W dniu 22.06.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy w Bydgoszczy, w systemie zaprojektuj i wybuduj",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP  552838-N-2020 z dnia 22.06.2020 r. ,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Wioletta Olszewska- tel.: (52) 582 27 76,

W dniu 28.07.2020 r., Zamawiajacy w ponizszym pliku zamieszcza Zmiane Nr 1 oraz ogoszenie o zmianie ogoszenia nr 540138235-N-2020 z dnia 28.07.2020r. , w zwiazku z tym obowiazuje nowy termin skladania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

W dniu 11.08.2020 r., Zamawiajacy w ponizszym pliku zamieszcza Zmianę Nr 2 oraz ogoszenie o zmianie ogoszenia nr 540149879-N-2020 z dnia 11.08.2020r. , w zwiazku z tym obowiazuje nowy termin skladania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 28.08.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

W dniu 25.08.2020 r., Zamawiajacy w ponizszym pliku zamieszcza Zmianę Nr 3 oraz ogoszenie o zmianie ogoszenia nr 540158913-N-2020 z dnia 25.08.2020r. , w zwiazku z tym obowiazuje nowy termin skladania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

W dniu 31.08.2020 r., Zamawiajacy w poniższych plikach zamieszcza Treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i Zmianą Nr 4, zał. 1 do SIWZ - PFU UJEDNOLICONY oraz ogoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540163786-N-2020 z dnia 31.08.2020r. , w zwiazku z tym obowiazuje nowy termin skladania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 14.09.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

W dniu 03.09.2020 r., Zamawiajacy w poniższych plikach zamieszcza ZMIANĘ Nr 5. Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W dniu 09.09.2020 r., Zamawiajacy w poniższych plikach zamieszcza Treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i Zmianą Nr 6 oraz ogoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540171117-N-2020 z dnia 09.09.2020r. , w zwiazku z tym obowiazuje nowy termin skladania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

 

W dniu 25.09.2020 r., Zamawiajacy w poniższych plikach zamieszcza Treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i Zmianą Nr 7 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540185971-N-2020 z dnia 25.09.2020r. , w zwiazku z tym obowiazuje nowy termin skladania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 06.10.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

W dniu 07.10.2020 Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert.