maska-2W związku z wprowadzeniem w Bydgoszczy obszaru "strefy czerwonej" trwającej pandemii od 17 października 2020 roku ponownie zostają wprowadzone limity pasażerów w transporcie publicznym na terenie miasta. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia maksymalna liczba pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej może wynosić tylko połowę miejsc siedzących lub 30% całej pojemności pojazdu.

W najbliższych dniach, we współpracy z operatorami, będziemy oczywiście obserwować „napełnienie" poszczególnych kursów na liniach komunikacyjnych. Działanie to będzie realizowane w oparciu o monitoring wizyjny w pojazdach, obserwacje własne oraz sygnały od Pasażerów. W uzasadnionych przypadkach wprowadzimy odpowiednie wzmocnienia danych kursów, polegające bądź na zadysponowaniu do ruchu taboru o większej pojemności lub dublowaniu kursów w zakresie posiadanej liczby pojazdów.

Aktualizacja:
Od 19 października
wzmocnione zostały dodatkowym pojazdem autobusy linii 77 i 68.
Od 20 października
wprowadzone zostaną w godzinach szczytu wzmocnienia dla linii autobusowej nr 76.  
Dublowane kursy będą realizowane autobusami przegubowymi.

Warto jednak zauważyć, że nikt w Polsce nie był przygotowany na taki scenariusz wydarzeń i nie dysponuje odpowiednią ilością taboru, aby przy stałej liczbie pasażerów spełniać tak wyśrubowane ograniczenia epidemiologiczne i świadczyć zarazem usługi przewozowe na dotychczasowym poziomie.

Dbamy o bezpieczeństwo Pasażerów
W Bydgoszczy od początku pandemii zachowane były zasady bezpieczeństwa i ograniczenia epidemiologiczne.
Na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych w naszym mieście, cały czas obowiązują rozkłady pierwotnie zaplanowane dla danego typu dnia (powszedni, sobota, niedziela) co oznacza, że w Bydgoszczy nie ma ograniczenia oferty przewozowej.

Po wprowadzeniu limitów pasażerów w transporcie publicznym, prowadzone były na bieżąco, obserwacje „napełnienia" poszczególnych kursów na liniach komunikacyjnych.
W uzasadnionych przypadkach wprowadzaliśmy odpowiednie wzmocnienia danych kursów, polegające bądź na zadysponowaniu do ruchu taboru o większej pojemności lub dublowaniu kursów.
Wprowadzone zostały też strefy buforowe w pojazdach, dodatkowe dezynfekcje oraz wyłączone zostały tzw. „ciepłych przycisków".

maska-3Informacje przypominające o obowiązku zasłaniania ust i nosa są wyświetlane na wszystkich elektronicznych tablicach przystankowych oraz w pojazdach. Dodatkowo Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wprowadził działania prewencyjne, mające ograniczyć załatwianie spraw administracyjnych bezpośrednio w Urzędzie. Wszystkie te działania miały zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej w Bydgoszczy.

Pandemia a finanse Miasta
Przypominamy, że już pierwsze ograniczenia epidemiologiczne mocno wpłynęły na spadek sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i tym samym mocno ograniczyły wpływy do budżetu miasta. Straty z tego tytułu wynoszą w tym roku już kilka milionów złotych.
- w pierwszym okresie obostrzeń (kwarantanna narodowa) poziom sprzedaży spadł do ok. 20% wartości bazowe występującej w warunkach „normalnych",
- w drugiej połowie kwietnia poziom sprzedaży wyniósł ok. 30% wartości bazowej,
- na początku maja poziom sprzedaży wynosił tylko ok. 40% wartości bazowej.

Na bieżąco będziemy prowadzić dalsze obserwacje „napełnienia" kursów na poszczególnych liniach.
Apelujemy również o zachowanie w środkach komunikacji miejskiej dystansu pomiędzy pasażerami oraz przypominamy o obowiązku noszenie maseczek.

maska-4Zwrot biletu okresowego
W związku z wejściem Miasta Bydgoszczy do "strefy czerwonej" a tym samym wprowadzeniem nauki zdalnej przypominamy, że istnieje możliwość zwrotu biletu okresowego.
Z uwagi na wyjątkową sytuację dopuszczamy możliwość korespondencyjnego załatwienia sprawy.

 

Poniżej zasady:

Wniosek wraz z Bydgoską Kartą Miejską i paragonem można przesłać na adres ZDMiKP. Bilet będzie anulowany od następnego dnia po nadaniu listu. WYMAGANE DO PRZESŁANIA DOKUMENTY:

• wypełniony wniosek o zwrot pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu okresowego,
• oryginał paragonu potwierdzającego zakup biletu lub wystawiona na jego podstawie faktura. Przy zakupie przez Internet (bez pobrania faktury) transakcja jest potwierdzana raportem generowanym z systemu BKM podczas rozliczania biletu,
• Bydgoska Karta Miejska– w celu usunięcia transakcji.

Karta po usunięciu biletu będzie odsyłana do Wnioskodawcy.
Pozostaje również możliwość tradycyjnego załatwienia sprawy tj. osobiste stawiennictwo osoby pełnoletniej bądź opiekuna prawnego osoby małoletniej w Centrum Obsługi Klienta, od pon.-do piątku w godz. 7.00-17.00.