Aktualności

Czytaj więcej...Trwa budowa buspasa wzdłuż ul. Kolbego. Najwięcej prac toczy się w rejonie skrzyżowania z ulicą Kogucią, gdzie na zlecenie miejskich wodociągów powstaje podziemny zbiornik na deszczówkę. Rozpoczęły się też pierwsze prace związane z wykonaniem nowej podbudowy pod dodatkowy pas ruchu, przekładane są sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz budowane są elementy kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej...Buspas na ul. Kolbego ułatwi wyjazd z Osowej Góry autobusom linii nr 61 i 71. W ramach tego zadania gruntownie przebudowywana jest konstrukcja nawierzchni od ul. Kormoranów do Grunwaldzkiej. Na całym odcinku powstaje dodatkowy pas ruchu przeznaczony dla autobusów. Poza tym przebudowywane będą skrzyżowania, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych.

Obecnie najwięcej prac toczy się przy skrzyżowaniu z ul. Kogucią. Powstaje tam podziemny zbiornik na deszczówkę. Rozwiąże to problemy związane z zalewaniem ulic w tej części Osowej Góry. Wykonywane są pierwsze warstwy podbudowy pod nową jezdnię pod buspas (W kierunku Grunwaldzkiej).
Równolegle prowadzone są prace przy przekładaniu sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz budowane są elementy kanalizacji deszczowej. Po wakacjach prowadzone będą prace przy budowie ciągu dla rowerzystów po wschodniej stronie ulicy.

Czytaj więcej...Koszt inwestycji to 11 mln zł. Finansujemy ją w oparciu o środki ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli funduszy europejskich dedykowanych metropoliom.

Warto wiedzieć
W ubiegłym miesiącu zakończyła się budowa buspasa na ul. Gdańskiej od wiaduktu nad torami do pętli autobusowej w Myślęcinku (koszt 8mln zł). Wiosną otwarty dla ruchu został pas dla autobusów z wzdłuż Wałów Jagiellońskich (koszt 3,5 mln zł). Również rozbudowana ulica Grunwaldzka wyposażona jest w kierunku centrum w buspas (od Skośnej do Flisackiej). Buspas wytyczony zostanie również na nowej jezdni ul. Kujawskiej (od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego).

Czytaj więcej...Dobiegają końca prace związane z odnową kolejnego odcinka ul. Nowotoruńskiej. To uzupełnienie dużych remontów i inwestycji zmierzających do poprawy dojazdu do terenów inwestycyjnych na Kapuściskach i Zimnych Wodach. Na ul. Magnuszewskiej prace natomiast postępują i potrwają ok. 2 miesięcy.
 
Na ul. Nowotoruńskije prace związane z usunięciem zniszczonej nawierzchni i układaniem nowej, prowadzone były poza godzinami szczytu by ograniczyć utrudnienia. Obecnie Wykonawcy pozostało już tylko wymalowanie oznakowania poziomego. Remont tego odcinka kosztował około 300 tysięcy złotych.
W ramach tegorocznych odnów nawierzchni w pierwszym pakiecie zadań oprócz ulicy Nowotrouńskiej znalazła się również ul. Magnuszewska.

Czytaj więcej...Prace zakładają wymianę nawierzchni na obu jezdniach. Docelowo zmodernizowane zostaną zatoki autobusowe, które będą wyłożone trwałą kamienną kostką. Peron w kierunku ul. Wojska Polskiego zostanie wydłużony.
Wykonawca prowadzi obecnie roboty na północnej jezdni Realizowane są prace brukarskie, przy nawierzchni oraz kanalizacyjne. Kierowcy poruszają się jedną jezdnią w obu kierunkach. Na tym odcinku można spodziewać się też ograniczeń prędkośći. Roboty zajmą około 2 miesięcy. 

Tegoroczny remont ulicy Nowotoruńskiej to już kolejna inwestycja na odcinku tej ważnej trasy.
W ostatnich latach ulica została przebudowana na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do obwodnicy. Wzmocniliśmy jej konstrukcję, zbudowaliśmy miejsca do kontroli pojazdów i zainstalowaliśmy system preselekcyjny ułatwiający typowanie przeciążonych tirów odpowiedzialnych w znacznym stopniu za uszkodzenia bydgoskich dróg. Ulica została doposażona w oświetlone przejścia dla pieszych i zatoki autobusowe.
 
