Aktualności drogowe

Czytaj więcej...Plac budowy przy ul. Kujawskiej to  wyjątkowe wyzwanie zarówno dla nas – inwestora,  jak i wykonawcy. Nigdy wcześniej na taką skalę nie zleciliśmy przebudowy uzbrojenia podziemnego w ścisłym centrum miasta. To kluczowy etap zadania, który gwarantować ma sprawne funkcjonowanie rozbudowanej arterii przez wiele lat.

- Kujawska jeszcze w latach 80.XX wieku była wąska ulica z obustronną zabudową – przypomina dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Jacek Witkowski. – Pod ziemią znajdują się kilometry przewodów i rur. Wykonawcy rozbierają też fundamenty wyburzonych wcześniej budynków, wcześniej archeolodzy prowadzili badania pozostałości dawnego kościoła. Zgodnie z projektem wymieniamy praktycznie całą podziemną infrastrukturę. To niezbędny zakres prac ponieważ zmieniamy poziom posadowienia zarówno ronda Kujawskiego jak i Bernardyńskiego. Korzystamy też  z najlepszych materiałów, by instalacje znajdujące się pod ziemią posiadały jak najdłuższą żywotność. W wielu miejscach wbudowujemy kanały technologiczne co  ułatwia późniejsze wymiany przewodów lub dodawanie nowych instalacji. Z myślą o kompleksowej wymianie całego podziemnego uzbrojenia przy tym zadaniu ściśle współpracujemy z MWIK, które również pełnią funkcję inwestora oraz innymi podmiotami – dodaje dyrektor.

Czytaj więcej...

Dużo ludzi i sprzętu

Plac budowy został przekazany wykonawcy w lutym bieżącego roku. Do września  zrealizowano około  20 procent zakresu rzeczowego zadania. W miejscu inwestycji zaangażowanych jest już około 100-130 pracowników. Park maszyn, z którego korzystają wykonawcy to blisko 40 pojazdów. Największą część maszyn stanowią koparki kołowe i gąsienicowe. Jest to związane z bardzo dużym zakresem robót ziemnych. Uzupełnia je 14 wywrotek. Na plac budowy sprowadzane są również pierwsze walce, które pozwalają przygotowywać podłoże pod nowe jezdnie i torowiska.

Czytaj więcej...

Co, gdzie budujemy?

Na rondzie Kujawskim kończy się rozbiórka ostatnich elementów przejścia podziemnego. Na sąsiednich ulicach Wojska Polskiego oraz Solskiego trwają prace przy profilowaniu podłoża gruntowego. Powstają pierwsze elementy podbudowy pod rozjazdy, które umieszczone zostaną na wyspie centralnej . Wszystkie tego typu elementy infrastruktury torowej będą kotwione do betonowej płyty. Rozjazdy na rondzie umożliwią wyprowadzenie linii w kierunku ul. Solskiego. Fragment torowiska  na tej ulicy ma pełnić funkcję torów odstawczych, a w przyszłości planowane jest budowa trasy przez Szwederowo w kierunku ronda Grunwaldzkiego.

Na tramwajowym węźle na rondzie Bernardyńskim zamontowano już rozjazdy. W tym miejscu wykonawca wyposażył je w osprzęt do sterowania,  ogrzewania i smarowania zwrotnic.

Duży zakres prac wykonywany jest również na ul Kujawskiej wzdłuż której powstaje mur oporowy. Jest on niezbędny by zapewnić torowisku odpowiednie pochylenie. Mur oddzieli torowisko od jezdni, która w dolnej części ulicy będzie znajdować się wyżej. Prace przy tej konstrukcji polegają między innymi na wykonaniu zbrojonej palisady zwieńczonej oczepem. Rozbierane są też pozostałości fundamentów dawnych budynków, które ulokowane były po wschodniej stronie ulicy.

Trwają też prace związane z przygotowaniem podłoża pod nową jezdnię i torowisko na południowym odcinku Bernardyńskiej.

Na półmetku są roboty związane z układaniem i przebudową sieci wodociągowych. Postępują również prace przy sieci gazowniczej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Zakres tych prac ze względu na bardzo duże zagęszczenie przewodów jest wyjątkowo rozległy. Układana jest również  zupełnie nowa kanalizacja deszczowa o przekrojach dostosowanych do dużych opadów.

Czytaj więcej...

Z myślą o wszystkich

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zaawansowaną  już przebudową węzła Szarych Szeregów przekroczy 350 mln zł. PESA dostarczyła już wszystkie Swingi i wożą one pasażerów. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł. Inwestycja zakłada budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią wytyczony zostanie układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Ciąg - Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni, od ul Długiej do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie, ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej, musi zostać obniżone. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy budowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...Na Błoniu zbudujemy nowy parking w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 7. To kolejna inwestycja realizowana w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski związana z budową dodatkowych miejsc postojowych na tym osiedlu. Wcześniej przy okazji dużych inwestycji drogowych również oddaliśmy do użytku parkingi.

