cho-0Przebudowujemy kolejne chodniki na bydgoskich osiedlach.
Nowe płytki układamy między innymi wzdłuż ul. Śniadeckich, Nowogrodzkiej i Kanałowej.
Na Czyżkówku przy ul. Filtrowej powstało też bezpieczne przejście z azylem dla pieszych.

Te zadania do realizacji wybrali Mieszkańcy w trakcie głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

cho-5Na terenie Śródmieścia kontynuujemy rewitalizację ulic w oparciu o nowe standardy z wykorzystaniem płyt chodnikowych i kamiennych opasek.
Takie prace trwają na ul. Śniadeckich.
Odcinek po południowej stronie pomiędzy ulicami Gdańską i Pomorska do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie ubiegłorocznego głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Wcześniej wyremontowany został wraz z oświetleniem chodnik po północnej stronie.
Na nawierzchni zastosowano płyty układane w bydgoski wzór karo.
Przy budynkach i krawężniku ułożono opaski.
Oświetlenie ma formę opraw zawieszonych na pastorałach.
Prace pochłoną ponad 400 tysięcy złotych.

cho-1Do Starego Kanału Bydgoskiego dojdziemy też po nowych chodnikach po południowej stronie ul. Nowogrodzkiej oraz na końcowym odcinku ul. Kanałowej, biegnącym do bulwaru Sebastiana Malinowskiego.

Ze względu na zabytkowy charakter tego fragmentu Okola Płyty chodnikowe układane są w bydgoski wzór karo.
To rozwiązanie wypracowane m.in. z Radą ds. Estetyki Miasta.

Przed wejściem do kościoła św. Wojciecha dołożona zostanie jeszcze kamienna opaska.
Na realizację prac zabezpieczyliśmy ponad 180 tysięcy złotych.

cho-4W trakcie odbioru są prace na Czyżkówku.
W ramach zadania wybranego przez mieszkańców wzdłuż ul. Filtrowej powstał chodnik oraz bezpieczne przejście z azylem ułatwiającym etapowe przekraczanie szerokiej jezdni.

Inwestycja kosztowała 160 tysięcy złotych.cho-66Dzięki wyborowi mieszkańców w BBO powstaną jeszcze ciągi dla pieszych m.in. wzdłuż ul. Andersa, na terenach nad Kanałem Bydgoskim i w Jarze Czynu Społecznego na Wyżynach.

Szereg innych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pieszych już zrealizowaliśmy, m.in. doświetlenie przejść na Górzyskowie przy ul. Żwirki i Wigury.

W dniach od 1 grudnia do 30 grudnia br., wszyscy Bydgoszczanie zdecydują, które projekty z BBO będą realizowane w przyszłym roku.
Do wyboru będą projekty osiedlowe, ponadosiedlowe i małe projekty społeczne.