznakowanie „kopert" do obowiązujących przepisów (malowanie tła koperty na niebiesko) a w miarę możliwości terenowych poszerzamy „koperty" równoległe do 3,6m. W Strefie Płatnego Parkowania mamy już ponad 200 niebieskich kopert.


Czytaj więcej...Przemyślane inwestycje.
W przypadku wszystkich inwestycji (budowa lub modernizacja ulic) zrealizowanych na terenie Bydgoszczy wykonywane są obniżone krawężniki w obrębie przejść dla pieszych. Takie działania są już w Bydgoszczy standardem. Podobnie jak stosowanie płytek ostrzegawczych i kierunkowych przy przejściach dla pieszych i na przystankach.

Urządzenia na chodniku.
Wszystkie urządzenia na chodniku, takie jak: barierki, słupki, znaki drogowe, kwietniki, ławki, reklamy itp. ustawiane są w taki sposób aby nie utrudniały użytkowania przez pieszych, szczególnie przez osoby słabo lub niedowidzące. Dodatkowo w tym roku na ulicach gdzie jest to możliwe, wyznaczamy nowe miejsca parkingowe dla aut tylko na jezdni. Dzięki temu łatwiej przejechać po chodniku osobie np. na wózku inwalidzkim

Czytaj więcej...Likwidacja barier transportowych w komunikacji miejskiej:
- wyznaczając dodatkowe przystanki komunikacji oraz wprowadzając ich nową lokalizację bierzemy pod uwagę głos Pasażerów i stosujemy rozwiązania ułatwiające korzystanie z infrastruktury osobom z niepełnosprawnościami
- sukcesywnie na bydgoskich ulicach dostawiamy nowe wiaty przystankowych. Wiele z nich posiada udogodnienia na osób z różnymi ograniczeniami.

- zwiększamy liczby przystanków wyposażonych w płytki kierunkowe ułatwiające orientację osobom z dysfunkcją narządu wzroku, Na koniec 2019 roku było w ten sposób dostosowanych 295 przystanków, co stanowiło ponad 30 % ich ogólnej liczby,
- wykonywanie usług przewozowych w tabor częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnościami - 100 % bydgoskich autobusów i 24% wozów tramwajowych przystosowanych spełnia już te standardy. Dodatkowo wszystkie autobusy i tramwaje wyposażone są w zapowiedzi głosowe.
- trwają prace nad koncepcją przebudowy przystanków wzdłuż ul. Gdańskiej. Docelowo cała ulica zostanie wyposażona w perony wiedeńskie poprawiające bezpieczeństwo pasażerów. Pierwszy przystanek wiedeński oddaliśmy do użytku w ubiegłym roku przy Placu Teatralnym.

 

Czytaj więcej...Prace odbiorowe przebiegły pomyślnie. Zadanie było realizowanych w oparciu o inicjatywy lokalne – Program „25/75". Ulica Szczytowa na długości około 280 metrów zyskała twardą nawierzchnię, pomiędzy ulicami Wiśniową i Paprocią.
Wykonywane zostały również zatoki postojowe, zjazdy oraz dojścia do posesji. Powstał też krótki odcinek chodnika i połączono go z chodnikiem przy ul. Paprociej.

Czytaj więcej...Inwestycja została zrealizowana dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenie. W ramach programu „25/75" zagwarantowały one niezbędny wkład własny na poziomie 20 procent kosztów inwestycji. Większość środków zabezpieczyło natomiast miasto Bydgoszcz.

 

Czytaj więcej...Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent (z możliwością obniżenia, gdy wcześniej realizowane były inne wspólne zadania przy infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej), mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym.

 

Czytaj więcej...W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. Warto podkreślić, że w oparciu o inicjatywy lokalne drogi mogą być utwardzane również z wykorzystaniem płyt ażurowych.Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programu 25/75 mogą kontaktować się z Zespołem ds. Inicjatyw Lokalnych Urzędu Miasta:
• tel. 52 58 58 721 lub 52 58 58 329
•mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...Na bydgoskich ulicach trwa malowanie oznakowania poziomego. Przy okazji tych działań, na wielu ulicach jednokierunkowych, wyznaczony zostanie kontraruch rowerowy. Dzięki takim działaniom rowerzyści będą mogą sprawniej i bezpieczniej dotrzeć do celu swojej podróży. Pierwsze prace w tym zakresie zostały wykonane już na ul. Celnej


Od dłuższego czasu analizowana jest optymalizacja połączeń dla ruchu rowerowego nie tylko przy okazji nowych inwestycji drogowych, ale również podczas działań związanych z organizacją ruchu drogowego.

Kontraruch rowerowy to dwukierunkowy ruch rowerów na ulicach jednokierunkowych, który daje możliwość jazdy rowerem „pod prąd". Takie rozwiązania stosowane są już w wielu krajach europejskich. Dzięki temu rowerzyści mogą nie tylko omijać niebezpieczne ulice i skrzyżowania, ale także skracać pokonywany dystans, co dodatkowo zwiększa konkurencyjność roweru wobec innych środków transportu

Obecnie mamy przygotowane projekty dopuszczenia ruchu rowerowego na zasadzie kontraruchu w miejscach wytypowanych podczas posiedzeń Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy. Pierwsze prace w tym zakresie zostały już zrealizowane na ul. Celnej. Kolejne zmiany  będą wdrażane wraz z malowaniem oznakowania poziomego na bydgoskich ulicach.

Kontraruch rowerowy planowany jest na następujących ulicach:
1. Paderewskiego, od Chodkiewicza do Mickiewicza;
2. 20 Stycznia 1920r., od Mickiewicza do Chodkiewicza;
3. Reja;
4. Libelta, od Krasińskiego do Kołłątaja;
5. Asnyka;
6. Podolska;
7. Pomorska, od Zduny do Dworcowej;
8. Graniczna;
9. Podgórna, od Grudziądzkiej do Wełnianego Rynku;
10. Jastrzębia;
11. Pułaskiego, od Gajowej do Wyszyńskiego;
12. Komuny Paryskiej, od Wiosny Ludów do Boya-Żeleńskiego 26;
13. Przyjazna, część południowa i północna;
14. Węgierska, część zachodnia i środkowa;
15. Kurpińskiego;
16. Kapeluszników, Sikorskiego, Rynek;
17. Łukasiewicza, od Kapuściska do Baczyńskiego;
18. Czerwonego Krzyża, od Drobnej do Księżycowej;
19. Monte Cassino;
20. Hechlińskiego;
21. Traugutta;
22. Ogrodowa;
23. Pomorska, od Śniadeckich do Świętojańskiej;
24. Celna.

Po analizie funkcjonowania kontraruchu rowerowego w mieście, będziemy podejmować wraz z Zespołem ds. polityki rowerowej, dalsze inicjatywy związane z udogodnieniami dla ruchu rowerowego. Nowe trasy chcielibyśmy udostępniać bowiem nie tylko przy realizacji dużych inwestycji drogowych

Czytaj więcej...Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów 
Nowe drogi rowerowe powstały już przy okazji rozbudowy ul. Grunwaldzkiej oraz Nad Kanałem. Obecnie powstają też przy ulicach Kruszwickiej i Kujawskiej. Niebawem ruszą prace przy budowie ścieżek rowerowych na ul. Focha.

Nie zapominamy również o pieszych, dla nich przygotowaliśmy w kilkunastu lokalizacjach oczyszczenie chodników z parkujących pojazdów poprzez co warunki ich komfortu na chodnikach poprawią się. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Trwają też liczne remonty chodników w mieście. Wiele tych zadań realizowanych jest też w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Pisaliśmy o tym między innymi TUTAJ

Strona 6 z 249