Aktualności drogowe

Czytaj więcej...

Finiszujemy z budową ulicy Sanatoryjnej w Opławcu. Na całej nawierzchni jezdni jest już ułożona betonowa kostka. Trwają roboty wykończeniowe. W ciągu miesiąca zamierzamy dokonać odbioru inwestycji, która kosztowała  blisko 7 mln zł.

Ulica Sanatoryjna to jedna z dłuższych gruntówek znajdująca się w Opławcu. Liczy długość około  1500 metrów (razem z sięgaczami i fragmentami ulic poprzecznych to ponad 1700m). Zamieszkuje przy niej ponad 200 osób. Zadanie zostało wytypowane do realizacji w trakcie pierwszej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. W ubiegłym roku wyłoniliśmy wykonawcę odpowiedzialnego za projekt i budowę. Wcześniej przygotowaliśmy też koncepcję, która została skonsultowana z mieszkańcami.

Czytaj więcej...

Wiele etapów, mało utrudnień

Pierwsze prace rozpoczęły się wiosna bieżącego roku. Dotyczyły one budowy sieci gazowniczej przez spółkę PSG. W kwietniu ruszyliśmy z pracami typowo drogowymi. By ułatwić mieszkańcom dojazd do posesji wszystkie prace podzieliśmy aż na 10 mniejszych etapów. Obecnia cała pieszo-jezdnia jest już wyłożona betonową kostką. Wykonawca prowadzi jeszcze drobne prace brukarskie, przy zagospodarowaniu pasa drogowego zielenią , przy oświetleniu oraz przy oznakowaniu ulicy.  Zakładamy, że w listopadzie dokonamy  końcowego odbioru. Mieszkańcy mogą jednak już teraz poruszać się ulicą. Warto dodać, że prace skoordynowaliśmy z budową gazociągu.  Pozwoliło to również w trakcie inwestycji drogowej wykonywać  przyłącza do nieruchomości. Poza tym na etapie prac budowlanych wprowadziliśmy drobne zmiany postulowane przez mieszkańców.

Czytaj więcej...

Postawiliśmy na bezpieczeństwo

W ramach prac zbudowaliśmy wyniesione skrzyżowania i progi zwalniające, by poprawić bezpieczeństwo pieszych. Na ulicy utworzyliśmy  ponad 60 miejsc postojowych. Zastosowaliśmy zarówno zatoki parkingowe do parkowania prostopadłego (w rejonie ul. Wycieczkowej wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych) oraz półzatoki do parkowania równoległego wzdłuż całej ulicy, które również mają za zadanie uspokojenie ruchu. Budowa pochłonęła 7 mln zł (razem z wykonanym projektem). Po odbiorze ulica będzie objęta 5-letnią gwarancją.

Budujemy kolejne ulice

W ramach kolejnej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych planowane są następne  zadania.  Obecnie realizujemy prowadzimy również roboty na Siedleckiej, Jeżynowej, Siewnej, Łubinowej, Botanicznej.

Czytaj więcej...

W listopadzie zakończymy remonty bydgoskich chodników. W tegorocznym pakiecie obejmującym kilkadziesiąt zadań udało się nam m.in. przebudować ważne odcinki chodników w Śródmieściu, na Wilczaku i Okolu. Kończymy też pieczołowite prace na ul. Warmińskiego, której nadajemy bardziej śródmiejskiego wyglądu.

Wstępnie na remonty chodników zarezerwowaliśmy kwotę 1 mln zł. Pozwoliło to wczesną wiosna rozpocząć prace w kilkudziesięciu punktach miasta. Najwięcej prac remontowych zrealizowanych zostało już w centrum miasta. Remontowaliśmy m.in. ul. Zamoyskiego i 20 Stycznia. Duży zakres prac wykonaliśmy na osiedlach Okole i Wilczak. W tej części miasta zakończyliśmy już remonty odcinków chodników na Jasnej, Lubelskiej, Nakielskiej i Śląskiej. Na skrzyżowaniach, przed przejściami dla pieszych obniżaliśmy krawężniki oraz wbudowywaliśmy elementy z wypustkami. Ułatwia to poruszanie się szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym. W wakacje rozszerzyliśmy liczbę remontów o kolejne lokalizacje.

Najwięcej pieczołowitych prac zleciliśmy przy ul. E. Warmińskiego. Zależało nam na przywróceniu tej ulicy bardziej śródmiejskiego wyglądu. Wiosną zleciliśmy wymianę oświetlenia. Stare lampy na tzw. przewieszkach zastąpiliśmy eleganckim latarniami w formie pastorałów. Wyposażyliśmy je w energooszczędne oprawy. Następnie po przebudowie sieci teleinformatycznych przez zewnętrznych gestorów rozpoczęliśmy wymianę nawierzchni chodnika. Najważniejsze prace związane z zajęciem jezdni  ze względu na duże natężenia ruchu realizowane były poza godzinami szczytu. Umożliwiliśmy również właścicielom nieruchomości realizację prac przy izolacjach fundamentów. Nowy chodnik budujemy z betonowych płyt otoczonych kamienną kostką. Kończymy też przebudowę miejsc postojowych. Zastosowaliśmy przy nich również bruk (kostkę rzędową) ułożony na betonowej podbudowie. Spoiny wypełniamy żywicami. To najlepsze standardy dla nawierzchni tego typu.

