W dniu 03.07.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, upoważniony przez wspólnie występujących Zamawiających:
1) Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
2) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Spółka z o. o.,
do przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia w imieniu i na ich rzecz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa ulicy Czołgistów w Bydgoszczy polegająca na budowie zatoki postojowej, zjazdów, chodnika oraz instalacji odwodnienia w ramach programu BBO", Nr sprawy 032/2020,
zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

W poniższych plikach Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej:
1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP nr 557895-N-2020 z dnia 2020-07-03 r.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (032_2020 SIWZ).


Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2020 r., godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:45.


Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Małgorzata Gorzkiewicz - tel.: +48 52-582-27-97.

 

W dniu 14.07.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i Zmianę Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540126409-N-2020 z dn. 14.07.2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2020 r., godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:45.

W dniu 23.07.2020 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, z otwarcia ofert odbytego w dniu 23.07.2020 r. godz. 10:45.

W dniu 12.08.2020 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.