W dniu 19.06.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2020 roku ,

Nr sprawy 034/2020,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 552638-N-2020 z dnia 2020-06-19;

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (034_2020 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2020 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97.

W dniu 30.06.2020 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, z otwarcia ofert odbytego w dniu 29.06.2020 r. godz. 10:00.

W dniu 09.07.2020 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.