Aktualności komunikacyjne

Informujemy, że od dnia 15.03.2021 r. wprowadzone zostaną korekty rozkładów jazdy na linii nr 73.

Czytaj więcej...Tańsze bilety okresowe przysługują już uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz maluchom w wieku 4-7 lat z terenu Bydgoszczy oraz kilku gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz.

Z tych korzystnych rozwiązań teraz skorzystają również najmłodsi pasażerowie z terenu gminy Sicienko.

Dzieci w wieku od 4 roku życia do 30 września roku, w którym kończą 7 lat oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 30 września roku, w którym kończą 20 lat zamieszkali na terenie Bydgoszczy oraz gmin: Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska mogą korzystać z biletów „malucha" i „uczniowskich" – w atrakcyjnych cenach (10 zł -miesięczne i 30-dniowe bądź 100 zł -roczne).

Czytaj więcej...Do grona uprawnionych dołączyły teraz dzieci i młodzież zamieszkała w gminie Sicienko.

W piątek (12 marca) prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i wójt gminy Sicienko Piotr Chudzyński zawarli porozumienie zapewniające dostęp do atrakcyjnych taryf w bydgoskiej komunikacji miejskiej. Koszty udzielonych ulg dla swoich mieszkańców poniesie gmina.

Przypominamy, że Bydgoską Kartę Miejską można wyrobić w punktach ZDMIKP. Metropolitalne Karty Uczniowskie oraz Malucha są wydawane natomiast przez gminy.

Gmina Sicienko udostępni wnioski pozwalające na wyrobienie kart z początkiem przyszłego tygodnia na swojej stronie internetowej (https://bip.sicienko.pl/ w zakładce „Sprawy do załatwienia"/"Karty usług"). Kartę będzie można wyrobić w Biuro Obsługi Interesanta.
Więcej szczegółowych informacji o zasadach wyrabiania kart znajduje się na naszej stronie TUTAJ.

Bilet uczniowski i malucha przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego bądź umowy -zawartych z właściwą gminą. Uprawnieni uczniowie przy kontroli okazują: kartę BKM z zakodowanym biletem, ważną legitymację szkolną i ważną Metropolitalną Kartę Uczniowską. Uprawnione dzieci „maluchy" przy kontroli biletowej okazują kartę BKM z zakodowanym biletem i ważną Metropolitalną Kartę Malucha.

Czytaj więcej...Warto wiedzieć:
• Z pętli przy ul. Rekinowej (położonej blisko granicy z gminą Sicienko kursują linie nr 61 (na pl. Kościeleckich) oraz linia nr 71 (na ul. Morską).
• Przejazd z Osowej Góry do ronda Grunwaldzkiego zajmuje około 19 minut.
• W budowie jest buspas na ul Kolbego. Autobusy już poruszają się wydzielonym pasem wzdłuż ul. Grunwaldzkiej.

W związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami epidemiologicznymi, wprowadzamy dalsze wzmacniania na wybranych liniach autobusowych:

Od 11 marca będą dublowane wybrane kursy linii nr 76 oraz wzmocnione zostaną popołudnioowe kursy linii nr 85.

Dublowane kursy oznaczają, że na przystanek podjadą dwa pojazdy.
Kursy będą realizowane autobusem przegubowym (dla linii 76) oraz krótkim (dla linii 85).

To już kolejne wzmocnienia na liniach autobusowych w mieście.

W ostatnim czasie więcej pojazdów w porannych godzinach szczytu kursuje na liniach nr 85 i 59.

Czytaj więcej...Piesi zyskają więcej uprawnień na oznakowanych przejściach, zmieni się dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym oraz zwiększone zostaną odległości pomiędzy pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Nowelizacja zakłada, że piesi będą mieli pierwszeństwo już przed wejściem na pasy. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. Pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju.

Czytaj więcej...Zgodnie z nowymi przepisami, podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na pasach, pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym określa również dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym na 50 km na godz. niezależnie od pory dnia.

Wprowadzony ma zostać także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych.
Kierowca jadący autostradą lub drogą ekspresową będzie obowiązany zachować odpowiedni odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu.
Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca bieżącego roku.

Strona 3 z 161