Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Podsumowujemy konsultacje dotyczące rozwoju sieci tramwajowej w Bydgoszczy. Najwięcej uwag dotyczyło rozbudowy skrzyżowania ulic Gdańskiej, Chodkiewicza i Chocimskiej. Dlatego pierwsze podsumowanie tych konsultacji zaczynamy od najważniejszych wniosków związanych z trasą, która połączy pętlę przy ul. Rycerskiej z ulicą Gdańską.
Do dalszych prac trafi wariant bez wyburzeń na ul. Gdańskiej, na czym najbardziej zależało mieszkańcom.

Połączenie pomiędzy Rycerską i ul. Gdańska analizowane w trakcie konsultacji było w dwóch wariantach. 
Pierwszy zakładał poprowadzenie torów wzdłuż ul. Artyleryjskiej. Drugi wzdłuż ul. Chocimskiej.

Czytaj więcej...Bez wyburzeń, z lepszą obsługą Bocianowa
Zachowanie dwóch modernistycznych kamienic na rogu ulicy Gdańskiej i Chodkiewicza zdominowało konsultacje. Aż kilkaset uwag dotyczyło konieczności ich zachowania.
Bydgoszczanie wskazywali na szereg różnych rozwiązań, by zachować oba budynki i zrealizować ważną inwestycję. Najczęściej w związku z tym proponowali wybór wariantu przez ul. Chocimską.

Wskazywali również często na inne zalety tego rozwiązania związane z poprawą obsługi komunikacyjnej osiedla Bocianowo, skrócenie czasu podróży, miastotwórczą rolę tramwaju na rewitalizowanych terenach przemysłowo-magazynowych.

Alternatywą proponowaną przez część mieszkańców było asymetryczne położenie torowisko (nie w osi jezdni, ale bliżej kamienic na ul. Gdańskiej po stronie zachodniej), stosowanie bardziej skomplikowanych splotów i rozjazdów i sygnalizacji oraz wytyczenie torowiska wzdłuż ul. Artyleryjskiej.

Po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej wybrana została do dalszych prac trasa tramwajowa o długości około 900 metrów w ciągu ul. Chocimskiej. Uzyskała ona więcej punktów od trasy w ciągu ul. Artyleryjskiej.

Czytaj więcej...W wybranym wariancie relacja z ul. Chodkiewicza w stronę pętli Las Gdański nie jest niezbędna, a rozwiązanie takie pozwoli na zachowanie obu kamienic. Analiza wytrasowania relacji skrętnych dla taboru tramwajowego na tym skrzyżowaniu bez konieczności wyburzania narożnych kamienic będzie stanowiła zadanie dla wykonawcy dokumentacji na etapie opracowywania projektu budowlanego. Ten wariant ma gwarantować również krótszy czas przejazdu w kierunku dworca oraz poniesienie mniejszych wydatków.

Wybór wariantu przez Chocimską oznacza konieczność przeniesienia budynku figurującego pod adresem Pomorska 88F (odbudowy w nowej lokalizacji) oraz rozbiórki zabudowań przy ul. Rycerskiej 20. Są one usytuowane są w granicach działek przeznaczonych pod rozbudowę układu drogowego.

Nie ma możliwości wytrasowania przebiegu torowiska w zgodzie z obowiązującymi przepisami przy próbie zachowania wymienionych zabudowań Bydgoskiego „Londynka". Należy podkreślić, iż przebieg projektowanej jezdni i torowiska jest w pełni zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo - Artyleryjska"

Projektanci kontra normy
W trakcie konsultacji projektanci szczegółowo wyjaśnili też możliwości zastosowania bardziej skomplikowanych splotów tramwajowych i przesunięcia torowiska na Gdańskiej bliżej kamienic znajdujących się po stronie zachodniej.

Tego typu rozwiązania muszą spełnić szereg norm technicznych związanych m.in. z minimalnymi promieniami łuków, długością zwrotnic, odległościami pomiędzy elementami tramwajowej infrastruktury. Wybór takiego wariantu przy węźle trójkątnym (bez wlotu w ul. Chocimską) jednocześnie wiązałby się między innymi z ograniczeniem prędkości tramwajów, przybliżeniem torów do zabytkowych kamienic, konieczna byłaby częstsza wymiana szyn ze względu na szybsze zużycie nienormatywnych łuków, likwidacja znaczącej liczby miejsc parkingowych oraz zdecydowanie większy zakres przebudowy infrastruktury podziemnej.

Poza tym konieczne byłyby wyburzenia innych kamienic u zbiegu Gdańskiej i Artyleryjskiej. To również przechyliło szalę korzyści na wybór wariantu w ciągu ul. Chocimskiej.

Więcej szczegółów technicznych znajduje się w dołączonym raporcie (TUTAJ)

Czytaj więcej...Ograniczyć hałas, zadbać o zieleń
Projektanci uwzględnili na etapie prac nad raportem uwagi związane z koniecznością zastosowania technologii tłumiących hałas.
Na ul. Chocimskiej z uwagi na wąski korytarz transportowy w którym zaplanowano wspólny ruch drogowo-tramwajowy zastosowane mają być maty antywibracyjne, które minimalizują hałas oraz drgania wywołane od poruszającego się taboru tramwajowego.

Wiele uwag dotyczyło przygotowania dużego pakietu nasadzeń zastępczych oraz tworzenia zielonych alei. Plan nasadzeń będzie tworzony na etapie tworzenie dokumentacji projektowej. Bydgoszczanie zgłaszali również uwagi związane z lokalizacją przystanków na tej trasie (łącznie powstaną 3 pary) i nadaniem nazwy docelowej ulicy, która obecnie roboczo nazywana jest Nowoświecką (Rada Miasta nadaje nazwy istniejącym obiektom).

