Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...27 października Rada Miasta ze względu na wysoką inflację (drożejący prąd i paliwa) oraz ograniczone dochody Miasta, uchwaliła nowe stawki opłat za przejazdy komunikacją miejską oraz parkowanie w centrum.
Zmiany są na poziomie zbliżonym lub niższym niż w innych dużych miastach.
Będą obowiązywały od przyszłego roku.


Od 1 stycznia w Bydgoszczy:
cena „sieciówki" wzrośnie do 108 złotych.
- cena biletu jednoprzejazdowego normalnego wyniesie 3,8 zł (ulgowy 50%).
- wprowadzony zostanie postulowany nowy bilet czasowy – 20 minutowy z ceną 3 zł.

Zakres uprawnień do ulg nie ulega zmianom.
Ceny biletów uczniowskich i malucha również pozostają bez zmian.
Limit wieku dla seniorów nie ulegnie zmianie – 65 lat

Obecnie wpływy z biletów pokrywają 24% kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Pozostałą część pokrywa budżet miasta. 

Czytaj więcej...Radni uchwalili również zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania, które będą obowiązywać od przyszłego roku.

Ceny parkowania za pierwszą godzinę w podstrefia A wyniosą 3,8 zł, a w strefie B 2,6 zł. Jednocześnie rozszerzone zostaną granice strefy. Łącznie znajdzie się w niej około 4500 miejsc.

To wskaźnik na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi miastami Unii Metropolii Polskich. Do strefy zostaną włączone m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach, Babiej Wsi i parking przy ul. Ustronie.

Nie zmienią się jednak koszty abonamentu dla osób mieszkających na terenie strefy ( 30 zł w strefia A i 20 zł w strefie B). 

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do likwidacji kolejnych barier architektonicznych. Zamawiamy dokumentację związaną z poprawą dostępności przystanków tramwajowych przy kładce na Wyżynach.
To zmiana postulowana przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych.

Wcześniej podobne prace projektowe zleciliśmy dla ronda Jagiellonów.

Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku. Konstrukcja umożliwia pieszym dojście na przystanki tramwajowe oraz przekraczanie ruchliwych jezdni.
Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów.
Dodatkowo wraz z uruchomieniem nowych linii tramwajowych, przystanki na Wyżynach stały się popularnym miejscem przesiadek.

Czytaj więcej...Zleciliśmy przygotowanie dokumentacji, która wskaże w jaki sposób najlepiej poprawić dostępność tego miejsca.
Uruchomiliśmy postępowanie na przygotowanie wstępnej koncepcji dla trzech wariantów przebudowy kładki nad ul. Wojska Polskiego.
Umożliwi ona w przyszłych latach realizację tego zadania w trybie „projektuj i buduj".
Prace nad dokumentacją mają zostać zakończone w przyszłym roku.

Jakie warianty?
Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania trzech wariantów:
Wariant 1 - Wykorzystanie istniejącej kładki i dostosowanie jej do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. W tym wariancie przewiduje się również remont kładki i poprawę jej walorów użytkowych.
Wariant 2 - Rozebranie istniejącej kładki oraz budowa nowej kładki w miejscu istniejącej lub w pobliżu. Wariant musi zakładać możliwość przemieszczenia się na drugą stronę ulicy dla pieszych, rowerzystów oraz osób z ograniczeniami ruchowymi. 
Wariant 3 - Rozebranie istniejącej kładki oraz wykonaniu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów w poziomie jezedni. Wariant ten musi uwzględniać włączenie projektowanej sygnalizacji świetlnej do systemu ITS oraz koordynację pracy z sąsiednimi skrzyżowaniami pracującymi w tym systemie.

Czytaj więcej...Jak to zbudowano?
Kładka na ul. Wojska Polskiego powstała wraz z torowiskiem tramwajowym pomiędzy Wyżynami i ul. Karpacką w 1984 roku. Zaprojektowaną ją w 1981 roku. Wówczas miejską infrastrukturą planowano w zupełnie inny sposób. Nie uwzględniano potrzeb rowerzystów czy osób z niepełnosprawnościami.
Ulice podporządkowano ruchowi samochodowemu, stąd część miejskich ulic z tamtego okresu, przypominała drogi z ruchem przyspieszonym.

Kładka na Wyżynach jest konstrukcją stalową z przęsłami o dwóch dźwigarach i zakończoną schodami stalowymi.
Do kładki dostawione zestawy schodów stalowych umożliwiające dojście na perony tramwajowe. 

