Wiadukt Grunwaldzka

Kończy się remont kolejowego wiaduktu na Okolu nad ulicą Grunwaldzką. Pozwoli on również w bezpieczny sposób przemieszczać się pieszym. Trwają też prace przy remoncie ciągu dla pieszych na  kolejowym moście nad Brdą.

Oba obiekty są zlokalizowane w ciągu linii kolejowej łączącej Bydgoszcz z Piłą. W trakcie budowy dostosowano je do potrzeb pieszych. Ze względu na zły stan techniczny konieczne były remonty. Zostały one zlecone przez zarządcę  – PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

W zakres prac przy obiekcie nad ul. Grunwaldzką wchodziło między innymi oczyszczenie konstrukcji, zabezpieczenie przed korozją, malowanie, poprawa odwodnienia oraz remont schodów i  wyposażenie w nowe balustrady. Przebudowana została poza tym infrastruktura torowa. Obecnie trwają czynności odbiorowe. To zadanie zostało dofinansowane przez miasto kwotą 500 tysięcy złotych.

Trwa również naprawa nawierzchni na moście kolejowym nad Brdą. Wymieniane są płyty granitowe tworzące ciąg pieszy. Inwestor, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, planuje też w kolejnych latach kompleksowy remont pozostałej części obiektu.

ZDMiKP, zgodnie z zawartym porozumieniem zobowiązał się do utrzymania odnowionej infrastruktury służącej pieszym. Ułatwi ona komunikację pomiędzy północną częścią Śródmieścia i Okolem.

Remonty obiektów inżynierskich prowadzone przez PKP PLK SA uzupełniają szereg miejskich przedsięwzięć zrealizowanych już w tej części miasta. W tym roku oddaliśmy do użytku  między innymi nowe chodniki i drogi rowerowe wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej od ronda Grunwaldzkiego do ul. Kraszewskiego. Budując linię tramwajową do dworca przebudowaliśmy ulicę Zygmunta Augusta.

Warto wiedzieć

Mosty kolejowe nad Brdą to zespół trzech obiektów. Łukowy, ceglany most wschodni oddany do użytku w 1851 roku jest najstarszym zachowanym obiektem mostowym w Bydgoszczy i jednym z najstarszych istniejących mostów kolejowych w Polsce. Powstał na pierwszej linii kolejowej, która prowadziła z Berlina przez Bydgoszcz do Królewca, tak zwana Kolej Wschodnia (niem. Ostbahn). Most środkowy (ceglany, łukowy) zbudowano w 1872 roku, a żelbetowy most zachodni – w 1895 roku.