Aktualności

Czytaj więcej...To obecnie największa inwestycja realizowana na terenie Bydgoszczy. Intensywne prace prowadzone są między innymi na jezdniach, którymi jeszcze wiosną poruszały się samochody. Realizowane są roboty ziemne, brukarskie, kanalizacyjne i energetyczne. Trwają prace przy układaniu torowiska i nowej nawierzchni.  

Czytaj więcej...Na placu Kościeleckich i ul. Bernardyńskiej na ukończeniu są prace przy przebudowie infrastruktury podziemnej, co pozwola rozpocząć układanie pierwszych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonawca, jeśli tylko to możliwe stara się jak najdłużej zachowywać utwardzone dojścia do posesji. 

Nowe rondo Bernardyńskie znajduje się wyżej niż stare skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Wymagało to szeregu prac ziemnych i dostosowania wysokości wlotów.
Dodatkowo w tym miejscu już wcześniej ustawiono słupy trakcyjne. Zamontowane zostały też bramownice, do których docelowo instalowane będą sygnalizatory świetlne i znaki drogowe.

Czytaj więcej...Kontynuowane są też prace przy Zbożowym Rynku i ul. Długiej. Ustawiono pierwsze słupy nowych latarni. Trwają przygotowania do budowy nowej jezdni, szerokiego chodnika wraz z drogą rowerową (w stronę ul. Długiej). Kontynuowane są prace przy zatoce autobusowej. Trwałość i estetykę gwarantować mają między innymi kamienne krawężniki odporne na uszkodzenia.

  

Czytaj więcej...Na finiszu są również prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego pod starą jezdnią ulicy Kujawskiej. Wkrótce rozpoczną się prace związane z układaniem pierwszych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.


Czytaj więcej...W ubiegłym tygodniu przy rondzie Kujawskim zabetonowany został ostatni fragment pod torowisko biegnące w wykopie. Wcześniej funkcjonował tam tymczasowy przejazd między jezdniami. Niebawem w tym miejscu ułożone zostaną szyny przyszłego torowiska.
Czytaj więcej...Dodatkowo w obrębie ronda kontynuowane są prace ziemne oraz rozbiórka ostatnich elementów przejścia podziemnego. Na torowisku trwają też prace związane z montażem urządzeń do naciągania sieci trakcyjnej. Przygotowanie całego teren umożliwi wjazd specjalistycznych pojazdów, które rozpoczną podwieszanie przewodów trakcyjnych.


Czytaj więcej...Na ul. Wojska Polskiego na wysokości kościoła trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni oraz peronów tramwajowych. W tym miejscu kierowcy nadal mogą spodziewać się zwężenia drogi i ograniczenia prędkości. Prace przy nawierzchni prowadzone są również na północnej jezdni ulicy Solskiego oraz ul. Chołoniewskiego. Na tym obszarze wykonano już cześć chodników i dróg rowerowych.

Czytaj więcej...Rozpoczyna się remont ul. Magnuszewskiej i kolejnego odcinka ul. Nowotoruńskiej. Umowa z wykonawcą na roboty została podpisana. To uzupełnienie wcześniej prowadzonych inwestycji. Modernizowane będą również miejsca przystankowe. Inwestycja pochłonie ponad 2 mln zł.
W pierwszej kolejności prowadzone będą prace na ul. Nowotoruńskiej od przejścia dla pieszych ze skrzyżowaniem z ul. Toruńską w kierunku Kazimierza Wielkiego. To uzupełnienie remontu z ubiegłego roku, kiedy wymieniona został nawierzchnia bezpośrednio przed skrzyżowaniem. Prace będą prowadzone częściowo w nocy. Dzięki temu ulica nie będzie zamknięta a na przedmiotowym odcinku pojawią się tylko zwężenia i ograniczenia prędkości.

Czytaj więcej...Od początku sierpnia rozpoczną się natomiast prace na ul. Magnuszewskiej. Wymieniona zostanie cała konstrukcja drogi oraz zmodernizowane zostaną dotychczasowe perony autobusowe, które wyłożone będą trwałą kamienną kostką. Miejsce postojowe dla autobusów w kierunku ul. Wojska Polskiego zostanie dodatkowo wydłużone.

 

 

Czytaj więcej...W trakcie prac jedna jezdnia zostanie wyłączona z ruchu, a na drugiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Na końcu odnowione zostanie oznakowanie poziome. W trakcie prac pojawią się też tymczasowe przestanki autobusowe. Trzeba zwracać szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie. Roboty na tym odcinku zajmą około 2 miesięcy.Warto przypomnieć, że na Wyżynach w ostatnich latach przebudowaliśmy sąsiadujące z ulicą Magnuszewską skrzyżowania. Na połączeniu z Wojska Polskiego zamontowaliśmy sygnalizację, a na styku z ulicą Glinki i Gniewkowską zbudowaliśmy rondo. Wzdłuż ulicy powstała też bezpieczna droga rowerowa.

Czytaj więcej...Trwają przygotowania do kolejnego remontu. Na Błoniu gruntownie przebudowana zostanie ulica Stawowa. Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo pieszych. Projekt zakłada usunięcie całej konstrukcji jezdni i zatok parkingowych na odcinku od W. Broniewskiego do ul. ks. Schulza. Następnie od podstaw powstanie konstrukcja nowej ulicy z miejscami postojowymi.

Jezdnia zostanie wyposażona w szereg elementów podnoszących bezpieczeństwo. Zaprojektowano wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami stosowane będą też w rejonie przejść płytki kierunkowe oraz elementy ryflowane (ułatwiające orientację). Część miejsc postojowych zostanie oznaczona niebieskimi kopertami.
Ponadto zainstalowane będą wyspowe progi zwalniające rozdzielone separtorami. Cała ulica objęta będzie strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Czytaj więcej...Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy robót. Prace po podpisaniu umowy zajmą około 2 miesięcy. Wykonywane przy całkowitym zamknięciu ulicy, w dwóch etapach. Dzięki temu do minimum ograniczone zostaną utrudnienia związane z dojazdem do przyległych posesji i bloków.

Inwestycja uzupełnia szereg remontów zrealizowanych na Błoniu w ostatnich latach m.in. na ul. Madalińskiego, Broniewskiego, Władysława IV. W ubiegłym roku rozpoczęły się też inwestycje, w których kluczowe jest podnoszenie bezpieczeństwa. Stąd między innymi budowa ronda na połączeniu ul. Stawowej i Broniewskiego oraz instalacja azyli dla pieszych na ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp.

Czytaj więcej...Rozpoczęliśmy pierwsze prace przy przebudowie nowych chodników na osiedlu Błonie. W pierwszej kolejności wyremontowane zostaną chodniki przy ulicach: J. Korczaka i W. Broniewskiego. Docelowo nowa nawierzchnia pojawi się też przy K. Gałczyńskiego i L. Waryńskiego (2 odcinki). Wszystkie prace potrwają ok. 2 miesięcy. 


Zadania zostały wybrane przez mieszkańców w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do wyboru było 13 różnych projektów. Pierwsza piątka, która okazała się zwycięska i zdobyła po około pół tysiąca głosów, dotyczyła właśnie wymiany nawierzchni chodników na:
1) Korczaka przy budynkach 2,4,6;
2) Broniewskiego od pasażu handlowego do ul. Korczaka;
3) Gałczyńskiego przy budynkach 12,14,16,17,18,19 i 21;
4) Waryńskiego przy numerach 2, 4, 6 i 8 ( strona zachodnia)
5) Waryńskiego przy numerach 10, 12, 16 ,18, 22, 24;

Warto dodać, że w poprzednich edycjach BBO wygrywały też inne zadania na przykład dotyczące rekreacji zagospodarowania terenów zielonych. Powstał ogród społecznościowo - integracyjny na skwerze 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich. To inwestycja, którą wybrali mieszkańcy w poprzedniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią gumową pojawiły się zjeżdżalnie, pomosty, huśtawki oraz bujaki i piaskownica.
W tym roku po miejscach rekreacji i wypoczynku, przyszedł czas na infrastrukturę drogową. Prace przy budowie nowych chodników potrwają około 2 miesięcy.

Strona 12 z 257