W dniu 04.05.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bieżące utrzymanie systemu do ważenia pojazdów w następujących lokalizacjach:
ul. Jana Pawła II - 1 stanowisko preselekcji,
ul. Armii Krajowej - 1 stanowisko preselekcji,
ul. Nowotoruńska - 1 stanowisko preselekcji,
ul. Armii Krajowej - 1 stanowisko do ważenia dynamicznego

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 536456-N-2020 zamieszczone w BZP w dn. 04.05.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (022_2020 SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 12.05.2020 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Julia Szałata - tel.: 52-582-27-69,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 11.05.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540080181-N-2020 z dnia 11-05-2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 UPZP, Zamawiający w dniu 12.05.2020 r. zamieszcza kopię wniesionego odwołania oraz wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Kopię odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego zamieszczono w plikach poniżej.

 

W dniu 15.05.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540083764-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 28.05.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 3 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540092654-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 10.06.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 4 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540102456-N-2020 z dnia 10-06-2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 15.06.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza kopię postanowienia KIO z dnia 25.05.2020 r. kończące postępowanie odwoławcze.

 

W dniu 15.06.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 5 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540104138-N-2020 z dnia 15-06-2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 UPZP, Zamawiający w dniu 16.06.2020 r. zamieszcza kopię wniesionego odwołania oraz wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Kopię odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego zamieszczono w plikach poniżej.

 

W dniu 18.06.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 6 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540107351-N-2020 z dnia 18-06-2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

 

W dniu 25.06.2020 r. Zamawiający, w pliku poniżej, zamieścił informacje w sprawie unieważnienia postępowania.