Aktualności

Czytaj więcej...26 stycznia Rada Miasta Bydgoszczy zdecydowała, że wiadukty na ul. Wojska Polskiego będą nosiły nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Obecnie trwa intensywna budowa północnej przeprawy.
Już niebawem w tym miejscu wprowadzone będą kolejne zmiany w organizacji ruchu.


Na budowie montowane są kolejne elementy nowej przeprawy.
W tym miejscu powstanie nowy obiekt z chodnikami, drogą rowerową i oświetleniem strefy wokół wiaduktu i pod nimi.
Ruch pojazdów na tym odcinku odbywa się bez większych zakłóceń.

Na terenie budowy trwają prace przy filary i przyczółkach nowej przeprawy.
Z Radomska sukcesywnie przywożone są i montowane kolejne fragmenty przęsła budowanego wiaduktu.
W tym czasie w fabryce na zapleczu budowy, malowane są dalsze elementy konstrukcji stalowej.

Na początku lutego Wykonawca planuje przełożyć ruch na al. Jana Pawła II, co pozwoli montować kolejne segmenty od strony Wzgórza Wolności.

Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już wiosną 2022 roku.
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

Historia wiaduktów
Przeprawa przez jar Niziny to tak naprawdę trzy niezależne obiekty mostowe, które powstały jako estakady nad naturalnym jarem, w którym płynie dzisiaj skanalizowana struga i przebiegała polna droga, w okresie budowy nosząca nazwę Niziny.
Estakady te były jednym z ważnych elementów projektowanej południowej trasy średnicowej przebiegającej przez cały górny taras silnie rozbudowywanego miasta.
Budowę obiektów – dwóch wiaduktów drogowych oraz ulokowanego między nimi tramwajowego – zakończono w 1978 roku.
Każdy z nich ma 4 przęsła i długość 112 m.

Na początku lat dziewięćdziesiątych oba wiadukty drogowe wyremontowano – był to remont kapitalny (wówczas dodano na południowej jezdni trzeci pas ruchu).
Wiadukt tramwajowy doczekał się takiego remontu pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.
Wiadukt południowy, został rozebrany i zastąpiony w roku 2017 nową konstrukcją.
Teraz przyszedł czas na wiadukt północny.

W kwietniu 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą na rozbiórkę i budowę nowego obiektu północnego. Prace trwają.
Wiadukt tramwajowy natomiast nie był w swojej historii intensywnie eksploatowany, więc posłuży mieszkańcom jeszcze kilka dobrych lat.

Czytaj więcej...Naprawa Mostu Uniwersyteckiego została zakończona zgodnie z terminem.
Po dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności, 26 stycznia po godzinie 17.00 trasa została udostępniona do ruchu.

W ciągu ostatnich miesięcy naprawiane były węzły mocujące wanty (liny) do płyty pomostu. Korzystając jednak z pełnej dostępności konstrukcji, wykonaliśmy również kilka dodatkowych prac remontowych.
Doprojektowane i zainstalowane zostały włazy kratowe, które uniemożliwiają gniazdowanie ptactwa w konstrukcji mostu. Podczas prowadzonych prac zakonserwowane zostały i dodatkowo zabezpieczone strefy kotwienia mostu do filara od strony Wzgórza Wolności. 

Czytaj więcej...Dodatkowo zmodernizowany i zoptymalizowany został stały system monitoringu mostu.
Modernizacja ta polegała na wymianie osprzętu na nowocześniejszy, zainstalowaniu stałego łącza transmisji danych (most został wpięty do sieci światłowodowej ZDMiKP), zainstalowane zostały też kolejne czujniki zarówno na wantach, jak i w węzłach.

Podchodząc kompleksowo do prowadzonej naprawy obiektu, zleciliśmy również wykonanie symulacji obliczeniowych sytuacji krytycznych, w których awarii może ulec dowolna z lin podwieszających most. Posiadanie takich analiz pozwoli w przyszłości na szybką ocenę stopnia zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań na wypadek np. wypadku komunikacyjnego, pożaru pojazdu w bezpośredniej bliskości wanty.

