Powrót

System przesiadkowy AT

(ważny od 16 stycznia 2016 r.)

1. Zakres uprawnień

System przesiadkowy AT umożliwia pasażerom komunikacji miejskiej przejazd z Fordonu, Osowej Góry, Łęgnowa, Flisów i Zimnych Wód do centrum miasta i odwrotnie, wyznaczonymi liniami łączonymi „autobus plus tramwaj” na podstawie jednego biletu jednorazowego.

2. Wykaz linii oraz tras łączonych w systemie AT (ważny od 16.01.2016 r.):

a) 81A + 3/5T – linia autobusowa Nr 81 na całej długości trasy oraz linia tramwajowa Nr 3 lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,

b) 82A + 3/5T – linia autobusowa nr 82 na całej długości trasy oraz linia tramwajowa Nr 3 lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,

c) 73A + 3/5T – linia autobusowa Nr 73 od pętli pn. Eskulapa do przystanku Przylesie oraz linia tramwajowa Nr 3 lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,

d) 74A + 3/5T – linia autobusowa Nr 74 na całej długości trasy oraz linia tramwajowa Nr 3 lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,

e) 69A + 3/5T – linia autobusowa Nr 69 od pętli pn. Tatrzańskie do przystanku pn. Most Kazimierza Wielkiego oraz linia tramwajowa Nr 3 lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,

f) 89A + 3/5T – linia autobusowa Nr 89 od pętli pn. Tatrzańskie do przystanku pn. Most Kazimierza Wielkiego oraz linia tramwajowa Nr 3 lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,

g) 65A + 3/5T – linia autobusowa Nr 65 od pętli pn. Nad Wisłą do Ronda Fordońskiego oraz linia tramwajowa Nr 3 lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,

h) 83A + 3/5T – linia autobusowa Nr 83 od pętli pn. Tatrzańskie do przystanku Dworzec Wschód oraz linia tramwajowa Nr 3 lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,

i) 73A + 6T – linia autobusowa Nr 73 od przystanku Stomil do pętli pn. Łęgnowo oraz linia tramwajowa Nr 6 od pętli pn. Łęgnowo do pętli pn. Bielawy,

j) 76A + 6T – linia autobusowa Nr 76 od pętli pn. Łęgnowo do Ronda Toruńskiego oraz linia tramwajowa Nr 6 od Ronda Toruńskiego do pętli pn. Bielawy,

k) 71A + 3/5T - linia autobusowa Nr 71 od pętli pn. Rekinowa do przystanku Garbary oraz linia tramwajowa Nr 3 lub Nr 5 od przystanku Garbary do przystanku Dworzec Wschód,

l) 61A + 3/5T - linia autobusowa Nr 61 od pętli pn. Rekinowa do przystanku Garbary oraz linia tramwajowa Nr 3 lub Nr 5 od przystanku Garbary do przystanku Dworzec Wschód,

m) 77A + 3/5T - linia autobusowa Nr 77 od pętli pn. Niklowa do przystanku Garbary oraz linia tramwajowa Nr 3 lub Nr 5 od przystanku Garbary do przystanku Dworzec Wschód.”

3.Zasady korzystania z systemu AT

  • podróżując wybraną trasą systemu AT należy skasować bilet jednorazowy po wejściu do pierwszego pojazdu, bez potrzeby jego powtórnego kasowania w drugim środku transportu,
  • bilet w systemie AT jest ważny przez 60 minut od momentu skasowania,
  • bilet skasowany na wymienionych trasach w autobusach linii nr 81, 82, 73(Eskulapa – Przylesie), 74, 69, 89, 65, 83, 71, 61, 77 jest ważny tylko na wymienionej trasie w tramwaju linii nr 3 lub 5 i odwrotnie,
  • bilet skasowany na wymienionych trasach w autobusach linii nr 73 i 76 jest ważny tylko na wymienionej trasie w tramwaju linii nr 6 i odwrotnie,
  • w przypadku wyłączenia z obsługi komunikacyjnej, z powodu remontów układu drogowego, części lub całości linii objętych systemem AT, wymienione zasady obowiązują na liniach zastępczych, na odcinkach obsługujących ten system.