autobus-2Od 1 września zostają przywrócone tzw. szkolne rozkłady jazdy.
Apelujemy o zachowanie w środkach komunikacji miejskiej dystansu pomiędzy pasażerami oraz przypominamy o obowiązku noszenie maseczek.


Tak zwane szkolne rozkłady przywracane zostaną w powszednie dni robocze na liniach nr 52, 53, 54, 57/80, 65, 68, 69, 73/76, 79, 83, 89, 92, 94 i 8.

Zmianie ulegną również godziny odjazdów linii nr 80 (we wszystkie dni tygodnia) w związku z obsługą lotów do i z Warszawy.

autobus-1Komunikaty przypominające o zasłanianiu nosa i ust w środkach komunikacji miejskiej, są cały czas wyświetlane na tablicach przystankowych w mieście. 

Dodatkowo w pierwszych dniach września kontrolerzy biletów będą na wybranych liniach wręczać maseczki pasażerom, którzy o nich zapomnieli wsiadając do autobusu czy tramwaju.

Dbamy o Pasażerów
Od maja obowiązują złagodzone obostrzenia epidemiologiczne dotyczące zajęcia miejsc w pojazdach komunikacji miejskiej.
Miejsca siedzące nadal będą mogły być zajęte w połowie, ale do limitu pasażerów są teraz wliczane również miejsca stojące.
Ty samym łącznie podróżować może tylu pasażerów, by nie przekroczyć 50 procent wszystkich miejsc (siedzących i stojących).

W Bydgoszczy od początku pandemii zachowane były zasady bezpieczeństwa i ograniczenia epidemiologiczne.
Na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych w naszym mieście, obowiązują rozkłady pierwotnie zaplanowane dla danego typu dnia (powszedni, sobota, niedziela) co oznacza, że w Bydgoszczy nie ma ograniczenia oferty przewozowej.

Po wprowadzeniu limitów pasażerów w transporcie publicznym, prowadzone były na bieżąco, obserwacje „napełnienia" poszczególnych kursów na liniach komunikacyjnych. W uzasadnionych przypadkach wprowadziliśmy odpowiednie wzmocnienia danych kursów, polegające bądź na zadysponowaniu do ruchu taboru o większej pojemności lub dublowaniu kursów.

autobus-3Wprowadzone zostały też strefy buforowe w pojazdach, dodatkowe dezynfekcje oraz wyłączone zostały tzw. „ciepłych przycisków". Informacje przypominające o obowiązku zasłaniania ust i nosa są wyświetlane na tablicach przystankowych.
Wszystkie te działania miały zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej w Bydgoszcz.

Dodatkowo Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wprowadził działania prewencyjne, mające ograniczyć załatwianie spraw administracyjnych bezpośrednio w Urzędzie.
Po wprowadzeniu nowych limitów pasażerów w transporcie publicznym, na bieżąco będziemy prowadzić dalsze obserwacje „napełnienia" kursów na poszczególnych liniach.

Apelujemy również o zachowanie w środkach komunikacji miejskiej dystansu pomiędzy pasażerami oraz przypominamy o obowiązku noszenie maseczek.