autobus-127 października Rada Miasta ze względu na wysoką inflację (drożejący prąd i paliwa) oraz ograniczone dochody Miasta, uchwaliła nowe stawki opłat za przejazdy komunikacją miejską oraz parkowanie w centrum.
Zmiany są na poziomie zbliżonym lub niższym niż w innych dużych miastach.
Będą obowiązywały od przyszłego roku.


Od 1 stycznia w Bydgoszczy:
cena „sieciówki" wzrośnie do 108 złotych.
- cena biletu jednoprzejazdowego normalnego wyniesie 3,8 zł (ulgowy 50%).
- wprowadzony zostanie postulowany nowy bilet czasowy – 20 minutowy z ceną 3 zł.

Zakres uprawnień do ulg nie ulega zmianom.
Ceny biletów uczniowskich i malucha również pozostają bez zmian.
Limit wieku dla seniorów nie ulegnie zmianie – 65 lat

Obecnie wpływy z biletów pokrywają 24% kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Pozostałą część pokrywa budżet miasta. 

strefa-1Radni uchwalili również zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania, które będą obowiązywać od przyszłego roku.

Ceny parkowania za pierwszą godzinę w podstrefia A wyniosą 3,8 zł, a w strefie B 2,6 zł. Jednocześnie rozszerzone zostaną granice strefy. Łącznie znajdzie się w niej około 4500 miejsc.

To wskaźnik na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi miastami Unii Metropolii Polskich. Do strefy zostaną włączone m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach, Babiej Wsi i parking przy ul. Ustronie.

Nie zmienią się jednak koszty abonamentu dla osób mieszkających na terenie strefy ( 30 zł w strefia A i 20 zł w strefie B).