Aktualności

Czytaj więcej...Trwa budowa buspasa wzdłuż ul. Kolbego. Najwięcej prac toczy się w rejonie skrzyżowania z ulicą Kogucią, gdzie na zlecenie miejskich wodociągów powstaje podziemny zbiornik na deszczówkę. Rozpoczęły się też pierwsze prace związane z wykonaniem nowej podbudowy pod dodatkowy pas ruchu, przekładane są sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz budowane są elementy kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej...Buspas na ul. Kolbego ułatwi wyjazd z Osowej Góry autobusom linii nr 61 i 71. W ramach tego zadania gruntownie przebudowywana jest konstrukcja nawierzchni od ul. Kormoranów do Grunwaldzkiej. Na całym odcinku powstaje dodatkowy pas ruchu przeznaczony dla autobusów. Poza tym przebudowywane będą skrzyżowania, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych.

Obecnie najwięcej prac toczy się przy skrzyżowaniu z ul. Kogucią. Powstaje tam podziemny zbiornik na deszczówkę. Rozwiąże to problemy związane z zalewaniem ulic w tej części Osowej Góry. Wykonywane są pierwsze warstwy podbudowy pod nową jezdnię pod buspas (W kierunku Grunwaldzkiej).
Równolegle prowadzone są prace przy przekładaniu sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz budowane są elementy kanalizacji deszczowej. Po wakacjach prowadzone będą prace przy budowie ciągu dla rowerzystów po wschodniej stronie ulicy.

Czytaj więcej...Koszt inwestycji to 11 mln zł. Finansujemy ją w oparciu o środki ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli funduszy europejskich dedykowanych metropoliom.

Warto wiedzieć
W ubiegłym miesiącu zakończyła się budowa buspasa na ul. Gdańskiej od wiaduktu nad torami do pętli autobusowej w Myślęcinku (koszt 8mln zł). Wiosną otwarty dla ruchu został pas dla autobusów z wzdłuż Wałów Jagiellońskich (koszt 3,5 mln zł). Również rozbudowana ulica Grunwaldzka wyposażona jest w kierunku centrum w buspas (od Skośnej do Flisackiej). Buspas wytyczony zostanie również na nowej jezdni ul. Kujawskiej (od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego).

Czytaj więcej...Od soboty 22 sierpnia wprowadzone zostaną ograniczenia dla ruchu samochodów ciężarowych na Moście Uniwersyteckim. Ruch pojazdów osobowych pozostaje bez zmian. Każdy obiekt inżynierski podlega obowiązkowym kontrolom stanu technicznego. W roku bieżącym zlecono wykonanie raportu technicznego z przeglądu podwieszenia i identyfikacji want (lin podwieszających przęsło) mostu przez rzekę Brdę w ciągu Trasy Uniwersyteckiej.


Czytaj więcej...Wyniki badań określiły wytężenia lin od ciężaru własnego konstrukcji i przejeżdżających pojazdów. Stwierdzono, że wanty przenoszą zakładane obciążenia z dużym zapasem. Firma wykonująca przegląd mostu, wskazała na konieczność wykonania szczegółowych analiz łączenia want z płytą obiektu. Obecnie prowadzone są rozmowy z jednostką badawczą w powyższej sprawie. Dodatkowe obserwacje, pomiary oraz analizy rozpoczną się w najbliższych dniach, wykonywane będą m.in. tzw. modele numeryczne.

Do czasu zakończenia obserwacji, pomiarów i analiz obiekt nie powinien ulegać znacznym drganiom - w celu ich zminimalizowania, od 22 sierpnia wprowadzone zostaną ograniczenia dla ruchu samochodów ciężarowych na moście,. Będą one mogły korzystać z objazdów ulicami Wyszyńskiego i Kujawską. Wprowadzone zmiany nie będą jednak odczuwalne, gdyż ruch pojazdów ciężarowych na tym odcinku jest stosunkowo niewielki. Ruch pojazdów osobowych pozostaje bez zmian.

