W dniu 13.03.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 522314-N-2020 z dnia 13.03.2020 r.;

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

3. SST dotyczące przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2020 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): marlena.krzyzaniakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami sa   Marlena Krzyżaniak i Julia Szałata- tel.: +48 52-582-27-69.

W pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert .

W dniu 03.04.2020 roku Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniej