Aktualności

Czytaj więcej...Wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. Bytowskiej na Wyżynach. Inwestycja finansowana będzie ze środków Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie do realizacji wytypowali mieszkańcy. W poprzednich latach przebudowaliśmy ulicę Złotowską i Człuchowską. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy.  

 

Sama budowa ma zająć około 5 miesięcy. Termin realizacji został wydłużony ze względu na jej złożoność i cel aby uzyskać w przetargu jak najniższą cenę. Inwestycja polegać będzie na budowie pieszojezdni na odcinku od ul. Złotowskiej do ul. Człuchowskiej i sięgacza Augustowska 3 w ul. Człuchowskiej wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej i studzienkami. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również budowę kanalizacji deszczowej o długości około 260 metrów oraz oświetlenia drogowego. Ulicę rozświetlać mają oprawy typu LED. W trakcie prac mieszkańcy będą musieli liczyć się z ograniczeniem ruchu na osiedlowej ulicy.

W poprzednich latach ze środków miasta na Bydgoski Budżet Obywatelski przebudowane zostały ulice Złotowska i Człuchowska wraz z sięgaczami. Zadanie związane z budową tej ulicy w trakcie głosowania na zadania finansowane z BBO poparło ponad 400 mieszkańców.

Przypomianmy:

Ponad 75,5 tys. głosów oddali mieszkańcy w ubiegłorocznym głosowaniu na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO). Bydgoszczanie wskazali najważniejsze przedsięwzięcia, które mają zostać zrealizowane w mieście w 2020 roku w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Miasto zagwarantowało na ten cel rekordowe 16 mln zł.

Czytaj więcej...Od 1 marca zostanie uruchomiona kolejna linia międzygminna. Nowa linia nr 90 będzie kursowała od pętli Garbary do pętli w Łochowicach (Gmina Białe Błota). Dodatkowo wprowadzone zostaną też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.
Nie powinny być one jednak mocno odczuwalne dla pasażerów, gdyż główny nacisk w planowanych zmianach położyliśmy na niedzielnych rozkładach jazdy.

W tym roku (z kilkoma wyjątkami), handel w niedziele jest zabroniony. W związku z powyższym niedzielna oferta przewozowa jest przewymiarowana. Przy projektowaniu zmian w rozkładach jazdy, uwzględnialiśmy badania, analizy potoków pasażerskich i częstotliwości kursowania. Zależało nam aby zmiany w rozkładach jazdy były jak najmniej odczuwalne dla naszych pasażerów.

- wszystkie linie tramwajowe oraz wybrane linie autobusowe w niedziele niehandlowe i święta będą kursowały z częstotliwością co ok. 30 minut, wyjątek stanowi linia autobusowa nr 54 kursująca co 20 minut;

- linie tramwajowe nr 5, 7 i 8 w dni powszednie będą miały zawężone szczytowe godziny kursowania

- linia nr 74 we wszystkie dni tygodnia będzie kursowała tylko na podstawowej relacji (Wyścigowa – Tatrzańskie)

- w dni powszednie: ulegną zmianie rozkłady jazdy na liniach nr 64, 69 i 89 oraz wprowadzone zostaną korekty rozkładów na liniach: 65, 68 i 79

Od 01.03.2020 r. (niedziela niehandlowa) zostaną wprowadzone następujące stałe zmiany:

•             Na liniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 51, 52, 53, 55, 58, 61, 64, 65, 67, 69, 71, 74, 77 i 89 w niedziele niehandlowe i święta zostanie wprowadzona częstotliwość kursowania, co ok. 30 minut

•             Na liniach nr 56, 68 i 79 trzydziestominutowa częstotliwość kursowania w niedziele niehandlowe i święta zostanie wprowadzona po godzinie trzynastej;

Od dnia 02.03.2020 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące zmiany stałe:

•             W powszednie dni szkolne zostaną wprowadzone zmienione rozkłady jazdy na liniach nr 64, 69 i 89;

•             Na liniach nr 5, 7, 8, 65, 68 i 79 zostaną wprowadzone korekty rozkładów jazdy;

•             przesunięciu ulegną wybrane godziny odjazdów na linii nr 73;

W niedziele handlowe na liniach: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,51,52,53,54,55,56,58,61,64,65,67,68,69,71,74,77,79 i 89 obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy (z wyłączeniem pierwszych kursów porannych).