Czytaj więcej...Historia mostu
Most nurtowy przez Brdę jest obiektem dwuprzęsłowym. Pylony mostu o wysokości ok. 70 m. ukształtowano w formie przenikających się podków o kształtach liter greckich alfa i omega, co jest oryginalną konstrukcją na terenie Polski.
Pomost pod obie jezdnie jest podwieszony do pylonów za pomocą 16 lin (po 4 pary z każdej strony) w osłonach. Najdłuższe wanty mają 160 metrów długości. Konstrukcja przęseł jest stalowa, zespolona z betonową płytą współpracującą. Podporami są filary betonowe posadowione na palach.

Podstawowym celem inwestycji było wykonanie w ciągu ul. Ogińskiego połączenia al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Wojska Polskiego na Górnym Tarasie, położonym ok. 30 m wyżej niż Taras Dolny.
Most oddano do użytku 12 grudnia 2013 r.
Obiekt mieści dwie jezdnie o czterech pasach ruchu.
W 2019 wydłużono Trasę Uniwersytecką w kierunku alei Jana Pawła II i ul. Glinki
Most jest elementem Trasy Uniwersyteckiej o długości ponad 1,5 km.
Całkowita długość mostu z estakadami wynosi ponad 700 m.

Obiekt pomalowano w odcieniach zieleni, beżu, pomarańczy i czerwieni. Pylony oraz kładka widokowa dla pieszych są iluminowane po zmroku przy pomocy reflektorów LED.W ramach zadania wykonana została nad mostem kładka dla pieszych, która stanowi akcent widokowy całej trasy.

Czytaj więcej...Most Uniwersytecki należy do obiektów znacznie obciążonych ruchem drogowym w Bydgoszczy. Z uwagi na fakt, że stanowi fragment obwodnicy Śródmieścia, posiada duże znaczenie komunikacyjne, które wzrosło po wydłużeniu trasy do alei Jana Pawła II i ul. Glinki.

 

Czytaj więcej...Dobiegają końca prace związane z odnową kolejnego odcinka ul. Nowotoruńskiej. To uzupełnienie dużych remontów i inwestycji zmierzających do poprawy dojazdu do terenów inwestycyjnych na Kapuściskach i Zimnych Wodach. Na ul. Magnuszewskiej prace natomiast postępują i potrwają ok. 2 miesięcy.
 
Na ul. Nowotoruńskije prace związane z usunięciem zniszczonej nawierzchni i układaniem nowej, prowadzone były poza godzinami szczytu by ograniczyć utrudnienia. Obecnie Wykonawcy pozostało już tylko wymalowanie oznakowania poziomego. Remont tego odcinka kosztował około 300 tysięcy złotych.
W ramach tegorocznych odnów nawierzchni w pierwszym pakiecie zadań oprócz ulicy Nowotrouńskiej znalazła się również ul. Magnuszewska.

Czytaj więcej...Prace zakładają wymianę nawierzchni na obu jezdniach. Docelowo zmodernizowane zostaną zatoki autobusowe, które będą wyłożone trwałą kamienną kostką. Peron w kierunku ul. Wojska Polskiego zostanie wydłużony.
Wykonawca prowadzi obecnie roboty na północnej jezdni Realizowane są prace brukarskie, przy nawierzchni oraz kanalizacyjne. Kierowcy poruszają się jedną jezdnią w obu kierunkach. Na tym odcinku można spodziewać się też ograniczeń prędkośći. Roboty zajmą około 2 miesięcy. 

Tegoroczny remont ulicy Nowotoruńskiej to już kolejna inwestycja na odcinku tej ważnej trasy.
W ostatnich latach ulica została przebudowana na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do obwodnicy. Wzmocniliśmy jej konstrukcję, zbudowaliśmy miejsca do kontroli pojazdów i zainstalowaliśmy system preselekcyjny ułatwiający typowanie przeciążonych tirów odpowiedzialnych w znacznym stopniu za uszkodzenia bydgoskich dróg. Ulica została doposażona w oświetlone przejścia dla pieszych i zatoki autobusowe.
 
Czytaj więcej...Równie ważną inwestycją była budowa przedłużenia ul Kieleckiej – obecnej ul. F. Dachtery pomiędzy Nowotoruńską i Chemiczną. Dzięki niej dla inwestorów zostały otwarte tereny po dawnych polach irygacyjnych. Tę inwestycję udało się zrealizować w oparciu o fundusze unijne.
W 2015 roku powstała nowa jezdnia, chodniki i droga rowerowa. Równocześnie remontowany był też odcinek ul. Chemicznej w kierunku Kapuścisk. W ubiegłym roku na połączeniu tej ulicy z Wojska Polskiego zakończyła się też budowa bezpiecznego ronda. Wyremontowana została również ul. Wojska Polskiego na odcinku przebiegającym przez tereny byłych zakładach chemicznych.

 

Czytaj więcej...Zakończyły się podstawowe prace przy budowie dróg rowerowych na ul. Kruszwickiej. Pozwala to rozpocząć kolejną inwestycję związaną z budową trasy dla rowerzystów, tym razem w ciągu ul. Focha. Te dwa zadania zdecydowanie poprawiają spójność sieci dróg rowerowych centrum Bydgoszczy. Trwają też inne rowerowe inwestycje.

 

Czytaj więcej...Kolejna droga rowerowa na ul. Focha.
Projekt budowy drogi rowerowej w tym miejscu zakłada na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności budowę nowej wydzielonej drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy. Po północnej stronie na odcinku Grottgera- Multikino trasa została już wybudowana w trakcie przebudowy węzła Garbary oraz częściowo w ramach budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej.

Czytaj więcej...Na moście droga dla rowerów zostanie wydzielona na chodniku za pomocą oznakowania poziomego. Ruch pomiędzy operą i pl. Teatralnym ma odbywać się na wspólnej jezdni na zasadach ogólnych. W projekcie ujęte zostały niezbędne korekty układu drogowego – jezdni, przystanków komunikacji publicznej, chodników – bez których niemożliwe byłoby zaprojektowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego.

Czytaj więcej...Ponadto przewidywane jest wykonanie: przebudowa oświetlenia ulicznego, rozbudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia : teletechnicznego, wodociągowego, energetycznego. systemu ITS, urządzeń sygnalizacji świetlnej, demontaż istniejących wygrodzeń, wycinka kolidujących drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia i przeprojektowanie istniejących kompozycji roślinnych, przestawienie wiat przy zatokach autobusowych, przestawienie kiosku.

Większość prac budowlanych będzie prowadzona w obrębie istniejącego obecnie chodnika. Plac budowy został już przekazany wykonawcy robót. Prace zakończą się jesienią.
Wartość całego porjektu to dla: ul Kruszwickiej ponad 9 mln zł. a dla ul. Foch to 3 mln zł.

Czytaj więcej...Przy ul. Kruszwickiej prace dobiegają końca.
Drogi rowerowe powstały po obu stronach jezdni. Niezbędna była do tego korekta jezdni, która w części południowej została zawężona do dwóch pasów ruchu. Po stronie wschodniej natomiast część trasy wytyczona została w formie pieszojezdni. Drogi rowerowe powstały również wokół placu Poznańskiego.


W ramach zadania wykonane zostały również nowe zatoki autobusowe na wylocie ul. Szubińskiej i Stromej oraz przebudowana została zatoka na ul. Kruszwickiej.Obecnie trwają już ostatnie prace wykończeniowe: malowanie oznakowania poziomego, prace przy sygnalizacji świetlnej i w pasie zieleni.

Kolejne inwestycje rowerowe w mieście
W tym roku oddanych zostało w Bydgoszczy już kilka kilometrów dróg rowerowych. Szlaki dla jednośladów powstały wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, przy Armii Krajowej oraz Nad Kanałem. W realizacji są jeszcze drogi rowerowej wzdłuż ul. Kujawskiej, Kolbego oraz ul. Jeździeckiej.

Strona 6 z 254