0000
Trwają roboty budowlane przy realizacji inwestycji polegającej na budowie linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej. Postępy w pracach wymagają od wykonawcy wprowadzenia kolejnych zmian w organizacji ruchu.

I tak, od 14. maja – wykonawca, zamknie dla ruchu ulicę Ustronie, a w dniach: 16 i 17. maja zamknięte dla ruchu zostaną:

  • północna jezdnia ul. Wojska Polskiego – na odcinku od wjazdu do CH Zielone Arkady do ronda Kujawskiego,
  • północna jezdnia ul. Solskiego – na odcinku od wjazdu do CH Kaufland do ronda Kujawskiego,
  • wschodnia jezdnia ul. Kujawskiej – na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Konopnickiej,
  • wschodnia jezdnia ul. Bernardyńskiej – na odcinku od mostu do ronda Bernardyńskiego,
  • ul. Toruńska – na odcinku od nr 20 do ronda Bernardyńskiego.

Jednocześnie ruch zostanie poprowadzony przez tymczasowe ronda:

  • Bernardyńskie,
  • Kujawskie – na przecięciu południowej jezdni ul. Wojska Polskiego i zachodniej jezdni ul. Kujawskiej,
  • na ul. Wojska Polskiego – na wysokości wjazdu do CH Zielone Arkady i ul. Sokolej,
  • na ul. Solskiego – na wysokości ul. Chołoniewskiego.

Dodatkowo

Na jezdniach południowej ul. Wojska Polskiego i Solskiego oraz zachodniej jezdni ul. Bernardyńskiej i Kujawskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Ruch na ulicy Kujawskiej (od ronda Bernardyńskiego do ronda Kujawskiego) będzie udostępniony dla wszystkich użytkowników. Będzie obowiązywało ograniczenie tonażowe – zakaz wjazdu samochodów ciężarowych (z wyłączeniem pojazdów budowy, służb miejskich, dojeżdżających do TVP i posesji ul. Karpacka).

Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) wprowadzona zostanie w niżej opisany sposób:

Dolny Taras, czyli zamknięcie ul. Toruńskiej oraz jezdni wschodniej ul. Bernardyńskiej wraz z otwarciem ronda tymczasowego na ul. Bernardyńskiej na wlocie Wałów Jagiellońskich zaczynie funkcjonować od rana dnia 16.05.2019 - czwartek.

Tymczasowa Organizacja Ruchu na Górnym Tarasie, czyli ruch dwukierunkowy na jezdni południowej ul. Wojska Polskiego oraz ul. Solskiego przez tymczasowe ronda, zaczynie funkcjonować od godz. 04:00 dnia 17.05.2019 roku.

KLIKNIJ na zmiany w komunikacji miejskiej


Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej uwagi i stosowanie się do TOR.