00005
...opisywaliśmy postępy robót podczas remontu i przebudowie wiaduktu samochodowego w ulicy Wojska Polskiego na jezdni południowej (w kierunku do ul. Magnuszewskiej). Już wówczas sygnalizowaliśmy, że podobne roboty, będziemy musieli także przeprowadzić na północnym obiekcie mostowym (w kierunku do szpitala).

Obecnie prowadzimy zaawansowane prace zmierzające do remontu, tak, żeby w ciągu maksymalnie dwóch lat zrealizować przebudowę całego obiektu. Wcześniej wykonaliśmy dokładne analizy, które obecnie wykorzystujemy w opisie konstrukcji, obliczeniach, prognozach, planach, ustaleniu zakresu robót.
Do czasu przebudowy, żeby przeprawę nad ulicą Jana Pawła II utrzymać w jak najlepszej kondycji technicznej, od soboty tj. 15.06. konstrukcję odbarczyliśmy z ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5t. z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i komunikacji. Dodatkowo, żeby wyeliminować niepożądane zachowanie wiaduktu nad ulicą Jana Pawła II, obniżyliśmy prędkość przejazdu przez konstrukcję do 30 km/h, chociaż już obecnie prędkość jest zredukowana przez panijące warunki drogowe.