Czytaj więcej...Równie ważną inwestycją była budowa przedłużenia ul Kieleckiej – obecnej ul. F. Dachtery pomiędzy Nowotoruńską i Chemiczną. Dzięki niej dla inwestorów zostały otwarte tereny po dawnych polach irygacyjnych. Tę inwestycję udało się zrealizować w oparciu o fundusze unijne.
W 2015 roku powstała nowa jezdnia, chodniki i droga rowerowa. Równocześnie remontowany był też odcinek ul. Chemicznej w kierunku Kapuścisk. W ubiegłym roku na połączeniu tej ulicy z Wojska Polskiego zakończyła się też budowa bezpiecznego ronda. Wyremontowana została również ul. Wojska Polskiego na odcinku przebiegającym przez tereny byłych zakładach chemicznych.

 

Czytaj więcej...W Bydgoszcz realizowane są liczne programy zmierzające do utwardzania ulic gruntowych. Zadania konsultujemy z mieszkańcami i radami osiedli. W ciągu ostatnich pięciu lat powstało 35 kilometrów ulic osiedlowych z twardą nawierzchnią. Wydaliśmy na ten cel ponad 94 mln. zł.

W ostatnich latach twardą nawierzchnię zyskało ponad 120 odcinków miejskich dróg. Najwięcej zrealizowanych zostało w oparciu o wieloletni program utwardzania ulic gruntowych – ponad 10 kilometrów. Korzystając z wielu innych programów i działań zrealizowanych została znacznie więcej inwestycji ułatwiających dojazd i dojście do wielu posesji.

Ulice dla których powstaje dokumentacja projektowa, typowane są między innymi na podstawie takich parametrów jak: gęstość zaludnienia, ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi), wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu. 
W ramach zadań mogą być brane pod uwagę również: przepuszczalność gruntu czy częstotliwość przejazdu pojazdów ciężarowych (utwardzanie ulic gruntowych płytami ażurowymi). Dodatkowo sami mieszkańcy również mogą uczestniczyć w realizacji konkretnych zadań drogowych (Program 25/75) lub zgłaszać je do realizacji w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dzięki tego rodzaju działaniom na terenie naszego miasta, utwardzonych zostało w ostatnich latach ponad 30 kilometrów dróg gruntowych. W najbliższym czasie nowa nawierzchnia pojawi się też na kolejnych kilometrach bydgoskich ulic.

Czytaj więcej...1.Wieloletni Program Utwardzenia Ulic Gruntowych
Program jest realizowany w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy a pakiet zadań do realizacji zostaje wybrany na podstawie określonych parametrów (m.in.: gęstość zaludnienia, ważność ulicy w układzie transportowym miasta, długości dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu).
Na realizację programu w latach 2016-22 zabezpieczono ponad 130 mln zł.
Co roku na budowę ulic osiedlowych gwarantowanych jest nie mniej niż 17 mln zł. Środki, których nie można wykorzystać w danym roku przechodzą na rok następny.

Czytaj więcej...2.Program Inicjatyw Lokalnych 25/75
W przedmiotowym programie większość kosztów (75%) ponosi miasto, a mniejszą część (25%) wnioskujący mieszkańcy. Warto dodać, że istnieje możliwość podniesienia dofinansowania przez miasto aż do 85%, jeśli wnioskodawcy wcześniej finansowali budowę wodociągu i kanalizacji.  Dzięki temu można skorzystać z dodatkowej bonifikaty na wkład własny.


Czytaj więcej...3.Bydgoski Budżet Obywatelski
Zasada działania programu polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty, na realizację konkretnych zadań zgłaszanych przez mieszkańców Bydgoszczy. Do realizacji są kierowane projekty, które uzyskują największą liczbę głosów. Do wyboru są trzy rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne.

Czytaj więcej...4.Pilotażowy program utwardzania dróg płytami ażurowymi. Tego typu zadania realizujemy głównie na terenach o dużej przepuszczalności gruntu, w miejscach nie narażonych na częste przejazdy ciężarówek. Zależy nam też na utrzymaniu ciągłości utwardzanych ulic z innymi istniejącymi drogami twardymi oraz poprawie tą technologią dojazdu do osiedlowych obiektów użyteczności publicznej.