W przypadku wszystkich inwestycji część mieszkańców ulic, które rezerwowane są w studium i planach zagospodarowania przestrzennego pod nowe linie proponowała odstąpienie od inwestycji.

Warto wiedzieć

Raport z konsultacji wraz ze wszystkimi zgłoszonymi uwagami znajduje się na stronie https://www.bydgoskiekonsultacje.pl/

Ważne liczby:
• 11100 odsłon filmu ze spotkania w sprawie konsultacji
• 767 podmiotów i organizacji zgłaszających uwagi, opinie

W kolejnych materiałach podsumujemy również najczęściej zgłaszane pomysły związane z projektowaniem tras tramwajowych wzdłuż ulicy Wyszyńskiego oraz przez Szwederowo i Górzyskowo.

Czytaj więcej...W 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy science-fiction.
Jego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury.
Obecny rok jest ustanowiony Rokiem Lema.
Z tej okazji opublikowaliśmy okolicznościową Kartę Miejską.


Od 23 listopada okolicznościowe karty z Lemem są już dostępne w siedzibie ZDMiKP na ul. Toruńskiej 174a. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy po odbiór.
Wyrobienie pierwszej karty miejskiej (BKM) jest bezpłatne.
Duplikat kosztuje 10 zł.
www.roklema.pl

W ostatnim czasie na Karcie Miejskiej upamiętniliśmy też 40. rocznicę wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku oraz setną rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy.

Nie tylko BKM
W tym roku wydaliśmy mieszkańcom już blisko 13 000 Bydgoskich Kart Miejskich.
Coraz większym zainteresowanie cieszy się jednak zakup biletu miesięcznego przez internet lub telefon.

Już od dłuższego czasu w Bydgoszczy można przypisać bilet miesięczny do karty bankomatowej.
W tym roku wykonano już ponad 4700 takich transakcji.
Więcej na stronie: bydgoskakartamiejska.com.pl

Od 12 listopada natomiast bilet jednorazowy lub miesięczny można zakupić poprzez aplikację w telefonie.
Wystarczy pobrać na telefon jedną z dwóch bezpłatnych aplikacji:
Mint Mobile Bydgoszcz lub zBiletem
Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ

 

Czytaj więcej...Przebudowujemy kolejne chodniki na bydgoskich osiedlach.
Nowe płytki układamy między innymi wzdłuż ul. Śniadeckich, Nowogrodzkiej i Kanałowej.
Na Czyżkówku przy ul. Filtrowej powstało też bezpieczne przejście z azylem dla pieszych.

Te zadania do realizacji wybrali Mieszkańcy w trakcie głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

Czytaj więcej...Na terenie Śródmieścia kontynuujemy rewitalizację ulic w oparciu o nowe standardy z wykorzystaniem płyt chodnikowych i kamiennych opasek.
Takie prace trwają na ul. Śniadeckich.
Odcinek po południowej stronie pomiędzy ulicami Gdańską i Pomorska do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie ubiegłorocznego głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Wcześniej wyremontowany został wraz z oświetleniem chodnik po północnej stronie.
Na nawierzchni zastosowano płyty układane w bydgoski wzór karo.
Przy budynkach i krawężniku ułożono opaski.
Oświetlenie ma formę opraw zawieszonych na pastorałach.
Prace pochłoną ponad 400 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...Do Starego Kanału Bydgoskiego dojdziemy też po nowych chodnikach po południowej stronie ul. Nowogrodzkiej oraz na końcowym odcinku ul. Kanałowej, biegnącym do bulwaru Sebastiana Malinowskiego.

Ze względu na zabytkowy charakter tego fragmentu Okola Płyty chodnikowe układane są w bydgoski wzór karo.
To rozwiązanie wypracowane m.in. z Radą ds. Estetyki Miasta.

Przed wejściem do kościoła św. Wojciecha dołożona zostanie jeszcze kamienna opaska.
Na realizację prac zabezpieczyliśmy ponad 180 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...W trakcie odbioru są prace na Czyżkówku.
W ramach zadania wybranego przez mieszkańców wzdłuż ul. Filtrowej powstał chodnik oraz bezpieczne przejście z azylem ułatwiającym etapowe przekraczanie szerokiej jezdni.

Inwestycja kosztowała 160 tysięcy złotych.Czytaj więcej...Dzięki wyborowi mieszkańców w BBO powstaną jeszcze ciągi dla pieszych m.in. wzdłuż ul. Andersa, na terenach nad Kanałem Bydgoskim i w Jarze Czynu Społecznego na Wyżynach.

Szereg innych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pieszych już zrealizowaliśmy, m.in. doświetlenie przejść na Górzyskowie przy ul. Żwirki i Wigury.

W dniach od 1 grudnia do 30 grudnia br., wszyscy Bydgoszczanie zdecydują, które projekty z BBO będą realizowane w przyszłym roku.
Do wyboru będą projekty osiedlowe, ponadosiedlowe i małe projekty społeczne.

Przypominamy, że w dniu 11 listopada (czwartek) komunikacja miejska będzie funkcjonowała według niedzielnych rozkładów jazdy.

Linie nocne, w dniu 10/11 oraz 11/12 listopada, kursować będą według rozkładów Niedziela/Sobota.

Strona 6 z 181