Czytaj więcej...26 stycznia most Uniwersytecki został udostępniony do ruchu.

Wykonawca będzie jeszcze prowadził prace porządkowe pod obiektem, a w sprzyjających warunkach pogodowych wykona powłoki antykorozyjne nowych elementów mocowań want.


W związku z udostępnieniem do ruchu Mostu Uniwersyteckiego, od godzin porannych 28 stycznia linia autobusowa nr 57 powróci na swoją standardową trasę (mostem).
Od piątku autobusy przedmiotowej linii nie będą kursowały już przez rondo Bernardyńskie i rondo Jagiellonów.

Czytaj więcej...Naprawa Mostu Uniwersyteckiego została zakończona zgodnie z terminem.
Most pod względem technicznym i funkcjonalnym jest w pełni gotowy do otwarcia.
Czekamy już tylko na ostateczne stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wszystkie węzły obiektu zostały już naprawione. Spawanie, które było konieczne do zamocowania dodatkowych blach wzmacniających w węzłach mocujących - wykonano. Zainstalowane zostały czujniki nowego monitoringu. Wykonano ponowny naciąg wszystkich want. Próbne obciążenia statyczne i dynamiczne obiektu zostały zakończone pozytywnie. Odbiory wszystkich elementów obiektu oraz prace porządkowe na moście zostały również wykonane.
Pozytywne wyniki wszystkich badań i testów pozwolą udostępnić most Uniwersytecki do ruchu.

Należy pamiętać, że po zakończeniu głównych prac naprawczych, muszą zostać dopełnione wszelkie procedury formalne, które pozwolą ponownie udostępnić obiekt do ruchu.
Przekazaliśmy wszelkie niezbędne dokumenty do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Czekamy na stanowisko WINB-u w tej sprawie.

Czytaj więcej...Prace dodatkowe na obiekcie
Podchodząc kompleksowo do prowadzonej naprawy obiektu, zleciliśmy również wykonanie symulacji obliczeniowych sytuacji krytycznych, w których awarii może ulec dowolna z lin podwieszających most. Posiadanie takich analiz pozwoli w przyszłości na szybką ocenę stopnia zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań na wypadek np. wypadku komunikacyjnego, pożaru pojazdu w bezpośredniej bliskości wanty.

Korzystając z pełnej dostępności konstrukcji, wykonanych zostało też kilka prac remontowych. Doprojektowane i zainstalowane zostały włazy kratowe, które uniemożliwiają gniazdowanie ptactwa w konstrukcji mostu. Podczas prowadzonych prac zakonserwowane zostały i dodatkowo zabezpieczone strefy kotwienia mostu do filara od strony Wzgórza Wolności.

Nad całością zadania od samego początku czuwało grono wybitnych Naukowców z czołowych polskich uczelni technicznych – z Wrocławia, Gdańska i Bydgoszczy.
Celem ZDMiKP jako zarządcy dróg na terenie miasta Bydgoszczy, była jak najszybsza naprawa uszkodzonej przeprawy mostowej i udostępnienie jej do ruchu.

Po dokonaniu naprawy i oddaniu mostu do ruchu Wykonawca będzie prowadził prace porządkowe pod obiektem, a w sprzyjających warunkach pogodowych wykona powłoki antykorozyjne nowych elementów mocowań want.

Czytaj więcej...Mimo trudnych warunków pogodowych, wykonawca kontynuuje prace przy budowie nowych mostów nad Brdą, które usprawnią poruszanie się po Bydgoszczy.
W ramach tego zadania realizowana jest też przebudowa torowiska na ul. Perłowej.
To obecnie jedne z największych inwestycji realizowanych na terenie Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Intensywne prace przy ul. Fordońskiej
Trwają prace budowlane związane z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w ulicy Fordońskiej i Łęczyckiej. Realizowane są tez roboty związane z branżą elektroenergetyczna i teletechniczną na jezdni północnej ul. Fordońskiej. Po zakończeniu robót związanych z uzbrojeniem terenu i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych planowane są roboty drogowe na jezdni oraz ciągach pieszo-rowerowych.
Zakończenie tych robót pozwoli w II połowie roku przełożyć ruch i rozpocząć prace na jezdni południowej, po której obecnie poruszają się pojazdy.

