W dniu 27.09.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP nr 602932-N-2019 z dnia 27.09.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

3. Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) i koncepcję z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2019 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu 21.10.2019 r., godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Tomasz Szymański- tel.: (52) 582 27 70,

W dniu 11.10.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ

oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540216481-N-2019 z dnia 11.10.2019 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2019 r., godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: w dniu 25.10.2019 r., godz. 11:00.

W dniu 21.10.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ

oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540224103-N-2019 z dnia 21.10.2019 r.

W dniu 29.10.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540231001-N-2019 z dnia 29.10.2019 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2019 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu 30.10.2019 r., godz. 11:00.

 W dniu 30.10.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z sesji otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, że w dniu 15.01.2020 r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej.