W dniu 07.02.2020.r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

 

 Szczegółowe informacje w zamieszczonych poniżej plikach.

W dniu 10.02.2020 r. w plikach poniżej Zamawiający zamieszcza druki zgłoszeń - stanowiące załącznik do SST

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2020 r., godz. 10:30

 

 Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Marlena Krzyżaniak - tel.: +48 52-582-27-69.

W pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert

 W dniu 31.03.2020 r ZAmawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej