Aktualności komunikacyjne

Od dnia 30.05.2020 r. (sobota) w związku z wprowadzeniem kolejnego etapu przebudowy ulicy Kujawskiej wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu następujących linii komunikacji publicznej: 51, 53, 57, 58, 61, 64, 66, 69, 79, 80, 86, 89, 99, 31N, 32N, 33N, 34N, 35N i 36N.

1. Zamknięta dla ruchu zostanie zachodnia jezdnia ulicy Bernardyńskiej, nie będzie również możliwości korzystania z placu Kościeleckich. W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany:
• Przystanki końcowe i początkowe dla linii nr 66, 80, 86, 99, 34N i 35N zostaną zlokalizowane na rondzie Jagiellonów,
• Przystanki końcowe i początkowe dla linii nr 51 i 58 zostaną zlokalizowane na przystanku Zbożowy Rynek na jezdni północnej ulicy Wały Jagiellońskie,
• Wszystkie linie nocne będą realizowały przesiadki dla pasażerów na przystankach w obrębie ronda Jagiellonów,
• Zawieszone zostanie również funkcjonowanie przystanku Zbożowy Rynek na ulicy Bernardyńskiej dla linii nr 66, 80 i 86,
• Dla linii nr 35N uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek pn. Zbożowy Rynek na ulicy Wały Jagiellońskie w kierunku pętli Rekinowa,

Zmiana lokalizacji przystanków na liniach dziennych – rondo Kujawskie
Czytaj więcej...

Zmiana lokalizacji przystanków dla linii dziennych – rondo Bernardyńskie
Czytaj więcej...

Zmiana lokalizacji przystanków na liniach nocnych – Pl. Kościeleckich

Czytaj więcej...

 

 

 

2. Zmianie ulegną także lokalizacje przystanków w obrębie ronda Kujawskiego, gdzie zamknięta dla ruchu zostanie południowa jezdnia ulic Solskiego i Wojska Polskiego, ruch kołowy odbywać się będzie dwukierunkowo jezdnią północną.

3. Dodatkowo uruchomiony zostanie nowo wybudowany przystanek dla linii 61 i 71 na ulicy Grunwaldzkiej pn. Grunwaldzka/Flisacka w kierunku Osowej Góry.

W związku z remontem ulicy Leśnej w Osielsku - od poniedziałku 25.05.2020r. - nastąpią zmiany w kursowaniu linii numer 98.
Wspomniana linia będzie trasowana w obu kierunkach ulicami: Leśną, Topolową, Poprzeczną, Wiązową, Centralną.

Z obsługi pasażerskiej zostaną wyłączone przystanki: Osielsko/Cisowa oraz Osielsko/Lipowa.
Na trasie objazdu będą obowiązywały przystanki Osielsko/Zacisze, Osielsko/Wiązowa, Osielsko/Leśna.

 

Od 18 maja obowiązują złagodzone obostrzenia epidemiologiczne dotyczące zajęcia miejsc w pojazdach komunikacji miejskiej.

Miejsca siedzące nadal będą mogły być zajęte w połowie, ale do limitu pasażerów są teraz wliczane również miejsca stojące.
Ty samym łącznie podróżować może tylu pasażerów, by nie przekroczyć 30 procent wszystkich miejsc (siedzących i stojących).

Przypominamy, że już w kwietniu Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, apelował w sprawie zmiany dopuszczalnej liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego (pisaliśmy o tym TUTAJ)

Czytaj więcej...Zestawienie maksymalnej liczby podrożnych w danym pojeździe komunikacji miejskiej:
Swing 5-członowy 60 osób
Swing 3-członowy 40 pasażerów
1 wagon 805Na (Konstal) 40
Autobus przegubowy 45
Autobus standardowy 30

Po wprowadzeniu nowych limitów pasażerów w transporcie publicznym, na bieżąco będziemy prowadzić obserwacje „napełnienia" kursów na poszczególnych liniach.

Apelujemy również o zachowanie w środkach komunikacji miejskiej dystansu pomiędzy pasażerami oraz przypominamy o obowiązku noszenie maseczek.

Już w kwietniu Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wchodzący w skład Forum Organizatorów Transportu oraz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, skierował do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego apel w sprawie zmiany dopuszczalnej liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia maksymalna liczba pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej może wynosić tylko połowę miejsc siedzących. Niestety znoszenie kolejnych ograniczeń epidemiologicznych, spowodowało zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej.  Obowiązujące limity przewozowe, pozostały jednak bez zmian. Tym samym wielu pasażerów ma utrudniony dostęp do środków komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej...Wnioskowaliśmy aby limity liczby pasażerów odnoszone były do nominalnej pojemności pojazdów a nie tylko do miejsc siedzących. Pozwoli to na wykorzystanie także dużych przestrzeni w pojazdach komunikacji miejskiej przeznaczonych dla osób stojących. 
Dodatkowo warto zauważyć, że nikt w Polsce nie dysponuje taką ilością taboru, aby przy rosnącej liczbie pasażerów spełnić tak wyśrubowane ograniczenia epidemiologiczne i świadczyć zarazem usługi przewozowe.

Rośnie liczba pasażerów
Znoszenie kolejnych obostrzeń epidemiologicznych, spowodował znaczny wzrost liczby pasażerów w bydgoskiej komunikacji.
W pierwszym okresie obostrzeń poziom sprzedaży biletów spadł do ok. 20% w porównaniu do wartości bazowe występującej w warunkach normalnych.
- w drugiej połowie kwietnia poziom sprzedaży wyniósł ok. 30% wartości bazowej,
- w ostatnim okresie (początek maja) poziom sprzedaży wynosi już ok. 40% wartości bazowej.
Straty z tytułu niskiej sprzedaży biletów, wynoszą w Bydgoszczy już kilka milionów złotych.

W związku z powyższym Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy już w kwietniu przyłączył się do apelu organizacji zajmujących się komunikacją miejską w Polsce i wnioskował aby limity pasażerów odnoszone były do pojemności nominalnej pojazdów a nie tylko miejsc siedzących. W dobie znacznie zwiększonej świadomości społecznej w zakresie epidemii, pozwoli to na wykorzystanie przestrzeni w pojazdach komunikacji miejskiej, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa samych podróżnych. Wnioskujemy również o przygotowanie antykryzysowej tarczy , która obejmować będzie przedsiębiorstwa samorządowe i komunalne świadczące usługi miejskiego transportu publicznego w Polsce.

W Bydgoszczy od początku pandemii zachowane były zasady bezpieczeństwa i ograniczenia epidemiologiczne.
Na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych w naszym mieście, obowiązują rozkłady jazdy jak w dni powszednie. Po wprowadzeniu limitów pasażerów w transporcie publicznym, prowadzone były na bieżąco, obserwacje „napełnienia" poszczególnych kursów na liniach komunikacyjnych. W uzasadnionych przypadkach wprowadziliśmy odpowiednie wzmocnienia danych kursów, polegające bądź na zadysponowaniu do ruchu taboru o większej pojemności lub dublowaniu kursów. Wprowadzone zostały też strefy buforowe w pojazdach, dodatkowej dezynfekcje czy wyłączone zostały tzw. „ciepłych przycisków". Wszystkie te działania miały zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej w Bydgoszcz.

Strona 10 z 149