W dniu 14.06.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Mieście Bydgoszczy w 2019 r. – pakiet I

Nr sprawy 023/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 561258-N-2019 z dnia 14.06.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (023_2019 SIWZ + oddzielny plik -"zał 1 - OPZ+DP+SST").

Termin składania ofert upływa w dniu 01.07.2019 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Julia Szałata - tel.: +48 52-582-27-69,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
częśc A: Paweł Mierzwa lub Jacek Piotrowski - tel.: 52-582-27-14 (15),
część B: Michał Delmaczyński - tel.: 52-582-27- 59;