Czytaj więcej...Projektanci pracują też nad rondem Jagiellonów
Latem zleciliśmy podobne prace projektowe dla ronda Jagiellonów.
Przygotowujemy się do zmian, które również umożliwią dostosowanie tego węzła do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Więcej informacji znajduje się TUTAJ

 

Czytaj więcej...W dniu Wszystkich Świętych podróżowanie autobusem lub tramwajem, wzorem ubiegłych lat, będzie bezpłatne.

Przygotowaliśmy również szereg dodatkowych połączeń w obrębie cmentarzy.
Transport publiczny to najlepszy sposób na wygodne poruszanie się tego dnia po mieście.


Autobusy i tramwaje zajmują zdecydowanie mniej miejsca na ulicach niż indywidualne pojazdy. To stwarza szansę, na płynniejszy ruch w tak newralgicznym dniu.
Wybierając autobus lub tramwaj nie trzeba martwić się również o miejsce parkingowe.

Przygotowaliśmy szereg wzmocnień na liniach tramwajowych i autobusowych (bardziej pojemne pojazdy, większa częstotliwość kursów).

SOBOTA - 30.11.2021
W godzinach około 9.00 – 17.00 funkcjonować będą linie specjalne zapewniające lepszy dojazd do największych cmentarzy.

- linia autobusowa nr 108 (co około 45 minut) na trasie Kapuściska – Wojska Polskiego – Kujawską - Jagiellońską – Dworzec Autobusowy – Ogińskiego – Powstańców Wielkopolskich – Wyszyńskiego (Cmentarz Bielawy) – Modrzewiową – Sułkowskiego – Leśne (Sułkowskiego-Czerkarską-Gdańską)

- linia autobusowa nr 109 (co ok. 35 min. pomiędzy kursami linii nr 83) na trasie Tatrzańskie – Pelplińską – Twardzickiego – Korfantego – Akademicką – Kaliskiego – Fordońską – Kamienną – Pileckiego – Grunwaldzką – Kolbego – Rekinowa,

- linia autobusowa nr 110 (co ok. 30 min. pomiędzy kursami linii nr 54) na trasie Błonie – Szubińską – Kruszwicką – Focha – węzeł Garbary – Królowej Jadwigi – Warszawską (Dworcową) – Dworzec Główny – Zygmunta Augusta – Zaświat – Pileckiego – Pileckiego / Żeglarska

Komunikacja tramwajowa:
Linie tramwajowe będą kursowały według standardowych (sobotnich) rozkładów jazdy.

Komunikacja autobusowa:
Linie autobusowe będą kursowały według standardowych (sobotnich) rozkładów jazdy.

NIEDZIELA - 31.10.2021
Funkcjonować będą dodatkowe autobusowe linie specjalne 108, 109 i 110 w układzie z soboty.

Komunikacja tramwajowa:
Linie tramwajowe będą kursowały według standardowych rozkładów jazdy niedzieli.

Komunikacja autobusowa:
Linie autobusowe będą kursowały według standardowych rozkładów jazdy niedzieli za wyjątkiem linii nr 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 77, 79, 89, na których będą obowiązywały rozkłady niedzieli handlowej

PONIEDZIAŁEK - 01.11.2021
w godz. 08.00 – 18.00 funkcjonować nadal będą specjalne linie autobusowe nr 108 (co ok. 30 minut), nr 109 (co ok. 15 minut), nr 110 (co ok. 7 min).

Komunikacja tramwajowa:
- tramwaje linii nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 w godzinach około 9:00 – 18:00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością co około 20 minut,
- tramwaje linii nr 5 i 7 w godzinach popołudniowych będą kursować co około 10 minut,

Komunikacja autobusowa:
- autobusy linii nr 51, 54, 55, 56, 58, 61, 71, 77 będą kursowały według rozkładów niedzieli handlowej,
- 57, 59, 60, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 będą kursowały według rozkładów niedzielnych,
- autobusy poszczególnych linii w godz. ok. 09.00 – 18.00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością:
- nr 69 i 89 – łącznie, co ok. 5 minut,
- nr 65 – co ok. 7 minuty,
- nr 67, 79 – co ok. 10 minut,
- nr 74 – co ok. 12 minut,
- nr 52, 53, 64, 68 – co ok. 15 minut,
- nr 83 – co ok. 16 minut,
- nr 73 – co ok. 60 minut,
w godz. ok. 09.00 – 18.00 uruchomiona dodatkowo zostanie linia autobusowa nr 62 w relacji Garbary – Lisia z częstotliwością, co 20 minut (pomiędzy kursami linii nr 56),


WTOREK - 02.11.2021 r

W godz. 08.00 – 18.00 nadal funkcjonować będą specjalne linie autobusowe nr 108 (co ok. 30 minut), nr 109 (co ok. 15 minut), nr 110 (co ok. 7 min).

