ul.Focha

Informujemy,że w dniu 08.07.2019r. Wykonawca realizujący zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową ul.Focha wraz ze skrzyżowaniem z ul.Gdańską,Mostową i Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego" wprowadzi zmianę organizacji ruchu drogowego związaną z ETAPEM I w ramach której zostanie tymczasowo przesunięty przystanek komunikacji miejskiej/zamiejskiej w stronę ul. Mostowej. Ponadto na odcinku od ul. Karmelickiej na długości 60m zamknięty zostanie chodnik dla pieszych. Ruch pieszy na danym odcinku będzie odbywał się tymczasowym przejściem przez ul.Karmelicką i ścieżkami przez plac teatralny. Ruch kołowy i tramwajowy będzie odbywał się bez zmian. Prace związane z Etapem I potrwają tydzień.