Nowe miejsca powstaną na końcu ul. Waryńskiego. W pierwszym etapie powstanie droga dojazdowa o długości około 55 metrów i 8 stanowisk.Od strony Zespołu Szkół nr 7  wzdłuż ogrodzenia zaprojektowano chodnik. Pomiędzy nim oraz nową jezdnią znajdzie się wąski pas zieleni zabezpieczony przed zniszczeniem przez pojazdy za pomocą ekokraty. Natomiast po przeciwległej stronie zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x5,0 m z kostki brukowej. Budowa nowych miejsc wiąże się też z koniecznością rozbudowy kanalizacji deszczowej, przebudową kolidujących sieci energetycznych. Obecnie trwa przetarg, w którym wybierzemy wykonawcę zadania. Wstępnie zakładamy, że po podpisaniu umowy prace budowalne zajmą około 2 miesięcy.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach na Błoniu dobudowanych zostało ponad 200 miejsc parkingowych. Zrealizowaliśmy już szereg innych zadań, które mieszkańcy wybrali w trakcie głosowań na BBO, między innymi zatoki postojowe w zachodniej części ul. Waryńskiego, przy ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. Oraz Koszarowej. Najwięcej miejsc zbudowaliśmy jednak przy okazji przebudowy ul. Wł. Broniewskiego (ok. 100). Wraz z budową węzła kolejowo-autobusowego Dworzec Błonie powstało blisko 20 stanowisk do parkowania. Przy każdej tego typu inwestycji rezerwujemy część stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Jeszcze tej jesieni poprawimy bezpieczeństwo pieszych przekraczających ulicę J. Bronikowskiego. Zbudujemy nowe przejście dla pieszych na Flisach oraz lepiej oznakujemy istniejącą „zebrę” na wysokości śluzy.

Oba zadania trafiły do realizacji w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy Miedzynia wskazali w trakcie głosowania na konieczność poprawy bezpieczeństwa na przejściu łączącym trakty spacerowe wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego. Istniejącą zebrę doposażymy w zasilane solarnie aktywne  znaki. Lampy zamontowane nad znakami będą pulsowały na pomarańczowo. Dodatkowo w nawierzchnię jezdni wbudowane zostaną zestawy tzw „kocich oczek”. Nowe elementy mają skłaniać kierowców do większej uwagi w rejonie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów.

Z kolei w rejonie skrzyżowania ul. J. Bronikowskiego ze Śluzową wytyczymy zupełnie nowe przejście dla pieszych. Ułatwi ono dojście do nowego placu zabaw oraz ścieżki spacerowej zlokalizowanych  po północnej stronie ulicy. Do nowego przejścia dobudujemy też fragmenty chodników, które wyposażymy w elementy ryflowane ostrzegające osoby niewidome i niedowidzące o zblizaniu się do krawędzi jezdni.

Oba zadania zrealizujemy jeszcze tej jesieni. Pochłoną one blisko 30 tysięcy złotych.

Warto dodać, że w poprzednich latach na ul. J. Bronikowskiego odnowiliśmy nawierzchnię jezdni. W koncepcji rozbudowy ul. Nakielskiej ujęliśmy też przebudowę skrzyżowania z ulicą Bronikowskiego na bezpieczne rondo turbinowe.

Czytaj więcej...

Przygotowujemy się do oświetlenia kolejnych ulic. Trwają procedury związane z wyborem wykonawców zadań  na Przyleśnej na Miedzyniu,  Opalowej na Brdyujściu, Mrągowskiej w Myślęcinku i Cytrusowej na Miedzyniu.

Wykonawcy będą  realizować zadania w trybie projektuj i wybuduj. W pierwszej kolejności opracują dokumentację, a następnie przystąpią do prac budowlanych. Nowe oświetlenie tworzyć będą stalowe ocynkowane latarnie z ledowymi oprawami. Wstępnie zakładamy, że po podpisaniu umów prace wraz z odbiorami zajmą do 3 miesięcy. Prace na Cytrusowej i Przyleśnej to uzupełnienie zadań związanych z budową tych ulic w oparciu o program Inicjatyw lokalnych 25/75. Zadanie na Opalowej trafiło do realizacji w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.

Wcześniej wybraliśmy wykonawcę prac na ulicach Płońskiej na Siernieczku oraz K. Janickiego na Jarach. Wkrótce rozpoczną się tam prace montażowe.

Wiosną zleciliśmy natomiast kilka innych zadań, które zostały już zakończone. Oświetlenie zyskały ulice Przy Lotnisku na Szwederowie, Daglezjowa i Hebanowa na Miedzyniu oraz Rudzikowa i Albatrosowa na Osowej Górze. Latarnie stanęły również przy schodach w rejonie ul. Iglastej na Miedzyniu.

Wkrótce zakończą się prace na Miedzyniu  przy doświetlenie fragmentów ulic Widok przylegającym do ul. Leszczyna, sięgacza ul. Górnej w kierunku ul. Pijarów oraz dojściu do schodów na ul. Pagórek.

W tym roku oddaliśmy do użytku nowe oświetlenie wzdłuż wyremontowanych i przebudowanych ulic. Jaśniej zrobiło się m.in. na Starym Rynku, ul.  Bydgoskiej, pętli Kapuściska, wzdłuż ul. Glinki i Łochowskiej.

Warto wiedzieć

Bydgoskie ulice, chodniki i ścieżki rowerowe oświetla ponad 32 tysiące latarni. Około 16 tysięcy stanowi własność ZDMiKP. Kolejne ponad 16 tysięcy latarni jest własnością operatora energetycznego. Na oświetlenie miejskich ulic i placów zabezpieczyliśmy w tym roku 13,4 mln złotych. To  o milion złotych  więcej niż w ubiegłym roku  ze względu na rosnące ceny energii.

Strona 8 z 204