W dniu 07.07.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 4,12 na os. Kapuściska ” - Program BBO.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 558556-N-2020 zamieszczone w BZP w dn. 07.07.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (038_2020 SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu:  22.07.2020 r., godz. 11:45

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:00

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Tomasz Szymański - tel.: 52/582-27-70,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres (e-mail): tomasz.szymanskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W dniu 22.07.2020 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 28.08.2020 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.