Aktualności drogowe

Czytaj więcej...

Od piątku (6 grudnia) wchodzą w życie przepisy zobowiązujące kierowców do jazdy na tak zwany suwak w oraz tworzenia "korytarzy życia", które ułatwiają przejazd służbom ratowniczym. W Bydgoszczy jazdę na suwak zalecaliśmy już od dekady.

Jazda na suwak to metoda dojazdu do zwężenia jezdni, polegająca na kontynuowaniu ruchu na obu pasach do samego momentu zwężenia, a następnie przepuszczania przez każdy pojazd jednego pojazdu z pasa, który się kończy.

Korytarz życia to z kolei  metoda stworzenia wolnego przejazdu dla pojazdów ratowniczych poprzez przesunięcie się stojących w korku pojazdów w kierunku najbliższych krawędzi drogi wielojezdniowej.

Czytaj więcej...

Podobnie jak w krajach Europy Zachodniej zostały one ostatecznie uregulowane w prawie o ruchu drogowym. Oba rozwiązania wchodzą w życie z dniem 6 grudnia 2019 roku.

W Bydgoszczy jazdę na suwak zalecaliśmy już od 2008 roku. Pierwsze znaki stanęły między innymi na ul. Kazimierza Wielkiego przed dojazdem do mostu. Wykorzystywaliśmy również oznakowanie tego typu w trakcie dużych remontów. Znaki zalecające jazdę na suwak ustawione są również al. L. Kaczyńskiego (za skrzyżowaniem z ul. Nowotoruńską w kierunku osiedla Kapuściska) oraz Armii Krajowej przed wjazdem do Osielska.

Więcej informacji oraz podstawy prawne nowych rozwiązań można znaleźć TUTAJ.

Korzyści z jazdy na suwak

  • zmniejszona jest sumaryczna długość korka,
  • pojazdy poruszają się na równych zasadach
  • odpowiednio wykonany manewr pozwala zachować płynność ruchu
  • dodatkowy pas za skrzyżowaniem w połączeniu z jazdą na suwak zapewnia większą przepustowość

Czytaj więcej...

Wykonawca prac na ul. Kujawskiej chce jeszcze w grudniu przełożyć ruch na nowe jezdnie wybudowane wokół ronda Kujawskiego. Pozwoli to rozpocząć kolejne etapy prac przy rozbudowie komunikacyjnego węzła. Montowane są również rozjazdy, które mają umożliwić w przyszłości budowę linii wzdłuż ulicy Solskiego.

- Po zakończonej przebudowie węzła na Szarych Szeregów to dla nas najważniejszy plac budowy. Zależy nam wspólnie z wykonawcą na wykorzystaniu również  okresu zimowego do prowadzenia prac. Tym bardziej, że zleciliśmy już szereg niezbędnych dodatkowych robót, przede wszystkim przy przebudowie podziemnych sieci. Wykonawca zamierza jeszcze w tym miesiącu przełożyć ruch na część nowych jezdni wybudowanych od strony centrum handlowego – mówi dyrektor ZDMiKP, Jacek Witkowski.

Czytaj więcej...

Wjechały walce i rozściełacze

Plac budowy został przekazany wykonawcy w lutym bieżącego roku. Do końca listopada zrealizowano około 30 procent zakresu rzeczowego zadania. W miejscu inwestycji zaangażowanych jest około 100-130 pracowników. Park maszyn, z którego korzystają wykonawcy to kilkadziesiąt pojazdów. W ostatnich tygodniach w związku z wykonywaniem pierwszych nowych nawierzchni na plac budowy ściągnięto między innymi rozściełacze asfaltu oraz walce. Na budowie nadal wykorzystywane są palownice.

Czytaj więcej...

Bez zimowej przerwy

Wykonawca zamierza jeszcze w grudniu przełożyć ruch wokół ronda Kujawskiego na nowe odcinki jezdni zbudowane od strony centrum handlowego. Pozwoli to rozpocząć rozbiórkę jezdni, którą obecnie prowadzony jest ruch w kierunku tymczasowego ronda u zbiegu ulic Solskiego i Chołniewskiego. Tego typu roboty mogą być wykonywane również w okresie zimowym. Przełożenie ruchu na nowe jezdnie powinno też ułatwić korzystanie z tymczasowych przystanków .

Szereg prac wykonują też brygady torowe. Po rondzie Bernardyńskim rozjazdy i pierwsze odcinki szyn są układane na rondzie Kujawskim. Rozjazdy w tym miejscu  umożliwią wyprowadzenie linii w kierunku ul. Solskiego. Fragment torowiska  na tej ulicy ma pełnić funkcję torów odstawczych, a w przyszłości planowane jest budowa trasy przez Szwederowo w kierunku ronda Grunwaldzkiego.

Czytaj więcej...

Kontynuowana jest budowa murów oporowych. Zabezpieczą one torowisko znajdujące się pomiędzy jezdniami ul. Kujawskiej. Nowe rondo Kujawskie jest obniżane o około 2 metry względem wcześniejszego poziomu. Mur oporowy jest niezbędny również przy kościele garnizonowym. Rondo Bernardyńskie będzie posadowione około 1 metra wyżej od obecnego poziomu.

Trwają też prace związane z przygotowaniem podłoża pod nową jezdnię i torowisko na południowym odcinku Bernardyńskiej. Ustawiane są pierwsze obrzeża i krawężniki. Dodatkowym wyzwaniem w tym miejscu jest występowanie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Czytaj więcej...

Z myślą o wszystkich

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zaawansowaną  już przebudową węzła Szarych Szeregów przekroczy 350 mln zł. PESA dostarczyła już wszystkie Swingi i wożą one pasażerów. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł. Inwestycja zakłada budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią wytyczony zostanie układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Ciąg - Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni, od ul Długiej do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie, ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej, musi zostać obniżone. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy budowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.

