Aktualności

Na potrzeby planowanych uroczystości - od 17 do 20 stycznia 2020 roku - wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na ulicach przyległych do Starego Rynku 

Czytaj więcej...


tj. ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego, ul. Jezuickiej,ul. Farnej, ul. Malczewskiego, ul. Niedźwiedzia, a także ul. Długiej od ul. Wąskiej do ul. Podwale, ul. Zaułek, ul. Ku Młynom, ul. Przyrzecze, ul. Grodzkiej od ul. Podwale do ul. Przy Zamczysku, ul. Mennica i ul. Tamka.

 

 

17 stycznia 2020 roku od godz. 17.00 zostanie zamknięty dla pojazdów osobowych parking ogólnodostępny po południowej stronie ul. Grodzkiej. Dostęp do parkingu będą miały autokary uczestników uroczystości. Z funkcjonowania zostanie również wyłączony parking dla jednośladów przy Rybim Rynku. Czasowo będzie on przeznaczony dla pojazdów osobowych organizatora uroczystości.

18 stycznia od godz. 17.00 zostanie zamknięty parking ogólnodostępny przy Młynach Rothera oraz zlikwidowana zostanie możliwość parkowania na miejscach ogólnodostępnych na ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego, ul. Jezuickiej, ul. Farnej, ul. Długiej od ul. Wąskiej do ul. Podwale, ul. Zaułek, ul. Przyrzecze, ul. Mennica i ul. Grodzkiej od ul. Malczewskiego do ul. Mostowej.

19 stycznia od godz. 08.00 nastąpi zamknięcie ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego, ul. Jezuickiej, ul. Farnej, ul. Malczewskiego, ul. Niedźwiedzia, a także ul. Długiej od ul. Wąskiej do ul. Podwale, ul. Zaułek, ul. Ku Młynom i ul. Przyrzecze. Wjazd w zamkniętą strefę będzie możliwy wyłącznie dla wybranych uczestników ruchu drogowego. Ruch drogowy na wskazanych ulicach i możliwość parkowania zostanie przywrócona tego samego dnia około godz. 17. Wyjątkiem są parkingi na ul. Grodzkiej od ul. Podwale do ul. Przy Zamczysku, które zostaną przywrócone w dniu 20 stycznia około godz.15.00.

20 stycznia należy spodziewać się czasowego wstrzymania ruchu przez służby porządkowe w obrębie ul. Farnej, ul. Jezuickiej i ul. Malczewskiego na czas przejścia uczestników mszy świętej w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy na płytę Starego Rynku, gdzie zaplanowano oficjalne obchody z ceremoniałem wojskowym.

Zmiany też na Al. Ossolińskich

Na potrzeby uroczystości symbolicznego nadania imienia Dębowi Stulecia Powrotu Bydgoszczy do Polski - 17 i 18 stycznia 2020 roku - wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na Al. Ossolińskich.

17 stycznia od godz. 17.00 zostaną zamknięte dla pojazdów parkingi ogólnodostępne wyznaczone na Al. Ossolińskich wzdłuż kościoła pw. Wincentego à Paulo.

18 stycznia w godz. 08.00-15.00 wymienione parkingi będą czasowo udostępnione dla pojazdów organizatora i uczestników zaplanowanych uroczystości. Dodatkowo na ten czas zostanie wprowadzone odcinkowe ograniczenie prędkości do 40 km/h. Przywrócenia stałej organizacja ruchu nastąpi po zakończeniu uroczystości w tym miejscu.

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do czasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Na bydgoskich ulicach stosujemy coraz więcej elementów poprawiających bezpieczeństwo. Nowe jezdnie, drogi rowerowe, buspasy mają poprawiać płynność ruchu oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych. W ubiegłym roku realizowaliśmy zdania na bydgoskich ulicach za ponad pół miliarda złotych. 

 

 

 

Czytaj więcej...

 

Zakończona została między innymi budowa II etapu Trasy Uniwersyteckiej, buspas na Wałach Jagiellońskich a na Górny Taras wróciła komunikacja miejska. Powstało ponad 6 kilometrów nowych dróg rowerowych. Przebudowaliśmy też rekordową liczbę chodników i doświetliliśmy 23 przejścia dla pieszych.

 

 

 

W miejscach, gdzie kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości, sięgamy po rozwiązania sprawdzone w wielu innych krajach. W trakcie licznych remontów ulic, powstawały wyniesione skrzyżowania, bezpieczne przejścia dla pieszych. Dodatkowo coraz częściej stosujemy progi zwalniające i azyle a w obrębie szkół znaki montujemy na fluoroscencyjnym podkładzie, dzięki czemu są one lepiej widoczne po zmroku. 

