Zygmunta
We wtorek tj. o2.o4. dowiedzieliśmy się, że właściciel przejścia dla pieszych pomiędzy ulicami Czarna Droga – Zygmunta Augusta zamknął dojście do mostu nad rzeką Brdą.

Do tej pory rozwiązanie służyło Bydgoszczanom, jako bardzo ważny skrót i nie zmuszało do pokonywania rzeki przez most w ulicy Królowej Jadwigi. Nie dziwi, zatem poruszenie, które wywołało zamknięcie przez PKP dojścia do mostu.
W związku z tym, wyjaśniamy, że dojście do mostu, jak również sam most nie stanowią naszej własności tylko PKP. W efekcie zarówno w przypadku dojścia, jak samej konstrukcji, jako zarządca drogi nie mamy prawa ingerować w infrastrukturę kolejową.
Wcześniej deklarowaliśmy chęć utrzymywania, części służącej Mieszkańcom, jako skrót. Jednak pozostaliśmy bez odpowiedzi.
Obecnie właściciel definitywnie zamknął dojście do mostu ze względu stan techniczny przejścia. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał je za niewłaściwe.
W związku z zaistniałą sytuacją w dalszym ciągu nasza deklaracja utrzymania części służącej pieszym jest aktualna, ale warunkiem jest doprowadzenie przejścia do stanu, który Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uzna za niebudzący zastrzeżeń.

Berm