5. Wiele ulic udało się przebudować też przy realizacji dużych inwestycji drogowych. W ten sposób utwardzona nawierzchnia pojawiła się na kolejnych 29 ulicach gruntowych.

Czytaj więcej...6. Ulice zbudowane przez zewnętrznych inwestorów. Część ulic budują inwestorzy, którym zależy na wygodnym i bezpiecznym dojeździe do wznoszonych hal i budynków. W ten sposób powstało kilka nowych odcinków ulic lub były one gruntownie wyremontowane.
Z racji pełnionej funkcji najczęściej otrzymują one nawierzchnie asfaltowe.

Od 2015 roku w Bydgoszcz sukcesywnie przybywało programów, dzięki którym utwardzonych zostało 35 km ulic osiedlowych. Kolejnych kilka kilometrów jest w planach lub realizacji.

ZESTAWIENIE - BUDOWA ULIC GRUNTOWYCH w latach 2015-2020

 

Czytaj więcej...Zakończyły się podstawowe prace przy budowie dróg rowerowych na ul. Kruszwickiej. Pozwala to rozpocząć kolejną inwestycję związaną z budową trasy dla rowerzystów, tym razem w ciągu ul. Focha. Te dwa zadania zdecydowanie poprawiają spójność sieci dróg rowerowych centrum Bydgoszczy. Trwają też inne rowerowe inwestycje.

 

Czytaj więcej...Kolejna droga rowerowa na ul. Focha.
Projekt budowy drogi rowerowej w tym miejscu zakłada na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności budowę nowej wydzielonej drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy. Po północnej stronie na odcinku Grottgera- Multikino trasa została już wybudowana w trakcie przebudowy węzła Garbary oraz częściowo w ramach budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej.

Czytaj więcej...Na moście droga dla rowerów zostanie wydzielona na chodniku za pomocą oznakowania poziomego. Ruch pomiędzy operą i pl. Teatralnym ma odbywać się na wspólnej jezdni na zasadach ogólnych. W projekcie ujęte zostały niezbędne korekty układu drogowego – jezdni, przystanków komunikacji publicznej, chodników – bez których niemożliwe byłoby zaprojektowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego.

Czytaj więcej...Ponadto przewidywane jest wykonanie: przebudowa oświetlenia ulicznego, rozbudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia : teletechnicznego, wodociągowego, energetycznego. systemu ITS, urządzeń sygnalizacji świetlnej, demontaż istniejących wygrodzeń, wycinka kolidujących drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia i przeprojektowanie istniejących kompozycji roślinnych, przestawienie wiat przy zatokach autobusowych, przestawienie kiosku.

Większość prac budowlanych będzie prowadzona w obrębie istniejącego obecnie chodnika. Plac budowy został już przekazany wykonawcy robót. Prace zakończą się jesienią.
Wartość całego porjektu to dla: ul Kruszwickiej ponad 9 mln zł. a dla ul. Foch to 3 mln zł.

Czytaj więcej...Przy ul. Kruszwickiej prace dobiegają końca.
Drogi rowerowe powstały po obu stronach jezdni. Niezbędna była do tego korekta jezdni, która w części południowej została zawężona do dwóch pasów ruchu. Po stronie wschodniej natomiast część trasy wytyczona została w formie pieszojezdni. Drogi rowerowe powstały również wokół placu Poznańskiego.


W ramach zadania wykonane zostały również nowe zatoki autobusowe na wylocie ul. Szubińskiej i Stromej oraz przebudowana została zatoka na ul. Kruszwickiej.Obecnie trwają już ostatnie prace wykończeniowe: malowanie oznakowania poziomego, prace przy sygnalizacji świetlnej i w pasie zieleni.

Kolejne inwestycje rowerowe w mieście
W tym roku oddanych zostało w Bydgoszczy już kilka kilometrów dróg rowerowych. Szlaki dla jednośladów powstały wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, przy Armii Krajowej oraz Nad Kanałem. W realizacji są jeszcze drogi rowerowej wzdłuż ul. Kujawskiej, Kolbego oraz ul. Jeździeckiej.

Strona 1 z 249