Czytaj więcej...Nowa linia międzygminna

Od 1 marca br. (niedziela) zostanie uruchomiona kolejna linia międzygminna do gminy Białe Błota o numerze 90. Linia ta będzie trasowana od pętli Garbary do pętli w Łochowicach (przy ulicy Zajęczej) z wjazdem kieszeniowym przez pętlę Belma. Na tej linii planuje się uruchomić 10 kursów w dni powszednie oraz po 4 kursy w soboty, niedziele i święta. Godziny odjazdów zostały uzgodnione z Władzami Gminy Białe Błota.

Uruchomienie nowej linii międzygminnej będzie skutkowało wprowadzeniem stosownych korekt w godzinach odjazdów na liniach nr 56 i 62.

Czytaj więcej...Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na tegoroczną Akcję Zimowego Utrzymania w zakresie różnych działań prewencyjnych wydał od listopada 2019 roku ok. 1,5 mln zł. Te dotychczasowe wydatki są znacznie mniejsze niż przy mroźnej i „białej” zimie, kiedy wydatkowana jest kwota w przedziale od 4 do 6 mln zł. 
 
 
ZDMiKP realizuje swoje zadania w oparciu o podpisane wieloletnie umowy z firmami zewnętrznym, a nasza rola polega głównie na odpowiednim zarządzaniu tymi firmami oraz kontrolowaniu ich działań.  Płacimy za rzeczywiste wyjazdy sprzętu specjalistycznego na drogi, rzeczywiste odśnieżanie, posypywanie chodników oraz za obowiązkowe dyżury utrzymaniowe.
 
W przypadku braku opadów śniegu i przy występowaniu temperatur dodatnich, jak ma to miejsce w tym roku, można mówić o sporych oszczędnościach. 
Należy jednak pamiętać, że zima się jeszcze nie zakończyła i kolejne koszty zimowego utrzymania mogą jeszcze się pojawić. 
 
Jeżeli po zakończeniu tegorocznej zimy zostaną wolne środki, to mogą one zostać przeznaczone np. na przyszłoroczną Akcję Zimowego Utrzymania Ulic.
 

Czytaj więcej...Zakończyły się prace przy porządkowaniu parkowania na ul. Grodzkiej. To kolejne miejsce, gdzie poprawiliśmy bezpieczeństwo pieszych. 

Przy budynku seminarium wbudowane zostały separatory oddzielające miejsca parkingowe od chodnika. Wcześniej samochody bardzo często przekraczały wymalowane linie nie zostawiając pieszym wystarczającego miejsca na wygodne przejście chodnikiem.

Dodatkowo słupkami wygrodzone zostało miejsce przy schodach, gdzie również mimo zakazu parkowała część kierowców. Docelowo ta część ulicy przy Rybim Rynku będzie przebudowana podobnie jak ulice przyległe do Starego Rynku. Elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu zastosowane zostały również na ul. Pod Blankami. Zamontowane zostały tam progi zwalniające.

Przypominamy, że w ramach rozbudowy ulicy Kujawskiej planowana jest też kompleksowa rewitalizacja ul. Długiej od Zbożowego Rynku do ul. Pod Blankami. Odcinek ten będzie miał charakter ulicy bez przejazdu, wjazd i wyjazd będzie możliwy tylko od strony ul. Pod Blankami. Na nawierzchni jezdni pojawi się kamienną kostka, a na chodnikach kamienne płyty. Pomiędzy Długa i Zbożowym Rynkiem bez ograniczeń oprócz pieszych będą mogli poruszać się również rowerzyści.

Strona 4 z 223