Aktualności komunikacyjne

Od 18 maja obowiązują złagodzone obostrzenia epidemiologiczne dotyczące zajęcia miejsc w pojazdach komunikacji miejskiej.

Miejsca siedzące nadal będą mogły być zajęte w połowie, ale do limitu pasażerów są teraz wliczane również miejsca stojące.
Ty samym łącznie podróżować może tylu pasażerów, by nie przekroczyć 30 procent wszystkich miejsc (siedzących i stojących).

Przypominamy, że już w kwietniu Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, apelował w sprawie zmiany dopuszczalnej liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego (pisaliśmy o tym TUTAJ)

Czytaj więcej...Zestawienie maksymalnej liczby podrożnych w danym pojeździe komunikacji miejskiej:
Swing 5-członowy 60 osób
Swing 3-członowy 40 pasażerów
1 wagon 805Na (Konstal) 40
Autobus przegubowy 45
Autobus standardowy 30

Po wprowadzeniu nowych limitów pasażerów w transporcie publicznym, na bieżąco będziemy prowadzić obserwacje „napełnienia" kursów na poszczególnych liniach.

Apelujemy również o zachowanie w środkach komunikacji miejskiej dystansu pomiędzy pasażerami oraz przypominamy o obowiązku noszenie maseczek.

Już w kwietniu Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wchodzący w skład Forum Organizatorów Transportu oraz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, skierował do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego apel w sprawie zmiany dopuszczalnej liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia maksymalna liczba pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej może wynosić tylko połowę miejsc siedzących. Niestety znoszenie kolejnych ograniczeń epidemiologicznych, spowodowało zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej.  Obowiązujące limity przewozowe, pozostały jednak bez zmian. Tym samym wielu pasażerów ma utrudniony dostęp do środków komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej...Wnioskowaliśmy aby limity liczby pasażerów odnoszone były do nominalnej pojemności pojazdów a nie tylko do miejsc siedzących. Pozwoli to na wykorzystanie także dużych przestrzeni w pojazdach komunikacji miejskiej przeznaczonych dla osób stojących. 
Dodatkowo warto zauważyć, że nikt w Polsce nie dysponuje taką ilością taboru, aby przy rosnącej liczbie pasażerów spełnić tak wyśrubowane ograniczenia epidemiologiczne i świadczyć zarazem usługi przewozowe.

Rośnie liczba pasażerów
Znoszenie kolejnych obostrzeń epidemiologicznych, spowodował znaczny wzrost liczby pasażerów w bydgoskiej komunikacji.
W pierwszym okresie obostrzeń poziom sprzedaży biletów spadł do ok. 20% w porównaniu do wartości bazowe występującej w warunkach normalnych.
- w drugiej połowie kwietnia poziom sprzedaży wyniósł ok. 30% wartości bazowej,
- w ostatnim okresie (początek maja) poziom sprzedaży wynosi już ok. 40% wartości bazowej.
Straty z tytułu niskiej sprzedaży biletów, wynoszą w Bydgoszczy już kilka milionów złotych.

W związku z powyższym Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy już w kwietniu przyłączył się do apelu organizacji zajmujących się komunikacją miejską w Polsce i wnioskował aby limity pasażerów odnoszone były do pojemności nominalnej pojazdów a nie tylko miejsc siedzących. W dobie znacznie zwiększonej świadomości społecznej w zakresie epidemii, pozwoli to na wykorzystanie przestrzeni w pojazdach komunikacji miejskiej, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa samych podróżnych. Wnioskujemy również o przygotowanie antykryzysowej tarczy , która obejmować będzie przedsiębiorstwa samorządowe i komunalne świadczące usługi miejskiego transportu publicznego w Polsce.

