W dniu 25.06.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 roku – pakiet I”.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 553957-N-2020 zamieszczone w BZP w dn. 25.06.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (027_2020 - SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 10.07.2020 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Aneta Bartkowiak - tel.: 52/582-27-76,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 06.07.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i Zmianą Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540120168-N-2020 z dn. 06.07.2020 r.

Obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

 

 

W dniu 13.07.2020 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

 

W dniu 24.07.2020 r. Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.