W dniu 02.10.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„ Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn" Rozbudowa ul. Podleśnej w Bydgoszczy w ramach Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy. "

 

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po uprzednim jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP nr 604836-N-2019 z dnia 2019-10-02,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.10.2019 r., godz. 11:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu 18.10.2019 r., godz. 12:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Monika Sangórska - tel.: (52) 582 27 66,

 

W dniu 07.10.2019 Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej treść zapytań  do treści SIWZ wraz z odpowiedziami oraz zmianę treści SIWZ nr 1 wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP Nr 540211698-N-2019 z dnia 07.10.2019, które zamieszczono w plikach poniżej.

 Obowiązuje nowy termin składania ofert w postępowaniu:

Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2019 r., godz. 11:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu 22.10.2019 r., godz. 12:00.

 

W dniu 15-10-2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540219443-N-2019 z dnia 15-10-2019 r.

Obowiązuje nowy termin składania ofert w postępowaniu:

Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2019 r., godz. 11:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu 28.10.2019 r., godz. 12:00.

 

W dniu 23.10.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 3 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540226990-N-2019 z dnia 23.10.2019 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2019 r., godz. 11:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:00.

Załączniki:
Pobierz plik (039_2019 Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZNr2.zip)039_2019 Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZNr2.zip[Wyjasnienia i Zmiana tresci SIWZ nr 2]1124 kB
Pobierz plik (039_Ogloszenie o zmianie ogloszenia540219443-N-2019.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540219443-N-2019 z 15-10-2019[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540219443-N-2019 z 15-10-2019]198 kB
Pobierz plik (039_SIWZ z załacznikami.zip)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami[ ]287 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 540211698-N-2019 z dnia 07-10-2019 r..pdf)Ogłoszenie nr 540211698-N-2019 z dnia 07-10-2019 r..pdf[Ogłoszenie o zmianie ogloszenia Nr 540211698 z dnia 07-10-2019]196 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 604836-N-2019 z dnia 2019-10-02 r..pdf)Ogłoszenie o zamówieniu [ ]418 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540226990-N-2019 z dnia 23-10-2019 r..pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540226990-N-2019 z dnia 23-10-2019 r..pdf[ ]197 kB
Pobierz plik (Plan orientacyjny_Zał 2A do SIWZ.pdf)Plan orientacyjny_Zał 2A do SIWZ.pdf[Załącznik 2a do SIWZ Plan orientacyjny do OPZ]248 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia 1 i zmiana1 treści SIWZ.pdf)Wyjaśnienia 1 i zmiana1 treści SIWZ.pdf[Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ1]244 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia i zmiana Nr 3 SIWZ z dnia 23.10.2019 r..7z)Wyjaśnienia i zmiana Nr 3 SIWZ z dnia 23.10.2019 r..7z[ ]1019 kB