Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...

Tańsze bilety okresowe przysługują już bydgoskim uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz maluchom w wieku 4-7 lat. Teraz dzięki porozumieniu miasta i gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz jeszcze więcej pasażerów będzie mogło skorzystać z atrakcyjnej oferty komunikacji publicznej.

Z biletów okresowych w cenie 10 zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100 zł (roczny) od 1 grudnia mogą skorzystać także uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie gmin, z którymi miasto zawarło porozumienie ( Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko oraz Białe Błota). Te gminy oferują mieszkańcom Metropolitalną Kartę Uczniowską, która umożliwi uczniom skorzystanie z komunikacji miejskiej zarówno na liniach międzygminnych jak i w komunikacji publicznej na terenie Bydgoszczy. Takie rozwiązanie poprawi atrakcyjność transportu zbiorowego. Oznacza, że uczniowie dojeżdżający do Bydgoszczy będą podróżować miejskimi autobusami i tramwajami na takich samych zasadach jak bydgoscy uczniowie. Koszty tego rozwiązania poniosą gminy, które będą wydawały Metropolitalną Kartę Uczniowską. 

Czytaj więcej...

Porozumienie wprowadza też Metropolitalną Kartę Malucha dla dzieci w wieku 4-7 lat, które mieszkają na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielska oraz Białe Błota. To działanie ma zachęcić i wyrobić w młodych pasażerach nawyk regularnego podróżowania środkami transportu zbiorowego.

Aby młodzi mieszkańcy podbydgoskich gmin mogli korzystać z atrakcyjnych ofert muszą jednocześnie posiadać Bydgoską Kartę Miejską, na których kodowane są bilety. Karty uczniowskie i malucha są natomiast dokumentem potwierdzającym prawo posiadacza do korzystania ze zniżkowych taryf.

Jak i gdzie wyrobić Bydgoską Kartę Miejską?

Do wyrobienia BKM potrzebne są:

  • wypełniony wniosek
  • zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm, (zdjęcie można wykonać nieodpłatnie przy składaniu wniosku w punkcie ul.Toruńska 174 A),
  • dowód osobisty, paszport, a w przypadku młodzieży szkolnej ważna legitymacja szkolna (do wglądu przy składaniu wniosku),
  • znajomość numeru PESEL – dotyczy dzieci i młodzieży nie posiadających dowodu osobistego.

Wydanie pierwszej karty BKM jest bezpłatne. Dokumenty składa się osobiście:

  • w Centrum Obsługi Klienta (COK) – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP) w dni robocze w godz. 7.00 do 17.00,
  • w kasie biletowej - ul. Zygmunta Augusta 10 (przy Dworcu Głównym) od pn. do pt. w godz. 8.00 do 18.30, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM),
  • w kasie biletowej - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30, tel. 52 582-24-99, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM),

Można także wysłać wniosek o wydanie nowej karty on-line dołączając zdjęcie w formacie JPEG o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm i rozdzielczości 300dpi. Po zatwierdzeniu wniosku w systemie BKM pasażer zostanie poproszony drogą elektroniczną o stawienie się w Centrum Obsługi Klienta w celu okazania dokumentu tożsamości i zweryfikowania danych zawartych we wniosku, z jednoczesnym odbiorem karty. Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera kartę rodzic lub inny opiekun prawny. (Powyżej  13. roku życia dopuszcza się możliwość realizacji tych czynność przez młodzież po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości – osoba niepełnoletnia powinna wówczas znać swój numer PESEL).

Więcej  szczegółowych informacji dostępnych jest TUTAJ

Jak i gdzie wyrobić metropolitalną kartę uczniowską lub malucha?

NOWA WIEŚ WIELKA

  • Wnioski o wydanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej oraz Metropolitalnej Karty Malucha na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty ( ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka, tel. (52) 381 23 58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Wnioski można pobierać również na stronie http://www.bip.oswiata.nowawieswielka.pl./

BIAŁE BŁOTA

  • Wnioski o wydanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej można składać w Urzędzie Gminy na ul. Szubińskiej 7 Białe Błota w Biurze Obsługi Klienta lub na ul. Przemysłowej 8, Białe Błota w Referacie Dróg i Gospodarki Odpadami. Czas wyrobienia takiej Karty to 5 dni roboczych od złożenia wniosku. 

DOBRCZ

OSIELSKO

  • Karty wydawane są Urzędzie Gminy Osielsko (ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, wejście B pok Nr 1, tel. 52 324 18 81). Więcej informacji dla mieszkańców tej gminy znajduje się na stronie https://www.osielsko.pl/karty-metropolitalne.html

Kontrola w praktyce

Uprawnieni uczniowie przy kontroli okazują: kartę BKM z zakodowanym biletem, ważną legitymację szkolną i ważną Metropolitalną Kartę Uczniowską. Natomiast dzieci (lub ich opiekunowie) przy kontroli biletowej okazują kartę BKM z zakodowanym biletem i ważną Metropolitalną Kartę Malucha.

Sprawdzone rozwiązanie

Bilety okresowe dla uczniów zostały wprowadzone w marcu 2018 roku. Bilety w cenie 10 zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100 zł (roczny) początkowo przysługiwały uczniom zamieszkałym w Bydgoszczy, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci w wieku od 4 do 7 lat. W tym roku rozszerzyliśmy ofertę biletu uczniowskiego. Od 1 września bieżącego roku z tańszych biletów okresowych korzystają także uczniowie liceów, techników i szkół branżowych aż do 30 września roku, w którym uczeń kończy 20 lat.

Czytaj więcej...

7 lat temu (22 listopada 2012 roku) uruchomiliśmy linię tramwajową na dworzec. To był początek dużych zmian w bydgoskiej komunikacji. W kolejnych latach powstało torowisko do Fordonu i miasto ponownie zaczęło zamawiać nowy tabor tramwajowy.

Linię tramwajową do dworca oddaliśmy do użytku dokładnie 22 listopada 2012 roku. Skróciła ona czas dojazdu do północnej części Śródmieścia i poprawiła bezpieczeństwo. Trzy lata później powstał nowy dworzec. Budowa nowej linii o długości 1,7 kilometrów trwała dwa lata. Już na etapie prac projektowych zdecydowaliśmy się na wiele nowoczesnych rozwiązań. Na odcinku od węzła Garbary do Dworcowej powstało nowe wydzielone torowisko. Most im. Wł. Jagiełły zarezerwowano wyłącznie dla tramwajów, pojazdów uprzywilejowanych, rowerzystów i pieszych. Zupełnie zmienił się wygląd placu przed dworcem. Ograniczony został na nim ruch, zlokalizowano jedynie przystanki przelotowe, zapewniono też bezpieczne dojścia w ich kierunku. Pętlę zlokalizowano natomiast przy ul. Rycerskiej, do której dobudowano wydzielona jezdnię dla autobusów i tramwajów (tzw. tram-bus pas). Wraz z tą inwestycją zaczęto wdrażać system ITS, który znacząco skrócił czas przejazdu najważniejszymi arteriami miasta.

Czytaj więcej...

Po oddaniu trasy do użytku zrealizowano wiele kolejnych inwestycji, które zdecydowanie poprawiły estetykę tej części miasta (nowy dworzec kolejowy, remonty przyległych ulic i chodników, kamienic, modernizacja przejść podziemnych). Dzięki nim bydgoskie doświadczenia związane z rewitalizacją i budową węzłów przesiadkowych są przedstawiane jako przykłady dobrych, kompleksowych rozwiązań.

Czytaj więcej...

- Otwarcie nowej linii do dworca jest ważną datą w historii komunikacji miejskiej w Bydgoszczy – mówi zastępca dyrektora ZDMiKP, Rafał Grzegorzewski. - Inwestycja rozpoczęła okres ponownego rozwoju sieci tramwajowej w mieście. W latach 2013-15 wybudowaliśmy od podstaw najdłuższą nową linię tramwajową do Fordonu licząca 10 km. Połączyliśmy ją z zakupem 12 nowoczesnych tramwajów. W latach 2015-16 zmodernizowaliśmy linię na ul. Chodkiewicza wraz z pętlą Bielawy. W ubiegłym roku sfinalizowaliśmy gruntowną przebudowę pętli Kapuściska, którą połączyliśmy z zakupem 6 tramwajów. W tym roku rozpoczęliśmy natomiast rozbudowę ul. Kujawskiej, którą powiązaliśmy z zakupem 15 niskopodłogowych Swingów. Przygotowujemy się do kolejnych inwestycji i sporządzenia koncepcji kolejnych tras tramwajowych.

Przez dwie dekady począwczy od 1989 roku wybudowano jedynie krótki odcinek torowiska od Zawiszy do Myślęcinka o długości około 600 metrów. W latach 1989-2010 miasto mogło sobie pozwolić na zakup tylko dwóch tramwajów niskopodłogowych.

