Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Mając na uwadze wnioski i głosy mieszkańców,  wprowadzone zostają zmiany w organizacji ruchu w obrębie Starego Rynku. Pierwsze prace związane ze zmianą oznakowania poziome i pionowego już się rozpoczęły. Stary Rynek nadal jednak zostanie utrzymany jako miejsce przeznaczone dla ruchu pieszego oraz rowerowego.

 Wprowadzane zmiany:

- wydłużenie godzin przeznaczonych dla dostawców od poniedziałku do piątku od 6.00 do 10.30 czyli o 30 min
- zwiększenie liczby miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia. Tym samym wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca dla pojazdów zaopatrzenia np. na Placu Kościeleckich ,ale także specjalne miejsca dla pojazdów zaopatrzenia (w ramach istniejących miejsc) o dopuszczalnej masie całkowitej 2.5 t – 3.5t. jak np. na ul. Pod Blankami, Jana Kazimierza, co spowoduje zwiększone możliwości prowadzenia dostaw przez pojazdy dostawcze.
- na ul. Przyrzecze zostaną wyznaczone również dwa nowe stanowiska dla osób niepełnosprawnych, które uzupełnią już wprowadzone na ulicach Mostowej czy ul. Pod Blankami.

Wprowadzane zmiany mają charakter optymalizacyjny i nie zmienią ogólnych zasad ruchu wprowadzonych w roku ubiegłym.

Czytaj więcej...Dnia 30 kwietnia zawarte zostało porozumienie z gminą Dąbrowa Chełmińska, które umożliwia dalsze funkcjonowanie sezonowej, międzygminnej linii autobusowej do Ostromecka. Dodatkowo porozumienie umożliwia też pasażerom korzystanie z atrakcyjnych ulg biletowych. Zarówno linia jak i bilety ruszają od 1 maja 2020.


Porozumienie dotyczy uruchomienia linii nr 40 do Ostromecka w dni wolne i święta oraz funkcjonowania dla mieszkańców Gminy biletów uczniowskich i biletów Malucha. 

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Porozumienie podpisali: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Radosław Ciechacki

Nowe porozumienie określa zakres zadań powierzonych Miastu Bydgoszcz przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, prawa i obowiązki stron oraz udział w kosztach realizacji zadań. Nowe połączenie funkcjonować będzie w okresie od 1 maja do końca września. Linia kursować będzie z pętli Przylesie ulicami Korfantego, Twardzickiego, Wyzwolenia, Bydgoską przez Strzyżawę do Ostromecka.

Z połączenia skorzystają zarówno mieszkańcy Bydgoszczy, odwiedzający zespół pałacowo-parkowy jak i mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska dojeżdżający do miasta. W przyszłości nie wyklucza się modyfikacji trasy i rozkładu jazdy przedmiotowej linii.

Nowa numeracja
Pragniemy również zauważyć, że linie międzygminne mają zarezerwowaną numerację od 40-49 i 90-99. W związku jednak z tym, że zakres 90-99 wyczerpał się w marcu tego roku, kolejne linie międzygminne mają już numerowanie od nr 40 do 49. Dzięki temu uniknie się zamieszania ze zmianą numeracji linii już funkcjonujących.

Jest to piąta gmina ościenna (obok Białych Błot, Osielska, Dobrcza i Nowej Wsi Wielkiej), która zawarła z Miastem Bydgoszcz porozumienie o wspólnej organizacji transportu publicznego.
Siatka podmiejskich połączeń, z roku na rok się rozwija i cieszy coraz większym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Pierwsza linia podmiejska została uruchomiona w 2010 roku i obsługiwała Murowaniec oraz Białe Błota. Dziennie korzystało z niej ponad 2300 pasażerów. Dziś każdego dnia z linii podmiejskich korzysta już prawie 7000 osób.

Informujemy, że od 1 maja planowane są następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

• Na linii nr 73 zostaną wprowadzone tzw. letnie rozkłady jazdy (obsługa Dworca Bielawy we wszystkie dni tygodnia),
• Wprowadzone zostaną minutowe korekty na liniach nr 69 i 89 we wszystkie dni tygodnia.

Przypominamy, że w dniach: 01.05 (piątek) oraz 03.05 (niedziela) komunikacja zbiorowa funkcjonuje według niedzielnych rozkładów jazdy.

Od dnia 29.04.2020 przystanek autobusowy Rondo Grunwaldzkie (przy Auchan) zostanie tymczasowo przeniesiony o ok. 150 m w kierunku Placu Poznańskiego.

Strona 6 z 143