Powrót

Aktualności drogowe

UWAGA! zmiana terminu zamknięcia ulicy Szpitalnej

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Niestety ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne – opady deszczu. Wykonawca prac nie jest w stanie ułożyć warstw bitumicznych na ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej do dnia 13.07.2018 roku. Masę ułoży 16.07.2018 roku. W związku z powyższym nie można zamknąć ul. Szpitalnej bez otwarcia ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.
Zamknięcie ul. Szpitalnej zostaje przesunięte z 14.07.2018 roku na 16.07.2018 roku (w nocy). W międzyczasie wykonawca dokona rozbiórki torowiska w miejscu przejścia ciepłociągu i rozpocznie demontaż sieci trakcyjnej.

Poszukiwany wykonawca do III pakietu remontów

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Sukcesywnie i konsekwentnie prowadzimy remonty bydgoskich nawierzchni jezdni. Przy okazji remontujemy chodniki, a także przebudowujemy infrastrukturę przystankową, służącą Pasażerom komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej...

Nocne prace na moście na Mińskiej

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Trwa przebudowa przeprawy mostowej na ulicy Mińskiej. Jak poinformował nas wykonawca robót w korelacji z remontem wiaduktu kolejowego, prowadzonego przez PKP w dniach od 13.07.2018 do 25.08.2018 r. w godzinach nocnych obie ekipy remontowe, zarówno na przeprawie samochodowej, jak również kolejowej będą prowadziły prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym obu konstrukcji stalowych.

Zamknięcie ul. Szpitalnej i zmiany w komunikacji

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wykonawca prac przy: „Przebudowie trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z rozbudową ulicy Wojska Polskiego" wejdzie na roboty 14.07.2018 roku.
Tego samego dnia zostanie wstrzymany ruch tramwajowy na górny taras miasta i uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa za tramwaj.
Jednocześnie w związku z wymianą głównej magistrali ciepłociągu od 14.07.2018 roku zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ul. Szpitalna na odcinku pomiędzy ulicami Modrakową, a Wojska Polskiego. Z uwagi na konieczność utrzymania dostaw ciepłej wody dla mieszkańców górnego tarasu, ciepłownicy nie mogą prowadzić robót tylko przy połówkowym zamknięciu ul. Szpitalnej. Prace powinny potrwać około 3-4 tygodni. Ostateczny termin zakończenia prac jest jednak uzależniony od tego, co wykonawca zastanie po dokonaniu rozbiórek starej magistrali ciepłociągu.
Kierowcy mogą korzystać z tras alternatywnych m.in. ulic: Modrakowej i Magnuszewskiej lub majora Hubala Dobrzańskiego i 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.