Ostatecznie na wszystkie remonty wydamy kwotę około 2 mln zł. Realizację całego, tegorocznego pakietu zadań zakończymy w listopadzie. Jednocześnie rozpoczniemy przygotowania do wytypowania miejsc, które będą remontowane w przyszłym sezonie.

Czytaj więcej...

Rozpoczął się kolejny etap prac przy przebudowie skrzyżowania ulic Glinki i Dąbrowa. Wraz z budową nowego obiektu handlowego wytyczany jest  dodatkowy pas ruchu, modernizowane są przejścia dla pieszych oraz ułożona zostanie nowa nawierzchnia na jezdni i chodnikach.

Zgodnie z projektem wraz z budową sklepu pomiędzy ulicami Glinki i Dąbrowa powstał też duży parking. Wjazd do niego będzie możliwy zarówno od strony ul. Dąbrowa jak i Glinki. By zapewnić większe bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu zobowiązaliśmy inwestora  do przebudowy układu drogowego sąsiadującego ze sklepem.

W ramach prac modernizowany jest ponad 300 metrowy odcinek ulicy Glinki, który zyskuje nie tylko nową nawierzchnię. Ulica jest też poszerzana. Pozwoli to wykonać tak zwane azyle dla pieszych umożliwiające dwuetapowe pokonywanie jezdni. Zmieści się też pas do skrętu w lewo dla pojazdów jadących do sklepu od strony Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Dobudowywany zostanie chodnik po południowej stronie ulicy Glinki i zachodniej stronie ulicy Dąbrowa. W zakres zadania wchodziła również przebudowa kanalizacji deszczowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejścia.

Czytaj więcej...

Obecnie wykonawca rozpoczął jeden z ostatnich etapów prac przy zmianie geometrii skrzyżowania ulic Glinki i Dąbrowa. Przebudowa zakłada poza tym przeniesienie przystanku autobusowego wraz z budową nowych peronów. Wstępnie odbiór prac  wykonywanych na zlecenie zewnętrznego inwestora planujemy w przyszłym miesiącu.

Zadanie uzupełni szereg miejskich inwestycji zrealizowanych już wcześniej wzdłuż ulicy Glinki.  Wiosną zakończyliśmy między innymi modernizację odcinka od al. Jana Pawła II do Magnuszewskiej. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku rondo na połączeniu z ulicą Magnuszewską. Przed dwoma laty wyremontowaliśmy odcinek od Białogardzkiej do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Skutecznie rozwiązaliśmy w ten sposób problem częstego zalewania  skrzyżowania z ulicą Szpitalną. Poza tym w 2017 roku wyremontowaliśmy pętlę autobusową Glinki (dla linii 79 oraz wybranych kursów linii nr 68).

Warto wiedzieć

Na koszt zewnętrznych inwestorów modernizowane były w ostatnich latach również odcinki wielu innych ulic. W ten sposób zmodernizowany został na przykład fragment ul. Petersena w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, ul. Inowrocławskiej na Górzyskowie oraz Grunwaldzkiej na Okolu. Z kolei wokół sklepu IKEA powstał cały układ drogowy z częściowo bezkolizyjnym węzłem na połączeniu z Fordońską.

Czytaj więcej...Wiadukty Warszawskie kapitalny remont przeszły w poprzedniej dekadzie. By bezpiecznie je użytkować niezbędne są regularne prace konserwacyjne, między innymi wymiana wkładek przy dylatacjach. Te prace już się zakończyły. Pozwoliliśmy wykonawcy tego zadania pracować wyłącznie w godzinach nocnych, przy minimalnym natężeniu ruchu.

Wiadukty Warszawskie wybudowano w latach 70. XX wieku w formie dwóch estakad, z których każdą tworzą 23 przęsła o łącznej długości ok. 420 metrów. Kapitalny remont przeprowadziliśmy w poprzedniej dekadzie. Pochłonął on ponad  21 mln złotych. Pozwolił on przywrócić nośność 40 ton. Wiadukty wyposażyliśmy w nowy system odwodnienia.  Ułożyliśmy  nowe  nawierzchnie i zainstalowaliśmy też nowoczesne oświetlenie.

By konstrukcje mogły służyć przez wiele kolejnych lat w dobrym stanie bardzo ważne są prace konserwacyjne. W tym roku zleciliśmy wymianę wkładek neoprenowych znajdujących się w szczelinach, zwanych dylatacjami. To właśnie wkładki neoprenowe uszczelniają styki przęseł w szczelinach dylatacyjnych, zapobiegając ściekaniu wód opadowych  (zimą również wody z solą, którą posypywane są jezdnie) na podpory. Od skuteczności prac konserwacyjnych zależy trwałość obiektu i koszty ich późniejszych napraw i remontów. Takie zabiegi pozwalają wydłużać tak zwany okres międzyremontowy (pomiędzy remontami kapitalnymi) do  30-40 lat.

Wymiana wszystkich wkładek na wiaduktach Warszawskich już się zakończyła. Ze względu na duże natężenia ruchu zleciliśmy wykonawcy prowadzenie wszystkich prac wyłącznie w godzinach nocnych.

Strona 6 z 204