Przed liniami przejść dla pieszych instalujemy też elementy odblaskowe wbudowane w nawierzchnię jezdni. To dodatkowa informacja dla kierowców o zbliżaniu się do miejsc, gdzie należy zachować jeszcze większą ostrożność.

Czytaj więcej...

Progi zwalniające montowane są zarówno przed jak i za przejściem dla pieszych. Ma to uniemożliwić kierowcy wymijanie progów i wjazd na przeciwległy pas ruchu.

 

 

 

 

 

 

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) :

- zrealizowane:

ul. Gajowa – Głowackiego (oś. Bartodzieje)  - progi zwalniające wyspowe

ul. Gajowa – przy szkole

ul. Mogileńska (oś. Glinki) – próg podrzutowy

ul. Jesionowa (oś. Szwederowo) – progi zwalniające wyspowe 

ul. Lelewela i Grabowa (oś. Leśne)  – wyniesione przejścia dla pieszych;

ul. Dworcowa – próg wyspowy i separatory  przed skrzyżowaniem z ul. Matejki 

Ul. Pod Skarpą (Nowy Fordon) – progi zwalniające

Ul. Wojska Polskiego – separatory

- w trakcie realizacji:

ul. Gdańska - Cieszkowskiego - Słowackiego – separatory i oznakowanie poziome

ul. Bluszczowa (oś. Miedzyń) – progi podrzutowe

ul. Grodzka (przy Wyższym Seminarum Duchownym) - separatory na chodniku w celu zachowania odpowiedniej szerokości przejścia dla pieszych

ul.: Głowackiego, Hetmańska, Opławiec, Wyzwolenia, Hutnicza - słupki elastyczne z folią odblaskową

- planowane w pierwszym okresie 2020 roku:

2 progi wyspowe Pod Blankami

ul. Ujejskiego przy przedszkolu (Wzgórze Wolności) – próg wyspowy

ul. Gdańska przy przystanku tramwajowym przy skrzyżowaniu z ul. Chodkiewicza – próg wyspowy

ul. Zimorodkowa (Osowa Góra) – progi liniowe

ul. Nowa (Szwederowo) – próg liniowy

ul. Żeglarska (Czyżkówko) – próg wyspowy przy szkole podstawowej

Czytaj więcej...

W ubiegłym roku na montaż progów wyspowych wraz z oznakowaniem wydaliśmy ok 34 tys. złotych.

Na aktywne znaki STOP i znaki przejść dla pieszych z podkładem fluorescencyjnym wydaliśmy ok. 20 tysięcy złotych.

Na ten rok planowane są jeszcze kolejne doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów - szczegółowe lokalizacje podamy wkrótce.

 

 

 

Czytaj więcej...

 

Dodatkowo, nadal realizowana jest przebudowa ul. Grunwaldzkiej i ul. Kujawskiej a na ukończeniu jest budowa wiaduktu na ul. Armii Krajowej. W ramach tych zadań również zrealizowanych zostanie wiele elementów poprawiających bezpieczeństwo kierowców,  pieszych i rowerzystów. Pojawią się chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych i sygnalizacje świetlne.

 

 

Bezpieczeństwo na drodze zależy do nas samych

Niestety wciąż dochodzi do zbyt dużej liczby wypadków, szczególnie teraz w okresie zimowym, gdy widzialność spada a warunki na drodze bywają bardzo zmienne.
Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych.

Opady deszczu, niższa temperatura powinny zmuszać do ograniczenia prędkości. Dostosujmy prędkość do panujących warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Dbajmy o porządek w pojeździe, nie korzystajmy z telefonu podczas jazdy, pamiętajmy również o odpowiednim przygotowaniu pojazdu - sprawnych wycieraczkach, czystych reflektorach oraz zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego nas pojazdu. Piesi natomiast powinni zatrzymać się przed przejściem i sprawdzić czy nie nadjeżdża pojazd.

 

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie programem współpracy w zakresie komunikacji międzygminnej. Funkcjonuje już 9 linii podmiejskich a dziennie korzysta z nich blisko 7 tysięcy pasażerów ! Najczęściej dojeżdżają do Bydgoszczy mieszkańcy Białych Błot, Osielska, Niemcza i Nowej Wsi Wielkiej. 

Czytaj więcej...

Pierwsza linia podmiejska nr 92 została uruchomiona w 2010 roku i obsługiwała Murowaniec oraz  Białe Błota. Dziennie korzystało z niej ponad 2300 pasażerów. 

