W dniu 14.06.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Mieście Bydgoszczy w 2019 r. – pakiet I

Nr sprawy 023/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 561258-N-2019 z dnia 14.06.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (023_2019 SIWZ + oddzielny plik -"zał 1 - OPZ+DP+SST").

Termin składania ofert upływa w dniu 01.07.2019 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Julia Szałata - tel.: +48 52-582-27-69,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
częśc A: Paweł Mierzwa lub Jacek Piotrowski - tel.: 52-582-27-14 (15),
część B: Michał Delmaczyński - tel.: 52-582-27- 59;

 

 W dniu 28.06.2019 r., Zamawiający zamieszcza Zmianę Nr 1 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 540131471-N-2019 z dnia 28.06.2019 r.

Treść Zmiany Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (Zmiana Nr 1 SIWZ z dnia 28.06.2019 r.7z).

 W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2019 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

 

 

W dniu 02.07.2019 r., Zamawiający zamieszcza Zmianę Nr 2 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 540133751-N-2019 z dnia 02.07.2019 r.

Treść Zmiany Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (Zmiana Nr 2 SIWZ z dnia 02.07.2019r.7z).

 W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 04.07.2019 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

 

 

W dniu 03.07.2019 r., Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia i zmianę Nr 3 SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 540135301-N-2019 z dnia 03.07.2019 r.

Treść wyjaśnień i zmiany Nr 3 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (wyjaśnienia i zmiana Nr 3 SIWZ z dnia 03.07.2019r.7z).

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2019 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

 

W dniu 09.07.2019 r. Zamawiający zamieścił informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 26.07.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.