W dniu 28.10.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Rozbudowa ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy.

Nr sprawy 046/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.10.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 210-512045 w dniu 28.10.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/390450

ID postępowania: 390450