Cztery lata później odnotowujemy już intensywny rozwój połączeń podmiejskich.

W 2014 roku uruchomione został 3 kolejne linie autobusowe: nr 91 do Przyłęk, nr 93 do Osielska i Niw oraz nr  94 do Niemcza i Maksymilianowa.

W kolejnych latach autobusy podmiejskie zyskiwały na popularności.

W 2016 roku uruchomiona została linia nr 95 obsługująca Jarużyn, Strzelce Górne i Strzelce Dolne.

W 2017 zadebiutowała linia międzygminna nr 96 z Błonia przez Trzciniec do Przyłęk.

Kolejne nowe połączenia uruchomione zostały w 2018 roku. Wydłużono wówczas m.in. kursy linii nr 94 do Nekli. Zaczęła też kursować linia nr 97 obsługująca miejscowości położone we wschodniej części gminy Dobrcz. Autobusy kursują od pętli w Łoskoniu przez Strzelce Dolne, Strzelce Górne, Gądecz, Włóki, Trzęsacz aż do Kozielca. Nowopowstała linia nr 98 umożliwiła natomiast dojazd z pętli Przylesie w Nowym Fordonie przez osiedle Eskulapa,  Czarnówczyn, Osielsko do Maksymilianowa. Część kursów dojeżdża również do Bożenkowa. W ubiegłym roku udało się natomiast, dzięki porozumieniu z gminą, uruchomić już całoroczną linię nr 99 przez Brzozę i Chmielniki do Nowej Wsi Wielkiej. Wcześniej była to linia sezonowa.

Obecnie są prowadzone rozmowy z Gminą Białe Błota w sprawie uruchomienia kolejnego połączenia tym razem do Łochowic. Trwają szacunkowe wyliczenie dotacji a także wskazany został zakres prac, który pozostał wspólnie z gminą do wykonania. Po zakończeniu tego etapu, możliwe będzie już marcu bieżącego roku, uruchomienie linii nr 90. W ciągu ostatniego roku, dzięki dobrej współpracy z władzami gminy Białe Błota, wzmocniono funkcjonujące linie nr 91, 96 i 92, wdrożono też dla mieszkańców gminy bilety malucha oraz uczniowskie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Siatka podmiejskich połączeń, z roku na rok się rozwija i cieszy coraz większym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Każdego dnia z wszystkich 9 linii podmiejskich korzysta prawie 7000 pasażerów.

Linie autobusowe kursują już do 4 Gmin: Białe Błota (91, 92, 96), Osielsko (linie 93,94,95,98) Nowa Wieś Wielka (linia 99) i Dobrcz (97,94,93, 95) co przekłada się na obsługę ponad 30 podbydgoskich sołectw.

Obecnie trwają również zaawansowane rozmowy na temat międzygminnego porozumienia z Gminą Dąbrowa Chełmińska.

 

W Bydgoszczy w ubiegłym roku płacono telefonem za Strefę Płatnego Parkowania już ponad 313 tysięcy razy. To prawie trzy razy więcej niż jeszcze w 2017 roku. 

Aplikacje mobilne to prosty i szybki sposób płacenia za parkowanie.

W Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy jako alternatywa dla kierowców zainteresowanych płatnością bezgotówkową, istnieje możliwość uiszczenia opłaty poprzez aplikację w telefonie. System płatności mobilnych pozwala na uniknięcie pewnych niedogodności (brak drobnych, przekroczenie czasu parkowania), jak również daje możliwość zapłaty za rzeczywisty czas postoju.

Lista aplikacji, które pozwalają płacić telefonem za parkowanie TUTAJ

Czytaj więcej...

Parkowanie w Bydgoszczy

Przypominamy, że obszar na którym parkowanie pojazdów samochodowych objęte jest obowiązkiem ponoszenia opłat jest oznakowane:
przy wjazdach znakami D-44 „strefa parkowania" z dodatkową informacją o właściwej Podstrefie,
przy wyjazdach znakami D- 45 „koniec strefy parkowania".

Strefa Płatnego Parkowania w Bydgoszczy podzielona jest na dwie podstrefy cenowe:
Podstrefa A – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44 z umieszczoną dodatkową informacją na czerwonym tle „Podstrefa A",
Podstrefa B – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44 z umieszczoną dodatkową informacją na zielonym tle „Podstrefa B".

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP obowiązują
• od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00,
• w soboty oraz niedziele i święta opłaty nie obowiązują.

Szczegółowe informacje dotyczące Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy TUTAJ

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 

Strona 8 z 223