Aktualności

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przywraca obsługę w oparciu o pośrednie źródła przekazu tj. pocztę tradycyjną, elektroniczną, ePUAP oraz udzielanie informacji telefonicznych.

Wejście do budynku ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174 a w Bydgoszczy możliwy będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu i w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Kasy biletowe oraz Centrum Obsługi Klienta funkcjonować będą bez zmian i na dotychczasowych zasadach.

- Kasa przy ul. Zygmunta Augusta 10 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00. w zakresie sprzedaży biletów jednorazowych, okresowych, abonamentów SPP, opłat dodatkowych SPP oraz wydawania kart BKM
- Kasa przy ul. Modrzewiowej 19 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30 w zakresie sprzedaży biletów jednorazowych, okresowych, abonamentów SPP, opłat dodatkowych SPP, opłat dodatkowych nałożonych za przejazd komunikacja miejską bez ważnego dokumentu przewozu, opłaty manipulacyjnej oraz wydawania kart BKM
- Kasa przy ul. Toruńskiej 174a - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 w zakresie sprzedaży biletów dystrybutorom. Centrum Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 174a czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00 w zakresie zwrotów biletów okresowych, duplikatów Kart BKM, obsługi systemu OPS.
Kasa SPP przy ul. Gdańskiej 47 pozostaje zamknięta

Czytaj więcej...Zakończyły się prace przy budowie ul. Botanicznej. Powstała bezpieczna pieszojezdnia wyposażona w oświetlenie, progi zwalniające i wyniesione skrzyżowania. Inwestycja została skoordynowana z gazyfikacją tej części osiedla. Koszt zadania to ponad 4,3 mln. zł.

Ulica została utwardzona na ponad 700 metrowym odcinku. Prace rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku i podzielono je na dwa etapy. Z początkiem roku otwarta została zachodnia część ulicy Botanicznej od ul. Gminnej do ul. Widok. Teraz zakończyły się prace na odcinku od ul. Widok do B. Trentowskiego. W ramach zadania powstała bezpieczna pieszojezdnia z kostki betonowej. Wyposażyliśmy ją w progi zwalniające i wyniesione skrzyżowania. Powstało ponad 20 miejsc do parkowania.

Czytaj więcej...Przed pracami drogowymi w tej części Miedzynia przebudowano też infrastrukturę podziemną, zbudowano między innymi przyłącza gazu do sąsiednich budynków. Cała inwestycja kosztowała 4,3 mln zł.
Ulicę budowaliśmy w oparciu o wieloletni program przebudowy ulic gruntowych, który funkcjonuje od 2016 roku.
W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje budowy, które konsultowaliśmy z mieszkańcami.

Czytaj więcej...ZDMiKP w Bydgoszczy przyłączył się do międzynarodowego projektu BeePathNet. Ma on na celu promocję pszczelarstwa oraz ochronę pszczół. W obrębie siedziby zostały wykonana już łąka z roślinami kwitnącymi, będącymi źródłem pokarmu dla owadów zapylających.
Ograniczyliśmy również koszenie przedmiotowych trawników, na których jeszcze jesienią zostaną wysiane kolejne rośliny miododajne.

Czytaj więcej...Owady zapylające są sojusznikami człowieka
Przystąpienie Miasta Bydgoszczy do projektu BePathNet wpisuje się ogólnoświatowy trend ochrony owadów zapylających. Pogarszający się stan środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne, działania człowieka na środowisko, powodują negatywny wpływ na populacje różnych gatunków owadów.


To dziękii ich działalności mamy owoce i nasiona różnych gatunków roślin, dodatkowo pszczoły miodne dostarczają m.in. miód, pyłek i wosk pszczeli. Pośrednio skutkiem pracy tych owadów jest szereg substancji wykorzystywanych w medycynie, dietetyce i kosmetyce. Rola owadów zapylających w naszym życiu jest nie do przecenienia. Stąd potrzeba poszanowania i ochrony tych zwierząt.

Czytaj więcej...Niewielkim kosztem każdy z nas może wprowadzać drobne zmiany na rzecz pszczół w swoimi otoczeniu. Wzbogacić możemy nasze ogrody, balkony, tarasy o rośliny przyjazne dla pszczół. Zrezygnujmy z jakichkolwiek oprysków w ciągu dnia. Zaakceptujmy niekoszone trawniki lub opóźniajmy ich koszenie, dzięki czemu zmienią się one w wielogatunkowe zbiorowiska z roślinami przyjaznymi dla zapylaczy.  Należy pamiętać, że skoszone trawniki bez kwiatów oraz nasadzenia roślin iglastych nie sprzyjają owadom zapylającym.

W Bydgoszczy stwierdzono występowanie 214 różnych gatunków pszczół, w Polce występuje ich 450-470 (różne źródła podają różne dane). Postarajmy się wspólnie, żeby te liczby się nie zmniejszyły.

Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2018 r. ustanowiła Światowy Dzień Pszczół, który przypada na 20 maja. Ustanowienie tego dnia miało na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na fakt powszechnego wymierania pszczół i wskazanie przyczyn tego stanu rzeczy. 

Czytaj więcej...Trwa utwardzanie ulic gruntowych płytami ażurowymi. Część jezdni jest również utwardzana betonową kostką co ułatwia poruszanie się pieszym. Zadanie zostało już zrealizowane na bydgoskim Szwederowie i w Starym Fordonie. Trwają jeszcze prace na Glinkach i Jachcicach.

Tego typu zadania są realizowane głównie na terenach o dużej przepuszczalności gruntu i w miejscach nie narażonych na częste przejazdy pojazdów ciężarowych. Zależy nam też na utrzymaniu ciągłości utwardzanych ulic z innymi istniejącymi drogami twardymi oraz poprawie dojazdu do osiedlowych obiektów użyteczności publicznej. 

Czytaj więcej...Prace utwardzanie ulic gruntowych płytami ażurowymi zostały już zakończone na ul. Jordanowskiej (Szwederowo) oraz na ul. Siemaszkowej (Stary Fordon).


Czytaj więcej...Nadal realizowane są roboty na ponad 500 metrowym odcinku ul. Partyzantów (Jachcice) oraz na ul. Rozłogi (Glinki)

 


W poniedziałek 10 sierpnia planowane jest rozpoczęcie prac na ulicy Turystycznej i Letniskowej (Opławiec)
We wrześniu realizowana będzie natomiast ulica Agatowa na Prądach

W budżecie Miasta na tegoroczną III już edycję przedsięwzięcia zarezerwowano łącznie 3 mln zł. Program utwardzania ulic gruntowych płytami ażurowymi spotkał się natomiast od samego początku z bardzo dobrym przyjęciem mieszkańców. Cały czas napływają do nas wnioski mieszkańców, o takie działania na kolejnych ulicach gruntowych.

Strona 11 z 257