 

Czytaj więcej...Od 18 listopada (poniedziałek) dla linii numer 64  wprowadzone zostaną korekty rozkładu jazdy. Zaktualizowane  rozkłady jazdy są dostępne na naszej stronie tutaj.

Czytaj więcej...

Przygotowujemy się do powrotu tramwajów na górnym tarasie miasta. Na osiedla Kapuściska, Wyżyny i Glinki w połowie grudnia będzie można dojechać bez przesiadek. Przed oddaniem do użytku torowiska na Kujawskiej, o to jak zorganizować najlepiej komunikację w tej części miasta zapytamy bydgoszczan.

Ruch tramwajowy przywrócony zostanie po zakończeniu czynności odbiorowych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowej infrastruktury tramwajowo-drogowej. Zakładamy, że pozwoli to w połowie grudnia na powrót dotychczasowych linii tramwajowych na Kapuściska (linie nr 7 i 8) i Glinki (linia nr 4). Na ulicy Wojska Polskiego tramwaje będą kończyły trasę tymczasowo na zmodernizowanej pętli przy Magnuszewskiej (linie nr 2 i 9). Z myślą o zapewnieniu dogodnego dojazdu do zabudowań zlokalizowanych wokół Babiej Wsi oraz obiektów sportowych linia nr 2 będzie wykonywała w obu kierunkach tak zwane przejazdy kieszeniowe przez pętlę na Babiej Wsi. To tymczasowe rozwiązanie do czasu zakończenia rozbudowy ronda Bernardyńskiego. Pozostałe linie (nr 4,7,8) pojadą bezpośrednio na docelowe pętle.

Czytaj więcej...

W kolejny etapie – szerokie konsultacje

Docelowy układ nowych linii będzie wprowadzony po oddaniu do użytku torowiska na Kujawskiej. Zostanie on poprzedzony konsultacjami społecznymi. Obecnie pracujemy nad pierwszymi koncepcjami. W trakcie tych prac uwzględniamy też budowę nowego mostu tramwajowego, który połączy na wysokości ul. Kazimierza Wielkiego ulice Toruńską i Fordońską.

Nie tylko nowy węzeł

Tramwaje na górnym tarasie dzięki naszym inwestycjom będą poruszały się wyłącznie po nowych torowiskach. W poprzedniej dekadzie zmodernizowaliśmy całe torowisko wzdłuż ulicy Szpitalnej. W ostatnich latach wyremontowaliśmy też tory pomiędzy ulicami Kombatantów oraz Baczyńskiego oraz w rejonie ul. Ujejskiego i kładki na ul. Wojska Polskiego. Z końcem ubiegłego roku zakończyliśmy natomiast kompleksową przebudowę pętli Kapuściska. To zadanie podobnie jak trwającą rozbudowę ul. Kujawskiej połączyliśmy z zakupem nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów. Łącznie do obsługi linii na górnym tarasie zakupiliśmy 21 składów, które już poruszają się po mieście.

Pojemne i wygodne

Tramwaje typu Swing zapewniają komfortowe podróżowanie również pasażerom o ograniczonych możliwościach ruchowych. Zarówno w przestrzeni pasażerskiej, jak i w kabinie motorniczego są klimatyzowane. Charakteryzują się też wysoką odpornością zderzeniową. Wykorzystanie energii zgromadzonej w bateriach pozwala na pokonanie krótkiego odcinka trasy bez zasilania z sieci trakcyjnej.

Tramwaje są wyposażone w nowoczesne systemy IT:

•    System Informacji Pasażerskiej

•    System monitoringu

•    System Emisji Reklam

•    Wi-Fi dla pasażerów

•    gniazda USB

Czytaj więcej...

Ambitne inwestycje, duże wydatki

Inwestycja prowadzona na węźle Szarych Szeregów kosztowała miasto ponad 65 mln zł. Przebudowa pętli na Kapuściskach pochłonęła 19 mln zł. Z kolei rozbudowa ul Kujawskiej pochłonie około 168 mln zł. Na zakup tramwajów wydaliśmy 161 mln zł. Łącznie to około 413 mln zł. To kwota zbliżona do budowy torowiska i zakup tramwajów kursujących do Fordonu. Więcej informacji o zakresie rozbudowy największego węzła tramwajowego w Bydgoszczy oraz historii budowy torowisk na górnym tarasie znajduje się w tekście „ Od dwóch rozjazdów do tramwajowego węzła”.

 

Strona 5 z 133