Aktualności

Czytaj więcej...W dniu Wszystkich Świętych na ulice wyjedzie cały dostępny tabor, a podróże będą bezpłatne. Również 31 października i 2 listopada komunikacja zostanie wzmocniona. Zmieni się też organizacja ruchu przy bydgoskich cmentarzach.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, apelujemy do Mieszkańców o rozłożenie w czasie wizyt na grobach bliskich.

- Od 31.10.2019 roku do 02.11.2019 roku w rejonach cmentarzy będzie obowiązywała zmieniona na ten czas organizacja ruchu.

Szczegółowe informacje TUTAJ

 

- Komunikacja miejska 1 listopada. Dodatkowe linie i bezpłatne przejazdy. 

Szczegóły TUTAJ


Czytaj więcej...W poniedziałek, 2 listopada ruszają prace budowlane przy budowie wielopoziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Pomieści on 570 pojazdów i ułatwi parkowanie w rejonie Starego Miasta. Parking znajdujący się na tym terenie zostanie zamknięty w sobotę 31 października.

Na 6 poziomach zaparkuje 570 pojazdów. 30 miejsc dedykowanych będzie osobom z niepełnosprawnościami. Ze względów konstrukcyjnych i z uwagi na warunki terenowe podzielono go na 2 części. Elewacja budynku utrzymana będzie w kolorze szarym z pionowymi elementami żaluzyjnymi. W centralnym punkcie pojawi się prosty zegar. Ściany budynku zostaną zagospodarowane naturalną zielenią pnącą.

Jedna część parkingu funkcjonować będzie w systemie Park&Ride (zaparkowanie pojazdu i kontunuowanie jazdy komunikacją miejską), natomiast druga - w Strefie Płatnego Parkowania. Obiekt posiadać będzie 2 klatki schodowe wraz z windami.

Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca wejdzie na plac budowy w pierwszych dniach listopada. Na terenie obecnie znajduje się tymczasowy parking, który zostanie zamknięty w sobotę 31 października.

Aby ułatwić mieszkańcom dojście do znajdujących się nieopodal instytucji, planuje się utworzenie tymczasowego przystanku. Autobusy będą zatrzymywały się przy Urzędzie Miasta. Docelowo, w tym miejscu powstanie zatoka, która pozwoli ma sprawną przesiadkę z samochodu na autobus. Dzięki rozwiązaniu wielu bydgoszczan będzie miało krótszą drogę do autobusu.

Budowa wielopoziomowego parkingu potrwa około roku. Wartość inwestycji to niemal 35 mln zł.

W budynku zaplanowano 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Miejsca parkingowe znajdą także motocykliści i rowerzyści. Parking dla rowerów znajdzie się przed budynkiem i swoją formą będzie nawiązywał do budynku. W ramach budowy ul. Nowogrudziądzkiej i zagospodarowania terenu zaprojektowano również m.in. budowę i przebudowę: zjazdów, dróg wewnętrznych, chodników, fragmentu ścieżki rowerowej, wiat rowerowych. Pojawią się elementy małej architektury. Utworzone zostanie dojście do parkingu od strony parku Dąbrowskiego.

Czytaj więcej...Wydana została decyzja środowiska dla rozbudowy trasy WZ. W oparciu o nią zlecimy opracowanie projektu niezbędnego do rozpoczęcia I etapu zadnia. Dzięki tej inwestycji upłynni się ruch na ul. Kamiennej, na której powstaną dwupoziomowe skrzyżowania.

Trasa WZ w Bydgoszczy to ciąg ulic W. Pileckiego, Artyleryjska i Kamienna od węzła zachodniego do planowanego węzła wschodniego na styku z ulica Fordońską. W ostatnich latach opracowana została wielowariantowa koncepcja rozbudowy tej trasy do układu dwujezdniowego.

Czytaj więcej...Początkowo przygotowane zostały 3 warianty. W toku konsultacji społecznych, które zorganizowaliśmy 3 lata temu powstał dodatkowy, czwarty wariant uwzględniający wiele uwag bydgoszczan. Do tych rozwiązań przychyliła się również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uznając go za najbardziej zasadny.

Jednocześnie w decyzji wskazano wiele rozwiązań chroniących środowisko zarówno na etapie prac budowlanych jak i po zakończeniu zadania. Również na etapie prac projektowych zwrócimy uwagę wykonawcy, że zależy nam na jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne.

Czytaj więcej...Dwupoziomowe skrzyżowania i estakady
Wariant wybrany w oparciu o konsultacje z mieszkańcami zakłada oprócz dobudowania drugiej jezdni między innymi budowę dwupoziomowych skrzyżowań na połączeniu trasy z ulicami Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Przewiduje się budowę drugiego mostu na Brdzie na Jachcicach oraz wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie zakładu Pesy.

Poza tym opracowanie objęło także węzeł wschodni, czyli połączenie drogowe ulic Kamiennej i Lewińskiego wraz z przyległymi ulicami. Dzięki tej inwestycji kierowcy korzystający z Trasy WZ i ulicy Lewińskiego nie będą musieli pokonywać przejazdów kolejowych. Projektowany węzeł ułatwi też wyjazd z ul. Spornej na Fordońską.

Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego, po której będzie można poruszać się z prędkością do 70 km/h. Opracowanie objęło też rozbudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w tym m.in.: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej z systemem odwodnienia, elementami związanymi z transportem publicznym ruchem rowerowym i pieszym, rozbudowę systemu ITS oraz ekrany akustyczne. Odległości między skrzyżowaniami będą nie mniejsze niż 600 metrów.

Inwestycja w etapach
Cała trasa docelowo będzie miała długość 8,6 km. Budowana będzie etapami. W pierwszej kolejności planowana jest realizacja około 1,5 kilometrowego odcinka pomiędzy Gdańską i Wyszyńskiego.
Zlecone zostaną projekty architektoniczno-budowlane i techniczne. W budżecie miasta na ten cel zarezerwowaliśmy 250 tysięcy złotych.
Zakładamy, że dzięki kompleksowej dokumentacji możliwe będzie pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na budowę.

Czytaj więcej...Ulica Smukalska zmieni się w wygodną i przystosowana do przejazdu autobusów trasę łączącą osiedla Piaski i Smukałę. Powstanie też nowa droga rowerowa. Wcześniej zmodernizowaliśmy część ulicy Smukalskiej w wąwozie oraz ulice Saperów na Jachcicach. W ramach inwestycji ulica Smukalska zostanie przebudowana na 3-kilometrowym odcinku od Błądzimskiej na Piaskach do Rajskiej w Smukale.

W pierwszej kolejności planowana jest całkowita rozbiórka istniejących nawierzchni. Następnie wykonane zostaną nowe odwodnienie i usunięte zostaną kolizje z podziemna infrastrukturą. Ulice oświetlą nowe latarnie. Ostatnim etapem budowy będzie budowa nowej jezdni, drogi rowerowej, przystanków autobusowych i chodników wraz z niezbędnym oznakowaniem.

Czytaj więcej...Dla pasażerów, rowerzystów i kierowców
Koncepcja rozbudowy ulicy Smukalskiej przygotowana została we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Projekt poddano również konsultacjom społecznym. Ulica po gruntownej modernizacji stanie się ważnym połączeniem osiedla Smukała z centrum miasta, pozwalającym na organizację sprawnej komunikacji miejskiej.

 

Trasa ta nie jest obecnie przystosowana do ruchu autobusowego. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla przy ul.Rajskiej. Dodatkowo ulica Smukalska stanie się również ważną trasą rowerową dla wielu bydgoszczan podróżujących w kierunku terenów rekreacyjnych w Smukale, Janowie oraz nad Zalewem Koronowskim. Nowa ścieżka rowerowa na Piaskach połączy się ze zwyczajowym szlakiem biegnącym do Myślecinka.

Obecnie został przetarg na prace budowlane. Po podpisaniu umowy zajmą one ponad 2 lata. Prace po odbiorach będą objęte długą 5-letnią gwarancją. 
Warto przypomnieć, że wiosną bieżącoego roku w porozumieniu z Nadleśnictwem Żołędowo wykonane zostały już roboty przygotowawcze w pasie inwestycji.

Dużo prac już za nami

W poprzednich latach wyremontowany został odcinek ul. Smukalskiej od ul. Szamarzewskiego do ul. Błądzimskiej. Gruntownie zmodernizowana została część tej ulicy biegnąca w wąwozie, gdzie również dobudowany został szeroki ciąg pieszo-rowerowy oraz zabezpieczone zostały skarpy. Równie kompleksowy remont przeszła ulica Saperów od ul. Ludwikowo do Żeglarskiej. W tym roku dodatkowo na tej ulicy doświetliliśmy również przejścia dla pieszych.

Strona 1 z 259