W dniu 02.04.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 528650-N-2020 z dnia 02.04.2020 r.;

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

3. SST dotyczące przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2020 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): marlena.krzyzaniakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Marlena Krzyżaniak  tel.: +48 52-582-27-69.

Wniu 09.04.2020 r. Zamawający zamieszca wyjaśnienia do SIWZ.

 

W dniu 20.04.2020 Zamawiający zamieszcza informacje z sesji otwarcia ofert.

W dniu 11.05.2020 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej