Aktualności

Czytaj więcej...Zakończyły się podstawowe prace przy budowie dróg rowerowych na ul. Kruszwickiej. Pozwala to rozpocząć kolejną inwestycję związaną z budową trasy dla rowerzystów, tym razem w ciągu ul. Focha. Te dwa zadania zdecydowanie poprawiają spójność sieci dróg rowerowych centrum Bydgoszczy. Trwają też inne rowerowe inwestycje.

 

Czytaj więcej...Kolejna droga rowerowa na ul. Focha.
Projekt budowy drogi rowerowej w tym miejscu zakłada na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności budowę nowej wydzielonej drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy. Po północnej stronie na odcinku Grottgera- Multikino trasa została już wybudowana w trakcie przebudowy węzła Garbary oraz częściowo w ramach budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej.

Czytaj więcej...Na moście droga dla rowerów zostanie wydzielona na chodniku za pomocą oznakowania poziomego. Ruch pomiędzy operą i pl. Teatralnym ma odbywać się na wspólnej jezdni na zasadach ogólnych. W projekcie ujęte zostały niezbędne korekty układu drogowego – jezdni, przystanków komunikacji publicznej, chodników – bez których niemożliwe byłoby zaprojektowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego.

Czytaj więcej...Ponadto przewidywane jest wykonanie: przebudowa oświetlenia ulicznego, rozbudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia : teletechnicznego, wodociągowego, energetycznego. systemu ITS, urządzeń sygnalizacji świetlnej, demontaż istniejących wygrodzeń, wycinka kolidujących drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia i przeprojektowanie istniejących kompozycji roślinnych, przestawienie wiat przy zatokach autobusowych, przestawienie kiosku.

Większość prac budowlanych będzie prowadzona w obrębie istniejącego obecnie chodnika. Plac budowy został już przekazany wykonawcy robót. Prace zakończą się jesienią.
Wartość całego porjektu to dla: ul Kruszwickiej ponad 9 mln zł. a dla ul. Foch to 3 mln zł.

Czytaj więcej...Przy ul. Kruszwickiej prace dobiegają końca.
Drogi rowerowe powstały po obu stronach jezdni. Niezbędna była do tego korekta jezdni, która w części południowej została zawężona do dwóch pasów ruchu. Po stronie wschodniej natomiast część trasy wytyczona została w formie pieszojezdni. Drogi rowerowe powstały również wokół placu Poznańskiego.


W ramach zadania wykonane zostały również nowe zatoki autobusowe na wylocie ul. Szubińskiej i Stromej oraz przebudowana została zatoka na ul. Kruszwickiej.Obecnie trwają już ostatnie prace wykończeniowe: malowanie oznakowania poziomego, prace przy sygnalizacji świetlnej i w pasie zieleni.

Kolejne inwestycje rowerowe w mieście
W tym roku oddanych zostało w Bydgoszczy już kilka kilometrów dróg rowerowych. Szlaki dla jednośladów powstały wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, przy Armii Krajowej oraz Nad Kanałem. W realizacji są jeszcze drogi rowerowej wzdłuż ul. Kujawskiej, Kolbego oraz ul. Jeździeckiej.

Czytaj więcej...Na ul. Gdańskiej, gdzie wyznaczony jest pas rowerowy i na ul. Wiatrakowej, gdzie zbudowany został i oznakowany kontrapas rowerowy, wprowadziliśmy znaki P-27 „kierunek i tor ruchu roweru", zwane potocznie „sierżantami rowerowymi".

 

 

 

Czytaj więcej...Sierżant rowerowy spełnia rolę podpowiedzi dla rowerzysty, w jakim kierunku można poruszać się rowerem na danej ulicy oraz którą częścią jezdni należy jechać. Natomiast z perspektywy kierowcy samochodu, przedmiotowe oznakowanie jest informacją, że w danym miejscu może spodziewać się rowerzysty. Takie znaki poprawią niewątpliwie bezpieczeństwo rowerzystów na drogach dla jednośladów.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przywraca obsługę w oparciu o pośrednie źródła przekazu tj. pocztę tradycyjną, elektroniczną, ePUAP oraz udzielanie informacji telefonicznych.

Wejście do budynku ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174 a w Bydgoszczy możliwy będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu i w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Kasy biletowe oraz Centrum Obsługi Klienta funkcjonować będą bez zmian i na dotychczasowych zasadach.

- Kasa przy ul. Zygmunta Augusta 10 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00. w zakresie sprzedaży biletów jednorazowych, okresowych, abonamentów SPP, opłat dodatkowych SPP oraz wydawania kart BKM
- Kasa przy ul. Modrzewiowej 19 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30 w zakresie sprzedaży biletów jednorazowych, okresowych, abonamentów SPP, opłat dodatkowych SPP, opłat dodatkowych nałożonych za przejazd komunikacja miejską bez ważnego dokumentu przewozu, opłaty manipulacyjnej oraz wydawania kart BKM
- Kasa przy ul. Toruńskiej 174a - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 w zakresie sprzedaży biletów dystrybutorom. Centrum Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 174a czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00 w zakresie zwrotów biletów okresowych, duplikatów Kart BKM, obsługi systemu OPS.
Kasa SPP przy ul. Gdańskiej 47 pozostaje zamknięta

Czytaj więcej...Zakończyły się prace przy budowie ul. Botanicznej. Powstała bezpieczna pieszojezdnia wyposażona w oświetlenie, progi zwalniające i wyniesione skrzyżowania. Inwestycja została skoordynowana z gazyfikacją tej części osiedla. Koszt zadania to ponad 4,3 mln. zł.

Ulica została utwardzona na ponad 700 metrowym odcinku. Prace rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku i podzielono je na dwa etapy. Z początkiem roku otwarta została zachodnia część ulicy Botanicznej od ul. Gminnej do ul. Widok. Teraz zakończyły się prace na odcinku od ul. Widok do B. Trentowskiego. W ramach zadania powstała bezpieczna pieszojezdnia z kostki betonowej. Wyposażyliśmy ją w progi zwalniające i wyniesione skrzyżowania. Powstało ponad 20 miejsc do parkowania.

Czytaj więcej...Przed pracami drogowymi w tej części Miedzynia przebudowano też infrastrukturę podziemną, zbudowano między innymi przyłącza gazu do sąsiednich budynków. Cała inwestycja kosztowała 4,3 mln zł.
Ulicę budowaliśmy w oparciu o wieloletni program przebudowy ulic gruntowych, który funkcjonuje od 2016 roku.
W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje budowy, które konsultowaliśmy z mieszkańcami.

Strona 7 z 254