Czytaj więcej...

Blisko 30 zadań związanych z budową ulic, chodników i parkingów trafi do realizacji dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. Bydgoszczanie zdecydowali też o powstaniu nowej stacji roweru aglomeracyjnego na Miedzyniu i doświetleniu przejść dla pieszych na ul. Saperów.

Bydgoski Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu decydują bezpośrednio mieszkańcy. W przyszłym roku na realizację zadań, które wybrali bydgoszczanie trafi pula 16 mln zł. Po zakończonym głosowaniu wiadomo już, że uda się zrealizować dużą liczbę zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Na ten cel trafi około 4 mln zł.

Ulice i chodniki do remontu

Na kilku osiedlach powstaną nowe odcinki osiedlowych ulic oraz remonty nawierzchni. Planowane są prace drogowe m.in. przy Chmurnej na Czyżkówku, Homarowej na Osowej Górze, Powstania Listopadowego na Leśnym oraz w rejonie Okólnej w Łęgnowie. Dużą liczbę głosów zdobyły zadania związane z remontami lub budową chodników. W przyszłorocznym budżecie ujęte zostaną zadania związane z wymianą nawierzchni na odcinkach ciągów pieszych przy ulicach Waryńskiego, Korczaka, Broniewskiego (wszystkie ulice na Błoniu), Powstańców Wielkopolskich (Bielawy), Wolnej (Stary Fordon), Skorupki (Górzyskowo) i Smoleńskiej (Zimne Wody-Czersko Polskie).

Odcinki ścieżek pieszo-rowerowych powstaną przy Kanale Bydgoskim na osiedlu Miedzyń przy ul. Spacerowej. Na tym osiedlu u zbiegu ulic Nakielskiej i Żywieckiej powstanie też kolejna stacja Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego.

Czytaj więcej...

Poprawa bezpieczeństwa

Coraz więcej głosów bydgoszczanie oddają też na przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przyszłym roku w oparciu o BBO planowane jest m.in. ustawienie sygnalizacji na Kruszyńskiej na Osowej Górze (na wysokości Puszczykowej), doposażenie przejść dla pieszych na Nakielskiej (na wysokości Wrocławskiej) na Wilczaku , poprawa oznakowania skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Połczyńskiej na Bartodziejach i oświetlenie kolejnego odcinka ul. Toruńskiej w Łęgnowie Wsi. Na Jachcicach wśród zwycięskich projektów znajduje się doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Saperów. Będą przy nich instalowane zestawy lamp, które sprawiają, że piesi są lepiej widoczni po zmroku zarówno na zebrze jak i w strefie dojścia do pasów. Na tym osiedlu planowana jest też ustawienie nowej wiaty autobusowej na ul. Ludwikowo.

Czytaj więcej...

Więcej miejsc do parkowania

Wśród zwycięskich projektów na Kapuściskach znalazło się kilka zadań polegających na budowie nowych parkingów w rejonie ul. Szarych Szeregów. Te zadania, podobnie jak budowa nowych odcinków ulic, będą wymagały w pierwszej kolejności przygotowania nowych dokumentacji projektowych

Czytaj więcej...

Zakończyły się główne prace przy przebudowie skrzyżowania ulic Glinki i Dąbrowa. Wraz z budową nowego obiektu handlowego powstał dodatkowy pas ruchu, zmodernizowane zostały przejścia dla pieszych i chodniki, a jezdnia zyskała nową nawierzchnię. Inwestycja poprawiła m.in. bezpieczeństwo pieszych.

Wraz z budową sklepu pomiędzy ulicami Glinki i Dąbrowa powstał też duży parking. Wjazd do niego jest możliwy zarówno od strony ul. Dąbrowa jak i Glinki. By zapewnić większe bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu zobowiązaliśmy inwestora  do przebudowy układu drogowego sąsiadującego ze sklepem.

W ramach prac zmodernizowany został ponad 300-metrowy odcinek ulicy Glinki. Dzięki poszerzeniu ulicy powstały  tak zwane azyle dla pieszych umożliwiające dwuetapowe pokonywanie jezdni. Zmieścił się też pas do skrętu w lewo dla pojazdów jadących do sklepu od strony Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Dobudowywany został chodnik po południowej stronie ulicy Glinki i zachodniej stronie ulicy Dąbrowa. W zakres zadania wchodziła również przebudowa kanalizacji deszczowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejścia.

Zakończyliśmy odbiory tego zadania. Dodatkowo zobowiązaliśmy inwestora do wykonania wiosną przy sprzyjających warunkach trwałego oznakowania grubowarstwowego.

Zadanie uzupełniło szereg miejskich inwestycji zrealizowanych już wcześniej wzdłuż ulicy Glinki.   Wiosną zakończyliśmy między innymi modernizację odcinka od al. Jana Pawła II do Magnuszewskiej. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku rondo na połączeniu z ulicą Magnuszewską. Przed dwoma laty wyremontowaliśmy odcinek od Białogardzkiej do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Skutecznie rozwiązaliśmy w ten sposób problem częstego zalewania  skrzyżowania z ulicą Szpitalną. Remontowana była również pętla autobusowa linii nr 79.

Czytaj więcej...

Warto wiedzieć:

Na koszt zewnętrznych inwestorów modernizowane były w ostatnich latach również odcinki wielu innych ulic. W ten sposób zmodernizowany został na przykład fragment ul. Petersena w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, ul. Inowrocławskiej na Górzyskowie oraz Grunwaldzkiej na Okolu. Z kolei wokół sklepu IKEA powstał cały układ drogowy z częściowo bezkolizyjnym węzłem na połączeniu z Fordońską.

Strona 1 z 210