Czytaj więcej...Przed świętami zakończono budowę części fundamentów pod słupy trakcyjne (w ul. Fordońskiej) co umożliwi ustawienie nowych konstrukcji. Na dniach rozpocznie się też przebudowa zasilania sieci trakcyjnej w ulicy Fordońskiej a wykonawca będzie mógł przystąpić do robót torowych.
Wcześniej przebudowano sieć ciepłowniczą i gazową, która kolidowała z rozbudową dróg i torowiska.
Ponadto na całym zakresie zadania realizowane są roboty związane z uzbrojeniem podziemnym.

Czytaj więcej...Intensywne prace związane z obiektami mostowymi ul. Kazimierza Wielkiego
Przy nowych przeprawach zakończone zostało palowania pod podpory nowych mostów (tramwajowego i drogowego) oraz pogrążane są ścianki szczelne, dzięki którym powstają komory umożliwiające prowadzenie betonowania oraz zbrojenia podpór.
Przy sprzyjających warunkach pogodowych (temperaturach powyżej 0 st. C), po sprawdzeniu nośności zabudowanych pali, planowane są prace związane z wykonywaniem podpór pod mosty.
Obecnie trwa również przygotowywanie nasypu do obiektów od strony południowej.

Równolegle do prowadzonych robót, na zapleczu budowy trwa montaż elementów przyszłej konstrukcji. Zostaną one następnie przywiezione i zamontowane na terenie budowy.   

Czytaj więcej...Intensywne prace przy torowisku ul. Perłowej
Budowa nowych mostów nad Brdą powiązana jest też z przebudową torowiska na ul. Perłowej.
W tym miejscu powstanie nowe torowisko i zmodernizowane zostaną perony przystankowe. Docelowo nową nawierzchnię otrzyma też odcinek ulicy Toruńskiej od skrzyżowania z ulicą Spokojna do skrzyżowania z Perłową. Przebudowane zostaną odcinki osiedlowych ulic przyległych do węzła (m.in. cześć ul. Perłowej).

Dzięki temu w ramach jednego zadania powstaje nowoczesna infrastruktura na całym ciągu komunikacyjnym od Fordońskiej aż do węzła Szarych Szeregów.
8 stycznia rozpoczęły się pierwsze prace w tej części osiedla.

Czytaj więcej...W pierwszej kolejności rozebrana została trakcja tramwajowa na całym realizowanym odcinku. W ostatnim czasie prowadzone były też prace przy demontażu słupów, wygrodzenia torowisk i wiat przystankowych.

Obecnie z placu budowy Wykonawca wywozi wszystkie elementy dotychczasowej trasy tramwajowej a następnie rozpocznie wymianę podbudowy i montaż nowego torowiska wraz ze słupami trakcyjnymi.

W międzyczasie dowiezione zostaną nowe materiały – szyny i podkłady, które będą wbudowywane sukcesywnie po przygotowaniu wszystkich warstw podbudów.
Wykonawca planuje wykonać torowisko wzdłuż ulicy Perłowej do końca wakacji 2022 r.

Czytaj więcej...Przypominamy, że włączenie wykonanego odcinka Perłowej do torowiska w ulicy Toruńskiej, możliwe będzie jednak dopiero po zakończeniu prac drogowych na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z Perłową oraz na obiekcie tramwajowym w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego.

Po wybudowaniu mostu tramwajowego i oddaniu go do użytku, zostanie nim poprowadzony ruch tramwajowy i będzie można rozpocząć prace przy przebudowie węzła ul. Perłowej wraz z układem drogowym na ul. Toruńskiej. Udostępnienie torowiska i nowego układu drogowego przy ul. Perłowej możliwe będzie więc w I kwartale 2023 roku.

Strona 1 z 328