00000Byszewska
Znana, bydgoska firma, udanie zrealizowała kolejną inwestycję drogową. W ostatnim czasie dokładność i staranność pokazała podczas budowy ronada i ścieżek rowerowych na ulicach: Nakielskiej, Łochowskiej i Lisiej. Równie sprawnie prowadzi przebudowę Starego Rynku oraz uliczek przyległych.


Firma, wykonała nawierzchnię utwardzoną na ulicy Byszewskiej. Kostka betonowa została ułożona na ponad kilometrowej długości. Utwardzona jezdnia ma pięć metrów szerokości.
Jednocześnie w ramach zadania, przebudowała skrzyżowania z ulicami: Żnińską, Szmańdy, Więcborską, Obornicką, Wrzosową, Chmielną, Jęczmienną, Wałdowską, Chmurną. Wyniesione skrzyżowania i progi zwalniające, mają zachęcić kierowców do bezpiecznej jazdy i zmniejszenia prędkości podczas przejazdu przez nową ulicę.
Z ulicy zostały wyprowadzone wejścia i zjazdy, o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy.

Bern

Piesi spacerują po wyniesionym chodniku. Po przebudowie kierowcy, bezpiecznie i bezkolizyjnie mogą parkować auta.
Utwardzona Byszewska jest wyposażona w kanalizację deszczową z wpustami, do których woda spływa tzw. ściekami ulicznymi, wykonanymi także z kostki betonowej.
Całość, oświetlona przez energooszczędne, latarnie uliczne. W trakcie realizacji zadania zostały przebudowane sieci podziemne m.in. energetyczne i teletechniczne.