Aktualności

Czytaj więcej...Trwa ostatni etap prac przy rozbudowie ulicy Siedleckiej. W tym miejscu pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki, progi zwalniające oraz wyniesione rondo. 
Zadanie jest realizowane w oparciu o pierwszą edycję Wieloletniego Programu Utwardzania Ulic Gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy.


Prace na ulicy Siedleckiej zostały podzielone na etapy, co pozwoliło skoordynować prace z inwestycjami prowadzonymi przez miejskie wodociągi.

Pierwszy etap prac na odcinku o długości 1 km ulicy Siedleckiej, został zakończony w kwietniu 2020 roku. W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia, chodniki, uliczne oświetlenie i zatoki parkingowe. Pojawiło się nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz progi zwalniające. Dzięki inwestycji poprawił się też dojazd do posesji oraz zwiększyło bezpieczeństwo pieszych.

Czytaj więcej...Obecnie trwa II etap prac
Prace na ok. 300 metrowym odcinku ulicy są prowadzone w obrębie posesji od nr 114 do 144. Realizowane są roboty przy odwodnieniu drogi oraz prace ziemne. Po ich zakończeniu kontynuowane będą prace przy nawierzchni oraz chodnikach. Dodatkowo zainstalowane zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Wykonane zostaną również nasadzenia drzew.

Warto pamiętać, że ulica Siedlecka jest zamknięta na odcinku realizowanej inwestycji (od posesji nr 114 do 144). Dojazd jest możliwy tylko od strony ul. Koronowskiej lub ul. Chmielnej.
Prace zakończą się w połowie roku.
Po ich zakończeniu planowane jest na ul. Siedleckiej uruchomienie komunikacji autobusowej
Koszt całej inwestycji (dwa etapy) to 5,8 mln zł.

Czytaj więcej...Od 1 marca trwa pozimowa naprawa bydgoskich ulic oraz porządkowanie ulic gruntowych. Teraz podpisaliśmy też umowę na prace naprawcze bydgoskich chodników, zgłaszanych przez aplikację Dbamy o Bydgoszcz. Na realizację tego zadania zamierzamy przeznaczyć ponad 350 tysięcy złotych.

Na tegorocznej liście znalazło się ponad 70 miejsc zaplanowanych do naprawy.

Są to lokalizacje w większości zgłaszane przez mieszkańców za pomocą Aplikacji Dbamy o Bydgoszcz, która funkcjonuje w naszym mieście od czerwca ubiegłego roku.
Pozwala ona mieszkańcom zgłaszać miejskie usterki. Wystarczy tylko pobrać aplikację, aby zgłosić problem, którym możemy się zająć.

Obecnie zaplanowane prace remontowe chodników to tylko część zadań, które będziemy realizować w bieżącym roku.
Już niebawem ruszą bowiem przebudowy bydgoskich chodników, zaplanowane w ramach bieżących działań inwestycyjnych oraz Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Dokładną listę miejsc oraz zakres planowanych działań w tym zakresie, podamy już na początku kwietnia.

Dbamy o Bydgoszcz
Dzięki aplikacji szybciej możemy reagować na zgłoszenia mieszkańców i skuteczniej informować Bydgoszczan jakie działania podejmujemy w odpowiedzi na ich zgłoszenia.

Dbamy o Bydgoszcz służy zgłaszaniu miejskich usterek w mieście ujętych w 9 kategoriach. Wśród nich są te związane nie tylko z bydgoskimi drogami ale również z bezpieczeństwem i porządkiem, komunikacją miejską, uszkodzeniami, zielenią i środowiskiem, zwierzętami oraz odpadami.

Usterki możemy zgłaszać 24 godziny na dobę za pośrednictwem aplikacji ściągniętej na telefon lub na stronie internetowej www.dbamy.bydgoszcz.pl.

Czytaj więcej...Jak działa aplikacja
Po wybraniu odpowiedniej kategorii, trzeba krótko opisać problem, podać dokładną lokalizację na mapie oraz dołączyć dokumentacje fotograficzną. Jeżeli temat jest trudny do opisania w kilku zdaniach, warto podać swój numer telefonu w razie ewentualnych pytań. Po wypełnieniu formularza, wystarczy wysłać zgłoszenie. W ciągu kilku godzin otrzymacie Państwo bieżące informacje w zgłoszonej sprawie. Od początku do końca zgłoszenia mamy podgląd jego statusu – dzięki temu na bieżąco wiemy co dzieje się w danej sprawie.

