W dniu 28.07.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 566838-N-2020 zamieszczone w BZP w dn. 28.07.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (038_2020 SIWZ + załączniki).

3. OPZ + Dokumentacja

Termin składania ofert upływa w dniu:  13.08.2020 r., godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

 Marlena Krzyżaniak- tel.: 52/582-27-69

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres (e-mail):Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zalacznikach poniżej Zamawijacy zamieszcza wyjaśnienia na zadane pytania. W związku z powyższym termin składania ofert upływa w dniu:  14.08.2020 r., godz. 10:30. Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00

W dniu 14.08.2020 r Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z sesji otwarcia ofert.

W dniu 08.09.2020 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.