003
Dzisiaj (wtorek 14.05.) od rana dziesięć, czteroosiowych wywrotek, z pełnym załadunkiem, uczestniczyło w próbach obciążeniowych wiaduktu na Trasie Uniwersyteckiej nad ulicą Jana Pawła II.

Wszystkie próby przebiegły pomyślnie, zarówno te statyczne, jak również dynamiczne. W pierwszym przypadku auta zatrzymywały się w wyznaczonych punktach. Zainstalowana pod konstrukcją aparatura pomiarowa śledziła zachowanie się konstrukcji podczas obciążenia punktowego.

Bern

W drugim przypadku, załadowane ciężarówki z różnymi prędkościami przejeżdżały przez wiadukt. Aparatura również zarejestrowała wszystkie zachodzące podczas przejazdu zmiany. Zachowanie konstrukcji podczas przejazdu na wprost, a także przy nagłej zmianie kierunku jazdy i przeniesienia sił oddziaływania z jednej strony na drugą.

Bern

Podczas wszystkich prób i przejazdów uzyskane wyniki były lepsze od projektowych.
Kontynuowane są roboty zarówno na jezdniach ulicy Jana Pawła II, jak na samym wiadukcie.

Bern

Trwają prace porządkowe, jak również budowa nawierzchni, która połączy wiadukt z pozostałą, już wykonaną częścią ulicy. W tym miejscu, na około 80 metrowym odcinku roboty przebiegają bardzo intensywnie. Został całkowicie wymieniony grunt pod nową nawierzchnię, która połączy wiadukt z już wykonaną częścią Trasy Uniwersyteckiej. Zepnie ulicę Glinki z funkcjonującym od kilku lat odcinkiem trasy.

Bern

Wszystko wskazuje na to, że wykonawca dotrzyma czerwcowego terminu i całość zakończonej inwestycji przyjmie na siebie ruch z ulicy Kujawskiej, na której trwa budowa linii tramwajowej.
Przypomnijmy, że do tej pory wykonawca linii tramwajowej, tak planuje roboty, żeby jak najbardziej zminimalizować utrudnienia dla wszystkich uczestników ruchu. Zakresy prac rozszerzy po oddaniu do użytku drugiej części Trasy Uniwersyteckiej, co według zapowiedzi wykonawcy ma nastąpić wraz z końcem roku szkolnego – początkiem wakacji.