W dniu 07.07.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP  557596-N-2020 z dnia 07.07.2020 r. ,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2020 r., godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Monika Sangórska - tel.: (52) 350 27 69,

W dniu 17.07.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza  Zmianę Nr 1 treści SIWZ, tym załącznik do SIWZ 3a-ZMIANA oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540130610-N-2020 z dn. 17.07.2020 r.

Obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 24.07.202 godz:11:00

Termin otwarcia ofert w dniu składania ,godzina 11:30

 

W dniu 24.07.2020 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 31.08.2020 r. w poniższym pliku Zamawiajacy zamieszcza Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, o których mowa w art. 92 ust 1. UPZP