W Bydgoszczy od początku pandemii zachowane były zasady bezpieczeństwa i ograniczenia epidemiologiczne.
Na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych w naszym mieście, obowiązują rozkłady jazdy jak w dni powszednie. Po wprowadzeniu limitów pasażerów w transporcie publicznym, prowadzone były na bieżąco, obserwacje „napełnienia" poszczególnych kursów na liniach komunikacyjnych. W uzasadnionych przypadkach wprowadziliśmy odpowiednie wzmocnienia danych kursów, polegające bądź na zadysponowaniu do ruchu taboru o większej pojemności lub dublowaniu kursów. Wprowadzone zostały też strefy buforowe w pojazdach, dodatkowej dezynfekcje czy wyłączone zostały tzw. „ciepłych przycisków". Wszystkie te działania miały zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej w Bydgoszcz.

Czytaj więcej...Rozbudowa ulicy Kujawskiej pozwoli uporządkować ruch w tej części miasta. W jej ramach oprócz torowiska powstaje też nowa jezdnia łącząca rondo Kujawskie z rondem Bernardyńskim o długości prawie 500 metrów. Obecnie w tym miejscu trwa układanie kolejnych warstw nawierzchni. Realizowane są też prace przy chodniku i ścieżce rowerowej.
Zakończenie tych robót pozwoli przełożyć ruch z jezdni, po której obecnie poruszają się pojazdy.

Czytaj więcej...W wykopie na ul. Kujawskiej kontynuowane są prace przy montażu torowiska i słupów trakcyjnych. W tygodniu kontynuowane były też prace przy torowisku na ul. Bernardyńskiej a na pobliskim rondzie trwał montaż słupów trakcyjnych i masztów przyszłej sygnalizacji świetlnej. W tym miejscu prowadzone są też prace energetyczne, brukarskie i ziemne.


Czytaj więcej...Na ulicy Solskiego układana jest nawierzchnia przyszłej jezdni oraz prowadzone są roboty przy chodnikach, ścieżce rowerowej i drogach dojazdowych. Montowane jest oświetlenie uliczne. Na rondzie Kujawskim natomiast trwa układanie nawierzchni oraz prowadzone są dalsze prace ziemne i brukarskie.
Czytaj więcej...Na ulicy Wojska Polskiego zamontowano torowiska i kolejne słupy trakcyjnych. Na wysokości kościoła trwają już prace przy układaniu nawierzchni. W tym miejscu kierowcy nadal mogą spodziewać się zwężeń i ograniczeń prędkości.

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł.

Więcej zdjęć z prowadzonych inwestycji drogowych, znajdziecie Państwo na naszych kontach społecznościowych:

https://pl-pl.facebook.com/zdmikp

https://www.instagram.com/zdmikp/

 

 

 

Czytaj więcej...Mając na uwadze wnioski i głosy mieszkańców,  wprowadzone zostają zmiany w organizacji ruchu w obrębie Starego Rynku. Pierwsze prace związane ze zmianą oznakowania poziome i pionowego już się rozpoczęły. Stary Rynek nadal jednak zostanie utrzymany jako miejsce przeznaczone dla ruchu pieszego oraz rowerowego.

 Wprowadzane zmiany:

- wydłużenie godzin przeznaczonych dla dostawców od poniedziałku do piątku od 6.00 do 10.30 czyli o 30 min
- zwiększenie liczby miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia. Tym samym wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca dla pojazdów zaopatrzenia np. na Placu Kościeleckich ,ale także specjalne miejsca dla pojazdów zaopatrzenia (w ramach istniejących miejsc) o dopuszczalnej masie całkowitej 2.5 t – 3.5t. jak np. na ul. Pod Blankami, Jana Kazimierza, co spowoduje zwiększone możliwości prowadzenia dostaw przez pojazdy dostawcze.
- na ul. Przyrzecze zostaną wyznaczone również dwa nowe stanowiska dla osób niepełnosprawnych, które uzupełnią już wprowadzone na ulicach Mostowej czy ul. Pod Blankami.

Wprowadzane zmiany mają charakter optymalizacyjny i nie zmienią ogólnych zasad ruchu wprowadzonych w roku ubiegłym.

Strona 5 z 143