Aktualności

Czytaj więcej...Zakończyły się prace nad projektem budowy ulicy Kaplicznej. Uzyskaliśmy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Teraz mogą ruszyć prace budowlane. Przekazanie placu budowy jeszcze w kwietniu.

Ulica Kapliczna modernizowana jest w oparciu o pierwszą edycję wieloletniego programu przebudowy ulic gruntowych, który funkcjonuje od 2016 roku.

W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja rozbudowy. Następnie zlecona została realizacja prac projektowo-budowlanych. Projektanci już zakończyli pracę. 

 Czytaj więcej...Uzyskaliśmy zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Jeszcze w kwietniu planowane jest przekazanie placu budowy.  Za realizację zadania odpowiada firma : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp. z o.o.
Wartość prac budowlanych to blisko 5 mln zł.
Będzie ona objęta 5-letnią gwarancją.

 

Czytaj więcej...Ulica Kapliczna zostanie utwardzona na całym zakresie objętym inwestycją liczącym ponad 800 metrów. Na odcinku od ul. Żyrardowskiej do wiaduktu kolejowego ulica będzie składała się z wydzielonej jezdni i jednostronnego chodnika. Przy Szkole Podstawowej zaprojektowano parkingi równoległe o szerokości 2,5 m.
Natomiast odcinek za wiaduktem kolejowym będzie miał charakter pieszo-jezdni (bez wydzielonego chodnika), objętej strefą zamieszkania.

W ramach zadania zostaną również wybudowanie zjazdy do posesji, nowe oświetlenie uliczne, system odwadniający, nasadzona będzie zieleń. Dla bezpieczeństwa zaplanowano na całym odcinku montaż progów zwalniających.

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 roku zniesiona została część rządowych ograniczeń i zasad bezpieczeństwa, związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną.
Można między innymi wejść do lasów i parków, a także biegać i jeździć na rowerze.

W związku jednak z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 roku, nadal obowiązuje zakaz korzystanie z rowerów miejskich dostępnych publicznie.

Funkcjonowanie Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (BRA) pozostaje więc zawieszone do odwołania.

Pamiętaj, że przebywać na zewnątrz można tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego oraz zasłaniania twarzy.


Czytaj więcej...Trwają intensywne prace związane z rozbudową ul. Kujawskiej. Realizowane są roboty ziemne, kanalizacyjne, energetyczne i brukarskie. Trwa układanie nawierzchni oraz montaż torowisk i słupów trakcyjnych. Kontynuowane są też prace w wykopie, którym docelowo jeździć będą tramwaje. Prace na całym odcinku, zostały wykonane już w 50%.

W ostatnich dniach wykonawca przystąpił do układania torów na ulicy Bernardyńskiej. Realizowane są też prace ziemne i brukarskie w obrębie kościoła garnizonowego.

Czytaj więcej...Kolejne warstwy nawierzchni układane są na wschodniej stronie ul. Kujawskiej. W połowie gotowy jest też chodnik i ścieżka rowerowa. Zamontowane zostało oświetlenie uliczne. Przełożenie ruchu na ten odcinek nowej trasy, pozwoli rozpocząć prace przy jezdni, po której obecnie poruszają się pojazdu. 

 Czytaj więcej...Kontynuowane są też dalsze prace w wykopie, w którym docelowo będą jeździć tramwaje. Układane są tory oraz słupy trakcyjne. Na ulicach Wojska Polskiego i Solskiego trwają natomiast roboty kanalizacyjne i energetyczne oraz dalsze prace przy nawierzchni. Kierowcy mogą spodziewać się w tym miejscu zwężeń i ograniczeń prędkości.

 

 

Czytaj więcej...Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł. Inwestycja obejmuje budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego.

Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska jest przebudowywana od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią powstaje układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Ciąg - Wały Jagiellońskie –Toruńska jest rozbudowany do dwóch jezdni, od ul Długiej do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie, ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej, jest obniżane. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy budowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.

Postępuje budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Kruszwickiej oraz wokół placu Poznańskiego. Obecnie na tym rondzie wyłączona została sygnalizacja świetlna.

Czytaj więcej...W ramach zadania powstaje infrastruktura dla ruchu rowerowego obejmująca całą ulicę Kruszwicką oraz rondo Poznańskie wraz z wlotami ul. Poznańskiej, Grudziądzkiej, Stromej i Szubińskiej z wyprowadzeniem szlaków pieszych i rowerowych. Przy ul. Kruszwickiej drogi rowerowe powstają po obu stronach jezdni. Wydzielona droga rowerowa będzie funkcjonować na całej długości po stronie zachodniej (przy centrum handlowym). 

W tym miejscu niezbędna jest korekta jezdni, która w części zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu. Po stronie wschodniej (od strony szkoły) część trasy wytyczana jest w formie drogi rowerowej i pieszo-jezdni. Rowerzyści będą mogli korzystać też z tunelu łączącego plac Poznański z ulicą Dolina oraz z jezdni parkingowej (zakończenie ul. Kordeckiego). 

Czytaj więcej...Drogi rowerowe powstają też wokół placu Poznańskiego. By ułatwić rowerzystom dojazd do najniżej położonej części placu powstaje też odcinek trasy rowerowej po północnej stronie ul. Poznańskiej (do przejścia na wysokości ul. Chwytowo). Takie rozwiązanie to między innymi wynik konsultacji z mieszkańcami.  W ramach inwestycji powstają też nowe zatoki autobusowe na wylocie z ronda w ulice Szubińską i Stromą.

Ponadto w zadaniu przewiduje się przebudowę: oświetlenia ulicznego, urządzeń energetycznych i teletechnicznych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń systemu ITS , sieci wodociągowej oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej...Prace prowadzone są zgodnie z planem. Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Kruszwickiej kosztuje blisko 9 mln zł. Z kolei droga rowerowa wzdłuż ul. Focha, gdzie wkrótce ruszą prace to koszt 2,7 mln zł. Trasy rowerowe powstają też nad Starym Kanałem oraz wzdłuż budowanych ulic Grunwaldzkiej i Kujawskiej.

Strona 8 z 238