Prosimy pamiętać, że system nie służy do zgłaszania spraw związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, które należy zgłaszać na numer alarmowy 112.
Zachęcamy do ściągnięcia aplikacji, zgłaszania napotkanych w mieście usterek czy elementów wymagających poprawy.
Aplikację można pobrać na telefon z systemem Android oraz IOS.

Czytaj więcej...5 marca podpisaliśmy umowę z wykonawcą na kompleksową rewitalizację uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulicą Bydgoską i brzegiem Wisły.
Inwestycja pochłonie około 25 mln zł.

W jej ramach zbudujemy też skatepark, pumptruck, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe i boisko do siatkówki plażowej.

Czytaj więcej...Rewitalizacja terenów zielonych wraz z historycznym układem ulic pomiędzy ul. Bydgoską i brzegiem Wisły to jeden z najważniejszych elementów rewitalizacji tej części miasta. Prace budowlane mają zająć około 2 lat. Roboty będą dzielone na etapy. Wykonawca (frima Strabag) udzieli 5-letniej gwarancji na wykonane prace. Inwestycja będzie finansowana z wykorzystaniem europejskich środków na Gminny Program Rewitalizacji.

Przygotowana wcześniej dokumentacja projektowa zakłada budowę i przebudowę następujących ulic:
• Promenada (przebudowa istniejącego odcinka od ul. Nad Wisłą do Filomatów wraz z jej przedłużeniem w kierunku wschodnim aż do wału przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Rybaki),
• Filomatów (wraz z zejściem na ul. Promenada),
• Zakładowa,
• Nad Wisłą,
• A. Frycza Modrzewskiego (do budowanego umocnionego nabrzeża),
• odcinek ul. Kapeluszników (od ulicy Sikorskiego w kierunku Wisły),
• Rybaki (część północna),

Czytaj więcej...Na nawierzchniach tych ulic będą stosowane kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Warto podkreślić, że wykorzystamy między innymi granitową kostkę, która pozostała po remontach ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku.
Projekt zakłada również budowę i przebudowę wszelkiej infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych.

Czytaj więcej...W pasie zieleni nad Wisłą lokowana będzie infrastruktura rekreacyjna. Powstaną tam m.in.: skatepark, tor dla rowerzystów, plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, plac ćwiczeń. Na cele rekreacyjne przebudowane będzie też podwórko przy ul. Sikorskiego 2. Projekt zakłada też dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych na terenach o dużej wartości przyrodniczej.

Wszystkie rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców. Uwzględniają też maksymalny stopień ochrony środowiska naturalnego.

 

Czytaj więcej...Trwają przygotowania do budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Toruńskiej w Łęgnowie Wsi. Będzie ona gwarantowała bezpieczne przekraczanie jezdni oraz płynny ruch pojazdów, które nie przekraczają dozwolonej prędkości.

Nowa sygnalizacja na ul. Toruńskiej na wysokości posesji 328 ma zapewnić bezpieczne przekraczanie jezdni w centrum osiedla, gdzie ulokowane są plac zabaw, przystanki autobusowe, siedziba rady osiedla oraz zwarta zabudowa. Wnioskowali o to mieszkańcy oraz rada osiedla.

W ubiegłym roku przygotowana została koncepcja budowy. Zakłada ona, że sygnalizacja wzbudzana będzie przyciskami pieszych z zachowaniem priorytetu zielonego światła dla kierujących w obu kierunkach ruchu. Równocześnie sygnalizacja będzie zintegrowana z urządzeniami radarowymi, które mierzą prędkość nadjeżdżającego pojazdu.
W przypadku pojazdów znacznie przekraczających dopuszczalna prędkość (obowiązuje w tym miejscu 40km/h) zmieni ona sygnał na czerwony, nawet jeśli z przejścia nie będą korzystać piesi. Przejście będzie też dodatkowo monitorowane.

Obecnie trwa przetarg na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji. Po podpisaniu umowy prace zajmą około 4 miesięcy.

Planowane są też kolejne inwestycje związane z budową sygnalizacji świetlnych. W światła wyposażone zostanie m.in skrzyżowanie ulic Koronowskiej i Opławiec.
W tym roku zaplanowaliśmy również kontynuację programu doświetlania przejść dla pieszych.

Strona 8 z 288