Komunikacja tramwajowa:
- tramwaje będą kursowały według standardowych rozkładów jazdy dnia powszedniego.

Komunikacja autobusowa:
- autobusy będą kursowały według standardowych rozkładów jazdy dnia powszedniego,

Przypominamy, od soboty (30.10.) do wtorku (02.11.) dla wszystkich linii autobusowych przebiegających ul. Fordońską obowiązywać będą przystanki pn. Fordońska / Kapliczna.

1 listopada wszyscy Pasażerowie mogą podróżować komunikacją miejską bezpłatnie.

O zmianach w organizacji ruchu przy bydgoskich cmentarzach, które będą obowiązywały Kierowców, pisaliśmy więcej TUTAJ

Czytaj więcej...Drożejąca energia i paliwa, oznaczają znacznie większe wydatki Miasta na komunikację miejską, utrzymanie budynków, ulic przy jednoczesnym spadku dochodów.

To wszystko wpłynie na ceny biletów komunikacji miejskiej i opłat za parkowanie.
Ogranicza to także możliwości inwestycyjne.


Mniejsze dochody, większe wydatki
- W ostatnich latach przy niezmienionych cenach biletach ceny energii wzrosły o ponad 73 procent, a ceny paliw o prawie 30 procent. Jednocześnie wprowadziliśmy szereg działań wzmacniających atrakcyjność transportu publicznego: zakupy 33 nowych tramwajów, rozbudowa buspasów, nowe linie na terenie miasta i obszarze podmiejskim oraz atrakcyjne formy płatności – mówi wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. – Proponowane zmiany będą na poziomie podobnym lub niższym niż w innych dużych polskich miastach – dodaje Kozłowicz.

Czytaj więcej...Bydgoskie ceny poniżej średniej, bilety uczniowskie zostają bez zmian
Od 1 stycznia w Bydgoszczy cena biletu miesięcznego miałaby wzrosnąć do 108 złotych

Proponowana cena biletów:
- jednoprzejazdowego normalnego to 3,8 zł (ulgowy 1,90 zł)
- godzinnego – 4,80 zł

Jednocześnie wprowadzony miałby zostać nowy bilet czasowy – 20 minutowy z ceną 3 zł.

Ceny biletów uczniowskich i malucha nie miałyby ulec zmianie.
Bilet dobowy (12 zł) - bez zmian
Limit wieku dla seniorów nie ulegnie zmianie – 65 lat
Zakres uprawnień do ulg nie ma ulec zmianie

Obecnie wpływy z biletów pokrywają 24% kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Pozostałą część pokrywa budżet miasta.

Czytaj więcej...Strefa płatnego parkowania – proponowane zmiany
Radnym zaproponowane zostaną też zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania, które miałyby wejść w życie 1 lutego 2022 roku.

Ceny parkowania za pierwszą godzinę w strefie I wyniosłaby 3,80 zł, a w strefie II - 2,60 zł
Zmienią się też kwoty parkowania całodziennego: w strefie I - 36,50 zł a w strefie II - 25 zł
Opłata dodatkowa (za brak biletu) wyniosłaby 200 zł

Czytaj więcej...W planach jest też zmiana granic strefy płatnego parkowania.
Łącznie znajdzie się w niej około 4500 miejsc.
Do strefy zostaną włączone m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach, Babiej Wsi i parking przy ul. Ustronie

Nie mają się zmienić jednak koszty abonamentu dla osób mieszkających na terenie strefy.
Co jednak ważne mieszkaniec będzie mógł wskazać dwie ulice, na których będzie mógł zaparkować w ramach abonamentu (ulicę zamieszkania i przyległą).
Będzie jednak musiał wykazać się opłacaniem podatku w Bydgoszczy.

Powyższe zmiany muszą zostać uchwalone przez Radę Miasta Bydgoszczy.
Zmiany cen biletów planowane są od 1 stycznia, a opłaty w strefie płatnego parkowania od 1 lutego 2022 roku.

Strona 8 z 181